ชื่อเว็บไซต์สมาชิก :: www.ttcexpert.com | หมวด :: หน่วยงานราชการ,องค์กร | อันดับที่ปัจจุบันในชาร์ท :: 2885
User's GuideShortcut to View Yesterday Report หน้าล็อกอิน| สถิติรายปี | สถิติรายเดือน | สถิติรายวัน | สถิติรายชั่วโมง | Eng
Top Visitor | Referer | URL | OS | Browser | PAGE | Domain | Search Engine | Search Keyword | Logout
| Next Month

Daily Stat เดือน [01/2007]
365 PageViews:1:37IP:1:19Session:1:31 PageViews:2:74IP:2:35Session:2:50 PageViews:3:102IP:3:51Session:3:71 PageViews:4:182IP:4:69Session:4:114 PageViews:5:195IP:5:66Session:5:121 PageViews:6:102IP:6:49Session:6:61 PageViews:7:147IP:7:82Session:7:117 PageViews:8:131IP:8:72Session:8:99 PageViews:9:162IP:9:67Session:9:102 PageViews:10:127IP:10:50Session:10:82 PageViews:11:157IP:11:74Session:11:100 PageViews:12:118IP:12:51Session:12:77 PageViews:13:114IP:13:56Session:13:85 PageViews:14:54IP:14:42Session:14:50 PageViews:15:111IP:15:57Session:15:85 PageViews:16:178IP:16:79Session:16:108 PageViews:17:135IP:17:62Session:17:89 PageViews:18:197IP:18:79Session:18:126 PageViews:19:173IP:19:47Session:19:117 PageViews:20:129IP:20:43Session:20:71 PageViews:21:155IP:21:69Session:21:103 PageViews:22:245IP:22:93Session:22:149 PageViews:23:243IP:23:105Session:23:162 PageViews:24:174IP:24:79Session:24:122 PageViews:25:265IP:25:101Session:25:155 PageViews:26:195IP:26:74Session:26:124 PageViews:27:155IP:27:81Session:27:117 PageViews:28:149IP:28:66Session:28:103 PageViews:29:242IP:29:89Session:29:161 PageViews:30:166IP:30:89Session:30:126 PageViews:31:184IP:31:89Session:31:127
292
219
146
73
0
Daily 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Pageview    Unique IPs Sessions   

สถิติรายวัน
D/M/Y ใน 1 เดือน
Page Views Unique IPs Sessions Return IPs
1/01/2007 37 19 31 7
2/01/2007 74 35 50 13
3/01/2007 102 51 71 20
4/01/2007 182 69 114 28
5/01/2007 195 66 121 27
6/01/2007 102 49 61 11
7/01/2007 147 82 117 28
8/01/2007 131 72 99 20
9/01/2007 162 67 102 25
10/01/2007 127 50 82 21
11/01/2007 157 74 100 21
12/01/2007 118 51 77 21
13/01/2007 114 56 85 26
14/01/2007 54 42 50 8
15/01/2007 111 57 85 17
16/01/2007 178 79 108 24
17/01/2007 135 62 89 21
18/01/2007 197 79 126 32
19/01/2007 173 47 117 17
20/01/2007 129 43 71 20
21/01/2007 155 69 103 30
22/01/2007 245 93 149 39
23/01/2007 243 105 162 42
24/01/2007 174 79 122 28
25/01/2007 265 101 155 35
26/01/2007 195 74 124 21
27/01/2007 155 81 117 24
28/01/2007 149 66 103 21
29/01/2007 242 89 161 37
30/01/2007 166 89 126 32
31/01/2007 184 89 127 30
Unique 4798 1827 3205 711
Unique IPs รายเดือนเป็น IP ที่ไม่ซ้ำกันทั้งเดือน ไม่เท่ากับผลรวม IP รายวัน

TOP Monthly Visitor
IP Country Pageview
161.200.255.162 Thailand 129
125.24.181.127 Thailand 62
125.24.176.138 Thailand 43
203.152.49.10 Thailand 36
203.158.253.5 Thailand 36
222.123.44.113 Thailand 31
203.158.118.15 Thailand 31
203.158.239.225 Thailand 28
222.123.32.174 Thailand 27
124.157.185.74 Thailand 26
58.10.140.75 Thailand 26
222.123.33.39 Thailand 25
202.129.48.36 Thailand 22
61.90.230.99 Thailand 21
203.158.215.111 Thailand 21
203.146.63.187 Thailand 21
125.24.145.137 Thailand 20
202.129.45.242 Thailand 20
58.9.38.88 Thailand 20
58.136.70.103 Thailand 20
124.120.16.113 Thailand 19
61.19.145.17 Thailand 19
61.47.25.250 Thailand 19
58.147.93.61 Thailand 18
125.24.185.125 Thailand 17
124.120.174.67 Thailand 17
61.90.246.211 Thailand 17
124.157.232.195 Thailand 16
125.24.146.171 Thailand 16
61.7.231.242 Thailand 16
TOP Referer
NAME Pageview Percent
google. 2289 48.13
www.ttcexpert.com 1733 36.44
bookmark 547 11.50
search.sanook.com 51 1.07
webindex.sanook.com 38 0.80
www.google.co.th 12 0.25
yahoo.com 11 0.23
www.en.rmut.ac.th 9 0.19
www.en.rmutt.ac.th 9 0.19
www.tourthai.com 6 0.13
ttcexpert.com 5 0.11
us.f396.mail.yahoo.com 5 0.11
truehits.net 4 0.08
www.thai-search.net 4 0.08
search.sweetim.com 3 0.06
board.truehits.net 3 0.06
msn.com 3 0.06
search.live.com 3 0.06
members.thai.net 3 0.06
altavista.com 2 0.04
classweb.tu.ac.th 2 0.04
www.baanjomyut.com 2 0.04
www.president-chemical.co.th 2 0.04
webindex.meemodel.com 2 0.04
www.google.com 1 0.02
www.kapook.com 1 0.02
www.mwit.ac.th 1 0.02
government.truehits.net 1 0.02
mail.google.com 1 0.02
search.songtoday.com 1 0.02
TOP URL
NAME Pageview Percent
www.ttcexpert.com 4769 99.40
ttcexpert.com 29 0.60
TOP OS
NAME Pageview Percent
Windows NT 5.1(Windows XP) 4324 90.12
Windows 98 244 5.09
Windows 125 2.61
Windows NT 5.0(Windows 2000) 86 1.79
Windows ME 16 0.33
Linux i686 1 0.02
Macintosh 1 0.02
Windows NT 5.2 1 0.02
TOP Browser
NAME Pageview Percent
MSIE 6.0 4279 89.18
MSIE 7.0 188 3.92
MSIE 5.5 109 2.27
Firefox/2.0.0.1 34 0.71
MSIE 5.01 30 0.63
Firefox/2.0 24 0.50
Firefox/1.5.0.9 23 0.48
MSIE 5.0 18 0.38
Mozilla/5.0 16 0.33
Opera 8.54 16 0.33
MSIE 6.0b 11 0.23
Opera 9.10 9 0.19
Firefox/1.5.0.2 6 0.13
Firefox/1.5.0.3 6 0.13
Opera 7.54 5 0.10
Opera/9.10 4 0.08
Firefox/1.5.0.7 4 0.08
Firefox/1.5.0.1 3 0.06
Firefox/1.5.0.4 3 0.06
Firefox/1.5 2 0.04
Firefox/1.0.7 2 0.04
Firefox/1.0 1 0.02
MSIE 7.0b 1 0.02
Firefox/1.0.4 1 0.02
Firefox/1.0.6 1 0.02
Firefox/2.0 1 0.02
Opera 7.21 1 0.02
TOP PAGE
NAME Pageview Percent
lessons 2012 41.93
index_July2006 878 18.30
lessons_page2 621 12.94
lessons_page3 508 10.59
textbooks 312 6.50
objective 93 1.94
training 78 1.63
thumrong 75 1.56
Suggestion_for_Local_Dyers 25 0.52
chinothai 21 0.44
elements 21 0.44
aumnart 18 0.38
webstat 18 0.38
contact_us 17 0.35
Kultawat 17 0.35
tithikron 16 0.33
index_new 15 0.31
somchit 10 0.21
Interview_ITAP 10 0.21
prapart 10 0.21
iWebstat 8 0.17
wison 7 0.15
veera 4 0.08
piyapong 4 0.08
TOP Domain
NAME Pageview Percent
Thailand (.th) 2188 51.58
US Commercial (.com) 2029 47.83
Network (.net) 15 0.35
Hong Kong (.hk) 3 0.07
France (.fr) 2 0.05
Canada (.ca) 1 0.02
Netherlands (.nl) 1 0.02
Australia (.au) 1 0.02
Singapore (.sg) 1 0.02
Germany (.de) 1 0.02
TOP Search Engine
NAME Pageview Percent
google. 2286 97.15
search.sanook.com 47 2.00
yahoo.com 11 0.47
msn.com 3 0.13
search.live.com 3 0.13
altavista.com 2 0.08
truehits.net 1 0.04
TOP Search Keyword
NAME Pageview Percent
พอลิเมอร์ 612 26.01
เส้นใยสังเคราะห์ 405 17.21
เส้นใย 318 13.51
ชนิดของผ้า 102 4.33
พอลิไวนิลแอลกอฮอล์ 76 3.23
พอลิเมอร์ คือ 39 1.66
โรงเรียนไทยวิจิตรศิลป์ 35 1.49
พอลิเอไมด์ 28 1.19
เส้นใยกึ่งสังเคราะห์ 27 1.15
เรยอน 27 1.15
สิ่งทอ 25 1.06
เส้นใยเซลลูโลส 20 0.85
การใช้เทอร์โมมิเตอร์ 17 0.72
แป้งคืออะไร 16 0.68
สีรีแอคทีฟ 16 0.68
เส้นด้าย 14 0.59
สิ่งทอ งานวิจัย 14 0.59
ฐิติกร 13 0.55
ลายผ้าทอ 13 0.55
พอลิเอสเตอร์ 11 0.47
เทอร์โมพลาสติก 11 0.47
เทอร์โมเซตติ้ง 11 0.47
เคมีสิ่งทอ 11 0.47
การย้อมสี 9 0.38
เส้นใย พอลิเมอร์ 8 0.34
หนังสือ สิ่งทอ 8 0.34
การฟอกขาว 8 0.34
พอลิเมอร์ (เส้นใย) 7 0.30
การย้อม 7 0.30
เน€เธชเน‰เธ™เนƒเธข 7 0.30

Copyright ©2001-2006 Truehits.net. All rights reserved. ลิขสิทธิ์ของสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.)