ชื่อสมาชิก :: www.ttcexpert.com | หมวด :: government | อันดับที่ปัจจุบันในชาร์ท :: 2987
[version เก่า] , update Flash, User's GuideShortcut to View Yesterday Report  show graph หน้าล็อกอิน| สถิติรายปี | สถิติรายเดือน | สถิติรายวัน | สถิติรายชั่วโมง | Eng
Top Visitor | Referer | URL | OS | Browser | PAGE | Domain | Search Engine | Search Keyword | Logout
Previous Month | Next Month

Daily Stat เดือน [01/2011]
100 PageViews:1:17IP:1:3Session:1:16 PageViews:2:34IP:2:10Session:2:28 PageViews:3:39IP:3:15Session:3:37 PageViews:4:59IP:4:19Session:4:30 PageViews:5:65IP:5:20Session:5:53 PageViews:6:57IP:6:16Session:6:44 PageViews:7:32IP:7:15Session:7:29 PageViews:8:48IP:8:15Session:8:38 PageViews:9:46IP:9:13Session:9:37 PageViews:10:77IP:10:28Session:10:55 PageViews:11:43IP:11:21Session:11:39 PageViews:12:65IP:12:29Session:12:55 PageViews:13:53IP:13:20Session:13:43 PageViews:14:38IP:14:16Session:14:34 PageViews:15:24IP:15:15Session:15:24 PageViews:16:60IP:16:13Session:16:40 PageViews:17:71IP:17:29Session:17:46 PageViews:18:32IP:18:17Session:18:32 PageViews:19:39IP:19:19Session:19:31 PageViews:20:59IP:20:25Session:20:50 PageViews:21:73IP:21:20Session:21:42 PageViews:22:32IP:22:19Session:22:29 PageViews:23:81IP:23:22Session:23:55 PageViews:24:83IP:24:20Session:24:57 PageViews:25:64IP:25:23Session:25:41 PageViews:26:50IP:26:26Session:26:38 PageViews:27:87IP:27:24Session:27:58 PageViews:28:90IP:28:15Session:28:56 PageViews:29:55IP:29:15Session:29:25 PageViews:30:52IP:30:22Session:30:37 PageViews:31:65IP:31:27Session:31:47
80
60
40
20
0
Daily 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Pageview    Unique IPs Sessions   

สถิติรายวัน
D/M/Y ใน 1 เดือน
Page Views Unique IPs Sessions Return IPs
1/01/2011 17 3 16 2
2/01/2011 34 10 28 7
3/01/2011 39 15 37 5
4/01/2011 59 19 30 9
5/01/2011 65 20 53 8
6/01/2011 57 16 44 6
7/01/2011 32 15 29 5
8/01/2011 48 15 38 8
9/01/2011 46 13 37 7
10/01/2011 77 28 55 15
11/01/2011 43 21 39 9
12/01/2011 65 29 55 9
13/01/2011 53 20 43 10
14/01/2011 38 16 34 7
15/01/2011 24 15 24 4
16/01/2011 60 13 40 5
17/01/2011 71 29 46 10
18/01/2011 32 17 32 5
19/01/2011 39 19 31 7
20/01/2011 59 25 50 14
21/01/2011 73 20 42 10
22/01/2011 32 19 29 6
23/01/2011 81 22 55 10
24/01/2011 83 20 57 10
25/01/2011 64 23 41 7
26/01/2011 50 26 38 9
27/01/2011 87 24 58 10
28/01/2011 90 15 56 5
29/01/2011 55 15 25 8
30/01/2011 52 22 37 6
31/01/2011 65 27 47 10
Unique 494 170
Summation 1690 1246
Unique IPs รายเดือนเป็น IP ที่ไม่ซ้ำกันทั้งเดือน ไม่เท่ากับผลรวม IP รายวัน

TOP Monthly Visitor
IP Country Pageview
203.158.244.50 Thailand 367
202.44.130.19 Thailand 151
203.158.244.210 Thailand 41
203.158.208.31 Thailand 37
61.19.67.97 Thailand 21
118.174.107.119 Thailand 19
203.158.176.97 Thailand 18
203.158.243.34 Thailand 17
118.175.204.80 Thailand 16
202.143.142.226 Thailand 15
119.46.236.25 Thailand 14
124.122.159.194 Thailand 13
110.164.213.166 Thailand 11
119.31.126.69 Thailand 11
124.120.183.164 Thailand 11
124.121.105.149 Thailand 10
124.122.209.194 Thailand 10
182.53.25.255 Thailand 10
202.29.50.66 Thailand 10
115.87.51.74 Thailand 10
58.137.44.163 Thailand 10
180.183.200.11 Thailand 9
203.209.80.45 Thailand 9
113.53.201.67 Thailand 9
119.46.122.70 Thailand 9
180.183.162.241 Thailand 9
210.246.156.72 Thailand 9
58.9.36.175 Thailand 9
58.9.5.11 Thailand 9
113.53.3.198 Thailand 8
TOP Referer
NAME Pageview Percent
bookmark 583 34.50
google. 556 32.90
www.ttcexpert.com 476 28.17
www.google.co.th 46 2.72
www.en.rmutt.ac.th 6 0.36
search.iminent.com 3 0.18
search.conduit.com 3 0.18
www.president-chemical.co.th 3 0.18
www.google.com 2 0.12
search.sanook.com 2 0.12
texinfomaster.blogspot.com 2 0.12
ttcexpert.thai-forum.net 2 0.12
bing.com 2 0.12
twitter.com 1 0.06
ttcexpert.com 1 0.06
172.16.255.5 1 0.06
search.babylon.com 1 0.06
TOP URL
NAME Pageview Percent
www.ttcexpert.com 1,688 99.88
ttcexpert.com 2 0.12
TOP OS
NAME Pageview Percent
Windows XP 865 51.37
Windows 579 34.38
Windows NT 6.1 203 12.05
Macintosh 17 1.01
Windows Vista 9 0.53
Windows 2000 5 0.30
Windows 98 5 0.30
Linux i686 1 0.06
TOP Browser
NAME Pageview Percent
MSIE 8.0 637 37.69
MSIE 7.0 334 19.76
Mozilla/5.0 242 14.32
MSIE 6.0 111 6.57
Firefox/3.6.13 108 6.39
Firefox/3.6.13 86 5.09
Firefox/3.6.3 47 2.78
Firefox/3.6 CometBird/3.6 38 2.25
Firefox/3.0.19 38 2.25
Firefox/3.6.3 15 0.89
Firefox/3.5.16 12 0.71
MSIE 9.0 5 0.30
Firefox/3.0.19 4 0.24
Firefox/3.6.12 3 0.18
Firefox/3.6.12 3 0.18
Firefox/3.0.5 2 0.12
Firefox/3.6.10 2 0.12
Firefox/3.0.11 1 0.06
Firefox/3.6.6 1 0.06
Firefox/2.0.0.14 1 0.06
TOP PAGE
NAME Pageview Percent
index.html 646 38.22
lessons 228 13.49
index1 220 13.02
textbooks 104 6.15
lessons_page3 71 4.20
ประวัติ ผศ.ดร.อภิชาติ สนธิสมบัติ 71 4.20
lessons_page4 63 3.73
lessons_page2 43 2.54
board 36 2.13
Knowledge Management 33 1.95
training 25 1.48
E-learning 16 0.95
objective 15 0.89
index_new 14 0.83
contact_us 13 0.77
prapart 13 0.77
iWebstat 12 0.71
โปสเตอร์ 10 0.59
Interview_ITAP 10 0.59
elements 9 0.53
thumrong 8 0.47
Suggestion_for_Local_Dyers 6 0.36
Kultawat 6 0.36
somchit 5 0.30
aumnart 4 0.24
veera 3 0.18
chinothai 2 0.12
Interview_new 2 0.12
piyapong 2 0.12
TOP Domain
NAME Pageview Percent
Thailand (.th) 582 52.62
US Commercial (.com) 516 46.65
United Kingdom (.uk) 2 0.18
Hong Kong (.hk) 2 0.18
Network (.net) 2 0.18
Philippines (.ph) 1 0.09
Korea (South,&nptr) (.kr) 1 0.09
TOP Search Engine
NAME Pageview Percent
google. 545 99.63
bing.com 2 0.37
TOP Search Keyword
NAME Pageview Percent
สิ่งทอ 30 5.48
เคมีสิ่งทอ 29 5.30
เส้นใยสังเคราะห์ คือ 13 2.38
เส้นใยสังเคราะห์คือ 10 1.83
สุนทร ไกรตระกูล 8 1.46
อภิชาติ สนธิสมบัติ 8 1.46
สีรีแอคทีฟ 7 1.28
กองอุตสาหกรรมสิ่งทอ 7 1.28
พอลิไวนิลแอลกอฮอล์ 6 1.10
ผศ.ดร.อภิชาติ สนธิสมบัติ 5 0.91
ttcexpert 5 0.91
ดร.อภิชาติ 5 0.91
http://www.ttcexpert.com/questions.pdf 5 0.91
โรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ 5 0.91
เส้นใยสังเคราะห์หมายถึง 5 0.91
เส้นใยพอลิเอสเตอร์ 5 0.91
คุณสมบัติของเส้นใยสังเคราะห์ 5 0.91
งานเคมีสิ่งทอ 5 0.91
งานเคมีสิ่งทอ 2011 4 0.73
การจำแนกเส้นใย 4 0.73
เส้นใยสังเคราะห์ 4 0.73
สิ่งทอ เคมี ไทย 4 0.73
เคมี สิ่งทอ งาน 4 0.73
โครงสร้างเส้นใยฝ้าย 4 0.73
กุลธวัช เจริญผล 3 0.55
ประกอบการเรียนการสอนวิชากระบวนการทางเคมีสิ่งทอ 3 0.55
การผลิตในอุตสาหกรรมสิ่งทอ พิมพ์ ย้อม ทอ 3 0.55
บ.เทลแดน 3 0.55
การปั่นเส้นใยแบบเปียก 3 0.55
กระบวนการผลิตเส้นใยสังเคราะห์ 3 0.55

Copyright ©2001-2010 Truehits.net. All rights reserved. ลิขสิทธิ์ของบริษัท ศูนย์วิจัยนวัตกรรมอินเทอร์เน็ตไทย จำกัด 02-6417509