ชื่อสมาชิก :: www.ttcexpert.com | หมวด :: government | อันดับที่ปัจจุบันในชาร์ท :: 2832
User's GuideShortcut to View Yesterday Report  show graph หน้าล็อกอิน| สถิติรายปี | สถิติรายเดือน | สถิติรายวัน | สถิติรายชั่วโมง | Eng
Top Visitor | Referer | URL | OS | Browser | PAGE | Domain | Search Engine | Search Keyword | Logout
| Next Month

Daily Stat เดือน [09/2007]
336 PageViews:1:131IP:1:69Session:1:103 PageViews:2:115IP:2:60Session:2:86 PageViews:3:196IP:3:75Session:3:124 PageViews:4:170IP:4:80Session:4:120 PageViews:5:173IP:5:73Session:5:119 PageViews:6:139IP:6:70Session:6:107 PageViews:7:197IP:7:60Session:7:106 PageViews:8:131IP:8:53Session:8:83 PageViews:9:87IP:9:48Session:9:72 PageViews:10:141IP:10:63Session:10:99 PageViews:11:172IP:11:86Session:11:131 PageViews:12:236IP:12:84Session:12:145 PageViews:13:168IP:13:73Session:13:102 PageViews:14:113IP:14:50Session:14:82 PageViews:15:116IP:15:51Session:15:73 PageViews:16:128IP:16:50Session:16:84 PageViews:17:148IP:17:59Session:17:97 PageViews:18:118IP:18:56Session:18:80 PageViews:19:111IP:19:60Session:19:88 PageViews:20:141IP:20:55Session:20:90 PageViews:21:127IP:21:54Session:21:88 PageViews:22:81IP:22:35Session:22:57 PageViews:23:73IP:23:28Session:23:55 PageViews:24:159IP:24:45Session:24:96 PageViews:25:147IP:25:47Session:25:78 PageViews:26:133IP:26:57Session:26:99 PageViews:27:91IP:27:51Session:27:74 PageViews:28:126IP:28:38Session:28:73 PageViews:29:77IP:29:28Session:29:50 PageViews:30:53IP:30:18Session:30:45
268.8
201.6
134.4
67.2
0
Daily 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Pageview    Unique IPs Sessions   

สถิติรายวัน
D/M/Y ใน 1 เดือน
Page Views Unique IPs Sessions Return IPs
1/09/2007 131 69 103 21
2/09/2007 115 60 86 22
3/09/2007 196 75 124 29
4/09/2007 170 80 120 27
5/09/2007 173 73 119 27
6/09/2007 139 70 107 22
7/09/2007 197 60 106 28
8/09/2007 131 53 83 23
9/09/2007 87 48 72 16
10/09/2007 141 63 99 21
11/09/2007 172 86 131 35
12/09/2007 236 84 145 38
13/09/2007 168 73 102 21
14/09/2007 113 50 82 19
15/09/2007 116 51 73 20
16/09/2007 128 50 84 26
17/09/2007 148 59 97 22
18/09/2007 118 56 80 23
19/09/2007 111 60 88 22
20/09/2007 141 55 90 26
21/09/2007 127 54 88 25
22/09/2007 81 35 57 16
23/09/2007 73 28 55 12
24/09/2007 159 45 96 24
25/09/2007 147 47 78 21
26/09/2007 133 57 99 23
27/09/2007 91 51 74 21
28/09/2007 126 38 73 21
29/09/2007 77 28 50 15
30/09/2007 53 18 45 8
Unique 1458 612
Summation 3998 2706
Unique IPs รายเดือนเป็น IP ที่ไม่ซ้ำกันทั้งเดือน ไม่เท่ากับผลรวม IP รายวัน

TOP Monthly Visitor
IP Country Pageview
203.158.118.14 Thailand 110
203.158.118.15 Thailand 109
61.47.22.9 Thailand 81
203.158.239.239 Thailand 58
203.154.186.194 Thailand 53
203.209.78.101 Thailand 52
202.12.97.116 Thailand 28
161.200.255.162 Thailand 27
58.9.34.132 Thailand 25
203.148.160.69 Thailand 23
58.9.109.52 Thailand 23
58.137.54.35 Thailand 23
203.113.36.8 Thailand 21
58.64.64.44 Thailand 18
58.9.33.82 Thailand 18
58.9.58.42 Thailand 18
203.158.177.3 Thailand 17
202.28.180.201 Thailand 17
58.11.8.72 Thailand 16
58.136.69.55 Thailand 16
202.29.6.226 Thailand 16
203.121.177.34 Thailand 15
124.157.227.78 Thailand 15
203.131.213.85 Thailand 15
125.24.208.216 Thailand 14
58.8.50.142 Thailand 14
203.158.215.80 Thailand 14
58.10.234.16 Thailand 13
58.136.170.159 Thailand 13
222.123.91.201 Thailand 13
TOP Referer
NAME Pageview Percent
www.ttcexpert.com 1,725 43.35
google. 1,696 42.62
bookmark 329 8.27
truehits.net 79 1.99
search.sanook.com 30 0.75
webindex.sanook.com 30 0.75
yahoo. 16 0.40
www.en.rmutt.ac.th 8 0.20
webdir.hunsa.com 7 0.18
board.truehits.net 6 0.15
www.siamhiphop.com 6 0.15
www.google.com 5 0.13
search.sweetim.com 5 0.13
ttcexpert.com 5 0.13
webindex.meemodel.com 4 0.10
www.baanjomyut.com 3 0.08
www.google.co.th 3 0.08
search.live.com 3 0.08
www.geocities.com 2 0.05
www.ra2.mahidol.ac.th 2 0.05
www.tourthai.com 2 0.05
webindex.thaiza.com 1 0.03
by136w.bay136.mail.live.com 1 0.03
by132w.bay132.mail.live.com 1 0.03
www.relaxzy.com 1 0.03
as.starware.com 1 0.03
www.meemodel.com 1 0.03
www.netprointer.com 1 0.03
www.unseencar.com 1 0.03
webindex.sodazaa.com 1 0.03
TOP URL
NAME Pageview Percent
www.ttcexpert.com 3,995 99.92
ttcexpert.com 3 0.08
TOP OS
NAME Pageview Percent
Windows XP 3,638 91.16
Windows 147 3.68
Windows 98 103 2.58
Windows 2000 71 1.78
Windows Vista 14 0.35
Macintosh 11 0.28
Linux i686 7 0.18
TOP Browser
NAME Pageview Percent
MSIE 6.0 3,006 75.19
MSIE 7.0 751 18.78
Firefox/2.0.0.6 69 1.73
MSIE 5.5 44 1.10
Firefox/2.0.0.7 34 0.85
Mozilla/5.0 20 0.50
MSIE 6.0b 17 0.43
Firefox/2.0 13 0.33
Firefox/2.0.0.2 7 0.18
Mozilla/4.0 6 0.15
Firefox/2.0.0.2 5 0.13
Opera/9.22 4 0.10
Firefox/2.0.0.4 3 0.08
Firefox/1.5.0.12 3 0.08
Firefox/1.0.7 3 0.08
MSIE 5.0 2 0.05
Firefox/1.5 2 0.05
Firefox/2.0.0.1 2 0.05
Firefox/2.0.0.4 Navigator/9.0b2 1 0.03
Opera/9.50 1 0.03
Firefox/2.0.0.1 1 0.03
Firefox/1.5.0.11 1 0.03
Firefox/1.5.0.4 1 0.03
Opera 8.02 1 0.03
Opera/9.02 1 0.03
TOP PAGE
NAME Pageview Percent
index.html 1,005 25.14
lessons 813 20.34
index2007 376 9.40
textbooks 360 9.00
board 314 7.85
lessons_page3 214 5.35
lessons_page2 208 5.20
objective 184 4.60
training 90 2.25
thumrong 83 2.08
index_new 66 1.65
Interview_ITAP 50 1.25
elements 45 1.13
E-learning 36 0.90
chinothai 28 0.70
prapart 28 0.70
somchit 18 0.45
iWebstat 16 0.40
aumnart 14 0.35
contact_us 14 0.35
Suggestion_for_Local_Dyers 11 0.28
Kultawat 9 0.23
piyapong 8 0.20
wison 4 0.10
veera 2 0.05
tithikron 2 0.05
TOP Domain
NAME Pageview Percent
US Commercial (.com) 1,964 53.59
Thailand (.th) 1,611 43.96
Network (.net) 85 2.32
United Kingdom (.uk) 2 0.05
China (.cn) 1 0.03
Brazil (.br) 1 0.03
Russian Federation (.ru) 1 0.03
TOP Search Engine
NAME Pageview Percent
google. 1,695 97.25
search.sanook.com 28 1.61
yahoo. 16 0.92
search.live.com 3 0.17
truehits.net 1 0.06
TOP Search Keyword
NAME Pageview Percent
เส้นใยสังเคราะห์ 302 17.33
เส้นใย 66 3.79
สิ่งทอ 58 3.33
เคมี 49 2.81
เคมีสิ่งทอ 48 2.75
textile 40 2.29
โรงเรียนไทยวิจิตรศิลป์ 31 1.78
เน€เธชเน‰เธ™เนƒเธขเธชเธฑเธ‡เน€เธ„เธฃเธฒเธฐเธซเนŒ 24 1.38
ชนิดของผ้า 21 1.20
พอลิเอสเตอร์ 19 1.09
พอลิเมอร์ 16 0.92
ตารางธาต 15 0.86
เทอร์โมเซตติ้ง 14 0.80
พอลิไวนิลแอลกอฮอล์ 14 0.80
เส้นใยขนสัตว์ 13 0.75
วิธีสกรีน 13 0.75
การฟอกขาว 12 0.69
ออกแบบลายผ้า 12 0.69
เส้นใยป่าน 11 0.63
พอลิเมอร์ เส้นใย 10 0.57
พอลิเอไมด์ 10 0.57
การลอกแป้ง 9 0.52
การดูแลรักษาเสื้อผ้า 9 0.52
การพิมพ์สิ่งทอ 9 0.52
เส้นใยสังเคราะห์ คือ 9 0.52
การย้อมเส้นด้าย 9 0.52
สีรีแอคทีฟ 9 0.52
โรงเรียนเสริมหลักสูตร 8 0.46
ผ้าพิมพ์ 8 0.46
การจำแนกเส้นใย 8 0.46

Copyright ©2001-2006 Truehits.net. All rights reserved. ลิขสิทธิ์ของสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.)