ชื่อสมาชิก :: www.ttcexpert.com | หมวด :: government | อันดับที่ปัจจุบันในชาร์ท :: 2959
[version เก่า] , update Flash, User's GuideShortcut to View Yesterday Report  show graph หน้าล็อกอิน| สถิติรายปี | สถิติรายเดือน | สถิติรายวัน | สถิติรายชั่วโมง | Eng
Top Visitor | Referer | URL | OS | Browser | PAGE | Domain | Search Engine | Search Keyword | Logout
| Next Month

Daily Stat เดือน [06/2008]
231 PageViews:1:43IP:1:18Session:1:29 PageViews:2:63IP:2:26Session:2:37 PageViews:3:104IP:3:27Session:3:44 PageViews:4:41IP:4:20Session:4:29 PageViews:5:67IP:5:31Session:5:50 PageViews:6:74IP:6:22Session:6:32 PageViews:7:38IP:7:15Session:7:21 PageViews:8:39IP:8:17Session:8:25 PageViews:9:131IP:9:44Session:9:81 PageViews:10:96IP:10:35Session:10:53 PageViews:11:116IP:11:26Session:11:55 PageViews:12:102IP:12:31Session:12:55 PageViews:13:124IP:13:33Session:13:62 PageViews:14:61IP:14:33Session:14:46 PageViews:15:102IP:15:28Session:15:49 PageViews:16:117IP:16:36Session:16:63 PageViews:17:47IP:17:23Session:17:35 PageViews:18:73IP:18:28Session:18:48 PageViews:19:93IP:19:27Session:19:40 PageViews:20:74IP:20:25Session:20:42 PageViews:21:78IP:21:31Session:21:44 PageViews:22:63IP:22:30Session:22:48 PageViews:23:111IP:23:48Session:23:72 PageViews:24:81IP:24:35Session:24:57 PageViews:25:104IP:25:38Session:25:62 PageViews:26:46IP:26:15Session:26:21 PageViews:27:45IP:27:13Session:27:21 PageViews:28:14IP:28:5Session:28:8 PageViews:29:23IP:29:11Session:29:18 PageViews:30:33IP:30:16Session:30:23
184.8
138.6
92.4
46.2
0
Daily 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Pageview    Unique IPs Sessions   

สถิติรายวัน
D/M/Y ใน 1 เดือน
Page Views Unique IPs Sessions Return IPs
1/06/2008 43 18 29 5
2/06/2008 63 26 37 10
3/06/2008 104 27 44 15
4/06/2008 41 20 29 8
5/06/2008 67 31 50 15
6/06/2008 74 22 32 10
7/06/2008 38 15 21 6
8/06/2008 39 17 25 7
9/06/2008 131 44 81 23
10/06/2008 96 35 53 13
11/06/2008 116 26 55 13
12/06/2008 102 31 55 18
13/06/2008 124 33 62 17
14/06/2008 61 33 46 12
15/06/2008 102 28 49 15
16/06/2008 117 36 63 17
17/06/2008 47 23 35 10
18/06/2008 73 28 48 15
19/06/2008 93 27 40 12
20/06/2008 74 25 42 12
21/06/2008 78 31 44 12
22/06/2008 63 30 48 15
23/06/2008 111 48 72 17
24/06/2008 81 35 57 14
25/06/2008 104 38 62 14
26/06/2008 46 15 21 6
27/06/2008 45 13 21 7
28/06/2008 14 5 8 3
29/06/2008 23 11 18 6
30/06/2008 33 16 23 5
Unique 695 323
Summation 2203 1270
Unique IPs รายเดือนเป็น IP ที่ไม่ซ้ำกันทั้งเดือน ไม่เท่ากับผลรวม IP รายวัน

TOP Monthly Visitor
IP Country Pageview
203.158.118.14 Thailand 72
203.158.118.15 Thailand 68
61.7.189.18 Thailand 43
222.123.10.121 Thailand 32
58.147.51.197 Thailand 31
125.24.214.74 Thailand 26
124.157.227.53 Thailand 25
58.136.51.106 Thailand 25
58.8.146.176 Thailand 22
124.157.250.202 Thailand 22
116.68.151.18 Thailand 22
117.47.12.216 Thailand 20
203.158.215.80 Thailand 19
161.200.255.162 Thailand 19
58.64.38.251 Thailand 16
203.158.151.161 Thailand 16
118.175.169.34 Thailand 15
125.24.26.53 Thailand 15
117.47.209.194 Thailand 14
58.8.93.74 Thailand 14
202.149.24.129 Thailand 13
124.120.57.236 Thailand 13
222.123.26.157 Thailand 13
203.185.131.233 Thailand 13
203.152.15.3 Thailand 13
124.121.207.137 Thailand 13
117.47.57.22 Thailand 12
122.154.3.252 Thailand 12
125.26.64.45 Thailand 11
222.123.200.146 Thailand 11
TOP Referer
NAME Pageview Percent
www.ttcexpert.com 1,322 60.78
google. 634 29.15
bookmark 170 7.82
webindex.sanook.com 8 0.37
yahoo. 8 0.37
web.en.rmutt.ac.th 7 0.32
www.gameinw.com 6 0.28
www.google.co.th 3 0.14
webdir.hunsa.com 2 0.09
classweb.tu.ac.th 2 0.09
www.webindexthai.com 2 0.09
search.live.com 2 0.09
webindex.212cafe.com 1 0.05
blockedreferrer 1 0.05
www.avantfind.com 1 0.05
www.thaitextile.org 1 0.05
search.sanook.com 1 0.05
www.baanjomyut.com 1 0.05
ttcexpert.com 1 0.05
www.president-chemical.co.th 1 0.05
webindex.meemodel.com 1 0.05
TOP URL
NAME Pageview Percent
www.ttcexpert.com 2,198 99.77
ttcexpert.com 5 0.23
TOP OS
NAME Pageview Percent
Windows XP 1,966 89.32
Windows 111 5.04
Windows 2000 47 2.14
Windows Vista 39 1.77
Windows 98 25 1.14
Macintosh 13 0.59
TOP Browser
NAME Pageview Percent
MSIE 6.0 1,225 55.61
MSIE 7.0 822 37.31
Firefox/2.0.0.14 81 3.68
MSIE 6.0b 22 1.00
Firefox/2.0.0.11 13 0.59
Mozilla/5.0 11 0.50
Firefox/2.0.0.12 9 0.41
Firefox/1.5.0.12 4 0.18
Opera/9.21 4 0.18
Firefox/3.0 2 0.09
MSIE 5.01 2 0.09
Firefox/2.0.0.13 2 0.09
MSIE 5.5 1 0.05
Firefox/2.0.0.9 1 0.05
Firefox/1.5.0.7 1 0.05
Opera/9.02 1 0.05
Opera/9.27 1 0.05
Mozilla/4.0 1 0.05
TOP PAGE
NAME Pageview Percent
index.html 671 30.46
lessons 364 16.52
index1 246 11.17
objective 154 6.99
textbooks 139 6.31
board 124 5.63
lessons_page2 78 3.54
lessons_page3 72 3.27
Knowledge Management 58 2.63
training 54 2.45
E-learning 37 1.68
lessons_page4 37 1.68
Interview_ITAP 26 1.18
index_new 22 1.00
elements 20 0.91
contact_us 19 0.86
โปสเตอร์ 14 0.64
prapart 14 0.64
chinothai 12 0.54
somchit 9 0.41
iWebstat 7 0.32
aumnart 6 0.27
wison 4 0.18
Kultawat 4 0.18
Suggestion_for_Local_Dyers 3 0.14
piyapong 3 0.14
thumrong 3 0.14
tithikron 2 0.09
veera 1 0.05
TOP Domain
NAME Pageview Percent
US Commercial (.com) 1,396 68.90
Thailand (.th) 627 30.95
France (.fr) 2 0.10
Non-Profit Organization (.org) 1 0.05
TOP Search Engine
NAME Pageview Percent
google. 633 98.29
yahoo. 8 1.24
search.live.com 2 0.31
search.sanook.com 1 0.16
TOP Search Keyword
NAME Pageview Percent
เส้นใยสังเคราะห์ 128 19.88
สิ่งทอ 65 10.09
การจำแนกเส้นใย 50 7.76
เคมีสิ่งทอ 28 4.35
สัญลักษณ์การดูแลรักษาเสื้อผ้า 17 2.64
เส้นใย พอลิเมอร์ 11 1.71
พอลิเอสเตอร์ 11 1.71
เส้นใยชนิดต่างๆ 8 1.24
ตารางธาต 8 1.24
มอร์แดนท์ 7 1.09
elearning เคมี ฟรี 7 1.09
เส้นใยสังเคราะห์ คือ 6 0.93
สุนทร ไกรตระกูล 6 0.93
เส้นใยเซลลูโลส 5 0.78
คำนิยามการทดสอบ 5 0.78
พรมทอมือ 5 0.78
สิ่งทอไทย 5 0.78
เส้นใยอนินทรีย์ 5 0.78
เครื่องวินช์ 4 0.62
copolymer คือ 4 0.62
สีแอซิด 4 0.62
เส้นใยป่าน 4 0.62
dry spinning 4 0.62
เคมี 4 0.62
เคมีสิงทอ 4 0.62
dystar สี 4 0.62
สีรีแอคทีฟ 4 0.62
สัมมนาพลังงานด้านสิ่งทอ 4 0.62
พรม คาร์เปต ผลิต 3 0.47
www.ttcexpert.com 3 0.47

Copyright ©2001-2006 Truehits.net. All rights reserved. ลิขสิทธิ์ของสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.)