ชื่อสมาชิก :: www.ttcexpert.com | หมวด :: government | อันดับที่ปัจจุบันในชาร์ท :: 2752
[version เก่า] , update Flash, User's GuideShortcut to View Yesterday Report  show graph หน้าล็อกอิน| สถิติรายปี | สถิติรายเดือน | สถิติรายวัน | สถิติรายชั่วโมง | Eng
Top Visitor | Referer | URL | OS | Browser | PAGE | Domain | Search Engine | Search Keyword | Logout
| Next Month

Daily Stat เดือน [08/2009]
257 PageViews:1:39IP:1:21Session:1:35 PageViews:2:95IP:2:31Session:2:62 PageViews:3:75IP:3:36Session:3:61 PageViews:4:91IP:4:38Session:4:66 PageViews:5:95IP:5:28Session:5:57 PageViews:6:91IP:6:30Session:6:53 PageViews:7:123IP:7:38Session:7:74 PageViews:8:83IP:8:21Session:8:38 PageViews:9:59IP:9:30Session:9:48 PageViews:10:118IP:10:31Session:10:53 PageViews:11:102IP:11:32Session:11:66 PageViews:12:87IP:12:38Session:12:64 PageViews:13:87IP:13:44Session:13:64 PageViews:14:88IP:14:33Session:14:55 PageViews:15:105IP:15:39Session:15:67 PageViews:16:105IP:16:36Session:16:68 PageViews:17:96IP:17:34Session:17:65 PageViews:18:84IP:18:35Session:18:51 PageViews:19:137IP:19:43Session:19:79 PageViews:20:147IP:20:43Session:20:70 PageViews:21:79IP:21:26Session:21:41 PageViews:22:124IP:22:31Session:22:60 PageViews:23:85IP:23:33Session:23:66 PageViews:24:157IP:24:47Session:24:97 PageViews:25:88IP:25:39Session:25:67 PageViews:26:143IP:26:58Session:26:104 PageViews:27:129IP:27:44Session:27:79 PageViews:28:146IP:28:44Session:28:77 PageViews:29:104IP:29:27Session:29:56 PageViews:30:117IP:30:40Session:30:80 PageViews:31:127IP:31:33Session:31:72
205.6
154.2
102.8
51.4
0
Daily 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Pageview    Unique IPs Sessions   

สถิติรายวัน
D/M/Y ใน 1 เดือน
Page Views Unique IPs Sessions Return IPs
1/08/2009 39 21 35 7
2/08/2009 95 31 62 15
3/08/2009 75 36 61 14
4/08/2009 91 38 66 18
5/08/2009 95 28 57 13
6/08/2009 91 30 53 11
7/08/2009 123 38 74 16
8/08/2009 83 21 38 10
9/08/2009 59 30 48 13
10/08/2009 118 31 53 15
11/08/2009 102 32 66 20
12/08/2009 87 38 64 11
13/08/2009 87 44 64 11
14/08/2009 88 33 55 19
15/08/2009 105 39 67 15
16/08/2009 105 36 68 14
17/08/2009 96 34 65 15
18/08/2009 84 35 51 10
19/08/2009 137 43 79 23
20/08/2009 147 43 70 16
21/08/2009 79 26 41 13
22/08/2009 124 31 60 10
23/08/2009 85 33 66 13
24/08/2009 157 47 97 27
25/08/2009 88 39 67 14
26/08/2009 143 58 104 27
27/08/2009 129 44 79 21
28/08/2009 146 44 77 17
29/08/2009 104 27 56 16
30/08/2009 117 40 80 21
31/08/2009 127 33 72 15
Unique 973 408
Summation 3206 1995
Unique IPs รายเดือนเป็น IP ที่ไม่ซ้ำกันทั้งเดือน ไม่เท่ากับผลรวม IP รายวัน

TOP Monthly Visitor
IP Country Pageview
203.158.118.15 Thailand 201
203.158.244.5 Thailand 140
202.28.27.3 Thailand 108
202.44.130.23 Thailand 105
58.10.152.143 Thailand 41
58.11.98.108 Thailand 41
124.120.181.218 Thailand 33
58.11.5.141 Thailand 32
58.147.126.140 Thailand 30
58.10.152.189 Thailand 26
58.8.169.248 Thailand 24
58.8.20.76 Thailand 24
61.90.31.67 Thailand 23
202.28.27.5 Thailand 20
202.28.12.104 Thailand 20
58.8.103.81 Thailand 18
58.136.112.227 Thailand 17
202.12.73.5 Thailand 17
118.172.97.205 Thailand 17
124.121.182.12 Thailand 17
203.156.92.229 Thailand 16
161.200.255.162 Thailand 16
202.28.201.142 Thailand 15
58.8.58.239 Thailand 14
117.47.35.254 Thailand 14
124.121.198.188 Thailand 14
124.120.86.237 Thailand 14
124.120.196.82 Thailand 13
70.171.212.114 United States 13
124.121.238.189 Thailand 13
TOP Referer
NAME Pageview Percent
www.ttcexpert.com 1,754 55.04
google. 860 26.98
bookmark 504 15.81
www.siamhiphop.com 20 0.63
search.sanook.com 12 0.38
www.thaitextile.org 8 0.25
search.conduit.com 5 0.16
ttcexpert.com 4 0.13
webindex.meemodel.com 3 0.09
webindex.212cafe.com 2 0.06
www.botsign.com 2 0.06
www.baanjomyut.com 2 0.06
web.en.rmutt.ac.th 2 0.06
yahoo. 2 0.06
truehits.net 1 0.03
board.truehits.net 1 0.03
search.kapook.com 1 0.03
www.webindexthai.com 1 0.03
www.en.rmutt.ac.th 1 0.03
directory.truehits.net 1 0.03
sn102w.snt102.mail.live.com 1 0.03
TOP URL
NAME Pageview Percent
www.ttcexpert.com 3,201 99.84
ttcexpert.com 5 0.16
TOP OS
NAME Pageview Percent
Windows XP 2,284 71.31
Windows Vista 463 14.46
Windows 406 12.68
Macintosh 16 0.50
Windows 2000 14 0.44
Windows 98 11 0.34
Windows NT 6.1 7 0.22
Linux i686 2 0.06
TOP Browser
NAME Pageview Percent
MSIE 7.0 1,284 40.05
MSIE 6.0 930 29.01
MSIE 8.0 525 16.38
Firefox/3.0.13 105 3.28
Mozilla/5.0 69 2.15
Firefox/3.5.2 66 2.06
Firefox/3.0.13 62 1.93
Opera/9.64 37 1.15
Firefox/3.0.12 28 0.87
Firefox/3.0.8 12 0.37
Firefox/3.0.11 10 0.31
Firefox/3.0.1 8 0.25
Firefox/3.5.2 8 0.25
Firefox/3.5.1 7 0.22
Firefox/3.0.10 6 0.19
Firefox/2.0.0.11 6 0.19
Firefox/3.0.12 5 0.16
Firefox/2.0.0.20 5 0.16
Firefox/1.5.0.4 4 0.12
Firefox/1.5.0.7 MEGAUPLOAD 1.0 4 0.12
Firefox/3.0.4 3 0.09
Firefox/3.5 3 0.09
Opera/9.60 3 0.09
Firefox/3.5.1 3 0.09
Mozilla/4.0 3 0.09
Firefox/3.0.5 2 0.06
Firefox/3.0.13 AutoPager/0.5.2. 2 0.06
Firefox/3.0.6 1 0.03
Firefox/3.0.7 1 0.03
Firefox/3.0.6 1 0.03
TOP PAGE
NAME Pageview Percent
index.html 1,062 33.13
lessons 669 20.87
index1 468 14.60
objective 162 5.05
textbooks 162 5.05
lessons_page3 135 4.21
lessons_page2 127 3.96
lessons_page4 72 2.25
training 61 1.90
Knowledge Management 52 1.62
board 48 1.50
E-learning 30 0.94
contact_us 22 0.69
Interview_ITAP 20 0.62
elements 19 0.59
chinothai 15 0.47
iWebstat 10 0.31
prapart 10 0.31
index_new 8 0.25
โปสเตอร์ 7 0.22
Kultawat 7 0.22
veera 6 0.19
Interview_new 6 0.19
somchit 5 0.16
aumnart 5 0.16
tithikron 5 0.16
piyapong 4 0.12
Suggestion_for_Local_Dyers 3 0.09
thumrong 3 0.09
wison 3 0.09
TOP Domain
NAME Pageview Percent
US Commercial (.com) 1,833 67.99
Thailand (.th) 844 31.31
Non-Profit Organization (.org) 8 0.30
France (.fr) 7 0.26
Network (.net) 3 0.11
Australia (.au) 1 0.04
TOP Search Engine
NAME Pageview Percent
google. 859 98.62
search.sanook.com 10 1.15
yahoo. 2 0.23
TOP Search Keyword
NAME Pageview Percent
เส้นใยสังเคราะห์ 149 17.11
เคมีสิ่งทอ 60 6.89
การจำแนกเส้นใย 33 3.79
สิ่งทอ 26 2.99
เส้นใย พอ ลิ เม อ ร์ 23 2.64
เส้นใยสังเคราะห์ คือ 18 2.07
พอลิเมอร์ 14 1.61
โรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ 11 1.26
ttcexpert 9 1.03
เส้นใย สังเคราะห์ 9 1.03
สีรีแอคทีฟ 9 1.03
พอลิไวนิลแอลกอฮอล์ 9 1.03
เน€เธชเน‰เธ™เนƒเธขเธชเธฑเธ‡เน€เธ„เธฃเธฒเธฐเธซเนŒ 8 0.92
แหล่งความรู้ด้านสิ่งทอ 7 0.80
ผศ.ดร.อภิชาติ สนธิสมบัติ 6 0.69
เคมี 6 0.69
ไทยเคมีสิ่งทอ 6 0.69
นำสินการย้อม 6 0.69
เส้นใยอนินทรีย์ 6 0.69
เส้นใย พอลิเมอร์ 5 0.57
พอลิเอสเตอร์ 5 0.57
คำถามเกี่ยวกับพอลิเมอร์ 5 0.57
เคมี สิ่ง ทอ 5 0.57
เส้นใยสังเคราะห์คืออะไร 5 0.57
เส้นใยสังเคราะห์คือ 5 0.57
เมทัลลอยด์ 5 0.57
อภิชาติ สนธิสมบัติ 5 0.57
การตกแต่งเชิงกล 4 0.46
พอลิเมอร์เส้นใยสังเคราะห์ 4 0.46
พัฒนาการสิ่งทอไทยโลกdoc. 4 0.46

Copyright ©2001-2006 Truehits.net. All rights reserved. ลิขสิทธิ์ของสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.)