ชื่อสมาชิก :: www.ttcexpert.com | หมวด :: government | อันดับที่ปัจจุบันในชาร์ท :: 2861
[version เก่า] , update Flash, User's GuideShortcut to View Yesterday Report  show graph หน้าล็อกอิน| สถิติรายปี | สถิติรายเดือน | สถิติรายวัน | สถิติรายชั่วโมง | Eng
Top Visitor | Referer | URL | OS | Browser | PAGE | Domain | Search Engine | Search Keyword | Logout
Previous Month | Next Month

Daily Stat เดือน [10/2011]
65 PageViews:1:11IP:1:7Session:1:11 PageViews:2:31IP:2:13Session:2:19 PageViews:3:55IP:3:21Session:3:39 PageViews:4:40IP:4:11Session:4:26 PageViews:5:34IP:5:12Session:5:31 PageViews:6:25IP:6:15Session:6:23 PageViews:7:26IP:7:9Session:7:21 PageViews:8:36IP:8:13Session:8:25 PageViews:9:17IP:9:11Session:9:16 PageViews:10:30IP:10:15Session:10:19 PageViews:11:27IP:11:16Session:11:25 PageViews:12:23IP:12:13Session:12:20 PageViews:13:9IP:13:8Session:13:9 PageViews:14:17IP:14:12Session:14:16 PageViews:15:12IP:15:6Session:15:9 PageViews:16:17IP:16:11Session:16:14 PageViews:17:15IP:17:14Session:17:15 PageViews:18:39IP:18:15Session:18:23 PageViews:19:12IP:19:7Session:19:11 PageViews:20:14IP:20:11Session:20:14 PageViews:21:19IP:21:12Session:21:17 PageViews:22:14IP:22:11Session:22:14 PageViews:23:26IP:23:11Session:23:18 PageViews:24:15IP:24:5Session:24:10 PageViews:25:33IP:25:17Session:25:22 PageViews:26:23IP:26:14Session:26:18 PageViews:27:11IP:27:8Session:27:9 PageViews:28:5IP:28:5Session:28:5 PageViews:29:13IP:29:6Session:29:10 PageViews:30:14IP:30:8Session:30:11 PageViews:31:24IP:31:15Session:31:19
52
39
26
13
0
Daily 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Pageview    Unique IPs Sessions   

สถิติรายวัน
D/M/Y ใน 1 เดือน
Page Views Unique IPs Sessions Return IPs
1/10/2011 11 7 11 3
2/10/2011 31 13 19 6
3/10/2011 55 21 39 6
4/10/2011 40 11 26 6
5/10/2011 34 12 31 6
6/10/2011 25 15 23 5
7/10/2011 26 9 21 4
8/10/2011 36 13 25 8
9/10/2011 17 11 16 4
10/10/2011 30 15 19 4
11/10/2011 27 16 25 6
12/10/2011 23 13 20 5
13/10/2011 9 8 9 1
14/10/2011 17 12 16 3
15/10/2011 12 6 9 3
16/10/2011 17 11 14 2
17/10/2011 15 14 15 1
18/10/2011 39 15 23 7
19/10/2011 12 7 11 3
20/10/2011 14 11 14 3
21/10/2011 19 12 17 3
22/10/2011 14 11 14 3
23/10/2011 26 11 18 6
24/10/2011 15 5 10 3
25/10/2011 33 17 22 5
26/10/2011 23 14 18 4
27/10/2011 11 8 9 1
28/10/2011 5 5 5 0
29/10/2011 13 6 10 2
30/10/2011 14 8 11 3
31/10/2011 24 15 19 4
Unique 328 109
Summation 687 539
Unique IPs รายเดือนเป็น IP ที่ไม่ซ้ำกันทั้งเดือน ไม่เท่ากับผลรวม IP รายวัน

TOP Monthly Visitor
IP Country Pageview
203.158.244.50 Thailand 39
202.44.130.19 Thailand 17
180.210.216.74 Thailand 14
110.77.248.132 Thailand 12
146.227.1.14 United Kingdom 12
125.26.146.78 Thailand 12
122.154.107.138 Thailand 11
122.54.177.131 Philippines 10
223.205.82.64 Thailand 10
58.8.94.21 Thailand 10
203.158.247.33 Thailand 10
116.68.150.188 Thailand 9
171.4.119.99 Thailand 9
58.9.31.105 Thailand 9
203.158.151.161 Thailand 9
202.176.89.82 Thailand 8
110.169.141.148 Thailand 7
49.237.64.162 Thailand 6
110.164.217.49 Thailand 6
111.84.42.29 Thailand 6
124.120.126.96 Thailand 6
202.176.80.222 Thailand 5
110.168.177.69 Thailand 5
119.42.65.102 Thailand 5
110.49.250.103 Thailand 5
101.109.212.68 Thailand 5
125.26.45.144 Thailand 5
110.169.200.36 Thailand 4
124.122.113.122 Thailand 4
124.120.105.127 Thailand 4
TOP Referer
NAME Pageview Percent
google. 301 43.81
www.ttcexpert.com 180 26.20
bookmark 168 24.45
www.google.co.th 24 3.49
ttcexpert.com 4 0.58
www.en.rmutt.ac.th 3 0.44
search.conduit.com 2 0.29
web.en.rmutt.ac.th 2 0.29
search.searchcompletion.com 1 0.15
www.facebook.com 1 0.15
bing.com 1 0.15
TOP URL
NAME Pageview Percent
www.ttcexpert.com 684 99.56
ttcexpert.com 3 0.44
TOP OS
NAME Pageview Percent
Windows XP 358 53.27
Windows 7 139 20.68
Windows NT 6.1 90 13.39
Windows 34 5.06
Windows Vista 24 3.57
Mac OS X 10_6_8 12 1.79
Mac OS X 7 1.04
Mac OS X 10.6 3 0.45
Linux i686 1 0.15
Mac OS X 10_7_2 1 0.15
SymbianOS/9.2 1 0.15
SymbianOS/9.4 1 0.15
Linux x86_64 1 0.15
TOP Browser
NAME Pageview Percent
MSIE 8.0 234 34.06
MSIE 7.0 97 14.12
Mozilla/5.0 86 12.52
Firefox/7.0.1 57 8.30
Chrome/14.0.835.202 Safari/535. 47 6.84
MSIE 6.0 29 4.22
Firefox/3.6.23 25 3.64
Firefox/3.6.18 23 3.35
MSIE 9.0 19 2.77
Chrome/15.0.874.106 Safari/535. 12 1.75
Firefox/6.0.2 10 1.46
Chrome/16.0.912.4 Safari/535.7 5 0.73
Safari/533.21.1 5 0.73
Firefox/3.0.13 4 0.58
Safari/534.50 4 0.58
Safari/534.51.22 3 0.44
Firefox/3.6.7 3 0.44
Firefox/4.0 CometBird/4.0 3 0.44
Safari/753223.205.86.150 2 0.29
Firefox/4.0.1 2 0.29
Firefox/3.6.3 2 0.29
Chrome/15.0.874.102 Safari/535. 1 0.15
Firefox/6.0.1 1 0.15
Firefox/3.6.23 1 0.15
Chrome/13.0.782.107 Safari/535. 1 0.15
Chrome/12.0.742.122 Safari/534. 1 0.15
Chrome/14.0.835.186 Safari/535. 1 0.15
Chrome/13.0.782.112 Safari/535. 1 0.15
Firefox/8.0 1 0.15
Firefox/6.0 1 0.15
TOP PAGE
NAME Pageview Percent
index.html 200 29.11
index1 121 17.61
textbooks 96 13.97
lessons 67 9.75
ประวัติ ผศ.ดร.อภิชาติ สนธิสมบัติ 61 8.88
training 16 2.33
elements 14 2.04
Knowledge Management 14 2.04
objective 13 1.89
lessons_page3 13 1.89
lessons_page2 12 1.75
chinothai 7 1.02
lessons_page4 7 1.02
Interview_ITAP 7 1.02
index_new 6 0.87
Suggestion_for_Local_Dyers 5 0.73
aumnart 5 0.73
contact_us 5 0.73
board 5 0.73
E-learning 4 0.58
thumrong 3 0.44
iWebstat 3 0.44
prapart 2 0.29
tithikron 1 0.15
TOP Domain
NAME Pageview Percent
Thailand (.th) 306 58.96
US Commercial (.com) 207 39.88
United Kingdom (.uk) 3 0.58
Hong Kong (.hk) 3 0.58
TOP Search Engine
NAME Pageview Percent
google. 288 99.65
bing.com 1 0.35
TOP Search Keyword
NAME Pageview Percent
สิ่งทอ 15 5.19
เคมีสิ่งทอ 10 3.46
สารเคมีในสิ่งทอ 7 2.42
ดร.อภิชาติ สนธิสมบัติ 6 2.08
กระบวนการผลิตอินเตอร์ไกร 6 2.08
ดร.อภิชาติ 5 1.73
ศิษย์เก่าวิศวกรรม ราชมงคล 5 1.73
สงครามทุ่นระเบิด 5 1.73
%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%a8%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b9%8c 4 1.38
เส้นใยสังเคราะห์ 4 1.38
ttcexpert.com 4 1.38
ตำราเกี่ยวกับงานสิ่งทอ 4 1.38
ผศ.ดร.อภิชาติ สนธิสมบัติ 3 1.04
หนังสือสิ่งทอ 3 1.04
พอลิเมอร์เส้นใย 3 1.04
ดร. อภิชาติ 3 1.04
สิ่งทอไทย 3 1.04
ผงฟอกกาวไหม 3 1.04
สีรีแอคทีฟ คือ 2 0.69
พัฒน์ทอง 2 0.69
สวทช ตรางธาตุ 2 0.69
พอลิเมอร์ เส้นใย 2 0.69
%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a1%e0%b8%b5%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%ad 2 0.69
ผลิตสารช่วยย้อม 2 0.69
สีแอซิด 2 0.69
รายชื่อบริษัทอุตสาหกรรมสิ่งทอชั้นนำที่รับสมัครงาน 2 0.69
เคมีสิ่งทอราชมงคลธัญบุรี 2 0.69
กองทัพบก 2 0.69
ความรู้สิ่งทอ 2 0.69
รายชื่อ โรงงานผลิตสิ่งทอผลิต 2 0.69

Copyright ©2001-2010 Truehits.net. All rights reserved. ลิขสิทธิ์ของบริษัท ศูนย์วิจัยนวัตกรรมอินเทอร์เน็ตไทย จำกัด 02-6417509