ชื่อสมาชิก :: www.ttcexpert.com | หมวด :: government | อันดับที่ปัจจุบันในชาร์ท :: 2677
[version เก่า] , update Flash, User's GuideShortcut to View Yesterday Report  show graph หน้าล็อกอิน| สถิติรายปี | สถิติรายเดือน | สถิติรายวัน | สถิติรายชั่วโมง | Eng
Top Visitor | Referer | URL | OS | Browser | PAGE | Domain | Search Engine | Search Keyword | Logout
| Next Month

Daily Stat เดือน [06/2010]
100 PageViews:1:42IP:1:18Session:1:36 PageViews:2:90IP:2:19Session:2:58 PageViews:3:32IP:3:16Session:3:22 PageViews:4:33IP:4:12Session:4:23 PageViews:5:49IP:5:14Session:5:36 PageViews:6:58IP:6:17Session:6:43 PageViews:7:48IP:7:19Session:7:34 PageViews:8:62IP:8:25Session:8:39 PageViews:9:45IP:9:20Session:9:42 PageViews:10:59IP:10:18Session:10:34 PageViews:11:52IP:11:19Session:11:40 PageViews:12:58IP:12:22Session:12:41 PageViews:13:62IP:13:24Session:13:49 PageViews:14:63IP:14:27Session:14:46 PageViews:15:49IP:15:24Session:15:40 PageViews:16:82IP:16:23Session:16:47 PageViews:17:72IP:17:23Session:17:51 PageViews:18:71IP:18:28Session:18:45 PageViews:19:74IP:19:22Session:19:51 PageViews:20:54IP:20:23Session:20:43 PageViews:21:63IP:21:22Session:21:39 PageViews:22:65IP:22:19Session:22:40 PageViews:23:69IP:23:27Session:23:48 PageViews:24:26IP:24:12Session:24:26 PageViews:25:64IP:25:24Session:25:44 PageViews:26:54IP:26:16Session:26:44 PageViews:27:57IP:27:20Session:27:45 PageViews:28:71IP:28:31Session:28:55 PageViews:29:46IP:29:25Session:29:41 PageViews:30:42IP:30:18Session:30:36
80
60
40
20
0
Daily 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Pageview    Unique IPs Sessions   

สถิติรายวัน
D/M/Y ใน 1 เดือน
Page Views Unique IPs Sessions Return IPs
1/06/2010 42 18 36 8
2/06/2010 90 19 58 10
3/06/2010 32 16 22 6
4/06/2010 33 12 23 5
5/06/2010 49 14 36 7
6/06/2010 58 17 43 8
7/06/2010 48 19 34 6
8/06/2010 62 25 39 9
9/06/2010 45 20 42 6
10/06/2010 59 18 34 6
11/06/2010 52 19 40 7
12/06/2010 58 22 41 10
13/06/2010 62 24 49 10
14/06/2010 63 27 46 9
15/06/2010 49 24 40 9
16/06/2010 82 23 47 9
17/06/2010 72 23 51 12
18/06/2010 71 28 45 10
19/06/2010 74 22 51 10
20/06/2010 54 23 43 8
21/06/2010 63 22 39 7
22/06/2010 65 19 40 12
23/06/2010 69 27 48 11
24/06/2010 26 12 26 4
25/06/2010 64 24 44 11
26/06/2010 54 16 44 10
27/06/2010 57 20 45 5
28/06/2010 71 31 55 12
29/06/2010 46 25 41 12
30/06/2010 42 18 36 5
Unique 538 191
Summation 1712 1238
Unique IPs รายเดือนเป็น IP ที่ไม่ซ้ำกันทั้งเดือน ไม่เท่ากับผลรวม IP รายวัน

TOP Monthly Visitor
IP Country Pageview
203.158.244.52 Thailand 315
202.44.130.19 Thailand 169
203.158.244.200 Thailand 68
203.153.163.34 Thailand 21
124.122.227.15 Thailand 20
124.121.195.235 Thailand 19
203.158.243.34 Thailand 17
124.121.252.133 Thailand 17
202.44.8.100 Thailand 15
58.136.36.45 Thailand 15
110.77.138.34 Thailand 14
61.7.159.132 Thailand 14
183.89.66.4 Thailand 13
110.164.245.174 Thailand 11
119.63.85.82 Thailand 10
202.91.18.194 Thailand 9
58.9.98.216 Thailand 9
202.29.34.243 Thailand 9
58.10.155.23 Thailand 9
115.67.44.254 Thailand 9
58.10.125.131 Thailand 9
125.25.33.157 Thailand 8
124.121.195.89 Thailand 8
203.158.4.65 Thailand 8
180.183.120.147 Thailand 7
115.87.96.204 Thailand 7
61.19.66.227 Thailand 7
58.8.204.153 Thailand 7
124.120.38.115 Thailand 7
58.8.7.29 Thailand 7
TOP Referer
NAME Pageview Percent
google. 604 35.28
bookmark 553 32.30
www.ttcexpert.com 502 29.32
search.conduit.com 8 0.47
yahoo. 7 0.41
www.google.co.th 6 0.35
bing.com 5 0.29
webcache.googleusercontent.com 3 0.18
web.en.rmutt.ac.th 3 0.18
www.manmademiracle.com 2 0.12
www.trclabourunion.com 2 0.12
search.sanook.com 2 0.12
www.en.rmutt.ac.th 2 0.12
www.president-chemical.co.th 2 0.12
ttcexpert.thai-forum.net 2 0.12
dir.moohin.com 2 0.12
www.google.com 1 0.06
search.yahoo.com 1 0.06
board.truehits.net 1 0.06
twitter.com 1 0.06
www.facebook.com 1 0.06
ttcexpert.com 1 0.06
webindex.meemodel.com 1 0.06
TOP URL
NAME Pageview Percent
www.ttcexpert.com 1,711 99.94
ttcexpert.com 1 0.06
TOP OS
NAME Pageview Percent
Windows XP 893 52.44
Windows 377 22.14
Windows Vista 309 18.14
Windows NT 6.1 89 5.23
Windows 2000 18 1.06
Macintosh 13 0.76
Linux i686 2 0.12
Linux 2 0.12
TOP Browser
NAME Pageview Percent
MSIE 8.0 637 37.21
MSIE 7.0 394 23.01
MSIE 6.0 263 15.36
Mozilla/5.0 113 6.60
Firefox/3.6.3 103 6.02
Firefox/3.6.3 54 3.15
Firefox/3.6 CometBird/3.6 29 1.69
Firefox/3.5.9 17 0.99
Firefox/3.0.19 17 0.99
Opera/9.80 17 0.99
Firefox/3.0.19 9 0.53
Firefox/3.5.9 9 0.53
Firefox/3.6.4 7 0.41
Firefox/3.6.6 6 0.35
Firefox/3.0.10 5 0.29
Firefox/3.6.4 4 0.23
Firefox/3.6 3 0.18
Firefox/3.0.3 3 0.18
Firefox/2.0.0.14 3 0.18
Konqueror/3.5 2 0.12
Firefox/3.6.2 2 0.12
Firefox/3.6.6 2 0.12
Firefox/3.5.9 GTB6 2 0.12
Firefox/3.6.4 GTB7.1 2 0.12
Firefox/3.5.8 1 0.06
Firefox/2.0.0.14 1 0.06
Firefox/3.0.1 1 0.06
Firefox/3.5.6 1 0.06
Firefox/3.5.8 1 0.06
Firefox/3.6.3 CometBird/3.6.3 1 0.06
TOP PAGE
NAME Pageview Percent
index.html 655 38.26
index1 280 16.36
lessons 257 15.01
textbooks 100 5.84
lessons_page3 54 3.15
lessons_page2 52 3.04
objective 38 2.22
lessons_page4 32 1.87
board 29 1.69
ประวัติ ผศ.ดร.อภิชาติ สนธิสมบัติ 28 1.64
index_new 20 1.17
Knowledge Management 20 1.17
chinothai 17 0.99
Interview_ITAP 16 0.93
E-learning 15 0.88
training 12 0.70
contact_us 12 0.70
aumnart 11 0.64
thumrong 11 0.64
iWebstat 10 0.58
elements 8 0.47
Interview_new 6 0.35
โปสเตอร์ 6 0.35
Kultawat 6 0.35
prapart 6 0.35
Suggestion_for_Local_Dyers 5 0.29
veera 3 0.18
piyapong 3 0.18
TOP Domain
NAME Pageview Percent
Thailand (.th) 587 50.65
US Commercial (.com) 565 48.75
Japan (.jp) 3 0.26
Network (.net) 3 0.26
Russian Federation (.ru) 1 0.09
TOP Search Engine
NAME Pageview Percent
google. 601 98.04
yahoo. 7 1.14
bing.com 5 0.82
TOP Search Keyword
NAME Pageview Percent
เคมีสิ่งทอ 47 7.67
สิ่งทอ 25 4.08
เส้นใยสังเคราะห์ 16 2.61
การจำแนกเส้นใย 15 2.45
โรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ 11 1.79
dystar thailand 9 1.47
โรงงาน อุตสาหกรรม สิ่ง ทอ 8 1.31
สุนทร ไกรตระกูล 8 1.31
คุณสมบัติเส้นใยสังเคราะห์ 6 0.98
เส้นใยสังเคราะห์คือ 6 0.98
ความรู้เทคนิค เคมีสิ่งทอ การย้อมสี 6 0.98
พอลิเมอร์ 6 0.98
เคมี สิ่ง ทอ 5 0.82
คุณสมบัติของเส้นใยสังเคราะห์ 5 0.82
ประวัติเรื่องสิ่งเเวดล้อม 4 0.65
เส้นใยชนิดต่างๆ 4 0.65
สีย้อมไหม 4 0.65
dry spinning 4 0.65
กระบวนการ ฟอก ย้อม 4 0.65
เอกสารประกอบการอบรม การผลิตสื่อด้วย authorware 4 0.65
http://www.ttcexpert.com 4 0.65
บวนการทางเคมีสิ่งทอ 4 0.65
เคมีการล้างด้ายแป้ง 3 0.49
เส้นใย สังเคราะห์ หมาย ถึง 3 0.49
สารฟอกขาวเส้นใยธรรมชาติ 3 0.49
วีดีโอการใช้เทอร์โมมิเตอร์ 3 0.49
นพรัตน์ รังสร้อย 3 0.49
ปิยะพงษ์ อัศวศุภฤกษ์ 3 0.49
เส้นใยที่ดัดแปลงมาจากพอลิเมอร์ธรรมชาติ 3 0.49
สิ่งทอ 3 0.49

Copyright ©2001-2010 Truehits.net. All rights reserved. ลิขสิทธิ์ของบริษัท ศูนย์วิจัยนวัตกรรมอินเทอร์เน็ตไทย จำกัด 02-6417509