ชื่อสมาชิก :: www.ttcexpert.com | หมวด :: government | อันดับที่ปัจจุบันในชาร์ท :: 3601
[version เก่า] , update Flash, User's GuideShortcut to View Yesterday Report  show graph หน้าล็อกอิน| สถิติรายปี | สถิติรายเดือน | สถิติรายวัน | สถิติรายชั่วโมง | Eng
Top Visitor | Referer | URL | OS | Browser | PAGE | Domain | Search Engine | Search Keyword | Logout
| Next Month

Daily Stat เดือน [02/2009]
38 PageViews:1:25IP:1:1Session:1:22 PageViews:2:26IP:2:3Session:2:20 PageViews:3:12IP:3:2Session:3:12 PageViews:4:2IP:4:1Session:4:2 PageViews:5:5IP:5:2Session:5:5 PageViews:6:0IP:6:0Session:6:0 PageViews:7:0IP:7:0Session:7:0 PageViews:8:0IP:8:0Session:8:0 PageViews:9:2IP:9:1Session:9:2 PageViews:10:0IP:10:0Session:10:0 PageViews:11:0IP:11:0Session:11:0 PageViews:12:0IP:12:0Session:12:0 PageViews:13:0IP:13:0Session:13:0 PageViews:14:28IP:14:2Session:14:26 PageViews:15:1IP:15:1Session:15:1 PageViews:16:2IP:16:1Session:16:2 PageViews:17:11IP:17:1Session:17:10 PageViews:18:19IP:18:3Session:18:16 PageViews:19:25IP:19:1Session:19:22 PageViews:20:10IP:20:2Session:20:7 PageViews:21:27IP:21:1Session:21:27 PageViews:22:10IP:22:1Session:22:10 PageViews:23:1IP:23:1Session:23:1 PageViews:24:2IP:24:1Session:24:2 PageViews:25:2IP:25:1Session:25:2 PageViews:26:0IP:26:0Session:26:0 PageViews:27:1IP:27:1Session:27:1 PageViews:28:20IP:28:1Session:28:18
30.4
22.8
15.2
7.6
0
Daily 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Pageview    Unique IPs Sessions   

สถิติรายวัน
D/M/Y ใน 1 เดือน
Page Views Unique IPs Sessions Return IPs
1/02/2009 25 1 22 1
2/02/2009 26 3 20 3
3/02/2009 12 2 12 2
4/02/2009 2 1 2 1
5/02/2009 5 2 5 1
9/02/2009 2 1 2 1
14/02/2009 28 2 26 2
15/02/2009 1 1 1 0
16/02/2009 2 1 2 1
17/02/2009 11 1 10 1
18/02/2009 19 3 16 2
19/02/2009 25 1 22 1
20/02/2009 10 2 7 2
21/02/2009 27 1 27 1
22/02/2009 10 1 10 1
23/02/2009 1 1 1 0
24/02/2009 2 1 2 1
25/02/2009 2 1 2 1
27/02/2009 1 1 1 0
28/02/2009 20 1 18 1
Unique 13 10
Summation 231 208
Unique IPs รายเดือนเป็น IP ที่ไม่ซ้ำกันทั้งเดือน ไม่เท่ากับผลรวม IP รายวัน

TOP Monthly Visitor
IP Country Pageview
202.44.130.23 Thailand 89
203.158.118.14 Thailand 65
203.158.118.15 Thailand 47
203.158.244.216 Thailand 9
124.120.166.152 Thailand 5
124.157.231.62 Thailand 5
117.47.232.127 Thailand 2
202.5.81.46 Thailand 2
202.44.130.29 Thailand 2
124.157.229.210 Thailand 2
58.8.96.5 Thailand 1
222.123.90.81 Thailand 1
58.8.22.68 Thailand 1
TOP Referer
NAME Pageview Percent
bookmark 185 80.09
www.ttcexpert.com 38 16.45
www.siamhiphop.com 5 2.16
directory.truehits.net 2 0.87
web.en.rmutt.ac.th 1 0.43
TOP URL
NAME Pageview Percent
www.ttcexpert.com 231 100.00
TOP OS
NAME Pageview Percent
Windows Vista 102 44.16
Windows 84 36.36
Windows XP 45 19.48
TOP Browser
NAME Pageview Percent
MSIE 7.0 132 57.14
Firefox/3.0.6 49 21.21
Firefox/3.0.5 20 8.66
MSIE 6.0 15 6.49
Firefox/3.0.5 10 4.33
Firefox/3.0.3 4 1.73
Firefox/3.0.6 1 0.43
TOP PAGE
NAME Pageview Percent
index.html 193 83.55
index1 31 13.42
iWebstat 3 1.30
objective 1 0.43
lessons 1 0.43
contact_us 1 0.43
board 1 0.43
TOP Domain
NAME Pageview Percent
US Commercial (.com) 43 93.48
Network (.net) 2 4.35
Thailand (.th) 1 2.17

Copyright ©2001-2006 Truehits.net. All rights reserved. ลิขสิทธิ์ของสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.)