ชื่อสมาชิก :: www.ttcexpert.com | หมวด :: government | อันดับที่ปัจจุบันในชาร์ท :: 2735
[version เก่า] , update Flash, User's GuideShortcut to View Yesterday Report  show graph หน้าล็อกอิน| สถิติรายปี | สถิติรายเดือน | สถิติรายวัน | สถิติรายชั่วโมง | Eng
Top Visitor | Referer | URL | OS | Browser | PAGE | Domain | Search Engine | Search Keyword | Logout
Previous Month | Next Month

Daily Stat เดือน [12/2011]
62 PageViews:1:15IP:1:8Session:1:11 PageViews:2:23IP:2:14Session:2:19 PageViews:3:19IP:3:7Session:3:11 PageViews:4:8IP:4:5Session:4:8 PageViews:5:11IP:5:6Session:5:7 PageViews:6:52IP:6:13Session:6:29 PageViews:7:25IP:7:13Session:7:20 PageViews:8:27IP:8:15Session:8:26 PageViews:9:47IP:9:16Session:9:24 PageViews:10:31IP:10:13Session:10:20 PageViews:11:14IP:11:9Session:11:11 PageViews:12:34IP:12:15Session:12:24 PageViews:13:39IP:13:20Session:13:28 PageViews:14:41IP:14:12Session:14:33 PageViews:15:23IP:15:16Session:15:21 PageViews:16:33IP:16:19Session:16:29 PageViews:17:40IP:17:18Session:17:25 PageViews:18:39IP:18:11Session:18:26 PageViews:19:26IP:19:13Session:19:22 PageViews:20:29IP:20:20Session:20:27 PageViews:21:24IP:21:18Session:21:23 PageViews:22:27IP:22:14Session:22:18 PageViews:23:18IP:23:14Session:23:18 PageViews:24:18IP:24:13Session:24:16 PageViews:25:19IP:25:11Session:25:14 PageViews:26:15IP:26:13Session:26:14 PageViews:27:19IP:27:14Session:27:19 PageViews:28:37IP:28:19Session:28:27 PageViews:29:20IP:29:10Session:29:12 PageViews:30:26IP:30:12Session:30:13 PageViews:31:9IP:31:6Session:31:8
49.6
37.2
24.8
12.4
0
Daily 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Pageview    Unique IPs Sessions   

สถิติรายวัน
D/M/Y ใน 1 เดือน
Page Views Unique IPs Sessions Return IPs
1/12/2011 15 8 11 3
2/12/2011 23 14 19 4
3/12/2011 19 7 11 2
4/12/2011 8 5 8 2
5/12/2011 11 6 7 1
6/12/2011 52 13 29 6
7/12/2011 25 13 20 5
8/12/2011 27 15 26 4
9/12/2011 47 16 24 5
10/12/2011 31 13 20 6
11/12/2011 14 9 11 2
12/12/2011 34 15 24 5
13/12/2011 39 20 28 6
14/12/2011 41 12 33 4
15/12/2011 23 16 21 5
16/12/2011 33 19 29 6
17/12/2011 40 18 25 7
18/12/2011 39 11 26 3
19/12/2011 26 13 22 5
20/12/2011 29 20 27 6
21/12/2011 24 18 23 5
22/12/2011 27 14 18 4
23/12/2011 18 14 18 4
24/12/2011 18 13 16 3
25/12/2011 19 11 14 1
26/12/2011 15 13 14 1
27/12/2011 19 14 19 2
28/12/2011 37 19 27 6
29/12/2011 20 10 12 2
30/12/2011 26 12 13 1
31/12/2011 9 6 8 2
Unique 371 117
Summation 808 603
Unique IPs รายเดือนเป็น IP ที่ไม่ซ้ำกันทั้งเดือน ไม่เท่ากับผลรวม IP รายวัน

TOP Monthly Visitor
IP Country Pageview
203.158.244.50 Thailand 38
125.24.101.50 Thailand 28
125.24.92.227 Thailand 18
125.27.230.18 Thailand 17
58.11.114.3 Thailand 15
171.7.122.244 Thailand 14
203.158.244.1 Thailand 13
203.158.245.87 Thailand 13
49.49.93.42 Thailand 11
118.173.160.218 Thailand 10
182.53.105.6 Thailand 10
202.44.130.19 Thailand 10
58.181.130.170 Thailand 10
58.9.235.93 Thailand 10
171.7.202.11 Thailand 9
180.183.19.199 Thailand 9
182.53.39.93 Thailand 9
223.205.129.117 Thailand 8
124.122.108.142 Thailand 8
203.158.109.1 Thailand 8
125.24.132.1 Thailand 7
119.63.85.82 Thailand 7
223.206.141.143 Thailand 7
171.7.57.28 Thailand 6
125.24.129.51 Thailand 6
49.49.68.135 Thailand 6
58.8.62.15 Thailand 6
113.53.9.131 Thailand 5
203.158.243.34 Thailand 5
110.49.251.109 Thailand 5
TOP Referer
NAME Pageview Percent
google. 402 49.75
www.ttcexpert.com 196 24.26
bookmark 186 23.02
www.google.co.th 6 0.74
www.google.com 3 0.37
board.truehits.net 3 0.37
ttcexpert.com 3 0.37
www.crawler.com 2 0.25
www.en.rmutt.ac.th 2 0.25
texinfomaster.blogspot.com 1 0.12
webcache.googleusercontent.com 1 0.12
th.thaiza.com 1 0.12
bing.com 1 0.12
dir.moohin.com 1 0.12
TOP URL
NAME Pageview Percent
www.ttcexpert.com 806 99.75
ttcexpert.com 2 0.25
TOP OS
NAME Pageview Percent
Windows XP 438 54.28
Windows 7 324 40.15
Windows Vista 19 2.35
Mac OS X 15 1.86
Linux 5 0.62
Mac OS X 10_6_7 2 0.25
Linux x86_64 2 0.25
Windows 2000 1 0.12
Mac OS X 10_7_2 1 0.12
TOP Browser
NAME Pageview Percent
MSIE 8.0 266 32.92
Chrome/15.0.874.121 Safari/535. 112 13.86
MSIE 7.0 99 12.25
Chrome/16.0.912.63 Safari/535.7 82 10.15
Firefox/8.0 58 7.18
MSIE 9.0 50 6.19
Firefox/8.0.1 47 5.82
MSIE 6.0 13 1.61
Chrome/10.0.648.205 Safari/534. 13 1.61
Mozilla/5.0 10 1.24
Safari110.49.251.109 5 0.62
Firefox/7.0.1 4 0.50
Chrome/9.0.576.0 Safari/534.12 4 0.50
Safari/7534.48.3 4 0.50
Chrome/16.0.904.0 Safari/535.7 3 0.37
Safari/534.52.7 3 0.37
Chrome/14.0.814.0 Safari/535.1 3 0.37
Firefox/3.6.6 2 0.25
Chrome/13.0.782.220 Safari/535. 2 0.25
Chrome/15.0.874.12 Safari/535.2 2 0.25
Chrome/14.0.835.202 Safari/535. 2 0.25
Chrome/9.0.570.0 Safari/534.11 2 0.25
Chrome/13.0.782.215 Safari/535. 1 0.12
Firefox/3.6.3 1 0.12
Firefox/3.6.8 1 0.12
Chrome/4.0.223.11 Safari/532.3 1 0.12
Firefox/3.6.25 1 0.12
Firefox/10.0 1 0.12
Firefox/5.0.1 1 0.12
Safari/533.21.1 1 0.12
TOP PAGE
NAME Pageview Percent
index.html 238 29.46
index1 137 16.96
ประวัติ ผศ.ดร.อภิชาติ สนธิสมบัติ 112 13.86
textbooks 63 7.80
lessons 51 6.31
lessons_page3 47 5.82
Knowledge Management 31 3.84
lessons_page2 16 1.98
elements 14 1.73
training 13 1.61
objective 13 1.61
aumnart 13 1.61
lessons_page4 9 1.11
board 9 1.11
Interview_ITAP 8 0.99
contact_us 7 0.87
iWebstat 6 0.74
index_new 4 0.50
E-learning 4 0.50
veera 3 0.37
prapart 3 0.37
Suggestion_for_Local_Dyers 2 0.25
chinothai 2 0.25
somchit 1 0.12
thumrong 1 0.12
wison 1 0.12
TOP Domain
NAME Pageview Percent
Thailand (.th) 393 63.18
US Commercial (.com) 224 36.01
Network (.net) 3 0.48
United Kingdom (.uk) 1 0.16
Cambodia (.kh) 1 0.16
TOP Search Engine
NAME Pageview Percent
google. 369 99.73
bing.com 1 0.27
TOP Search Keyword
NAME Pageview Percent
สิ่งทอ 26 7.03
กระบวนการทางเคมีสิ่งทอ 16 4.32
ttc expert 13 3.51
เคมีสิ่งทอ 12 3.24
thaitextilechemistry 7 1.89
นายอำนาจ พัฒน์ทอง 6 1.62
%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%a2 %e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%a8%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b9%8c 6 1.62
เส้นใยป่าน 5 1.35
สีรีแอคทีฟ 5 1.35
ตารางธาตุ น้ำหนักโมเลกุล 4 1.08
งานวิจัยด้านสิ่งทอ 4 1.08
การพัฒนาสีย้อมสำหรับเส้นใย 4 1.08
สิ่งทอไทย 4 1.08
ไพรัช ศรีวิไลเวช 3 0.81
%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%a8%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b9%8c 3 0.81
คลิปเส้นใยเรยอน 3 0.81
กระบวนการผลิตเส้นใยสังเคราะห์ 3 0.81
ผู้ประกอบการสิ่งทอเทคนิคทางการแพทย์ 3 0.81
ความรู้สิ่งทอ 3 0.81
การพัฒนาเครื่อง โบรูมtextile 3 0.81
งานวิจัยเกี่ยวกับสิ่งทอ 3 0.81
http://www.ttcexpert.com 3 0.81
สุนทร ไกรตระกูล 3 0.81
เส้นใยพอลิเอสเตอร์ 3 0.81
หนังสือกระบวนการทางเคมีสิ่งทอ ผศ.ดร.อภิชาติ สนธิสมบัติ 2 0.54
เว็บหนังสือ สิ่งทอ 2 0.54
หัวข้อวิจัยที่เสนอจากวิศวกรรมสิ่งทอ 2 0.54
เคมีสิ่งทอรุ่น27 2 0.54
พอลิเมอร์เรื่องเส้นใย 2 0.54
ความรู้เรื่องสิ่งทอ 2 0.54

Copyright ©2001-2010 Truehits.net. All rights reserved. ลิขสิทธิ์ของบริษัท ศูนย์วิจัยนวัตกรรมอินเทอร์เน็ตไทย จำกัด 02-6417509