ชื่อสมาชิก :: www.ttcexpert.com | หมวด :: government | อันดับที่ปัจจุบันในชาร์ท :: 3576
[version เก่า] , update Flash, User's GuideShortcut to View Yesterday Report  show graph หน้าล็อกอิน| สถิติรายปี | สถิติรายเดือน | สถิติรายวัน | สถิติรายชั่วโมง | Eng
Top Visitor | Referer | URL | OS | Browser | PAGE | Domain | Search Engine | Search Keyword | Logout
Previous Month

Daily Stat เดือน [11/2008]
78 PageViews:1:68IP:1:1Session:1:15 PageViews:2:0IP:2:0Session:2:0 PageViews:3:24IP:3:2Session:3:21 PageViews:4:17IP:4:2Session:4:15 PageViews:5:24IP:5:2Session:5:13 PageViews:6:3IP:6:1Session:6:3 PageViews:7:0IP:7:0Session:7:0 PageViews:8:6IP:8:2Session:8:2 PageViews:9:4IP:9:1Session:9:2 PageViews:10:15IP:10:1Session:10:9 PageViews:11:3IP:11:1Session:11:3 PageViews:12:6IP:12:1Session:12:6 PageViews:13:0IP:13:0Session:13:0 PageViews:14:0IP:14:0Session:14:0 PageViews:15:16IP:15:1Session:15:10 PageViews:16:59IP:16:1Session:16:42 PageViews:17:30IP:17:2Session:17:29 PageViews:18:11IP:18:1Session:18:11 PageViews:19:27IP:19:1Session:19:22 PageViews:20:19IP:20:1Session:20:19 PageViews:21:12IP:21:1Session:21:12 PageViews:22:16IP:22:2Session:22:14 PageViews:23:27IP:23:1Session:23:24 PageViews:24:19IP:24:1Session:24:14 PageViews:25:0IP:25:0Session:25:0 PageViews:26:0IP:26:0Session:26:0 PageViews:27:0IP:27:0Session:27:0 PageViews:28:0IP:28:0Session:28:0 PageViews:29:0IP:29:0Session:29:0 PageViews:30:0IP:30:0Session:30:0
62.4
46.8
31.2
15.6
0
Daily 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Pageview    Unique IPs Sessions   

สถิติรายวัน
D/M/Y ใน 1 เดือน
Page Views Unique IPs Sessions Return IPs
1/11/2008 68 1 15 1
3/11/2008 24 2 21 1
4/11/2008 17 2 15 1
5/11/2008 24 2 13 2
6/11/2008 3 1 3 1
8/11/2008 6 2 2 1
9/11/2008 4 1 2 1
10/11/2008 15 1 9 1
11/11/2008 3 1 3 1
12/11/2008 6 1 6 1
15/11/2008 16 1 10 1
16/11/2008 59 1 42 1
17/11/2008 30 2 29 2
18/11/2008 11 1 11 1
19/11/2008 27 1 22 1
20/11/2008 19 1 19 1
21/11/2008 12 1 12 1
22/11/2008 16 2 14 2
23/11/2008 27 1 24 1
24/11/2008 19 1 14 1
Unique 0 0
Summation 0 0
Unique IPs รายเดือนเป็น IP ที่ไม่ซ้ำกันทั้งเดือน ไม่เท่ากับผลรวม IP รายวัน


Copyright ©2001-2006 Truehits.net. All rights reserved. ลิขสิทธิ์ของสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.)