ชื่อเว็บไซต์สมาชิก :: www.ttcexpert.com | หมวด :: หน่วยงานราชการ,องค์กร | อันดับที่ปัจจุบันในชาร์ท :: 3021
User's GuideShortcut to View Yesterday Report หน้าล็อกอิน| สถิติรายปี | สถิติรายเดือน | สถิติรายวัน | สถิติรายชั่วโมง | Eng
Top Visitor | Referer | URL | OS | Browser | PAGE | Domain | Search Engine | Search Keyword | Logout
| Next Month

Daily Stat เดือน [05/2007]
244 PageViews:1:48IP:1:14Session:1:20 PageViews:2:71IP:2:26Session:2:40 PageViews:3:68IP:3:21Session:3:36 PageViews:4:39IP:4:20Session:4:29 PageViews:5:91IP:5:17Session:5:30 PageViews:6:68IP:6:13Session:6:29 PageViews:7:73IP:7:22Session:7:35 PageViews:8:69IP:8:22Session:8:38 PageViews:9:34IP:9:19Session:9:27 PageViews:10:39IP:10:24Session:10:31 PageViews:11:60IP:11:19Session:11:34 PageViews:12:54IP:12:25Session:12:39 PageViews:13:108IP:13:21Session:13:57 PageViews:14:93IP:14:36Session:14:74 PageViews:15:59IP:15:34Session:15:50 PageViews:16:65IP:16:23Session:16:31 PageViews:17:79IP:17:32Session:17:48 PageViews:18:83IP:18:36Session:18:52 PageViews:19:66IP:19:26Session:19:38 PageViews:20:39IP:20:18Session:20:24 PageViews:21:73IP:21:31Session:21:55 PageViews:22:144IP:22:37Session:22:70 PageViews:23:61IP:23:25Session:23:40 PageViews:24:98IP:24:32Session:24:59 PageViews:25:58IP:25:29Session:25:44 PageViews:26:45IP:26:20Session:26:32 PageViews:27:78IP:27:27Session:27:52 PageViews:28:122IP:28:42Session:28:72 PageViews:29:100IP:29:44Session:29:67 PageViews:30:88IP:30:27Session:30:49 PageViews:31:37IP:31:19Session:31:33
195.2
146.4
97.6
48.8
0
Daily 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Pageview    Unique IPs Sessions   

สถิติรายวัน
D/M/Y ใน 1 เดือน
Page Views Unique IPs Sessions Return IPs
1/05/2007 48 14 20 7
2/05/2007 71 26 40 11
3/05/2007 68 21 36 10
4/05/2007 39 20 29 7
5/05/2007 91 17 30 8
6/05/2007 68 13 29 5
7/05/2007 73 22 35 11
8/05/2007 69 22 38 12
9/05/2007 34 19 27 4
10/05/2007 39 24 31 7
11/05/2007 60 19 34 8
12/05/2007 54 25 39 13
13/05/2007 108 21 57 7
14/05/2007 93 36 74 13
15/05/2007 59 34 50 7
16/05/2007 65 23 31 5
17/05/2007 79 32 48 13
18/05/2007 83 36 52 14
19/05/2007 66 26 38 8
20/05/2007 39 18 24 7
21/05/2007 73 31 55 14
22/05/2007 144 37 70 17
23/05/2007 61 25 40 9
24/05/2007 98 32 59 14
25/05/2007 58 29 44 12
26/05/2007 45 20 32 9
27/05/2007 78 27 52 12
28/05/2007 122 42 72 17
29/05/2007 100 44 67 19
30/05/2007 88 27 49 12
31/05/2007 37 19 33 8
Unique 2210 738 1335 295
Unique IPs รายเดือนเป็น IP ที่ไม่ซ้ำกันทั้งเดือน ไม่เท่ากับผลรวม IP รายวัน

TOP Monthly Visitor
IP Country Pageview
203.158.118.14 Thailand 167
203.158.118.15 Thailand 93
58.64.110.91 Thailand 49
203.209.78.101 Thailand 46
203.153.163.34 Thailand 33
203.146.245.162 Thailand 28
124.157.173.83 Thailand 25
125.24.56.151 Thailand 23
58.11.163.122 Thailand 23
58.9.192.39 Thailand 21
61.91.92.170 Thailand 21
124.120.153.221 Thailand 19
58.9.57.193 Thailand 18
58.10.234.161 Thailand 15
124.120.243.83 Thailand 15
125.25.20.206 Thailand 14
202.29.14.241 Thailand 14
61.19.202.229 Thailand 13
203.131.222.3 Thailand 13
202.28.7.17 Thailand 13
203.170.144.1 Thailand 12
61.7.154.250 Thailand 12
158.108.133.68 Thailand 12
58.9.100.28 Thailand 11
161.200.255.162 Thailand 11
125.24.8.31 Thailand 10
58.9.25.11 Thailand 10
58.8.187.179 Thailand 10
58.9.31.5 Thailand 10
124.120.151.34 Thailand 10
TOP Referer
NAME Pageview Percent
www.ttcexpert.com 1046 47.70
google. 673 30.69
bookmark 313 14.27
yahoo. 38 1.73
www.siamhiphop.com 29 1.32
webindex.sanook.com 20 0.91
truehits.net 12 0.55
search.sanook.com 12 0.55
www.en.rmutt.ac.th 9 0.41
www.google.co.th 9 0.41
webdir.hunsa.com 8 0.36
ttcexpert.com 6 0.27
search.live.com 3 0.14
www.nchokwatana.com 2 0.09
www.baanjomyut.com 2 0.09
aol.com 2 0.09
msn.com 2 0.09
webindex.meemodel.com 2 0.09
www.google.com 1 0.05
blockedreferrer 1 0.05
www.avantfind.com 1 0.05
board.truehits.net 1 0.05
search.conduit.com 1 0.05
TOP URL
NAME Pageview Percent
www.ttcexpert.com 2201 99.59
ttcexpert.com 9 0.41
TOP OS
NAME Pageview Percent
Windows NT 5.1(Windows XP) 1889 85.90
Windows 122 5.55
Windows 98 77 3.50
Windows NT 5.0(Windows 2000) 66 3.00
Windows NT 6.0 17 0.77
Macintosh 16 0.73
Windows 95 8 0.36
Linux i686 2 0.09
Windows NT 5.2 2 0.09
TOP Browser
NAME Pageview Percent
MSIE 6.0 1529 69.19
MSIE 7.0 446 20.18
Firefox/2.0.0.3 85 3.85
MSIE 6.0b 55 2.49
Mozilla/5.0 22 1.00
MSIE 5.5 12 0.54
Mozilla/4.0 11 0.50
MSIE 5.0 9 0.41
Firefox/1.5.0.11 8 0.36
Firefox/1.0.7 7 0.32
MSIE 5.01 5 0.23
Firefox/1.5.0.9 4 0.18
Firefox/1.5.0.7 3 0.14
Firefox/1.0.4 3 0.14
Firefox/2.0.0.2 2 0.09
Firefox/2.0.0.2 2 0.09
Opera/9.21 2 0.09
Firefox/1.0 1 0.05
Firefox/1.5.0.1 1 0.05
MSIE 7.0b 1 0.05
Firefox/1.5.0.3 1 0.05
Firefox/2.0 1 0.05
TOP PAGE
NAME Pageview Percent
index.html 339 15.34
index2007 317 14.34
lessons 267 12.08
index_happy_songkran_day_2007 217 9.82
board 200 9.05
textbooks 176 7.96
objective 133 6.02
lessons_page3 97 4.39
thumrong 80 3.62
lessons_page2 71 3.21
training 68 3.08
chinothai 37 1.67
iWebstat 31 1.40
elements 28 1.27
prapart 28 1.27
contact_us 26 1.18
aumnart 19 0.86
index_new 17 0.77
somchit 17 0.77
piyapong 9 0.41
Interview_ITAP 9 0.41
wison 8 0.36
Suggestion_for_Local_Dyers 5 0.23
tithikron 5 0.23
veera 4 0.18
Kultawat 2 0.09
TOP Domain
NAME Pageview Percent
US Commercial (.com) 1224 64.83
Thailand (.th) 646 34.22
Network (.net) 13 0.69
Canada (.ca) 2 0.11
Bangladesh (.bd) 1 0.05
China (.cn) 1 0.05
United Kingdom (.uk) 1 0.05
TOP Search Engine
NAME Pageview Percent
google. 669 92.15
yahoo. 38 5.23
search.sanook.com 12 1.65
search.live.com 3 0.41
aol.com 2 0.28
msn.com 2 0.28
TOP Search Keyword
NAME Pageview Percent
เส้นใย 58 7.99
โรงเรียนไทยวิจิตรศิลป์ 52 7.16
เส้นใยสังเคราะห์ 50 6.89
ชนิดของผ้า 44 6.06
พอลิเมอร์ 43 5.92
สิ่งทอ 37 5.10
แก๊สซิไฟเออร์ 17 2.34
เคมีสิ่งทอ 16 2.20
การลอกแป้ง 13 1.79
ตารางธาต 13 1.79
โรงงานฟอกย้อม 12 1.65
ลายผ้าทอ 9 1.24
เส้นใยโปรตีน 8 1.10
การเทียบสี 8 1.10
ฟอกย้อม 7 0.96
thai textile 6 0.83
พอลิเอไมด์ 6 0.83
เคมี 5 0.69
การฟอกขาว 5 0.69
สัญลักษณ์การดูแลรักษาเสื้อผ้า 5 0.69
พอลิเมอร์ คือ 5 0.69
textile chemistry 5 0.69
สีรีแอคทีฟ 5 0.69
หลักสูตรหัวหน้างาน 5 0.69
ดร.อภิชาติ สนธิสมบัติ 4 0.55
การฟอกย้อม 4 0.55
อ.อภิชาติ สนธิสมบัติ 4 0.55
เบกาไลท์ 4 0.55
วัสดุสิ่งทอ 4 0.55
ความคงทนของสี 4 0.55

Copyright ©2001-2006 Truehits.net. All rights reserved. ลิขสิทธิ์ของสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.)