ชื่อสมาชิก :: www.ttcexpert.com | หมวด :: government | อันดับที่ปัจจุบันในชาร์ท :: 3596
[version เก่า] , update Flash, User's GuideShortcut to View Yesterday Report  show graph หน้าล็อกอิน| สถิติรายปี | สถิติรายเดือน | สถิติรายวัน | สถิติรายชั่วโมง | Eng
Top Visitor | Referer | URL | OS | Browser | PAGE | Domain | Search Engine | Search Keyword | Logout
| Next Month

Daily Stat เดือน [01/2009]
49 PageViews:1:18IP:1:2Session:1:16 PageViews:2:16IP:2:2Session:2:16 PageViews:3:16IP:3:1Session:3:16 PageViews:4:39IP:4:1Session:4:37 PageViews:5:0IP:5:0Session:5:0 PageViews:6:0IP:6:0Session:6:0 PageViews:7:0IP:7:0Session:7:0 PageViews:8:0IP:8:0Session:8:0 PageViews:9:0IP:9:0Session:9:0 PageViews:10:0IP:10:0Session:10:0 PageViews:11:1IP:11:1Session:11:1 PageViews:12:0IP:12:0Session:12:0 PageViews:13:2IP:13:2Session:13:2 PageViews:14:0IP:14:0Session:14:0 PageViews:15:0IP:15:0Session:15:0 PageViews:16:0IP:16:0Session:16:0 PageViews:17:0IP:17:0Session:17:0 PageViews:18:18IP:18:1Session:18:14 PageViews:19:7IP:19:1Session:19:7 PageViews:20:2IP:20:1Session:20:2 PageViews:21:8IP:21:1Session:21:8 PageViews:22:12IP:22:2Session:22:6 PageViews:23:4IP:23:1Session:23:4 PageViews:24:11IP:24:1Session:24:9 PageViews:25:6IP:25:1Session:25:6 PageViews:26:15IP:26:2Session:26:9 PageViews:27:5IP:27:2Session:27:5 PageViews:28:4IP:28:1Session:28:3 PageViews:29:4IP:29:1Session:29:4 PageViews:30:26IP:30:1Session:30:22 PageViews:31:8IP:31:1Session:31:8
39.2
29.4
19.6
9.8
0
Daily 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Pageview    Unique IPs Sessions   

สถิติรายวัน
D/M/Y ใน 1 เดือน
Page Views Unique IPs Sessions Return IPs
1/01/2009 18 2 16 2
2/01/2009 16 2 16 2
3/01/2009 16 1 16 1
4/01/2009 39 1 37 1
11/01/2009 1 1 1 0
13/01/2009 2 2 2 0
18/01/2009 18 1 14 1
19/01/2009 7 1 7 1
20/01/2009 2 1 2 1
21/01/2009 8 1 8 1
22/01/2009 12 2 6 2
23/01/2009 4 1 4 1
24/01/2009 11 1 9 1
25/01/2009 6 1 6 1
26/01/2009 15 2 9 2
27/01/2009 5 2 5 2
28/01/2009 4 1 3 1
29/01/2009 4 1 4 1
30/01/2009 26 1 22 1
31/01/2009 8 1 8 1
Unique 6 4
Summation 222 195
Unique IPs รายเดือนเป็น IP ที่ไม่ซ้ำกันทั้งเดือน ไม่เท่ากับผลรวม IP รายวัน

TOP Monthly Visitor
IP Country Pageview
203.158.118.15 Thailand 104
203.158.118.14 Thailand 99
118.172.39.71 Thailand 9
124.120.97.21 Thailand 8
124.120.137.129 Thailand 1
202.28.21.4 Thailand 1
TOP Referer
NAME Pageview Percent
bookmark 174 78.38
www.ttcexpert.com 41 18.47
www.siamhiphop.com 5 2.25
webindex.212cafe.com 1 0.45
www.ra2.mahidol.ac.th 1 0.45
TOP URL
NAME Pageview Percent
www.ttcexpert.com 222 100.00
TOP OS
NAME Pageview Percent
Windows Vista 98 44.34
Windows 93 42.08
Windows XP 30 13.57
TOP Browser
NAME Pageview Percent
MSIE 7.0 109 49.10
Firefox/3.0.5 93 41.89
MSIE 6.0 19 8.56
Mozilla/4.0 1 0.45
TOP PAGE
NAME Pageview Percent
index.html 180 81.08
index1 33 14.86
textbooks 2 0.90
board 2 0.90
iWebstat 2 0.90
training 1 0.45
objective 1 0.45
lessons 1 0.45
TOP Domain
NAME Pageview Percent
US Commercial (.com) 47 97.92
Thailand (.th) 1 2.08

Copyright ©2001-2006 Truehits.net. All rights reserved. ลิขสิทธิ์ของสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.)