ชื่อสมาชิก :: www.ttcexpert.com | หมวด :: government | อันดับที่ปัจจุบันในชาร์ท :: 2714
[version เก่า] , update Flash, User's GuideShortcut to View Yesterday Report  show graph หน้าล็อกอิน| สถิติรายปี | สถิติรายเดือน | สถิติรายวัน | สถิติรายชั่วโมง | Eng
Top Visitor | Referer | URL | OS | Browser | PAGE | Domain | Search Engine | Search Keyword | Logout
| Next Month

Daily Stat เดือน [01/2008]
348 PageViews:1:55IP:1:17Session:1:37 PageViews:2:92IP:2:31Session:2:59 PageViews:3:165IP:3:54Session:3:87 PageViews:4:60IP:4:22Session:4:40 PageViews:5:129IP:5:48Session:5:79 PageViews:6:163IP:6:40Session:6:92 PageViews:7:198IP:7:65Session:7:114 PageViews:8:157IP:8:56Session:8:107 PageViews:9:229IP:9:58Session:9:132 PageViews:10:191IP:10:56Session:10:111 PageViews:11:141IP:11:53Session:11:81 PageViews:12:85IP:12:36Session:12:60 PageViews:13:146IP:13:63Session:13:98 PageViews:14:149IP:14:55Session:14:87 PageViews:15:205IP:15:59Session:15:113 PageViews:16:194IP:16:68Session:16:108 PageViews:17:194IP:17:56Session:17:91 PageViews:18:144IP:18:45Session:18:75 PageViews:19:80IP:19:37Session:19:49 PageViews:20:83IP:20:31Session:20:59 PageViews:21:248IP:21:86Session:21:147 PageViews:22:103IP:22:56Session:22:80 PageViews:23:224IP:23:69Session:23:147 PageViews:24:224IP:24:78Session:24:142 PageViews:25:116IP:25:51Session:25:88 PageViews:26:128IP:26:53Session:26:93 PageViews:27:127IP:27:52Session:27:78 PageViews:28:140IP:28:58Session:28:94 PageViews:29:139IP:29:56Session:29:94 PageViews:30:141IP:30:55Session:30:90 PageViews:31:117IP:31:55Session:31:93
278.4
208.8
139.2
69.6
0
Daily 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Pageview    Unique IPs Sessions   

สถิติรายวัน
D/M/Y ใน 1 เดือน
Page Views Unique IPs Sessions Return IPs
1/01/2008 55 17 37 11
2/01/2008 92 31 59 17
3/01/2008 165 54 87 28
4/01/2008 60 22 40 12
5/01/2008 129 48 79 24
6/01/2008 163 40 92 18
7/01/2008 198 65 114 31
8/01/2008 157 56 107 33
9/01/2008 229 58 132 23
10/01/2008 191 56 111 34
11/01/2008 141 53 81 30
12/01/2008 85 36 60 11
13/01/2008 146 63 98 25
14/01/2008 149 55 87 28
15/01/2008 205 59 113 25
16/01/2008 194 68 108 28
17/01/2008 194 56 91 24
18/01/2008 144 45 75 21
19/01/2008 80 37 49 12
20/01/2008 83 31 59 11
21/01/2008 248 86 147 42
22/01/2008 103 56 80 22
23/01/2008 224 69 147 32
24/01/2008 224 78 142 38
25/01/2008 116 51 88 31
26/01/2008 128 53 93 27
27/01/2008 127 52 78 24
28/01/2008 140 58 94 29
29/01/2008 139 56 94 20
30/01/2008 141 55 90 27
31/01/2008 117 55 93 24
Unique 1452 693
Summation 4567 2825
Unique IPs รายเดือนเป็น IP ที่ไม่ซ้ำกันทั้งเดือน ไม่เท่ากับผลรวม IP รายวัน

TOP Monthly Visitor
IP Country Pageview
203.158.151.161 Thailand 214
203.158.118.14 Thailand 192
203.158.118.15 Thailand 113
203.152.49.10 Thailand 80
203.130.133.210 Thailand 60
193.221.90.14 United Kingdom 54
203.158.215.80 Thailand 51
125.25.1.150 Thailand 36
61.7.142.144 Thailand 28
202.149.25.241 Thailand 26
58.10.149.56 Thailand 22
124.120.86.81 Thailand 22
203.185.134.4 Thailand 21
125.24.140.67 Thailand 20
125.27.124.167 Thailand 19
202.149.25.225 Thailand 18
202.28.27.3 Thailand 18
58.9.187.178 Thailand 18
202.44.5.156 Thailand 18
202.139.223.18 Thailand 18
203.121.177.34 Thailand 17
124.121.193.49 Thailand 15
125.24.209.110 Thailand 15
58.9.92.97 Thailand 15
58.8.101.240 Thailand 15
61.7.191.235 Thailand 15
58.136.112.145 Thailand 14
58.9.41.239 Thailand 14
203.209.78.101 Thailand 14
58.9.158.103 Thailand 14
TOP Referer
NAME Pageview Percent
www.ttcexpert.com 2,550 56.39
google. 1,361 30.10
bookmark 525 11.61
ttcexpert.com 14 0.31
truehits.net 12 0.27
search.sanook.com 7 0.15
search.live.com 7 0.15
board.truehits.net 5 0.11
webindex.sanook.com 5 0.11
web.en.rmutt.ac.th 5 0.11
yahoo. 5 0.11
www.tourthai.com 3 0.07
webindex.meemodel.com 3 0.07
www.siamhiphop.com 2 0.04
classweb.tu.ac.th 2 0.04
www.google.co.th 2 0.04
dir.moohin.com 2 0.04
by103w.bay103.mail.live.com 1 0.02
webindex.thaiza.com 1 0.02
www.google.com 1 0.02
www.joburl.com 1 0.02
www.ra2.mahidol.ac.th 1 0.02
dsldevice.lan 1 0.02
www.tem100.com 1 0.02
www.smilelearning.com 1 0.02
www.webindexthai.com 1 0.02
webindex.sodazaa.com 1 0.02
geocities.com 1 0.02
www.thaigoogleearth.com 1 0.02
TOP URL
NAME Pageview Percent
www.ttcexpert.com 4,555 99.74
ttcexpert.com 12 0.26
TOP OS
NAME Pageview Percent
Windows XP 4,105 90.18
Windows 223 4.90
Windows 98 96 2.11
Windows 2000 66 1.45
Windows Vista 52 1.14
Macintosh 9 0.20
Windows CE 1 0.02
TOP Browser
NAME Pageview Percent
MSIE 6.0 2,945 64.48
MSIE 7.0 1,311 28.71
Firefox/2.0.0.11 167 3.66
Firefox/2.0.0.7 22 0.48
MSIE 6.0b 19 0.42
MSIE 5.5 18 0.39
Firefox/1.5.0.12 14 0.31
Mozilla/4.0 12 0.26
Firefox/1.6a1 11 0.24
MSIE 5.01 11 0.24
Mozilla/5.0 10 0.22
Opera/9.21 5 0.11
Opera/9.24 5 0.11
Firefox/2.0.0.4 3 0.07
Firefox/3.0b2 2 0.04
Opera/9.10 2 0.04
Opera/9.50 1 0.02
MSIE 5.0 1 0.02
Firefox/2.0.0.9 1 0.02
Firefox/1.5.0.4 1 0.02
Opera 8.65 1 0.02
Firefox/1.0.4 1 0.02
Firefox/2.0 1 0.02
Opera/9.23 1 0.02
Opera/9.25 1 0.02
MSIE 4.01 1 0.02
TOP PAGE
NAME Pageview Percent
index.html 1,291 28.27
lessons 964 21.11
index1 407 8.91
board 402 8.80
objective 289 6.33
textbooks 266 5.82
lessons_page3 229 5.01
lessons_page2 208 4.55
lessons_page4 104 2.28
training 55 1.20
Knowledge Management 54 1.18
elements 43 0.94
index_new 34 0.74
contact_us 30 0.66
E-learning 28 0.61
Interview_ITAP 27 0.59
prapart 27 0.59
chinothai 25 0.55
iWebstat 21 0.46
aumnart 13 0.28
Suggestion_for_Local_Dyers 10 0.22
somchit 9 0.20
Kultawat 6 0.13
piyapong 5 0.11
โปสเตอร์ 5 0.11
wison 5 0.11
veera 4 0.09
tithikron 4 0.09
undefined 1 0.02
thumrong 1 0.02
TOP Domain
NAME Pageview Percent
US Commercial (.com) 2,699 66.97
Thailand (.th) 1,310 32.51
Network (.net) 17 0.42
South Africa (.za) 1 0.02
Laos (.la) 1 0.02
China (.cn) 1 0.02
United Kingdom (.uk) 1 0.02
TOP Search Engine
NAME Pageview Percent
google. 1,359 98.69
search.live.com 7 0.51
search.sanook.com 6 0.44
yahoo. 5 0.36
TOP Search Keyword
NAME Pageview Percent
เส้นใยสังเคราะห์ 332 24.11
เส้นใย พอลิเมอร์ 148 10.75
เส้นใย 55 3.99
เคมีสิ่งทอ 45 3.27
พอลิไวนิลแอลกอฮอล์ 43 3.12
เคมี 34 2.47
สิ่งทอ 28 2.03
ชนิดของผ้า 26 1.89
เทอร์โมพลาสติก พอลิเมอร์ 21 1.53
เส้นใยสังเคราะห์ คือ 18 1.31
textile 18 1.31
ตารางธาต 16 1.16
พอลิเมอร์ เส้นใยสังเคราะห์ 11 0.80
สีวัต 11 0.80
พอลิเอไมด์ 11 0.80
ปฏิกิริยาควบแน่น 10 0.73
เส้นใยกึ่งสังเคราะห์ 10 0.73
ttcexpert 9 0.65
การฟอกขาว 9 0.65
การลอกแป้ง 9 0.65
เทอร์โมเซตติ้ง พอลิเมอร์ 9 0.65
เน€เธชเน‰เธ™เนƒเธขเธชเธฑเธ‡เน€เธ„เธฃเธฒเธฐเธซเนŒ 8 0.58
เส้นใยเรยอน 8 0.58
gramma textile 8 0.58
พอลิเอสเตอร์ 7 0.51
มอร์แดนท์ 7 0.51
เทอร์โมเซตติ้ง 7 0.51
อภิชาติ สนธิสมบัติ 7 0.51
บริษัท อุตสาหกรรมพรมไทย จำกัด 6 0.44
เส้นใยสังเคราะห์ พอลิเมอร์ 6 0.44

Copyright ©2001-2006 Truehits.net. All rights reserved. ลิขสิทธิ์ของสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.)