ชื่อสมาชิก :: www.ttcexpert.com | หมวด :: government | อันดับที่ปัจจุบันในชาร์ท :: 3576
[version เก่า] , update Flash, User's GuideShortcut to View Yesterday Report  show graph หน้าล็อกอิน| สถิติรายปี | สถิติรายเดือน | สถิติรายวัน | สถิติรายชั่วโมง | Eng
Top Visitor | Referer | URL | OS | Browser | PAGE | Domain | Search Engine | Search Keyword | Logout
| Next Month

Daily Stat เดือน [10/2008]
68 PageViews:1:52IP:1:12Session:1:30 PageViews:2:42IP:2:12Session:2:38 PageViews:3:25IP:3:5Session:3:20 PageViews:4:29IP:4:7Session:4:24 PageViews:5:17IP:5:3Session:5:10 PageViews:6:43IP:6:12Session:6:26 PageViews:7:58IP:7:9Session:7:36 PageViews:8:34IP:8:12Session:8:24 PageViews:9:12IP:9:5Session:9:11 PageViews:10:10IP:10:2Session:10:8 PageViews:11:8IP:11:1Session:11:8 PageViews:12:0IP:12:0Session:12:0 PageViews:13:1IP:13:1Session:13:1 PageViews:14:2IP:14:1Session:14:2 PageViews:15:0IP:15:0Session:15:0 PageViews:16:0IP:16:0Session:16:0 PageViews:17:0IP:17:0Session:17:0 PageViews:18:0IP:18:0Session:18:0 PageViews:19:0IP:19:0Session:19:0 PageViews:20:0IP:20:0Session:20:0 PageViews:21:0IP:21:0Session:21:0 PageViews:22:3IP:22:1Session:22:3 PageViews:23:29IP:23:1Session:23:18 PageViews:24:11IP:24:1Session:24:10 PageViews:25:3IP:25:1Session:25:2 PageViews:26:11IP:26:1Session:26:10 PageViews:27:5IP:27:1Session:27:2 PageViews:28:0IP:28:0Session:28:0 PageViews:29:0IP:29:0Session:29:0 PageViews:30:0IP:30:0Session:30:0 PageViews:31:0IP:31:0Session:31:0
54.4
40.8
27.2
13.6
0
Daily 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Pageview    Unique IPs Sessions   

สถิติรายวัน
D/M/Y ใน 1 เดือน
Page Views Unique IPs Sessions Return IPs
1/10/2008 52 12 30 9
2/10/2008 42 12 38 5
3/10/2008 25 5 20 4
4/10/2008 29 7 24 5
5/10/2008 17 3 10 2
6/10/2008 43 12 26 6
7/10/2008 58 9 36 5
8/10/2008 34 12 24 8
9/10/2008 12 5 11 2
10/10/2008 10 2 8 1
11/10/2008 8 1 8 1
13/10/2008 1 1 1 0
14/10/2008 2 1 2 1
22/10/2008 3 1 3 1
23/10/2008 29 1 18 1
24/10/2008 11 1 10 1
25/10/2008 3 1 2 1
26/10/2008 11 1 10 1
27/10/2008 5 1 2 1
Unique 71 41
Summation 395 283
Unique IPs รายเดือนเป็น IP ที่ไม่ซ้ำกันทั้งเดือน ไม่เท่ากับผลรวม IP รายวัน

TOP Monthly Visitor
IP Country Pageview
203.158.118.15 Thailand 109
203.158.118.14 Thailand 76
58.147.33.142 Thailand 16
124.120.162.53 Thailand 15
119.63.85.209 Thailand 10
158.108.237.81 Thailand 9
58.8.24.92 Thailand 8
125.25.46.106 Thailand 8
124.120.132.42 Thailand 6
117.47.61.244 Thailand 6
58.9.223.146 Thailand 6
117.47.216.76 Thailand 5
124.157.147.48 Thailand 5
66.249.67.124 United States 5
203.144.140.251 Thailand 5
203.155.159.7 Thailand 5
222.123.7.161 Thailand 5
202.176.80.222 Thailand 4
202.12.73.18 Thailand 4
124.121.194.168 Thailand 4
203.150.34.254 Thailand 4
124.120.134.78 Thailand 4
58.137.0.19 Thailand 3
124.121.112.87 Thailand 3
202.149.24.161 Thailand 3
124.157.226.30 Thailand 3
118.173.116.164 Thailand 3
125.25.69.29 Thailand 3
58.8.166.219 Thailand 3
203.158.215.80 Thailand 3
TOP Referer
NAME Pageview Percent
www.ttcexpert.com 189 48.59
bookmark 159 40.87
google. 32 8.23
www.webindexthai.com 2 0.51
webindex.sanook.com 2 0.51
board.truehits.net 1 0.26
ttcexpert.com 1 0.26
www.president-chemical.co.th 1 0.26
web.en.rmutt.ac.th 1 0.26
webindex.meemodel.com 1 0.26
TOP URL
NAME Pageview Percent
www.ttcexpert.com 393 99.49
ttcexpert.com 2 0.51
TOP OS
NAME Pageview Percent
Windows XP 335 86.56
Windows 28 7.24
Windows 2000 20 5.17
Windows Vista 3 0.78
Windows 98 1 0.26
TOP Browser
NAME Pageview Percent
MSIE 7.0 251 63.54
MSIE 6.0 108 27.34
Firefox/3.0.3 9 2.28
Firefox/2.0.0.12 6 1.52
Firefox/2.0.0.17 6 1.52
Mozilla/5.0 5 1.27
Firefox/2.0.0.16 4 1.01
Firefox/3.0.1 3 0.76
Mozilla/4.0 3 0.76
TOP PAGE
NAME Pageview Percent
index.html 197 49.87
index1 96 24.30
objective 18 4.56
textbooks 16 4.05
lessons 13 3.29
lessons_page3 13 3.29
training 6 1.52
board 6 1.52
iWebstat 5 1.27
Knowledge Management 4 1.01
elements 3 0.76
lessons_page2 3 0.76
lessons_page4 3 0.76
Interview_ITAP 3 0.76
thumrong 2 0.51
contact_us 2 0.51
veera 1 0.25
index_new 1 0.25
Interview_new 1 0.25
E-learning 1 0.25
Kultawat 1 0.25
TOP Domain
NAME Pageview Percent
US Commercial (.com) 198 84.98
Thailand (.th) 34 14.59
Network (.net) 1 0.43
TOP Search Engine
NAME Pageview Percent
google. 32 100.00
TOP Search Keyword
NAME Pageview Percent
เคมีสิ่งทอ 5 15.63
สีรีแอคทีฟ 4 12.50
ttcexpert 3 9.38
เมทัลลอยด์ 3 9.38
สมบัติสิ่งทอ 2 6.25
ดร.อภิชาติ 2 6.25
โรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 2 6.25
พอลิเมอร์ เส้นใยสังเคราะห์ 1 3.13
การปรับปรุงประสิทธิภาพ และการเพิ่มผลผลิตในโรง 1 3.13
เส้นใยสังเคราะห์ 1 3.13
แอนทราควินโนน 1 3.13
มอร์แดนท์ 1 3.13
txlink-print 1 3.13
การย้อมเส้นด้าย 1 3.13
cu มอร์แดนท์ 1 3.13
การทำความสะอาดสิ่งทอ 1 3.13
พอลิไวนิลแอลกอฮอล์ 1 3.13
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 1 3.13

Copyright ©2001-2006 Truehits.net. All rights reserved. ลิขสิทธิ์ของสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.)