ชื่อสมาชิก :: www.ttcexpert.com | หมวด :: government | อันดับที่ปัจจุบันในชาร์ท :: 3064
[version เก่า] , update Flash, User's GuideShortcut to View Yesterday Report  show graph หน้าล็อกอิน| สถิติรายปี | สถิติรายเดือน | สถิติรายวัน | สถิติรายชั่วโมง | Eng
Top Visitor | Referer | URL | OS | Browser | PAGE | Domain | Search Engine | Search Keyword | Logout
| Next Month

Daily Stat เดือน [09/2010]
101 PageViews:1:91IP:1:30Session:1:65 PageViews:2:67IP:2:30Session:2:49 PageViews:3:55IP:3:28Session:3:52 PageViews:4:45IP:4:22Session:4:42 PageViews:5:72IP:5:30Session:5:54 PageViews:6:64IP:6:28Session:6:53 PageViews:7:91IP:7:39Session:7:70 PageViews:8:76IP:8:30Session:8:58 PageViews:9:79IP:9:33Session:9:68 PageViews:10:72IP:10:21Session:10:44 PageViews:11:55IP:11:25Session:11:45 PageViews:12:79IP:12:25Session:12:51 PageViews:13:37IP:13:17Session:13:29 PageViews:14:60IP:14:20Session:14:53 PageViews:15:62IP:15:26Session:15:56 PageViews:16:51IP:16:23Session:16:45 PageViews:17:63IP:17:19Session:17:38 PageViews:18:51IP:18:13Session:18:43 PageViews:19:64IP:19:13Session:19:50 PageViews:20:34IP:20:18Session:20:31 PageViews:21:45IP:21:17Session:21:27 PageViews:22:63IP:22:25Session:22:53 PageViews:23:32IP:23:19Session:23:28 PageViews:24:27IP:24:12Session:24:16 PageViews:25:53IP:25:20Session:25:44 PageViews:26:51IP:26:10Session:26:29 PageViews:27:54IP:27:18Session:27:36 PageViews:28:57IP:28:20Session:28:37 PageViews:29:53IP:29:20Session:29:38 PageViews:30:39IP:30:11Session:30:32
80.8
60.6
40.4
20.2
0
Daily 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Pageview    Unique IPs Sessions   

สถิติรายวัน
D/M/Y ใน 1 เดือน
Page Views Unique IPs Sessions Return IPs
1/09/2010 91 30 65 10
2/09/2010 67 30 49 11
3/09/2010 55 28 52 11
4/09/2010 45 22 42 8
5/09/2010 72 30 54 8
6/09/2010 64 28 53 14
7/09/2010 91 39 70 14
8/09/2010 76 30 58 9
9/09/2010 79 33 68 9
10/09/2010 72 21 44 7
11/09/2010 55 25 45 9
12/09/2010 79 25 51 10
13/09/2010 37 17 29 6
14/09/2010 60 20 53 6
15/09/2010 62 26 56 7
16/09/2010 51 23 45 6
17/09/2010 63 19 38 11
18/09/2010 51 13 43 9
19/09/2010 64 13 50 5
20/09/2010 34 18 31 7
21/09/2010 45 17 27 5
22/09/2010 63 25 53 10
23/09/2010 32 19 28 5
24/09/2010 27 12 16 4
25/09/2010 53 20 44 7
26/09/2010 51 10 29 3
27/09/2010 54 18 36 8
28/09/2010 57 20 37 9
29/09/2010 53 20 38 10
30/09/2010 39 11 32 4
Unique 568 190
Summation 1742 1336
Unique IPs รายเดือนเป็น IP ที่ไม่ซ้ำกันทั้งเดือน ไม่เท่ากับผลรวม IP รายวัน

TOP Monthly Visitor
IP Country Pageview
203.158.244.50 Thailand 379
202.44.130.19 Thailand 166
203.158.151.161 Thailand 37
183.89.51.250 Thailand 24
125.24.71.50 Thailand 23
203.158.244.200 Thailand 22
182.52.19.42 Thailand 19
61.91.162.75 Thailand 14
119.46.54.50 Thailand 14
115.31.151.201 Thailand 14
158.108.92.23 Thailand 12
202.44.8.100 Thailand 11
125.26.121.65 Thailand 11
58.9.19.173 Thailand 11
58.9.212.64 Thailand 11
125.24.189.171 Thailand 11
58.11.30.118 Thailand 11
27.130.87.64 Thailand 11
124.157.246.142 Thailand 10
202.28.38.253 Thailand 10
58.136.3.113 Thailand 9
110.164.245.222 Thailand 9
202.44.135.39 Thailand 9
118.173.250.196 Thailand 8
110.164.246.102 Thailand 8
61.19.192.211 Thailand 7
58.137.19.50 Thailand 7
58.8.140.26 Thailand 7
58.10.164.165 Thailand 7
222.123.142.20 Thailand 7
TOP Referer
NAME Pageview Percent
google. 606 34.79
bookmark 576 33.07
www.ttcexpert.com 468 26.87
www.google.co.th 55 3.16
search.conduit.com 9 0.52
search.sanook.com 5 0.29
dir.moohin.com 4 0.23
www.google.com 2 0.11
classweb.tu.ac.th 2 0.11
www.piatom.com 2 0.11
ttcexpert.com 2 0.11
ttcexpert.thai-forum.net 2 0.11
ask.com 1 0.06
twitter.com 1 0.06
webcache.googleusercontent.com 1 0.06
www.president-chemical.co.th 1 0.06
web.en.rmutt.ac.th 1 0.06
pp-service.freetzi.com 1 0.06
bizidea.co.th 1 0.06
bing.com 1 0.06
yahoo. 1 0.06
TOP URL
NAME Pageview Percent
www.ttcexpert.com 1,741 99.94
ttcexpert.com 1 0.06
TOP OS
NAME Pageview Percent
Windows XP 1,002 57.69
Windows 485 27.92
Windows NT 6.1 187 10.77
Windows Vista 44 2.53
Macintosh 16 0.92
Linux 2 0.12
Windows 2000 1 0.06
TOP Browser
NAME Pageview Percent
MSIE 8.0 636 36.51
MSIE 7.0 403 23.13
MSIE 6.0 187 10.73
Mozilla/5.0 184 10.56
Firefox/3.6.3 52 2.99
Firefox/3.6.10 49 2.81
Firefox/3.6.8 37 2.12
Firefox/3.6 CometBird/3.6 33 1.89
Firefox/3.6.10 29 1.66
Firefox/3.6.9 22 1.26
Firefox/3.6.9 17 0.98
Firefox/3.0.19 11 0.63
Firefox/3.6.8 11 0.63
Firefox/3.6.6 10 0.57
Firefox/3.6.9 GTB7.1 7 0.40
Firefox/3.0.19 6 0.34
Netscape/7.02 6 0.34
Firefox/3.5.12 6 0.34
MSIE 9.0 6 0.34
Firefox/3.6.8 CometBird/3.6.8 5 0.29
Opera/9.80 4 0.23
Firefox/3.5.7 3 0.17
Firefox/3.0 2 0.11
Firefox/3.6.3 2 0.11
Firefox/3.6 2 0.11
Firefox/3.5.3 2 0.11
Firefox/3.5.11 2 0.11
Firefox/2.0.0.20 2 0.11
Firefox/4.0b4 1 0.06
Firefox/3.6 1 0.06
TOP PAGE
NAME Pageview Percent
index.html 630 36.17
lessons 328 18.83
index1 222 12.74
textbooks 82 4.71
lessons_page3 75 4.31
lessons_page2 56 3.21
ประวัติ ผศ.ดร.อภิชาติ สนธิสมบัติ 51 2.93
board 47 2.70
lessons_page4 37 2.12
Knowledge Management 34 1.95
objective 25 1.44
training 20 1.15
elements 18 1.03
Interview_ITAP 18 1.03
E-learning 17 0.98
chinothai 11 0.63
contact_us 10 0.57
piyapong 9 0.52
Suggestion_for_Local_Dyers 7 0.40
index_new 7 0.40
iWebstat 6 0.34
somchit 5 0.29
aumnart 5 0.29
Kultawat 5 0.29
tithikron 5 0.29
thumrong 3 0.17
wison 3 0.17
veera 2 0.11
prapart 2 0.11
Interview_new 1 0.06
TOP Domain
NAME Pageview Percent
Thailand (.th) 629 53.95
US Commercial (.com) 533 45.71
Japan (.jp) 2 0.17
Network (.net) 2 0.17
TOP Search Engine
NAME Pageview Percent
google. 585 99.32
ask.com 1 0.17
search.sanook.com 1 0.17
bing.com 1 0.17
yahoo. 1 0.17
TOP Search Keyword
NAME Pageview Percent
เส้นใยสังเคราะห์ 28 4.75
สิ่งทอ 26 4.41
เคมีสิ่งทอ 20 3.40
พอลิเมอร์ 18 3.06
พอลิเอไมด์ 17 2.89
เวปบอร์ดเคมีสิ่งทอ 12 2.04
อภิชาติ สนธิสมบัติ 10 1.70
สีรีแอคทีฟ 9 1.53
พอลิไวนิลแอลกอฮอล์ 8 1.36
เส้นใยคือ 7 1.19
เคมี 6 1.02
สุนทร ไกรตระกูล 6 1.02
เส้นใย สังเคราะห์ หมาย ถึง 5 0.85
เรยอนอาซีเตด 5 0.85
เส้นใยสังเคราะห์คือ 5 0.85
พอลิเอสเตอร์ 4 0.68
ประวัติ ดร.อภิชาติ สนธิสมบัติ 4 0.68
เคมีสิ่งทอ (ฟอกย้อม พิมพ์ ตกแต่ง) ในต่างประเทศ 4 0.68
dry spinning 4 0.68
การย้อมเส้นด้าย 4 0.68
นิตยสาร thaitextile 4 0.68
รายชื่อเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ 2548 3 0.51
ดร.อภิชาติ สนธิสมบัติ 3 0.51
ตารางธาตุ น้ำหนักโมเลกุล 3 0.51
การจำแนกเส้นใย 3 0.51
โรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ 3 0.51
หัวข้องานวิจัยเกี่ยวกับเคมีสิ่งทอ 3 0.51
ไทยเคมีสิ่งทอ 3 0.51
การซักแห้ง ทั้งกระบวนการซัก 3 0.51
เส้นใยสังเคราะห์ คือ 3 0.51

Copyright ©2001-2010 Truehits.net. All rights reserved. ลิขสิทธิ์ของบริษัท ศูนย์วิจัยนวัตกรรมอินเทอร์เน็ตไทย จำกัด 02-6417509