ชื่อสมาชิก :: www.ttcexpert.com | หมวด :: government | อันดับที่ปัจจุบันในชาร์ท :: 2923
[version เก่า] , update Flash, User's GuideShortcut to View Yesterday Report  show graph หน้าล็อกอิน| สถิติรายปี | สถิติรายเดือน | สถิติรายวัน | สถิติรายชั่วโมง | Eng
Top Visitor | Referer | URL | OS | Browser | PAGE | Domain | Search Engine | Search Keyword | Logout
| Next Month

Daily Stat เดือน [05/2009]
106 PageViews:1:18IP:1:9Session:1:15 PageViews:2:13IP:2:8Session:2:11 PageViews:3:68IP:3:12Session:3:28 PageViews:4:28IP:4:11Session:4:15 PageViews:5:96IP:5:23Session:5:41 PageViews:6:43IP:6:13Session:6:23 PageViews:7:51IP:7:19Session:7:27 PageViews:8:29IP:8:6Session:8:13 PageViews:9:47IP:9:15Session:9:25 PageViews:10:3IP:10:3Session:10:3 PageViews:11:25IP:11:12Session:11:19 PageViews:12:72IP:12:20Session:12:38 PageViews:13:38IP:13:19Session:13:27 PageViews:14:54IP:14:15Session:14:38 PageViews:15:47IP:15:15Session:15:36 PageViews:16:96IP:16:15Session:16:53 PageViews:17:51IP:17:8Session:17:34 PageViews:18:58IP:18:14Session:18:44 PageViews:19:69IP:19:21Session:19:47 PageViews:20:48IP:20:14Session:20:40 PageViews:21:61IP:21:12Session:21:35 PageViews:22:29IP:22:8Session:22:23 PageViews:23:20IP:23:6Session:23:19 PageViews:24:37IP:24:13Session:24:31 PageViews:25:68IP:25:22Session:25:53 PageViews:26:74IP:26:17Session:26:39 PageViews:27:53IP:27:17Session:27:39 PageViews:28:48IP:28:18Session:28:34 PageViews:29:55IP:29:21Session:29:30 PageViews:30:52IP:30:21Session:30:31 PageViews:31:32IP:31:18Session:31:29
84.8
63.6
42.4
21.2
0
Daily 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Pageview    Unique IPs Sessions   

สถิติรายวัน
D/M/Y ใน 1 เดือน
Page Views Unique IPs Sessions Return IPs
1/05/2009 18 9 15 5
2/05/2009 13 8 11 3
3/05/2009 68 12 28 8
4/05/2009 28 11 15 4
5/05/2009 96 23 41 11
6/05/2009 43 13 23 5
7/05/2009 51 19 27 8
8/05/2009 29 6 13 4
9/05/2009 47 15 25 7
10/05/2009 3 3 3 0
11/05/2009 25 12 19 7
12/05/2009 72 20 38 13
13/05/2009 38 19 27 6
14/05/2009 54 15 38 9
15/05/2009 47 15 36 5
16/05/2009 96 15 53 8
17/05/2009 51 8 34 2
18/05/2009 58 14 44 7
19/05/2009 69 21 47 10
20/05/2009 48 14 40 9
21/05/2009 61 12 35 6
22/05/2009 29 8 23 3
23/05/2009 20 6 19 2
24/05/2009 37 13 31 5
25/05/2009 68 22 53 12
26/05/2009 74 17 39 7
27/05/2009 53 17 39 6
28/05/2009 48 18 34 6
29/05/2009 55 21 30 9
30/05/2009 52 21 31 10
31/05/2009 32 18 29 6
Unique 411 180
Summation 1483 940
Unique IPs รายเดือนเป็น IP ที่ไม่ซ้ำกันทั้งเดือน ไม่เท่ากับผลรวม IP รายวัน

TOP Monthly Visitor
IP Country Pageview
203.158.118.15 Thailand 155
202.44.130.23 Thailand 112
203.185.129.211 Thailand 37
203.158.118.14 Thailand 27
118.173.250.121 Thailand 26
124.122.130.42 Thailand 22
119.31.72.64 Thailand 21
61.7.146.66 Thailand 21
58.147.42.90 Thailand 20
58.9.250.194 Thailand 19
124.120.160.6 Thailand 16
58.9.40.240 Thailand 16
118.173.234.245 Thailand 15
125.27.115.191 Thailand 15
58.9.50.101 Thailand 14
58.9.50.111 Thailand 14
124.122.220.20 Thailand 14
61.90.70.60 Thailand 14
222.123.51.58 Thailand 13
124.121.236.194 Thailand 13
124.157.226.248 Thailand 12
125.26.53.212 Thailand 12
203.144.200.22 Thailand 11
203.152.37.34 Thailand 11
125.26.149.190 Thailand 11
125.24.22.232 Thailand 10
210.246.144.163 Thailand 9
125.25.225.35 Thailand 9
114.128.122.135 Thailand 9
58.8.75.204 Thailand 9
TOP Referer
NAME Pageview Percent
www.ttcexpert.com 732 49.59
bookmark 332 22.49
google. 322 21.82
www.siamhiphop.com 55 3.73
web.en.rmutt.ac.th 8 0.54
webindex.212cafe.com 3 0.20
search.sanook.com 3 0.20
www.pattayasigntech.com 3 0.20
www.baanjomyut.com 3 0.20
www.google.co.th 3 0.20
search.conduit.com 3 0.20
www.thaitextile.org 2 0.14
classweb.tu.ac.th 2 0.14
board.truehits.net 1 0.07
directory.bluegy.com 1 0.07
www.webindexthai.com 1 0.07
www.impressivezone.com 1 0.07
yahoo. 1 0.07
TOP URL
NAME Pageview Percent
www.ttcexpert.com 1,483 100.00
TOP OS
NAME Pageview Percent
Windows XP 991 66.82
Windows Vista 274 18.48
Windows 184 12.41
Windows 98 28 1.89
Windows 2000 4 0.27
Macintosh 2 0.13
TOP Browser
NAME Pageview Percent
MSIE 7.0 781 52.66
MSIE 6.0 428 28.86
MSIE 8.0 86 5.80
Firefox/3.0.10 83 5.60
Firefox/3.0.10 51 3.44
Firefox/3.0.8 13 0.88
Firefox/2.0.0.14 10 0.67
Mozilla/5.0 10 0.67
Firefox/3.0.5 6 0.40
Firefox/3.0.9 2 0.13
Firefox/3.0.4 2 0.13
Firefox/3.0.7 2 0.13
Firefox/2.0.0.12 2 0.13
MSIE 5.0 1 0.07
MSIE 5.5 1 0.07
Firefox/2.0.0.7 1 0.07
Firefox/3.0.6 1 0.07
Firefox/1.5.0.1 1 0.07
Firefox/1.5.0.3 1 0.07
Firefox/2.0.0.20 1 0.07
TOP PAGE
NAME Pageview Percent
index.html 602 40.59
index1 194 13.08
lessons 142 9.58
textbooks 88 5.93
lessons_page3 67 4.52
objective 65 4.38
lessons_page2 63 4.25
lessons_page4 45 3.03
training 42 2.83
Knowledge Management 30 2.02
board 22 1.48
E-learning 17 1.15
elements 16 1.08
Interview_ITAP 15 1.01
index_new 12 0.81
thumrong 12 0.81
chinothai 7 0.47
aumnart 7 0.47
contact_us 7 0.47
Interview_new 6 0.40
Suggestion_for_Local_Dyers 5 0.34
wison 4 0.27
iWebstat 3 0.20
prapart 3 0.20
veera 2 0.13
somchit 2 0.13
piyapong 2 0.13
tithikron 2 0.13
โปสเตอร์ 1 0.07
TOP Domain
NAME Pageview Percent
US Commercial (.com) 817 71.04
Thailand (.th) 326 28.35
Mexico (.mx) 3 0.26
Non-Profit Organization (.org) 2 0.17
Japan (.jp) 1 0.09
Network (.net) 1 0.09
TOP Search Engine
NAME Pageview Percent
google. 319 98.76
search.sanook.com 3 0.93
yahoo. 1 0.31
TOP Search Keyword
NAME Pageview Percent
เคมีสิ่งทอ 27 8.36
เส้นใยสังเคราะห์ 15 4.64
สิ่งทอ 12 3.72
เคมี สิ่ง ทอ 9 2.79
สีรีแอคทีฟ 8 2.48
เส้นใย สังเคราะห์ 6 1.86
textile 5 1.55
เส้นใย พอ ลิ เม อ ร์ 4 1.24
วิศัลย์ ณ ระนอง 4 1.24
เส้นใยสังเคราะห์ คือ 4 1.24
ผู้นำ อุตสาหกรรมพรม 3 0.93
ตารางธาตุ น้ำหนักโมเลกุล 3 0.93
ออกแบบลายพิมพ์ผ้า 3 0.93
www.ttcexpert.com 3 0.93
เส้นใยป่าน 3 0.93
สถิติคลัสเตอร์สิ่งทอ 3 0.93
การตกแต่งเชิงเคมี 3 0.93
พิมพ์ลายผ้า 3 0.93
textile chemical processing กระบวนการทางเคมีสิ่งทอ 3 0.93
สมาคมศิษย์เก่าเคมีสิ่งทอ 3 0.93
ผศ.ดร.อภิชาติ สนธิสมบัติ 2 0.62
อัจฉราพร ไศละ 2 0.62
dystar ประเทศไทย 2 0.62
ผ้าไหม azo free 2 0.62
โครงสร้างโมเลกุลของสีไดเร็ท(ทางเคมี) 2 0.62
รายชื่อโรงงานอุตสาหกรรมฟอก ย้อม พิมพ์ และตกแต่งสำเร็จ 2 0.62
เส้นใยพอลิเอสเตอร์ พอลิเมอร์ 2 0.62
ดร.อภิชาติ สนธิสมบัติ 2 0.62
สีรีแอคที 2 0.62
ttcexpert 2 0.62

Copyright ©2001-2006 Truehits.net. All rights reserved. ลิขสิทธิ์ของสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.)