ชื่อสมาชิก :: www.ttcexpert.com | หมวด :: government | อันดับที่ปัจจุบันในชาร์ท :: 3061
[version เก่า] , update Flash, User's GuideShortcut to View Yesterday Report  show graph หน้าล็อกอิน| สถิติรายปี | สถิติรายเดือน | สถิติรายวัน | สถิติรายชั่วโมง | Eng
Top Visitor | Referer | URL | OS | Browser | PAGE | Domain | Search Engine | Search Keyword | Logout
Previous Month | Next Month

Daily Stat เดือน [03/2011]
88 PageViews:1:26IP:1:13Session:1:23 PageViews:2:75IP:2:23Session:2:51 PageViews:3:28IP:3:17Session:3:23 PageViews:4:36IP:4:17Session:4:30 PageViews:5:55IP:5:11Session:5:24 PageViews:6:17IP:6:15Session:6:17 PageViews:7:54IP:7:23Session:7:40 PageViews:8:58IP:8:20Session:8:38 PageViews:9:75IP:9:20Session:9:34 PageViews:10:62IP:10:16Session:10:34 PageViews:11:37IP:11:20Session:11:29 PageViews:12:34IP:12:7Session:12:27 PageViews:13:54IP:13:15Session:13:34 PageViews:14:39IP:14:9Session:14:24 PageViews:15:61IP:15:19Session:15:34 PageViews:16:67IP:16:18Session:16:36 PageViews:17:30IP:17:13Session:17:27 PageViews:18:56IP:18:22Session:18:46 PageViews:19:38IP:19:16Session:19:33 PageViews:20:6IP:20:6Session:20:6 PageViews:21:78IP:21:20Session:21:46 PageViews:22:58IP:22:16Session:22:37 PageViews:23:65IP:23:11Session:23:29 PageViews:24:19IP:24:9Session:24:16 PageViews:25:37IP:25:19Session:25:31 PageViews:26:25IP:26:6Session:26:8 PageViews:27:23IP:27:14Session:27:18 PageViews:28:33IP:28:15Session:28:31 PageViews:29:57IP:29:15Session:29:25 PageViews:30:30IP:30:17Session:30:27 PageViews:31:51IP:31:14Session:31:30
70.4
52.8
35.2
17.6
0
Daily 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Pageview    Unique IPs Sessions   

สถิติรายวัน
D/M/Y ใน 1 เดือน
Page Views Unique IPs Sessions Return IPs
1/03/2011 26 13 23 5
2/03/2011 75 23 51 8
3/03/2011 28 17 23 3
4/03/2011 36 17 30 4
5/03/2011 55 11 24 5
6/03/2011 17 15 17 2
7/03/2011 54 23 40 7
8/03/2011 58 20 38 6
9/03/2011 75 20 34 7
10/03/2011 62 16 34 5
11/03/2011 37 20 29 9
12/03/2011 34 7 27 2
13/03/2011 54 15 34 4
14/03/2011 39 9 24 3
15/03/2011 61 19 34 6
16/03/2011 67 18 36 8
17/03/2011 30 13 27 4
18/03/2011 56 22 46 10
19/03/2011 38 16 33 6
20/03/2011 6 6 6 0
21/03/2011 78 20 46 12
22/03/2011 58 16 37 9
23/03/2011 65 11 29 4
24/03/2011 19 9 16 4
25/03/2011 37 19 31 8
26/03/2011 25 6 8 2
27/03/2011 23 14 18 4
28/03/2011 33 15 31 6
29/03/2011 57 15 25 6
30/03/2011 30 17 27 5
31/03/2011 51 14 30 8
Unique 410 129
Summation 1384 908
Unique IPs รายเดือนเป็น IP ที่ไม่ซ้ำกันทั้งเดือน ไม่เท่ากับผลรวม IP รายวัน

TOP Monthly Visitor
IP Country Pageview
203.158.244.50 Thailand 260
202.44.130.19 Thailand 93
118.175.34.53 Thailand 36
58.10.125.131 Thailand 31
61.7.159.132 Thailand 31
118.173.223.82 Thailand 28
58.9.233.13 Thailand 26
182.52.17.19 Thailand 26
58.137.113.42 Thailand 21
49.48.226.58 Thailand 19
124.121.212.167 Thailand 17
58.9.215.157 Thailand 16
210.213.51.70 Thailand 15
203.158.244.200 Thailand 14
114.128.100.232 Thailand 14
119.63.85.82 Thailand 14
124.122.135.58 Thailand 14
118.173.218.117 Thailand 13
101.108.21.51 Thailand 13
183.89.221.174 Thailand 13
118.172.27.225 Thailand 12
202.176.137.170 Thailand 10
203.158.243.34 Thailand 10
203.113.119.155 Thailand 10
203.158.131.61 Thailand 9
124.120.48.41 Thailand 8
124.120.209.161 Thailand 8
180.183.107.100 Thailand 8
1.47.47.132 Thailand 8
203.131.208.195 Thailand 7
TOP Referer
NAME Pageview Percent
www.ttcexpert.com 453 32.73
google. 432 31.21
bookmark 431 31.14
www.google.co.th 47 3.40
www.google.com 6 0.43
www.en.rmutt.ac.th 4 0.29
by145w.bay145.mail.live.com 2 0.14
www.google.co.uk 2 0.14
texinfomaster.blogspot.com 1 0.07
ttcexpert.com 1 0.07
web.en.rmutt.ac.th 1 0.07
bing.com 1 0.07
www.dl.rmutt.ac.th 1 0.07
search.babylon.com 1 0.07
yahoo. 1 0.07
TOP URL
NAME Pageview Percent
www.ttcexpert.com 1,382 99.86
ttcexpert.com 2 0.14
TOP OS
NAME Pageview Percent
Windows XP 818 59.71
Windows 277 20.22
Windows NT 6.1 263 19.20
Windows Vista 8 0.58
Macintosh 3 0.22
Windows 2000 1 0.07
TOP Browser
NAME Pageview Percent
MSIE 8.0 646 46.85
MSIE 7.0 237 17.19
MSIE 6.0 173 12.55
Mozilla/5.0 122 8.85
Firefox/3.6.13 34 2.47
Firefox/3.6.13 31 2.25
MSIE 9.0 29 2.10
Firefox/3.6.15 27 1.96
Firefox/3.6.3 17 1.23
Firefox/3.6.16 12 0.87
Firefox/3.0.19 8 0.58
Firefox/3.6.16 7 0.51
Firefox/3.6.3 6 0.44
Firefox/3.6.15 6 0.44
Firefox/3.0.19 3 0.22
Firefox/3.6.15 GTB7.1 2 0.15
Firefox/3.6 2 0.15
Firefox/4.0 2 0.15
Firefox/3.6.15 CometBird/3.6.15 2 0.15
Firefox/3.6 CometBird/3.6 1 0.07
Firefox/3.0.10 1 0.07
Firefox/3.0.6 1 0.07
Opera/9.80 1 0.07
Firefox/3.6.12 1 0.07
Firefox/3.6.14 1 0.07
Firefox/3.6 1 0.07
Firefox/4.0b11 1 0.07
Firefox/4.0b12 1 0.07
Firefox/3.5.5 1 0.07
Firefox/3.5.17 1 0.07
TOP PAGE
NAME Pageview Percent
index.html 496 35.84
index1 228 16.47
textbooks 111 8.02
ประวัติ ผศ.ดร.อภิชาติ สนธิสมบัติ 80 5.78
lessons 71 5.13
board 53 3.83
lessons_page3 48 3.47
objective 42 3.03
Knowledge Management 34 2.46
training 24 1.73
index_new 23 1.66
lessons_page2 23 1.66
E-learning 22 1.59
lessons_page4 19 1.37
contact_us 12 0.87
elements 10 0.72
Interview_ITAP 10 0.72
tithikron 9 0.65
chinothai 8 0.58
veera 7 0.51
aumnart 7 0.51
thumrong 7 0.51
โปสเตอร์ 7 0.51
Suggestion_for_Local_Dyers 6 0.43
Kultawat 6 0.43
piyapong 5 0.36
iWebstat 5 0.36
somchit 4 0.29
prapart 4 0.29
wison 2 0.14
TOP Domain
NAME Pageview Percent
US Commercial (.com) 486 51.00
Thailand (.th) 463 48.58
United Kingdom (.uk) 3 0.31
Russian Federation (.ru) 1 0.10
TOP Search Engine
NAME Pageview Percent
google. 424 99.53
bing.com 1 0.23
yahoo. 1 0.23
TOP Search Keyword
NAME Pageview Percent
เคมีสิ่งทอ 36 8.45
สิ่งทอ 30 7.04
สัมมนา สถานการณ์สิ่งทอโรงแรมรามาการ์เด้น 2554 14 3.29
วิศวกรรมเคมีสิ่งทอ 8 1.88
วิศวกรรมเคมีสิ่งทอ ราชมงคลธัญบุรี 7 1.64
ผศ ดร อภิชาติ สนธิสมบัติ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ 6 1.41
การย้อมเส้นด้าย 6 1.41
ผศ.ดร.อภิชาติ สนธิสมบัติ 5 1.17
ttcexpert 5 1.17
ดร.อภิชาติ สนธิสมบัติ 4 0.94
ทำเนียบรุ่นเคมีสิ่งทอราชมงคลธัญบุรี รุ่น4 4 0.94
สิ่งทอ 4 0.94
www.dolphinlinks.com 4 0.94
สิ่งทอไทย 4 0.94
กุลธวัช เจริญผล 4 0.94
อุตสาหกรรมเคมีสิ่งทอ รังสิต 3 0.70
textile chemical processing กระบวนการเคมีสิ่งทอ 3 0.70
เซลลูโลสอะซิเตทเรซิน 3 0.70
หนังสือ เคมีสิ่งทอ 3 0.70
การย้อมสีรีแอคทีฟ 3 0.70
ศัพท์สิ่งทอ 3 0.70
การตกแต่งสิ่งทอ เชิงกล 3 0.70
ความรู้เรื่องเคมีสิ่งทอ 3 0.70
เส้นใยสังเคราะห์คือ 3 0.70
บริษัท ไทยสปินนิ่ง จำกัดสินค้า นวัตกรรม 3 0.70
การทำความสะอาดสิ่งทอ 3 0.70
ขายเคมีสิ่งทอ 2 0.47
ดร.ปลื้มจิตต์ เตชธรรมรักษ์ 2 0.47
บัณทิต พงศาโรจนวิทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทไทยนำโชค 2 0.47
ฐิติกร รักไทย 2 0.47

Copyright ©2001-2010 Truehits.net. All rights reserved. ลิขสิทธิ์ของบริษัท ศูนย์วิจัยนวัตกรรมอินเทอร์เน็ตไทย จำกัด 02-6417509