ชื่อสมาชิก :: www.ttcexpert.com | หมวด :: government | อันดับที่ปัจจุบันในชาร์ท :: 3116
[version เก่า] , update Flash, User's GuideShortcut to View Yesterday Report  show graph หน้าล็อกอิน| สถิติรายปี | สถิติรายเดือน | สถิติรายวัน | สถิติรายชั่วโมง | Eng
Top Visitor | Referer | URL | OS | Browser | PAGE | Domain | Search Engine | Search Keyword | Logout
| Next Month

Daily Stat เดือน [10/2009]
202 PageViews:1:51IP:1:20Session:1:35 PageViews:2:49IP:2:16Session:2:38 PageViews:3:70IP:3:20Session:3:54 PageViews:4:37IP:4:17Session:4:28 PageViews:5:102IP:5:24Session:5:47 PageViews:6:70IP:6:30Session:6:54 PageViews:7:102IP:7:27Session:7:61 PageViews:8:25IP:8:14Session:8:23 PageViews:9:72IP:9:23Session:9:54 PageViews:10:58IP:10:18Session:10:34 PageViews:11:69IP:11:18Session:11:40 PageViews:12:54IP:12:20Session:12:40 PageViews:13:62IP:13:25Session:13:48 PageViews:14:84IP:14:22Session:14:44 PageViews:15:61IP:15:20Session:15:42 PageViews:16:80IP:16:20Session:16:50 PageViews:17:46IP:17:11Session:17:28 PageViews:18:45IP:18:10Session:18:31 PageViews:19:28IP:19:15Session:19:24 PageViews:20:39IP:20:13Session:20:36 PageViews:21:57IP:21:11Session:21:47 PageViews:22:73IP:22:20Session:22:51 PageViews:23:60IP:23:9Session:23:45 PageViews:24:58IP:24:18Session:24:39 PageViews:25:90IP:25:21Session:25:75 PageViews:26:96IP:26:26Session:26:61 PageViews:27:43IP:27:25Session:27:38 PageViews:28:55IP:28:25Session:28:45 PageViews:29:89IP:29:18Session:29:53 PageViews:30:62IP:30:26Session:30:50 PageViews:31:25IP:31:10Session:31:21
161.6
121.2
80.8
40.4
0
Daily 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Pageview    Unique IPs Sessions   

สถิติรายวัน
D/M/Y ใน 1 เดือน
Page Views Unique IPs Sessions Return IPs
1/10/2009 51 20 35 9
2/10/2009 49 16 38 8
3/10/2009 70 20 54 11
4/10/2009 37 17 28 7
5/10/2009 102 24 47 13
6/10/2009 70 30 54 13
7/10/2009 102 27 61 13
8/10/2009 25 14 23 7
9/10/2009 72 23 54 14
10/10/2009 58 18 34 12
11/10/2009 69 18 40 7
12/10/2009 54 20 40 9
13/10/2009 62 25 48 8
14/10/2009 84 22 44 11
15/10/2009 61 20 42 8
16/10/2009 80 20 50 13
17/10/2009 46 11 28 7
18/10/2009 45 10 31 6
19/10/2009 28 15 24 4
20/10/2009 39 13 36 4
21/10/2009 57 11 47 5
22/10/2009 73 20 51 11
23/10/2009 60 9 45 4
24/10/2009 58 18 39 8
25/10/2009 90 21 75 11
26/10/2009 96 26 61 15
27/10/2009 43 25 38 7
28/10/2009 55 25 45 6
29/10/2009 89 18 53 13
30/10/2009 62 26 50 11
31/10/2009 25 10 21 6
Unique 517 245
Summation 1912 1336
Unique IPs รายเดือนเป็น IP ที่ไม่ซ้ำกันทั้งเดือน ไม่เท่ากับผลรวม IP รายวัน

TOP Monthly Visitor
IP Country Pageview
203.158.118.15 Thailand 291
202.44.130.23 Thailand 231
203.146.245.162 Thailand 37
124.120.245.165 Thailand 21
202.28.51.71 Thailand 20
124.122.174.152 Thailand 20
115.87.76.57 Thailand 19
58.9.85.157 Thailand 18
161.200.255.162 Thailand 17
115.87.78.232 Thailand 15
125.27.113.106 Thailand 14
203.158.209.218 Thailand 14
115.87.85.103 Thailand 14
124.157.229.91 Thailand 13
58.8.192.124 Thailand 12
203.146.186.2 Thailand 12
124.121.26.227 Thailand 11
124.122.197.67 Thailand 11
125.27.111.227 Thailand 11
58.9.8.160 Thailand 10
58.9.208.210 Thailand 10
61.90.65.126 Thailand 9
58.9.82.134 Thailand 9
58.10.12.72 Thailand 9
61.19.21.172 Thailand 9
124.121.207.18 Thailand 9
202.44.8.100 Thailand 8
202.176.80.222 Thailand 8
202.143.144.245 Thailand 8
58.9.25.215 Thailand 8
TOP Referer
NAME Pageview Percent
www.ttcexpert.com 897 47.71
bookmark 568 30.21
google. 380 20.21
www.en.rmutt.ac.th 7 0.37
ttcexpert.com 6 0.32
www.prontera.in.th 4 0.21
search.sanook.com 3 0.16
ask.com 2 0.11
www.google.co.th 2 0.11
172.16.255.5 2 0.11
yahoo. 2 0.11
www.it.co.th 1 0.05
classweb.tu.ac.th 1 0.05
www.baanjomyut.com 1 0.05
us.mg1.mail.yahoo.com 1 0.05
search.conduit.com 1 0.05
web.en.rmutt.ac.th 1 0.05
search.alot.com 1 0.05
TOP URL
NAME Pageview Percent
www.ttcexpert.com 1,906 99.69
ttcexpert.com 6 0.31
TOP OS
NAME Pageview Percent
Windows XP 1,370 71.92
Windows 419 21.99
Windows Vista 79 4.15
Windows NT 6.1 16 0.84
Macintosh 8 0.42
Windows 98 5 0.26
Windows 2000 4 0.21
Linux i686 3 0.16
Linux 1 0.05
TOP Browser
NAME Pageview Percent
MSIE 7.0 634 33.16
MSIE 6.0 514 26.88
MSIE 8.0 308 16.11
Firefox/3.5.3 CometBird/3.5.3 155 8.11
Firefox/3.5.3 98 5.13
Firefox/3.5.3 76 3.97
Mozilla/5.0 24 1.26
Firefox/3.0.14 18 0.94
Opera/9.64 12 0.63
Firefox/2.0.0.20 11 0.58
Firefox/3.0.14 10 0.52
Firefox/3.5.4 7 0.37
Firefox/3.0.12 6 0.31
Opera/9.80 6 0.31
Firefox/3.0.1 5 0.26
Mozilla/4.0 5 0.26
Firefox/3.0.12 4 0.21
Firefox/1.5.0.1 3 0.16
Firefox/3.0.11 2 0.10
Firefox/1.5.0.3 2 0.10
Firefox/3.0.8 2 0.10
Firefox/3.0.6 2 0.10
Firefox/3.0.8 2 0.10
Firefox/3.0.14 GTB5 1 0.05
Firefox/3.0.1 1 0.05
Firefox/3.0.9 1 0.05
Konqueror/3.5 1 0.05
Firefox/3.5.2 SV1 DS 1 0.05
Firefox/3.5.4 GTB5 1 0.05
TOP PAGE
NAME Pageview Percent
index.html 898 46.97
index1 302 15.79
lessons 198 10.36
textbooks 96 5.02
objective 87 4.55
lessons_page3 63 3.29
lessons_page2 49 2.56
training 38 1.99
board 38 1.99
lessons_page4 28 1.46
index_new 15 0.78
Knowledge Management 15 0.78
E-learning 13 0.68
chinothai 12 0.63
Interview_ITAP 12 0.63
elements 11 0.58
โปสเตอร์ 6 0.31
contact_us 5 0.26
Kultawat 5 0.26
aumnart 4 0.21
iWebstat 4 0.21
veera 3 0.16
somchit 3 0.16
thumrong 2 0.10
Suggestion_for_Local_Dyers 1 0.05
Interview_new 1 0.05
piyapong 1 0.05
prapart 1 0.05
tithikron 1 0.05
TOP Domain
NAME Pageview Percent
US Commercial (.com) 925 69.81
Thailand (.th) 400 30.19
TOP Search Engine
NAME Pageview Percent
google. 379 98.19
search.sanook.com 3 0.78
ask.com 2 0.52
yahoo. 2 0.52
TOP Search Keyword
NAME Pageview Percent
เคมีสิ่งทอ 28 7.25
เส้นใยสังเคราะห์ 27 6.99
สิ่งทอ 20 5.18
การจำแนกเส้นใย 19 4.92
เส้นใย สังเคราะห์ 10 2.59
สีรีแอคทีฟ 8 2.07
พอ ลิ เม อ ร์ เส้นใย สังเคราะห์ 7 1.81
โรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ 7 1.81
หนังสือเคมีสิ่งทอ 7 1.81
สิ่งทอไทย 7 1.81
กระบวนการลอกแป้งธรรมชาติ 6 1.55
dystar thai 6 1.55
เส้นใย พอ ลิ เม อ ร์ 5 1.30
www.ttcexpert.com 5 1.30
สารเคลือบ เคมี สร้างพันธะ 4 1.04
เส้นใยสังเคราะห์ คือ 4 1.04
สุนทร ไกรตระกูล 4 1.04
site:ttcexpert.com การทำเส้นด้าย 4 1.04
อภิชาติ สนธิสมบัติ 4 1.04
พอลิเอสเตอร์ 3 0.78
ตัวอย่างเส้นใยสังเคราะห์ 3 0.78
สีเบสิก 3 0.78
กุลธวัช เจริญผล 3 0.78
เคมีกับสิ่งทอ 3 0.78
พอลิเอไมด์ 3 0.78
พอลิเอไมด์มาจากไหน 2 0.52
ผศ.ดร.อภิชาติ สนธิสมบัติ 2 0.52
technical textile functional textileไทย 2 0.52
เส้นใย ย้อมสี 2 0.52
สิ่งทอคลองหก 2 0.52

Copyright ©2001-2006 Truehits.net. All rights reserved. ลิขสิทธิ์ของสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.)