ชื่อสมาชิก :: www.ttcexpert.com | หมวด :: government | อันดับที่ปัจจุบันในชาร์ท :: 2999
[version เก่า] , update Flash, User's GuideShortcut to View Yesterday Report  show graph หน้าล็อกอิน| สถิติรายปี | สถิติรายเดือน | สถิติรายวัน | สถิติรายชั่วโมง | Eng
Top Visitor | Referer | URL | OS | Browser | PAGE | Domain | Search Engine | Search Keyword | Logout
Previous Month

Daily Stat เดือน [04/2009]
83 PageViews:1:25IP:1:11Session:1:16 PageViews:2:43IP:2:17Session:2:25 PageViews:3:39IP:3:13Session:3:25 PageViews:4:42IP:4:16Session:4:26 PageViews:5:37IP:5:15Session:5:30 PageViews:6:21IP:6:10Session:6:21 PageViews:7:52IP:7:12Session:7:35 PageViews:8:47IP:8:16Session:8:40 PageViews:9:32IP:9:9Session:9:32 PageViews:10:57IP:10:15Session:10:27 PageViews:11:10IP:11:9Session:11:10 PageViews:12:2IP:12:2Session:12:2 PageViews:13:4IP:13:3Session:13:4 PageViews:14:13IP:14:6Session:14:9 PageViews:15:41IP:15:6Session:15:11 PageViews:16:15IP:16:8Session:16:11 PageViews:17:47IP:17:15Session:17:31 PageViews:18:50IP:18:11Session:18:27 PageViews:19:37IP:19:10Session:19:24 PageViews:20:73IP:20:16Session:20:44 PageViews:21:0IP:21:0Session:21:0 PageViews:22:0IP:22:0Session:22:0 PageViews:23:0IP:23:0Session:23:0 PageViews:24:0IP:24:0Session:24:0 PageViews:25:0IP:25:0Session:25:0 PageViews:26:0IP:26:0Session:26:0 PageViews:27:0IP:27:0Session:27:0 PageViews:28:0IP:28:0Session:28:0 PageViews:29:0IP:29:0Session:29:0 PageViews:30:0IP:30:0Session:30:0
66.4
49.8
33.2
16.6
0
Daily 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Pageview    Unique IPs Sessions   

สถิติรายวัน
D/M/Y ใน 1 เดือน
Page Views Unique IPs Sessions Return IPs
1/04/2009 25 11 16 5
2/04/2009 43 17 25 8
3/04/2009 39 13 25 6
4/04/2009 42 16 26 4
5/04/2009 37 15 30 8
6/04/2009 21 10 21 4
7/04/2009 52 12 35 4
8/04/2009 47 16 40 7
9/04/2009 32 9 32 2
10/04/2009 57 15 27 6
11/04/2009 10 9 10 1
12/04/2009 2 2 2 0
13/04/2009 4 3 4 1
14/04/2009 13 6 9 3
15/04/2009 41 6 11 4
16/04/2009 15 8 11 3
17/04/2009 47 15 31 7
18/04/2009 50 11 27 5
19/04/2009 37 10 24 4
20/04/2009 73 16 44 11
Unique 0 0
Summation 0 0
Unique IPs รายเดือนเป็น IP ที่ไม่ซ้ำกันทั้งเดือน ไม่เท่ากับผลรวม IP รายวัน


Copyright ©2001-2006 Truehits.net. All rights reserved. ลิขสิทธิ์ของสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.)