ชื่อสมาชิก :: www.ttcexpert.com | หมวด :: government | อันดับที่ปัจจุบันในชาร์ท :: 2861
[version เก่า] , update Flash, User's GuideShortcut to View Yesterday Report  show graph หน้าล็อกอิน| สถิติรายปี | สถิติรายเดือน | สถิติรายวัน | สถิติรายชั่วโมง | Eng
Top Visitor | Referer | URL | OS | Browser | PAGE | Domain | Search Engine | Search Keyword | Logout
Previous Month | Next Month

Daily Stat เดือน [11/2011]
61 PageViews:1:31IP:1:15Session:1:23 PageViews:2:21IP:2:12Session:2:19 PageViews:3:16IP:3:9Session:3:13 PageViews:4:10IP:4:6Session:4:10 PageViews:5:10IP:5:8Session:5:10 PageViews:6:18IP:6:9Session:6:15 PageViews:7:26IP:7:14Session:7:22 PageViews:8:15IP:8:11Session:8:13 PageViews:9:11IP:9:10Session:9:11 PageViews:10:30IP:10:12Session:10:15 PageViews:11:26IP:11:13Session:11:21 PageViews:12:31IP:12:9Session:12:19 PageViews:13:17IP:13:9Session:13:16 PageViews:14:15IP:14:10Session:14:11 PageViews:15:30IP:15:21Session:15:29 PageViews:16:46IP:16:16Session:16:29 PageViews:17:43IP:17:19Session:17:30 PageViews:18:51IP:18:18Session:18:32 PageViews:19:3IP:19:2Session:19:3 PageViews:20:25IP:20:11Session:20:18 PageViews:21:24IP:21:7Session:21:15 PageViews:22:37IP:22:16Session:22:26 PageViews:23:14IP:23:9Session:23:13 PageViews:24:22IP:24:9Session:24:17 PageViews:25:40IP:25:11Session:25:36 PageViews:26:18IP:26:8Session:26:13 PageViews:27:35IP:27:13Session:27:30 PageViews:28:13IP:28:8Session:28:13 PageViews:29:33IP:29:11Session:29:17 PageViews:30:39IP:30:18Session:30:35
48.8
36.6
24.4
12.2
0
Daily 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Pageview    Unique IPs Sessions   

สถิติรายวัน
D/M/Y ใน 1 เดือน
Page Views Unique IPs Sessions Return IPs
1/11/2011 31 15 23 5
2/11/2011 21 12 19 5
3/11/2011 16 9 13 4
4/11/2011 10 6 10 2
5/11/2011 10 8 10 2
6/11/2011 18 9 15 3
7/11/2011 26 14 22 5
8/11/2011 15 11 13 2
9/11/2011 11 10 11 1
10/11/2011 30 12 15 3
11/11/2011 26 13 21 7
12/11/2011 31 9 19 7
13/11/2011 17 9 16 3
14/11/2011 15 10 11 1
15/11/2011 30 21 29 7
16/11/2011 46 16 29 4
17/11/2011 43 19 30 9
18/11/2011 51 18 32 5
19/11/2011 3 2 3 1
20/11/2011 25 11 18 7
21/11/2011 24 7 15 2
22/11/2011 37 16 26 8
23/11/2011 14 9 13 4
24/11/2011 22 9 17 2
25/11/2011 40 11 36 9
26/11/2011 18 8 13 5
27/11/2011 35 13 30 6
28/11/2011 13 8 13 4
29/11/2011 33 11 17 4
30/11/2011 39 18 35 8
Unique 305 116
Summation 750 574
Unique IPs รายเดือนเป็น IP ที่ไม่ซ้ำกันทั้งเดือน ไม่เท่ากับผลรวม IP รายวัน

TOP Monthly Visitor
IP Country Pageview
202.143.142.226 Thailand 37
180.210.216.74 Thailand 33
180.183.205.234 Thailand 20
110.168.136.93 Thailand 19
58.181.129.82 Thailand 16
203.158.239.247 Thailand 15
125.25.72.196 Thailand 12
110.168.125.223 Thailand 12
202.176.80.222 Thailand 11
125.24.115.232 Thailand 11
58.137.44.163 Thailand 11
203.158.176.20 Thailand 10
119.42.74.161 Thailand 10
125.24.152.63 Thailand 9
101.109.100.0 Thailand 9
125.24.112.182 Thailand 8
124.122.113.45 Thailand 8
125.24.114.126 Thailand 8
202.28.35.252 Thailand 8
202.125.84.120 Thailand 8
124.122.185.68 Thailand 7
122.154.107.138 Thailand 7
61.90.37.226 Thailand 7
124.122.184.190 Thailand 6
58.11.51.100 Thailand 6
182.53.84.248 Thailand 6
110.77.174.180 Thailand 6
101.51.46.201 Thailand 6
203.172.166.241 Thailand 6
125.24.217.156 Thailand 5
TOP Referer
NAME Pageview Percent
google. 359 47.87
www.ttcexpert.com 200 26.67
bookmark 167 22.27
www.google.co.th 11 1.47
bing.com 4 0.53
www.facebook.com 2 0.27
webindex.meemodel.com 2 0.27
www.google.com 1 0.13
board.truehits.net 1 0.13
twitter.com 1 0.13
search.softonic.com 1 0.13
dir.moohin.com 1 0.13
TOP URL
NAME Pageview Percent
www.ttcexpert.com 746 99.47
ttcexpert.com 4 0.53
TOP OS
NAME Pageview Percent
Windows XP 388 52.50
Windows 7 316 42.76
Windows Vista 20 2.71
Mac OS X 10_7_2 7 0.95
Mac OS X 5 0.68
SymbianOS/9.4 3 0.41
TOP Browser
NAME Pageview Percent
MSIE 8.0 217 28.93
MSIE 7.0 120 16.00
Chrome/15.0.874.106 Safari/535. 68 9.07
Firefox/8.0 54 7.20
Chrome/15.0.874.120 Safari/535. 53 7.07
Firefox/7.0.1 44 5.87
Chrome/15.0.874.121 Safari/535. 29 3.87
Firefox/3.6.23 22 2.93
MSIE 6.0 22 2.93
MSIE 9.0 17 2.27
Safari/534.51.22 15 2.00
Chrome/13.0.782.220 Safari/535. 8 1.07
Chrome/14.0.803.0 Safari/535.1 8 1.07
Mozilla/5.0 8 1.07
Chrome/14.0.835.202 Safari/535. 8 1.07
Safari/534.8 7 0.93
Firefox/3.5 6 0.80
Chrome/8.0.552.0 Safari/534.10 6 0.80
Chrome/17.0.932.0 Safari/535.8 5 0.67
Firefox/3.6.24 5 0.67
Opera/9.80 4 0.53
Firefox/8.0.1 2 0.27
Firefox/6.0.2 2 0.27
Chrome/13.0.782.107 Safari/535. 2 0.27
Chrome/13.0.782.112 Safari/535. 2 0.27
Chrome/12.0.725.0 Safari/534.28 1 0.13
Chrome/10.0.648.151 Safari/534. 1 0.13
Firefox/3.6.3 1 0.13
Firefox/3.6.23 1 0.13
Firefox/3.0.19 1 0.13
TOP PAGE
NAME Pageview Percent
index.html 235 31.33
index1 123 16.40
textbooks 89 11.87
ประวัติ ผศ.ดร.อภิชาติ สนธิสมบัติ 79 10.53
lessons 76 10.13
lessons_page3 25 3.33
Knowledge Management 16 2.13
lessons_page2 14 1.87
objective 10 1.33
elements 9 1.20
chinothai 8 1.07
lessons_page4 8 1.07
board 8 1.07
training 7 0.93
Interview_ITAP 6 0.80
E-learning 5 0.67
wison 5 0.67
index_new 4 0.53
Interview_new 4 0.53
prapart 4 0.53
somchit 3 0.40
aumnart 3 0.40
thumrong 3 0.40
contact_us 2 0.27
tithikron 2 0.27
Suggestion_for_Local_Dyers 1 0.13
โปสเตอร์ 1 0.13
TOP Domain
NAME Pageview Percent
Thailand (.th) 358 61.41
US Commercial (.com) 224 38.42
Network (.net) 1 0.17
TOP Search Engine
NAME Pageview Percent
google. 345 98.85
bing.com 4 1.15
TOP Search Keyword
NAME Pageview Percent
เคมีสิ่งทอ 16 4.58
สิ่งทอ 11 3.15
รายชื่อนักศึกษาเคมีสิ่งทอ 6 1.72
วิศัลย์ ณ ระนอง 6 1.72
ประกาศนียบัตร 5ส 6 1.72
iso 9000 หมายถึง 5 1.43
อ่านหนังสือ เคมีสิ่งทอ 5 1.43
อภิชาติ สนธิสมบัติ 5 1.43
พอ ลิ เม อ ร์ เส้นใย สังเคราะห์ 4 1.15
หนังสือ เคมีสิ่งทอ 4 1.15
วิศวกรรมเคมีสิงทอ ทำงานเกี่ยวกับอะไร 4 1.15
dystar thai 4 1.15
สารประกอบเอโซ 4 1.15
การจำแนกประเภทเส้นใยสิ่งทอ 3 0.86
%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b9%83%e0%b8%a2%e0%b8%9b%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%99 3 0.86
วิศวกรรม สิ่ง ทอ ราช มงคล คลอง 6 3 0.86
ชื่อหนังสืออุตสาหกรรมผ้าใยสังเคราะห์ 3 0.86
บุษกรการพิมพ์ 3 0.86
%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%a5%e0%b8%a5%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b8%94%e0%b9%8c 2 0.57
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ พระน 2 0.57
สมบัติ สีดิสเพิร์ส 2 0.57
เข็มกิตติมศักดิ์ทหาร 2 0.57
คลิปสวทชเกี่ยวกับวิวัฒนาการเทคโนโลยี 2 0.57
ฐิติกร รักไทย 2 0.57
การย้อมสีเบสิก 2 0.57
คุณสมบัติใยสังเคราะห์ 2 0.57
ttcexpert 2 0.57
ดร.อภิชาติ 2 0.57
ความรู้สิ่งทอ 2 0.57
อภิชาติ สนธิสมบัติ email 2 0.57

Copyright ©2001-2010 Truehits.net. All rights reserved. ลิขสิทธิ์ของบริษัท ศูนย์วิจัยนวัตกรรมอินเทอร์เน็ตไทย จำกัด 02-6417509