ชื่อสมาชิก :: www.ttcexpert.com | หมวด :: government | อันดับที่ปัจจุบันในชาร์ท :: 3128
[version เก่า] , update Flash, User's GuideShortcut to View Yesterday Report  show graph หน้าล็อกอิน| สถิติรายปี | สถิติรายเดือน | สถิติรายวัน | สถิติรายชั่วโมง | Eng
Top Visitor | Referer | URL | OS | Browser | PAGE | Domain | Search Engine | Search Keyword | Logout
| Next Month

Daily Stat เดือน [09/2008]
223 PageViews:1:41IP:1:13Session:1:23 PageViews:2:34IP:2:8Session:2:18 PageViews:3:57IP:3:10Session:3:27 PageViews:4:27IP:4:14Session:4:23 PageViews:5:20IP:5:7Session:5:16 PageViews:6:58IP:6:13Session:6:38 PageViews:7:64IP:7:16Session:7:49 PageViews:8:28IP:8:7Session:8:20 PageViews:9:35IP:9:14Session:9:29 PageViews:10:78IP:10:17Session:10:51 PageViews:11:26IP:11:17Session:11:24 PageViews:12:45IP:12:11Session:12:28 PageViews:13:28IP:13:12Session:13:20 PageViews:14:63IP:14:17Session:14:51 PageViews:15:50IP:15:14Session:15:29 PageViews:16:55IP:16:16Session:16:30 PageViews:17:49IP:17:16Session:17:35 PageViews:18:34IP:18:15Session:18:29 PageViews:19:37IP:19:10Session:19:22 PageViews:20:53IP:20:7Session:20:21 PageViews:21:43IP:21:8Session:21:35 PageViews:22:31IP:22:11Session:22:19 PageViews:23:123IP:23:18Session:23:48 PageViews:24:51IP:24:9Session:24:33 PageViews:25:85IP:25:17Session:25:27 PageViews:26:59IP:26:10Session:26:34 PageViews:27:39IP:27:10Session:27:25 PageViews:28:25IP:28:8Session:28:20 PageViews:29:58IP:29:10Session:29:37 PageViews:30:44IP:30:7Session:30:28
178.4
133.8
89.2
44.6
0
Daily 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Pageview    Unique IPs Sessions   

สถิติรายวัน
D/M/Y ใน 1 เดือน
Page Views Unique IPs Sessions Return IPs
1/09/2008 41 13 23 7
2/09/2008 34 8 18 5
3/09/2008 57 10 27 5
4/09/2008 27 14 23 6
5/09/2008 20 7 16 4
6/09/2008 58 13 38 6
7/09/2008 64 16 49 8
8/09/2008 28 7 20 3
9/09/2008 35 14 29 6
10/09/2008 78 17 51 7
11/09/2008 26 17 24 5
12/09/2008 45 11 28 5
13/09/2008 28 12 20 4
14/09/2008 63 17 51 12
15/09/2008 50 14 29 8
16/09/2008 55 16 30 8
17/09/2008 49 16 35 7
18/09/2008 34 15 29 7
19/09/2008 37 10 22 8
20/09/2008 53 7 21 6
21/09/2008 43 8 35 6
22/09/2008 31 11 19 5
23/09/2008 123 18 48 9
24/09/2008 51 9 33 7
25/09/2008 85 17 27 9
26/09/2008 59 10 34 9
27/09/2008 39 10 25 7
28/09/2008 25 8 20 4
29/09/2008 58 10 37 6
30/09/2008 44 7 28 5
Unique 305 156
Summation 1440 889
Unique IPs รายเดือนเป็น IP ที่ไม่ซ้ำกันทั้งเดือน ไม่เท่ากับผลรวม IP รายวัน

TOP Monthly Visitor
IP Country Pageview
203.158.118.14 Thailand 242
203.158.118.15 Thailand 157
61.91.86.10 Thailand 39
161.200.255.162 Thailand 31
203.113.119.81 Thailand 23
203.152.37.34 Thailand 22
58.137.119.2 Thailand 22
58.9.73.118 Thailand 21
202.28.62.245 Thailand 21
203.131.212.68 Thailand 19
58.64.114.186 Thailand 17
124.157.227.252 Thailand 15
202.57.173.165 Thailand 15
58.9.54.121 Thailand 15
58.10.103.83 Thailand 15
58.8.65.26 Thailand 13
203.170.177.161 Thailand 13
58.9.195.131 Thailand 12
87.237.221.26 Hong Kong 12
58.8.161.6 Thailand 11
202.3.71.26 Thailand 11
203.131.208.115 Thailand 10
124.121.184.218 Thailand 10
58.8.226.60 Thailand 10
221.128.82.158 Thailand 10
58.9.104.31 Thailand 9
202.5.83.60 Thailand 9
203.131.211.143 Thailand 9
203.170.236.162 Thailand 9
202.57.173.214 Thailand 9
TOP Referer
NAME Pageview Percent
www.ttcexpert.com 803 56.55
bookmark 342 24.08
google. 207 14.58
webindex.sanook.com 14 0.99
web.en.rmutt.ac.th 11 0.77
ttcexpert.com 5 0.35
board.truehits.net 4 0.28
yahoo. 4 0.28
webindex.meemodel.com 4 0.28
by110w.bay110.mail.live.com 3 0.21
www.pattayasigntech.com 3 0.21
www.thaiwebindex.com 2 0.14
www.madoo.com 2 0.14
www.ra2.mahidol.ac.th 2 0.14
www.google.co.th 2 0.14
by118w.bay118.mail.live.com 2 0.14
images.google.co.th 2 0.14
co107w.col107.mail.live.com 1 0.07
by139w.bay139.mail.live.com 1 0.07
www.siamdoo.com 1 0.07
classweb.tu.ac.th 1 0.07
uk.mc366.mail.yahoo.com 1 0.07
www.piatom.com 1 0.07
www.webindexthai.com 1 0.07
www.rmuteamwork.com 1 0.07
TOP URL
NAME Pageview Percent
www.ttcexpert.com 1,433 99.51
ttcexpert.com 7 0.49
TOP OS
NAME Pageview Percent
Windows XP 1,287 89.69
Windows 80 5.57
Windows Vista 35 2.44
Windows 2000 15 1.05
Windows 98 11 0.77
Macintosh 6 0.42
Windows CE 1 0.07
TOP Browser
NAME Pageview Percent
MSIE 7.0 768 53.33
MSIE 6.0 560 38.89
Firefox/3.0.1 24 1.67
Firefox/2.0.0.16 22 1.53
Firefox/3.0.2 19 1.32
Opera/9.00 11 0.76
MSIE 5.5 9 0.63
Mozilla/5.0 7 0.49
Firefox/2.0.0.14 6 0.42
Mozilla/4.0 5 0.35
Firefox/2.0.0.12 2 0.14
Firefox/2.0.0.17 2 0.14
Firefox/3.0.1 Creative ZENcast 2 0.14
MSIE 5.0 1 0.07
Firefox/3.0b3 1 0.07
Firefox/2.0.0.16 ImageShackTool 1 0.07
TOP PAGE
NAME Pageview Percent
index.html 499 34.65
index1 334 23.19
lessons 130 9.03
lessons_page3 83 5.76
textbooks 79 5.49
objective 60 4.17
lessons_page2 36 2.50
training 34 2.36
lessons_page4 31 2.15
board 23 1.60
Knowledge Management 20 1.39
elements 15 1.04
Interview_new 12 0.83
index_new 10 0.69
โปสเตอร์ 10 0.69
iWebstat 10 0.69
E-learning 9 0.63
contact_us 7 0.49
chinothai 6 0.42
prapart 5 0.35
veera 3 0.21
somchit 3 0.21
aumnart 3 0.21
piyapong 3 0.21
wison 3 0.21
Kultawat 3 0.21
tithikron 3 0.21
Suggestion_for_Local_Dyers 2 0.14
undefined 1 0.07
thumrong 1 0.07
TOP Domain
NAME Pageview Percent
US Commercial (.com) 857 79.06
Thailand (.th) 222 20.48
Network (.net) 4 0.37
United Kingdom (.uk) 1 0.09
TOP Search Engine
NAME Pageview Percent
google. 205 98.09
yahoo. 4 1.91
TOP Search Keyword
NAME Pageview Percent
เคมีสิ่งทอ 25 11.96
สีรีแอคทีฟ 19 9.09
เส้นใยสังเคราะห์ คือ 13 6.22
การจำแนกเส้นใย 11 5.26
พอลิเมอร์ เส้นใยสังเคราะห์ 9 4.31
สีแอซิด 9 4.31
สารประกอบเอโซ 9 4.31
ปิยะพงษ์ อัศวศุภฤกษ์ 8 3.83
เส้นใยไนล่อน 6 2.87
พอลิไวนิลแอลกอฮอล์ 6 2.87
ดร.อภิชาติ 5 2.39
ความเป็นมา เส้นใยสังเคราะห์ 4 1.91
ย้อมเส้นด้าย 4 1.91
บทคัดย่อ งานสิ่งทอ 4 1.91
มอร์แดนท์ 3 1.44
ผศ.ดร.อภิชาติ สนธิสมบัติ 2 0.96
ปั่นเส้นด้าย 2 0.96
dry spinning 2 0.96
การตกแต่งเชิงเคมี 2 0.96
อาจารย์สงวน เสาชิงช้า 2 0.96
แก๊สซิไฟเออร์ 2 0.96
ไทยเคมีสิ่งทอ 2 0.96
สัญลักษณ์ วิธีการ การซักรีดและดูแลรักษาผ้า 2 0.96
ประโยชน์เส้นใย สังเคราะห์ 2 0.96
ข้อดีของสีรีแอคทีฟ 2 0.96
เมทัลลอยด์ 2 0.96
เส้นใยสังเคราะห์ คุณสมบัติ 2 0.96
สิ่งทอเทคนิค 2 0.96
ขายเคมีสิ่งทอ 1 0.48
การตกแต่งเชิงกล 1 0.48

Copyright ©2001-2006 Truehits.net. All rights reserved. ลิขสิทธิ์ของสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.)