ชื่อเว็บไซต์สมาชิก :: www.ttcexpert.com | หมวด :: หน่วยงานราชการ,องค์กร | อันดับที่ปัจจุบันในชาร์ท :: 3040
User's GuideShortcut to View Yesterday Report หน้าล็อกอิน| สถิติรายปี | สถิติรายเดือน | สถิติรายวัน | สถิติรายชั่วโมง | Eng
Top Visitor | Referer | URL | OS | Browser | PAGE | Domain | Search Engine | Search Keyword | Logout
| Next Month

Daily Stat เดือน [02/2007]
289 PageViews:1:181IP:1:74Session:1:113 PageViews:2:121IP:2:58Session:2:90 PageViews:3:135IP:3:67Session:3:102 PageViews:4:172IP:4:72Session:4:119 PageViews:5:189IP:5:78Session:5:132 PageViews:6:162IP:6:89Session:6:128 PageViews:7:143IP:7:71Session:7:113 PageViews:8:140IP:8:69Session:8:96 PageViews:9:138IP:9:64Session:9:100 PageViews:10:129IP:10:54Session:10:77 PageViews:11:175IP:11:72Session:11:116 PageViews:12:159IP:12:74Session:12:121 PageViews:13:110IP:13:63Session:13:92 PageViews:14:112IP:14:54Session:14:83 PageViews:15:120IP:15:62Session:15:92 PageViews:16:135IP:16:50Session:16:94 PageViews:17:77IP:17:36Session:17:57 PageViews:18:77IP:18:39Session:18:64 PageViews:19:172IP:19:59Session:19:115 PageViews:20:153IP:20:52Session:20:101 PageViews:21:122IP:21:55Session:21:93 PageViews:22:93IP:22:43Session:22:72 PageViews:23:164IP:23:42Session:23:102 PageViews:24:67IP:24:26Session:24:41 PageViews:25:65IP:25:29Session:25:47 PageViews:26:90IP:26:35Session:26:67 PageViews:27:125IP:27:38Session:27:74 PageViews:28:99IP:28:30Session:28:58
231.2
173.4
115.6
57.8
0
Daily 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Pageview    Unique IPs Sessions   

สถิติรายวัน
D/M/Y ใน 1 เดือน
Page Views Unique IPs Sessions Return IPs
1/02/2007 181 74 113 25
2/02/2007 121 58 90 23
3/02/2007 135 67 102 29
4/02/2007 172 72 119 39
5/02/2007 189 78 132 30
6/02/2007 162 89 128 28
7/02/2007 143 71 113 29
8/02/2007 140 69 96 20
9/02/2007 138 64 100 20
10/02/2007 129 54 77 19
11/02/2007 175 72 116 32
12/02/2007 159 74 121 28
13/02/2007 110 63 92 15
14/02/2007 112 54 83 16
15/02/2007 120 62 92 20
16/02/2007 135 50 94 20
17/02/2007 77 36 57 8
18/02/2007 77 39 64 16
19/02/2007 172 59 115 35
20/02/2007 153 52 101 35
21/02/2007 122 55 93 27
22/02/2007 93 43 72 17
23/02/2007 164 42 102 11
24/02/2007 67 26 41 13
25/02/2007 65 29 47 11
26/02/2007 90 35 67 20
27/02/2007 125 38 74 21
28/02/2007 99 30 58 16
Unique 3625 1336 2559 560
Unique IPs รายเดือนเป็น IP ที่ไม่ซ้ำกันทั้งเดือน ไม่เท่ากับผลรวม IP รายวัน

TOP Monthly Visitor
IP Country Pageview
161.200.255.162 Thailand 129
203.158.118.15 Thailand 107
203.158.118.14 Thailand 95
125.24.141.195 Thailand 59
125.24.155.177 Thailand 45
125.24.39.69 Thailand 29
203.113.51.137 Thailand 24
61.90.230.99 Thailand 24
61.90.230.42 Thailand 23
124.121.185.153 Thailand 22
203.114.117.135 Thailand 22
124.121.192.71 Thailand 21
203.158.215.111 Thailand 21
203.158.239.225 Thailand 21
203.146.205.72 Thailand 20
202.29.54.190 Thailand 18
203.146.63.187 Thailand 18
222.123.120.145 Thailand 17
202.57.175.48 Thailand 17
203.209.78.101 Thailand 15
202.44.32.11 Thailand 14
125.24.194.102 Thailand 14
124.157.130.252 Thailand 14
202.28.35.1 Thailand 14
202.28.27.3 Thailand 14
210.86.222.239 Thailand 14
58.10.15.13 Thailand 14
58.136.98.191 Thailand 13
124.157.227.73 Thailand 13
58.10.140.114 Thailand 13
TOP Referer
NAME Pageview Percent
google. 1634 45.44
www.ttcexpert.com 1322 36.76
bookmark 460 12.79
search.sanook.com 55 1.53
webindex.sanook.com 14 0.39
search.sweetim.com 12 0.33
truehits.net 12 0.33
yahoo.com 11 0.31
www.en.rmut.ac.th 8 0.22
www.google.co.th 7 0.19
search.live.com 7 0.19
www.mwit.ac.th 6 0.17
board.truehits.net 6 0.17
members.thai.net 5 0.14
blockedreferrer 4 0.11
webdir.hunsa.com 4 0.11
search.conduit.com 4 0.11
www.tourthai.com 4 0.11
www.baanjomyut.com 3 0.08
www.en.rmutt.ac.th 3 0.08
webindex.meemodel.com 3 0.08
msn.com 2 0.06
alltheweb.com 2 0.06
www.google.com 1 0.03
www.eduzones.com 1 0.03
www.nanfaa.com 1 0.03
by121w.bay121.mail.live.com 1 0.03
sanook.empyreum.net 1 0.03
www.geocities.com 1 0.03
www.tem100.com 1 0.03
TOP URL
NAME Pageview Percent
www.ttcexpert.com 3623 99.94
ttcexpert.com 2 0.06
TOP OS
NAME Pageview Percent
Windows NT 5.1(Windows XP) 3252 90.01
Windows 98 142 3.93
Windows 121 3.35
Windows NT 5.0(Windows 2000) 92 2.55
Windows NT 5.2 3 0.08
Linux i686 1 0.03
Macintosh 1 0.03
Windows NT 4.0 1 0.03
TOP Browser
NAME Pageview Percent
MSIE 6.0 3191 88.05
MSIE 7.0 188 5.19
Firefox/2.0.0.1 51 1.41
MSIE 6.0b 38 1.05
MSIE 5.5 28 0.77
MSIE 5.0 26 0.72
Firefox/2.0.0.2 20 0.55
Firefox/1.5.0.3 19 0.52
Firefox/1.5.0.9 17 0.47
Mozilla/4.0 11 0.30
MSIE 5.01 9 0.25
Opera/9.10 6 0.17
Firefox/1.5.0.4 6 0.17
Firefox/1.5 3 0.08
Opera/9.00 3 0.08
Mozilla/5.0 2 0.06
Firefox/2.0 2 0.06
Firefox/1.5.0.10 1 0.03
Firefox/1.5.0.7 1 0.03
Firefox/1.0.7 1 0.03
Opera 7.54 1 0.03
TOP PAGE
NAME Pageview Percent
lessons 1267 34.95
index_July2006 785 21.66
lessons_page2 364 10.04
lessons_page3 294 8.11
front page of chinese new year 271 7.48
textbooks 248 6.84
training 70 1.93
thumrong 64 1.77
objective 45 1.24
elements 35 0.97
prapart 35 0.97
chinothai 34 0.94
contact_us 20 0.55
index_new 17 0.47
iWebstat 16 0.44
somchit 11 0.30
wison 8 0.22
Kultawat 8 0.22
Interview_ITAP 8 0.22
tithikron 7 0.19
aumnart 6 0.17
Suggestion_for_Local_Dyers 5 0.14
veera 4 0.11
piyapong 3 0.08
TOP Domain
NAME Pageview Percent
Thailand (.th) 1570 49.83
US Commercial (.com) 1546 49.06
Network (.net) 25 0.79
United Kingdom (.uk) 7 0.22
Hong Kong (.hk) 2 0.06
Taiwan (.tw) 1 0.03
TOP Search Engine
NAME Pageview Percent
google. 1633 95.33
search.sanook.com 53 3.09
yahoo.com 11 0.64
search.live.com 7 0.41
truehits.net 5 0.29
msn.com 2 0.12
alltheweb.com 2 0.12
TOP Search Keyword
NAME Pageview Percent
พอลิเมอร์ 286 16.70
เส้นใยสังเคราะห์ 270 15.76
เส้นใย 224 13.08
ชนิดของผ้า 65 3.79
โรงเรียนไทยวิจิตรศิลป์ 44 2.57
เทอร์โมเซตติ้ง 37 2.16
พอลิเอไมด์ 33 1.93
พอลิไวนิลแอลกอฮอล์ 32 1.87
เทอร์โมพลาสติก 29 1.69
เส้นด้าย 27 1.58
สิ่งทอ 24 1.40
เส้นใยกึ่งสังเคราะห์ 20 1.17
เรยอน 17 0.99
เส้นใยเซลลูโลส 13 0.76
การฟอกขาว 13 0.76
ความปลอดภัยในโรงงาน 13 0.76
เคมีสิ่งทอ 12 0.70
mobiltech 12 0.70
บริษัทอุตสาหกรรมพรมไทยจำกัด 11 0.64
พอลิเอสเตอร์ 10 0.58
บริษัทสหยูเนี่ยนจำกัด 10 0.58
การย้อมสี 10 0.58
การย้อมเส้นด้าย 10 0.58
การตกแต่งเชิงกล 9 0.53
ลายผ้าทอ 9 0.53
เส้นใย พอลิเมอร์ 8 0.47
ปฏิกิริยาควบแน่น 8 0.47
ตารางธาต 8 0.47
สีรีแอคทีฟ 8 0.47
เส้นใยป่าน 7 0.41

Copyright ©2001-2006 Truehits.net. All rights reserved. ลิขสิทธิ์ของสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.)