ชื่อสมาชิก :: www.ttcexpert.com | หมวด :: government | อันดับที่ปัจจุบันในชาร์ท :: 2801
[version เก่า] , update Flash, User's GuideShortcut to View Yesterday Report  show graph หน้าล็อกอิน| สถิติรายปี | สถิติรายเดือน | สถิติรายวัน | สถิติรายชั่วโมง | Eng
Top Visitor | Referer | URL | OS | Browser | PAGE | Domain | Search Engine | Search Keyword | Logout
| Next Month

Daily Stat เดือน [07/2010]
210 PageViews:1:92IP:1:21Session:1:41 PageViews:2:51IP:2:22Session:2:28 PageViews:3:69IP:3:25Session:3:52 PageViews:4:74IP:4:29Session:4:58 PageViews:5:63IP:5:30Session:5:45 PageViews:6:81IP:6:34Session:6:63 PageViews:7:31IP:7:20Session:7:29 PageViews:8:52IP:8:21Session:8:35 PageViews:9:32IP:9:18Session:9:30 PageViews:10:27IP:10:16Session:10:21 PageViews:11:54IP:11:24Session:11:43 PageViews:12:92IP:12:28Session:12:58 PageViews:13:83IP:13:27Session:13:51 PageViews:14:110IP:14:26Session:14:82 PageViews:15:77IP:15:27Session:15:48 PageViews:16:101IP:16:25Session:16:55 PageViews:17:46IP:17:15Session:17:36 PageViews:18:64IP:18:23Session:18:40 PageViews:19:50IP:19:17Session:19:34 PageViews:20:32IP:20:17Session:20:31 PageViews:21:41IP:21:23Session:21:34 PageViews:22:49IP:22:20Session:22:38 PageViews:23:41IP:23:16Session:23:28 PageViews:24:73IP:24:20Session:24:54 PageViews:25:27IP:25:7Session:25:22 PageViews:26:36IP:26:13Session:26:24 PageViews:27:50IP:27:15Session:27:40 PageViews:28:57IP:28:18Session:28:48 PageViews:29:66IP:29:28Session:29:46 PageViews:30:45IP:30:23Session:30:39 PageViews:31:54IP:31:22Session:31:40
168
126
84
42
0
Daily 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Pageview    Unique IPs Sessions   

สถิติรายวัน
D/M/Y ใน 1 เดือน
Page Views Unique IPs Sessions Return IPs
1/07/2010 92 21 41 9
2/07/2010 51 22 28 5
3/07/2010 69 25 52 10
4/07/2010 74 29 58 10
5/07/2010 63 30 45 11
6/07/2010 81 34 63 15
7/07/2010 31 20 29 6
8/07/2010 52 21 35 9
9/07/2010 32 18 30 7
10/07/2010 27 16 21 5
11/07/2010 54 24 43 8
12/07/2010 92 28 58 12
13/07/2010 83 27 51 13
14/07/2010 110 26 82 14
15/07/2010 77 27 48 10
16/07/2010 101 25 55 16
17/07/2010 46 15 36 6
18/07/2010 64 23 40 12
19/07/2010 50 17 34 7
20/07/2010 32 17 31 3
21/07/2010 41 23 34 7
22/07/2010 49 20 38 7
23/07/2010 41 16 28 6
24/07/2010 73 20 54 9
25/07/2010 27 7 22 4
26/07/2010 36 13 24 5
27/07/2010 50 15 40 8
28/07/2010 57 18 48 6
29/07/2010 66 28 46 13
30/07/2010 45 23 39 8
31/07/2010 54 22 40 7
Unique 580 203
Summation 1820 1293
Unique IPs รายเดือนเป็น IP ที่ไม่ซ้ำกันทั้งเดือน ไม่เท่ากับผลรวม IP รายวัน

TOP Monthly Visitor
IP Country Pageview
203.158.244.50 Thailand 238
202.44.130.19 Thailand 169
58.137.190.116 Thailand 67
203.158.244.52 Thailand 56
203.158.243.34 Thailand 42
203.158.244.200 Thailand 42
111.84.187.107 Thailand 21
203.156.92.229 Thailand 21
117.47.241.27 Thailand 18
114.128.140.239 Thailand 15
202.28.62.245 Thailand 15
124.122.191.52 Thailand 15
58.8.35.67 Thailand 14
203.158.122.102 Thailand 13
202.12.74.250 Thailand 13
114.128.139.185 Thailand 12
111.235.71.20 Thailand 11
111.84.111.241 Thailand 11
202.44.8.100 Thailand 10
203.131.211.148 Thailand 10
110.168.20.113 Thailand 10
124.157.141.185 Thailand 10
58.97.30.34 Thailand 10
125.27.207.162 Thailand 10
61.90.25.221 Thailand 9
125.25.11.198 Thailand 9
202.129.12.230 Thailand 9
58.8.166.88 Thailand 9
61.7.159.132 Thailand 9
124.122.225.171 Thailand 8
TOP Referer
NAME Pageview Percent
google. 607 33.35
www.ttcexpert.com 596 32.75
bookmark 508 27.91
www.google.co.th 58 3.19
search.conduit.com 9 0.49
web.en.rmutt.ac.th 7 0.38
bing.com 7 0.38
search.sanook.com 5 0.27
www.google.com 3 0.16
board.truehits.net 3 0.16
by148w.bay148.mail.live.com 2 0.11
www.en.rmutt.ac.th 2 0.11
ttcexpert.com 2 0.11
ttcexpert.thai-forum.net 2 0.11
yahoo. 2 0.11
www.prontera.in.th 1 0.05
search.iminent.com 1 0.05
www.thaigoodview.net 1 0.05
www.facebook.com 1 0.05
www.president-chemical.co.th 1 0.05
dir.moohin.com 1 0.05
webindex.meemodel.com 1 0.05
TOP URL
NAME Pageview Percent
www.ttcexpert.com 1,816 99.78
ttcexpert.com 4 0.22
TOP OS
NAME Pageview Percent
Windows XP 1,035 56.96
Windows 372 20.47
Windows Vista 294 16.18
Windows NT 6.1 100 5.50
Macintosh 10 0.55
Linux i686 3 0.17
Windows 2000 2 0.11
Windows 98 1 0.06
TOP Browser
NAME Pageview Percent
MSIE 7.0 653 35.88
MSIE 8.0 517 28.41
MSIE 6.0 259 14.23
Mozilla/5.0 139 7.64
Firefox/3.6.6 52 2.86
Firefox/3.6 CometBird/3.6 35 1.92
Firefox/3.6.3 34 1.87
Firefox/3.6.6 33 1.81
Firefox/3.5.10 33 1.81
Firefox/3.6.8 14 0.77
Firefox/3.6.8 11 0.60
Firefox/3.0.19 7 0.38
Firefox/3.0.19 5 0.27
Firefox/3.5.9 4 0.22
Opera/9.80 4 0.22
Firefox/3.6.7 3 0.16
Firefox/3.0.13 2 0.11
Firefox/3.6.6 GTB7.1 2 0.11
Firefox/3.6.3 2 0.11
Firefox/2.0.0.8 2 0.11
Firefox/3.0 1 0.05
Firefox/3.0.12 1 0.05
Firefox/3.0.17 1 0.05
Firefox/3.0.18 1 0.05
Firefox/3.0.7 1 0.05
Firefox/3.0.9 1 0.05
Firefox/3.5.6 1 0.05
Firefox/3.5.9 1 0.05
Firefox/3.5.11 1 0.05
TOP PAGE
NAME Pageview Percent
index.html 644 35.38
lessons 290 15.93
index1 276 15.16
textbooks 123 6.76
lessons_page3 62 3.41
lessons_page2 59 3.24
board 54 2.97
Knowledge Management 39 2.14
E-learning 35 1.92
lessons_page4 35 1.92
ประวัติ ผศ.ดร.อภิชาติ สนธิสมบัติ 33 1.81
objective 31 1.70
training 27 1.48
iWebstat 20 1.10
elements 13 0.71
index_new 12 0.66
Interview_ITAP 11 0.60
thumrong 9 0.49
contact_us 7 0.38
โปสเตอร์ 7 0.38
aumnart 6 0.33
prapart 5 0.27
tithikron 5 0.27
Suggestion_for_Local_Dyers 4 0.22
chinothai 3 0.16
veera 2 0.11
Interview_new 2 0.11
piyapong 2 0.11
Kultawat 2 0.11
somchit 1 0.05
TOP Domain
NAME Pageview Percent
US Commercial (.com) 657 50.08
Thailand (.th) 646 49.24
Network (.net) 6 0.46
United Kingdom (.uk) 1 0.08
Hong Kong (.hk) 1 0.08
Germany (.de) 1 0.08
TOP Search Engine
NAME Pageview Percent
google. 598 97.71
bing.com 7 1.14
search.sanook.com 5 0.82
yahoo. 2 0.33
TOP Search Keyword
NAME Pageview Percent
เคมีสิ่งทอ 42 6.86
สิ่งทอ 27 4.41
เส้นใยสังเคราะห์ 24 3.92
พอลิเมอร์ 12 1.96
การจำแนกเส้นใย 11 1.80
เส้นใยสังเคราะห์คือ 10 1.63
โรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ 9 1.47
คุณสมบัติของเส้นใยสังเคราะห์ 8 1.31
ดร.อภิชาติ สนธิสมบัติ 7 1.14
www.ttcexpert.com 6 0.98
ความร้เกี่ยวกับสิ่งทอ 6 0.98
กระบวนการย้อมสีสิ่งทอ 6 0.98
wet spinning 6 0.98
ดร.อภิชาติ 5 0.82
สิ่งทอ ดร. อภิชาติ สนธิสมบัติ 5 0.82
หลักการย้อมเส้นด้าย 5 0.82
สิ่งทอ 5 0.82
หางานเคมีสิ่งทอ 5 0.82
ฐิติกร รักไทย 4 0.65
เคมี สิ่ง ทอ 4 0.65
เส้นใยป่าน 4 0.65
คุณสมบัติเส้นใยสังเคราะห์ 4 0.65
เส้นใยพอลิเมอร์ 4 0.65
ประภาส พัฒนอมร 4 0.65
อภิชาติ สนธิสมบัติ 4 0.65
เส้นใยสังเคราะห์ 3 0.49
เส้นใยสังเคราะห์พอลิเอสเตอร์ 3 0.49
เส้นใย สังเคราะห์ หมาย ถึง 3 0.49
ดร.อภิชาติ สิ่งทอ 3 0.49
พิมพ์ ลาย ผ้า 3 0.49

Copyright ©2001-2010 Truehits.net. All rights reserved. ลิขสิทธิ์ของบริษัท ศูนย์วิจัยนวัตกรรมอินเทอร์เน็ตไทย จำกัด 02-6417509