ชื่อสมาชิก :: www.ttcexpert.com | หมวด :: government | อันดับที่ปัจจุบันในชาร์ท :: 3006
[version เก่า] , update Flash, User's GuideShortcut to View Yesterday Report  show graph หน้าล็อกอิน| สถิติรายปี | สถิติรายเดือน | สถิติรายวัน | สถิติรายชั่วโมง | Eng
Top Visitor | Referer | URL | OS | Browser | PAGE | Domain | Search Engine | Search Keyword | Logout
| Next Month

Daily Stat เดือน [03/2010]
258 PageViews:1:54IP:1:14Session:1:33 PageViews:2:80IP:2:16Session:2:53 PageViews:3:158IP:3:22Session:3:53 PageViews:4:107IP:4:25Session:4:47 PageViews:5:17IP:5:6Session:5:13 PageViews:6:29IP:6:4Session:6:8 PageViews:7:78IP:7:18Session:7:39 PageViews:8:75IP:8:24Session:8:52 PageViews:9:44IP:9:20Session:9:33 PageViews:10:98IP:10:32Session:10:56 PageViews:11:36IP:11:17Session:11:32 PageViews:12:102IP:12:20Session:12:45 PageViews:13:88IP:13:16Session:13:41 PageViews:14:64IP:14:20Session:14:25 PageViews:15:37IP:15:19Session:15:27 PageViews:16:41IP:16:17Session:16:23 PageViews:17:66IP:17:21Session:17:36 PageViews:18:26IP:18:18Session:18:22 PageViews:19:32IP:19:17Session:19:26 PageViews:20:28IP:20:13Session:20:20 PageViews:21:55IP:21:12Session:21:33 PageViews:22:44IP:22:20Session:22:34 PageViews:23:60IP:23:19Session:23:39 PageViews:24:50IP:24:17Session:24:39 PageViews:25:61IP:25:15Session:25:41 PageViews:26:31IP:26:12Session:26:23 PageViews:27:31IP:27:10Session:27:16 PageViews:28:79IP:28:13Session:28:36 PageViews:29:67IP:29:18Session:29:48 PageViews:30:53IP:30:16Session:30:43 PageViews:31:35IP:31:16Session:31:27
206.4
154.8
103.2
51.6
0
Daily 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Pageview    Unique IPs Sessions   

สถิติรายวัน
D/M/Y ใน 1 เดือน
Page Views Unique IPs Sessions Return IPs
1/03/2010 54 14 33 9
2/03/2010 80 16 53 7
3/03/2010 158 22 53 10
4/03/2010 107 25 47 12
5/03/2010 17 6 13 2
6/03/2010 29 4 8 4
7/03/2010 78 18 39 9
8/03/2010 75 24 52 12
9/03/2010 44 20 33 7
10/03/2010 98 32 56 17
11/03/2010 36 17 32 5
12/03/2010 102 20 45 13
13/03/2010 88 16 41 8
14/03/2010 64 20 25 4
15/03/2010 37 19 27 8
16/03/2010 41 17 23 6
17/03/2010 66 21 36 8
18/03/2010 26 18 22 4
19/03/2010 32 17 26 8
20/03/2010 28 13 20 6
21/03/2010 55 12 33 7
22/03/2010 44 20 34 9
23/03/2010 60 19 39 13
24/03/2010 50 17 39 8
25/03/2010 61 15 41 8
26/03/2010 31 12 23 5
27/03/2010 31 10 16 5
28/03/2010 79 13 36 9
29/03/2010 67 18 48 11
30/03/2010 53 16 43 7
31/03/2010 35 16 27 6
Unique 455 199
Summation 1826 1063
Unique IPs รายเดือนเป็น IP ที่ไม่ซ้ำกันทั้งเดือน ไม่เท่ากับผลรวม IP รายวัน

TOP Monthly Visitor
IP Country Pageview
203.158.244.200 Thailand 218
203.158.244.52 Thailand 107
202.44.130.19 Thailand 77
58.9.225.222 Thailand 39
125.25.39.183 Thailand 38
125.24.23.69 Thailand 37
58.9.110.156 Thailand 34
61.90.143.45 Thailand 32
58.8.26.216 Thailand 28
180.180.153.34 Thailand 25
122.170.39.182 India 24
202.44.130.23 Thailand 21
111.84.48.100 Thailand 19
203.158.118.15 Thailand 19
61.7.138.232 Thailand 18
58.10.164.187 Thailand 18
124.122.117.58 Thailand 18
203.146.245.162 Thailand 18
58.137.145.222 Thailand 17
183.89.146.53 Thailand 17
124.122.226.52 Thailand 16
125.25.44.187 Thailand 16
125.25.22.79 Thailand 16
220.110.39.166 Japan 16
58.9.15.141 Thailand 15
124.120.250.18 Thailand 12
61.90.66.95 Thailand 11
203.158.244.211 Thailand 11
113.53.166.206 Thailand 11
202.44.72.5 Thailand 10
TOP Referer
NAME Pageview Percent
www.ttcexpert.com 838 45.89
google. 507 27.77
bookmark 428 23.44
images.google.co.th 13 0.71
web.en.rmutt.ac.th 6 0.33
board.truehits.net 4 0.22
search.conduit.com 4 0.22
74.125.153.132 3 0.16
webdir.hunsa.com 3 0.16
www.google.co.th 3 0.16
172.16.255.5 3 0.16
yahoo. 3 0.16
www.google.com 2 0.11
www.en.rmutt.ac.th 2 0.11
www.prontera.in.th 1 0.05
www.search.com 1 0.05
search.sanook.com 1 0.05
ttcexpert.com 1 0.05
pcocmartsch.moc.go.th 1 0.05
ttcexpert.thai-forum.net 1 0.05
bing.com 1 0.05
TOP URL
NAME Pageview Percent
www.ttcexpert.com 1,824 99.89
ttcexpert.com 2 0.11
TOP OS
NAME Pageview Percent
Windows XP 1,073 58.83
Windows Vista 354 19.41
Windows 313 17.16
Windows NT 6.1 73 4.00
Linux i686 6 0.33
Windows 98 3 0.16
Macintosh 2 0.11
TOP Browser
NAME Pageview Percent
MSIE 8.0 605 33.15
MSIE 6.0 472 25.86
MSIE 7.0 420 23.01
Mozilla/5.0 77 4.22
Firefox/3.6 60 3.29
Firefox/3.6 CometBird/3.6 30 1.64
Firefox/3.6.2 28 1.53
Firefox/3.5.7 GTB6 25 1.37
Firefox/3.5.8 18 0.99
Firefox/3.6.2 13 0.71
Firefox/3.5.3 13 0.71
Firefox/3.5.8 13 0.71
Firefox/3.6 9 0.49
Firefox/3.5.8 GTB6 8 0.44
Firefox/3.0.18 7 0.38
Firefox/3.0.11 5 0.27
Opera/9.50 3 0.16
MSIE 5.0 3 0.16
Firefox/3.0.18 3 0.16
Firefox/3.6 DS 3 0.16
Firefox/2.0.0.18 Flock/1.2.7 2 0.11
Firefox/3.0.15 2 0.11
Firefox/2.0.0.20 2 0.11
Firefox/3.5.5 1 0.05
Firefox/3.5.8 FBSMTWB 1 0.05
Firefox/3.6 GTB6 1 0.05
Mozilla/4.0 1 0.05
TOP PAGE
NAME Pageview Percent
index.html 533 29.19
index1 275 15.06
lessons 210 11.50
textbooks 146 8.00
lessons_page3 100 5.48
lessons_page2 81 4.44
training 70 3.83
lessons_page4 67 3.67
objective 64 3.50
aumnart 35 1.92
Knowledge Management 35 1.92
contact_us 29 1.59
board 27 1.48
E-learning 26 1.42
Interview_ITAP 23 1.26
index_new 20 1.10
iWebstat 18 0.99
ประวัติ ผศ.ดร.อภิชาติ สนธิสมบัติ 17 0.93
elements 12 0.66
โปสเตอร์ 9 0.49
chinothai 8 0.44
veera 4 0.22
piyapong 4 0.22
thumrong 4 0.22
tithikron 3 0.16
Suggestion_for_Local_Dyers 2 0.11
prapart 2 0.11
somchit 1 0.05
Interview_new 1 0.05
TOP Domain
NAME Pageview Percent
US Commercial (.com) 881 63.29
Thailand (.th) 503 36.14
Network (.net) 5 0.36
Japan (.jp) 3 0.22
TOP Search Engine
NAME Pageview Percent
google. 506 99.22
yahoo. 3 0.59
bing.com 1 0.20
TOP Search Keyword
NAME Pageview Percent
เคมีสิ่งทอ 27 5.29
เส้นใยสังเคราะห์ 24 4.71
สิ่งทอไทย 19 3.73
สิ่งทอ 17 3.33
การลอกแป้ง 11 2.16
พัฒน์ทอง 10 1.96
ttcexpert 8 1.57
นามสกุล พัฒน์ทอง 8 1.57
ดร.อภิชาติ 7 1.37
เครื่องย้อมสี 7 1.37
สีรีแอคทีฟ 7 1.37
การจำแนกเส้นใย 6 1.18
นครปฐมพิมพ์ย้อม 6 1.18
คุณสมบัติของเส้นใยสังเคราะห์ 6 1.18
สีแอซิด 5 0.98
ดร. อภิชาติ 5 0.98
กระบวนการทางเคมีสิ่งทอ สั่งซื้อ 5 0.98
ดร อภิชาติ สนธิสมบัติ 4 0.78
การย้อมสีแอซิคบนเส้นใยขนสัตว์ผสมไนล่อน 4 0.78
ชมรมวิศวกรรมสิ่งทอ มทรธ 4 0.78
เครื่องย้อมเส้นด้าย 4 0.78
รายชื่ออุตสาหกรรมสิ่งทอ 4 0.78
ฐิติกร รักไทย 3 0.59
เคมี สิ่ง ทอ 3 0.59
วิศวกรรมเคมีสิ่งทอ-เคมีสิ่งทอ 3 0.59
อำนาจ พัฒน์ทอง 3 0.59
พืชเส้นใย ป่าน 3 0.59
ผักตบชวา โครงสร้างเส้นใย 3 0.59
เส้นใยสังเคราะห์คือ 3 0.59
โรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ 3 0.59

Copyright ©2001-2010 Truehits.net. All rights reserved. ลิขสิทธิ์ของบริษัท ศูนย์วิจัยนวัตกรรมอินเทอร์เน็ตไทย จำกัด 02-6417509