ชื่อสมาชิก :: www.ttcexpert.com | หมวด :: government | อันดับที่ปัจจุบันในชาร์ท :: 2509
[version เก่า] , update Flash, User's GuideShortcut to View Yesterday Report  show graph หน้าล็อกอิน| สถิติรายปี | สถิติรายเดือน | สถิติรายวัน | สถิติรายชั่วโมง | Eng
Top Visitor | Referer | URL | OS | Browser | PAGE | Domain | Search Engine | Search Keyword | Logout
| Next Month

Daily Stat เดือน [07/2009]
257 PageViews:1:79IP:1:28Session:1:50 PageViews:2:118IP:2:37Session:2:83 PageViews:3:152IP:3:33Session:3:71 PageViews:4:65IP:4:13Session:4:42 PageViews:5:68IP:5:13Session:5:55 PageViews:6:88IP:6:24Session:6:58 PageViews:7:70IP:7:22Session:7:53 PageViews:8:82IP:8:35Session:8:69 PageViews:9:90IP:9:32Session:9:52 PageViews:10:66IP:10:28Session:10:55 PageViews:11:40IP:11:19Session:11:31 PageViews:12:79IP:12:28Session:12:57 PageViews:13:142IP:13:40Session:13:91 PageViews:14:157IP:14:43Session:14:119 PageViews:15:111IP:15:35Session:15:71 PageViews:16:69IP:16:25Session:16:49 PageViews:17:57IP:17:19Session:17:33 PageViews:18:144IP:18:24Session:18:42 PageViews:19:78IP:19:19Session:19:58 PageViews:20:61IP:20:25Session:20:40 PageViews:21:90IP:21:28Session:21:60 PageViews:22:65IP:22:22Session:22:33 PageViews:23:124IP:23:30Session:23:79 PageViews:24:113IP:24:28Session:24:61 PageViews:25:102IP:25:31Session:25:63 PageViews:26:105IP:26:31Session:26:81 PageViews:27:77IP:27:31Session:27:53 PageViews:28:81IP:28:28Session:28:56 PageViews:29:77IP:29:30Session:29:60 PageViews:30:65IP:30:28Session:30:45 PageViews:31:92IP:31:22Session:31:40
205.6
154.2
102.8
51.4
0
Daily 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Pageview    Unique IPs Sessions   

สถิติรายวัน
D/M/Y ใน 1 เดือน
Page Views Unique IPs Sessions Return IPs
1/07/2009 79 28 50 15
2/07/2009 118 37 83 18
3/07/2009 152 33 71 21
4/07/2009 65 13 42 10
5/07/2009 68 13 55 6
6/07/2009 88 24 58 13
7/07/2009 70 22 53 10
8/07/2009 82 35 69 14
9/07/2009 90 32 52 16
10/07/2009 66 28 55 12
11/07/2009 40 19 31 9
12/07/2009 79 28 57 15
13/07/2009 142 40 91 23
14/07/2009 157 43 119 24
15/07/2009 111 35 71 17
16/07/2009 69 25 49 14
17/07/2009 57 19 33 9
18/07/2009 144 24 42 12
19/07/2009 78 19 58 8
20/07/2009 61 25 40 11
21/07/2009 90 28 60 17
22/07/2009 65 22 33 9
23/07/2009 124 30 79 21
24/07/2009 113 28 61 14
25/07/2009 102 31 63 15
26/07/2009 105 31 81 12
27/07/2009 77 31 53 15
28/07/2009 81 28 56 12
29/07/2009 77 30 60 18
30/07/2009 65 28 45 16
31/07/2009 92 22 40 14
Unique 751 376
Summation 2807 1810
Unique IPs รายเดือนเป็น IP ที่ไม่ซ้ำกันทั้งเดือน ไม่เท่ากับผลรวม IP รายวัน

TOP Monthly Visitor
IP Country Pageview
203.158.118.15 Thailand 157
203.158.109.200 Thailand 155
202.44.130.23 Thailand 136
203.158.244.201 Thailand 61
202.44.130.19 Thailand 60
202.57.137.114 Thailand 42
124.122.228.162 Thailand 36
203.158.244.100 Thailand 34
125.27.175.126 Thailand 31
58.9.40.175 Thailand 27
203.113.119.82 Thailand 27
58.9.61.147 Thailand 21
125.24.43.54 Thailand 20
118.172.92.85 Thailand 19
203.149.10.171 Thailand 18
203.144.234.250 Thailand 17
203.158.244.101 Thailand 17
203.155.125.178 Thailand 17
61.90.73.106 Thailand 16
58.147.114.178 Thailand 16
222.123.188.101 Thailand 16
58.136.112.227 Thailand 15
125.27.218.143 Thailand 15
117.47.33.242 Thailand 14
125.24.82.94 Thailand 14
58.8.228.252 Thailand 14
125.24.191.79 Thailand 14
203.158.239.239 Thailand 14
58.9.237.96 Thailand 13
124.121.143.216 Thailand 13
TOP Referer
NAME Pageview Percent
www.ttcexpert.com 1,462 52.33
bookmark 718 25.70
google. 542 19.40
ttcexpert.com 13 0.47
search.sanook.com 11 0.39
www.siamhiphop.com 7 0.25
www.prontera.in.th 4 0.14
web.en.rmutt.ac.th 4 0.14
webindex.212cafe.com 3 0.11
www.thaitextile.org 3 0.11
www.en.rmutt.ac.th 3 0.11
co112w.col112.mail.live.com 3 0.11
www.industrialclothingdesign.com 2 0.07
johann.inet.co.th 2 0.07
search.kapook.com 2 0.07
www.pattayasigntech.com 2 0.07
bing.com 2 0.07
dir.moohin.com 2 0.07
www.whois.net 1 0.04
www.google.com 1 0.04
www.botsign.com 1 0.04
board.truehits.net 1 0.04
classweb.tu.ac.th 1 0.04
www.baanjomyut.com 1 0.04
search.conduit.com 1 0.04
images.google.co.th 1 0.04
directory.truehits.net 1 0.04
TOP URL
NAME Pageview Percent
www.ttcexpert.com 2,793 99.50
ttcexpert.com 14 0.50
TOP OS
NAME Pageview Percent
Windows XP 1,927 68.75
Windows Vista 448 15.98
Windows 365 13.02
Macintosh 45 1.61
Windows NT 6.1 10 0.36
Windows 2000 6 0.21
Linux i686 2 0.07
TOP Browser
NAME Pageview Percent
MSIE 7.0 1,152 41.04
MSIE 6.0 895 31.88
MSIE 8.0 306 10.90
Firefox/3.0.11 160 5.70
Firefox/3.0.11 78 2.78
Mozilla/5.0 61 2.17
Firefox/3.0.12 17 0.61
Firefox/3.0.12 17 0.61
Opera/9.64 17 0.61
Firefox/3.1b2 17 0.61
Firefox/3.5.1 14 0.50
Opera/9.62 12 0.43
Firefox/3.0.3 11 0.39
Firefox/3.5 9 0.32
Firefox/2.0.0.20 9 0.32
Firefox/3.0.7 6 0.21
Opera/9.01 5 0.18
Opera/9.63 4 0.14
Mozilla/4.0 4 0.14
Firefox/3.0.6 3 0.11
Firefox/1.5.0.4 3 0.11
Firefox/3.5.1 2 0.07
Firefox/3.0 1 0.04
Firefox/3.0.10 1 0.04
Firefox/3.0.4 1 0.04
Firefox/3.0.8 1 0.04
Firefox/3.0.8 1 0.04
TOP PAGE
NAME Pageview Percent
index.html 1,149 40.93
index1 489 17.42
lessons 293 10.44
textbooks 174 6.20
objective 151 5.38
lessons_page3 117 4.17
lessons_page2 71 2.53
board 47 1.67
lessons_page4 42 1.50
Knowledge Management 42 1.50
training 35 1.25
elements 20 0.71
contact_us 20 0.71
index_new 18 0.64
tithikron 16 0.57
E-learning 15 0.53
prapart 15 0.53
somchit 12 0.43
Interview_ITAP 12 0.43
chinothai 10 0.36
Interview_new 9 0.32
piyapong 8 0.29
Kultawat 8 0.29
iWebstat 8 0.29
thumrong 7 0.25
aumnart 6 0.21
wison 4 0.14
Suggestion_for_Local_Dyers 3 0.11
veera 3 0.11
โปสเตอร์ 3 0.11
TOP Domain
NAME Pageview Percent
US Commercial (.com) 1,545 74.17
Thailand (.th) 529 25.40
Non-Profit Organization (.org) 3 0.14
Network (.net) 3 0.14
Singapore (.sg) 2 0.10
United Kingdom (.uk) 1 0.05
TOP Search Engine
NAME Pageview Percent
google. 542 98.01
search.sanook.com 9 1.63
bing.com 2 0.36
TOP Search Keyword
NAME Pageview Percent
เคมีสิ่งทอ 43 7.78
สิ่งทอ 25 4.52
สีรีแอคทีฟ 18 3.25
ฐิติกร รักไทย 13 2.35
การจำแนกเส้นใย 11 1.99
เส้นใยสังเคราะห์ คือ 9 1.63
สีวัต 7 1.27
เส้นใย พอ ลิ เม อ ร์ 6 1.08
เคมี สิ่ง ทอ 6 1.08
เส้นใยป่าน 6 1.08
พอลิเมอร์ 6 1.08
ดร.ปลื้มจิตต์ เตชธรรมรักข์ 6 1.08
กุลธวัช เจริญผล 6 1.08
เคมีสิ่งทอ อ.อภิชาติ สนธิสมบัติ 6 1.08
พอลิไวนิลแอลกอฮอล์ 6 1.08
www.ttcexpert.com 5 0.90
ttcexpert 5 0.90
เคมี สิ่งทอ 5 0.90
azo free ผ้าไหมไทย 5 0.90
เส้นใยสังเคราะห์คือ 5 0.90
เส้นใยสังเคราะห์ แอซิเตต 5 0.90
วิธีการย้อมสีดิสเพิรส์ 4 0.72
การฟอกขาว 4 0.72
ไทยเคมีสิ่งทอ 4 0.72
เครื่องย้อมสี 4 0.72
เส้นใยไนล่อน 4 0.72
นำสินการย้อม 4 0.72
สิ่งทอไทย 4 0.72
ดร อภิชาติ 4 0.72
เทคโนโลยีสะอาดกระบวนการ desizing 4 0.72

Copyright ©2001-2006 Truehits.net. All rights reserved. ลิขสิทธิ์ของสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.)