ชื่อสมาชิก :: www.ttcexpert.com | หมวด :: government | อันดับที่ปัจจุบันในชาร์ท :: 3195
[version เก่า] , update Flash, User's GuideShortcut to View Yesterday Report  show graph หน้าล็อกอิน| สถิติรายปี | สถิติรายเดือน | สถิติรายวัน | สถิติรายชั่วโมง | Eng
Top Visitor | Referer | URL | OS | Browser | PAGE | Domain | Search Engine | Search Keyword | Logout
| Next Month

Daily Stat เดือน [03/2008]
210 PageViews:1:47IP:1:20Session:1:32 PageViews:2:31IP:2:23Session:2:30 PageViews:3:102IP:3:29Session:3:48 PageViews:4:110IP:4:24Session:4:68 PageViews:5:74IP:5:29Session:5:57 PageViews:6:65IP:6:22Session:6:42 PageViews:7:59IP:7:24Session:7:40 PageViews:8:36IP:8:17Session:8:28 PageViews:9:41IP:9:17Session:9:28 PageViews:10:55IP:10:26Session:10:46 PageViews:11:59IP:11:26Session:11:41 PageViews:12:67IP:12:20Session:12:48 PageViews:13:78IP:13:29Session:13:47 PageViews:14:60IP:14:21Session:14:39 PageViews:15:64IP:15:18Session:15:36 PageViews:16:44IP:16:14Session:16:29 PageViews:17:52IP:17:22Session:17:39 PageViews:18:60IP:18:18Session:18:45 PageViews:19:79IP:19:21Session:19:45 PageViews:20:42IP:20:18Session:20:30 PageViews:21:54IP:21:16Session:21:37 PageViews:22:40IP:22:12Session:22:37 PageViews:23:77IP:23:17Session:23:59 PageViews:24:83IP:24:20Session:24:39 PageViews:25:94IP:25:32Session:25:51 PageViews:26:72IP:26:20Session:26:35 PageViews:27:25IP:27:16Session:27:19 PageViews:28:93IP:28:21Session:28:39 PageViews:29:40IP:29:21Session:29:33 PageViews:30:21IP:30:9Session:30:17 PageViews:31:75IP:31:21Session:31:45
168
126
84
42
0
Daily 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Pageview    Unique IPs Sessions   

สถิติรายวัน
D/M/Y ใน 1 เดือน
Page Views Unique IPs Sessions Return IPs
1/03/2008 47 20 32 8
2/03/2008 31 23 30 6
3/03/2008 102 29 48 17
4/03/2008 110 24 68 14
5/03/2008 74 29 57 16
6/03/2008 65 22 42 11
7/03/2008 59 24 40 9
8/03/2008 36 17 28 9
9/03/2008 41 17 28 11
10/03/2008 55 26 46 12
11/03/2008 59 26 41 16
12/03/2008 67 20 48 13
13/03/2008 78 29 47 16
14/03/2008 60 21 39 11
15/03/2008 64 18 36 11
16/03/2008 44 14 29 9
17/03/2008 52 22 39 6
18/03/2008 60 18 45 8
19/03/2008 79 21 45 12
20/03/2008 42 18 30 7
21/03/2008 54 16 37 9
22/03/2008 40 12 37 7
23/03/2008 77 17 59 8
24/03/2008 83 20 39 13
25/03/2008 94 32 51 19
26/03/2008 72 20 35 11
27/03/2008 25 16 19 4
28/03/2008 93 21 39 11
29/03/2008 40 21 33 8
30/03/2008 21 9 17 4
31/03/2008 75 21 45 16
Unique 570 300
Summation 1899 1229
Unique IPs รายเดือนเป็น IP ที่ไม่ซ้ำกันทั้งเดือน ไม่เท่ากับผลรวม IP รายวัน

TOP Monthly Visitor
IP Country Pageview
203.158.118.14 Thailand 140
203.158.118.15 Thailand 136
202.12.97.116 Thailand 27
125.25.102.88 Thailand 25
124.121.104.79 Thailand 22
158.108.2.6 Thailand 22
58.8.171.201 Thailand 21
58.136.48.194 Thailand 18
202.28.27.3 Thailand 18
203.121.146.218 Thailand 13
58.137.155.226 Thailand 13
58.8.35.100 Thailand 12
58.10.149.241 Thailand 12
203.155.182.103 Thailand 12
125.24.223.148 Thailand 12
125.27.121.119 Thailand 11
203.152.37.34 Thailand 11
124.121.93.175 Thailand 11
124.121.206.4 Thailand 11
125.25.97.108 Thailand 10
202.5.83.27 Thailand 10
58.8.123.139 Thailand 10
203.131.212.41 Thailand 10
58.8.117.39 Thailand 10
202.28.54.175 Thailand 10
116.58.231.242 Thailand 10
203.130.143.243 Thailand 10
203.144.232.98 Thailand 9
124.157.224.119 Thailand 9
203.146.145.186 Thailand 9
TOP Referer
NAME Pageview Percent
www.ttcexpert.com 1,133 59.98
google. 367 19.43
bookmark 349 18.48
web.en.rmutt.ac.th 10 0.53
yahoo. 6 0.32
search.sanook.com 4 0.21
www.baanjomyut.com 4 0.21
by134w.bay134.mail.live.com 3 0.16
www.ra2.mahidol.ac.th 2 0.11
www.siamhiphop.com 2 0.11
www.google.co.th 2 0.11
truehits.net 1 0.05
webdir.hunsa.com 1 0.05
www.geocities.com 1 0.05
board.truehits.net 1 0.05
by113w.bay113.mail.live.com 1 0.05
www.piatom.com 1 0.05
images.google.co.th 1 0.05
TOP URL
NAME Pageview Percent
www.ttcexpert.com 1,899 100.00
TOP OS
NAME Pageview Percent
Windows XP 1,698 89.79
Windows 97 5.13
Windows 2000 36 1.90
Windows Vista 29 1.53
Windows 98 22 1.16
Macintosh 8 0.42
Linux i686 1 0.05
TOP Browser
NAME Pageview Percent
MSIE 6.0 1,052 55.40
MSIE 7.0 723 38.07
Firefox/2.0.0.12 65 3.42
Firefox/2.0.0.13 10 0.53
Mozilla/4.0 8 0.42
Firefox/2.0.0.5 6 0.32
Firefox/3.0b3 6 0.32
Firefox/1.5.0.4 6 0.32
Firefox/2.0.0.11 6 0.32
MSIE 5.01 3 0.16
MSIE 5.5 2 0.11
Firefox/2.0.0.9 2 0.11
MSIE 6.0b 2 0.11
Firefox/2.0.0.6 1 0.05
Firefox/1.0 1 0.05
Firefox/2.0.0.12 Navigator/9.0.0.6 1 0.05
Firefox/1.5.0.12 pango 1 0.05
Mozilla/5.0 1 0.05
Opera/9.20 1 0.05
Opera/9.25 1 0.05
Opera/9.01 1 0.05
TOP PAGE
NAME Pageview Percent
index.html 743 39.13
index1 249 13.11
lessons 159 8.37
board 151 7.95
objective 132 6.95
textbooks 105 5.53
lessons_page3 63 3.32
lessons_page2 46 2.42
Knowledge Management 33 1.74
training 31 1.63
E-learning 29 1.53
lessons_page4 28 1.47
index_new 23 1.21
Interview_ITAP 19 1.00
elements 17 0.90
somchit 10 0.53
contact_us 10 0.53
Suggestion_for_Local_Dyers 8 0.42
โปสเตอร์ 8 0.42
thumrong 7 0.37
prapart 6 0.32
tithikron 6 0.32
aumnart 5 0.26
iWebstat 4 0.21
Kultawat 3 0.16
chinothai 2 0.11
piyapong 2 0.11
TOP Domain
NAME Pageview Percent
US Commercial (.com) 1,174 76.09
Thailand (.th) 366 23.72
Network (.net) 2 0.13
China (.cn) 1 0.06
TOP Search Engine
NAME Pageview Percent
google. 367 97.35
yahoo. 6 1.59
search.sanook.com 4 1.06
TOP Search Keyword
NAME Pageview Percent
เส้นใยสังเคราะห์ 33 8.75
เคมีสิ่งทอ 30 7.96
สิ่งทอ 26 6.90
เคมี 15 3.98
textile 9 2.39
เส้นใย พอลิเมอร์ 6 1.59
ชนิดของผ้า 6 1.59
ประวัติ ผู้เชี่ยวชาญ พลังงาน 6 1.59
การลอกแป้ง 6 1.59
สีธรรมชาติอัดเม็ด 6 1.59
โรงงานฟอกย้อมสิ่งทอ 5 1.33
พอลิเอสเตอร์ 5 1.33
โรงงานฟอกย้อม 5 1.33
ศุภวิทย์ ลวณะสกล 5 1.33
เส้นใยไนล่อน 5 1.33
ตารางธาต 5 1.33
ลายผ้าพิมพ์ 4 1.06
การฟอกขาว 4 1.06
มอร์แดนท์ 4 1.06
เส้นใย 4 1.06
ผ้าใยเซลลูโลส 4 1.06
เครื่องยนต์ แก๊สซิไฟเออร์ 4 1.06
พอลิเอไมด์ 4 1.06
เอกสารประกอบ สีย้อม 3 0.80
ทฤษฏี สิ่งทอ 3 0.80
สมาคมสิ่งทอไทยล้านนา 3 0.80
ตารางธาตุ น้ำหนักโมเลกุล 3 0.80
เส้นใยป่าน 3 0.80
แก๊สซิไฟเออร์ 3 0.80
สีรีแอคทีฟ 3 0.80

Copyright ©2001-2006 Truehits.net. All rights reserved. ลิขสิทธิ์ของสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.)