ชื่อสมาชิก :: www.ttcexpert.com | หมวด :: government | อันดับที่ปัจจุบันในชาร์ท :: 3061
[version เก่า] , update Flash, User's GuideShortcut to View Yesterday Report  show graph หน้าล็อกอิน| สถิติรายปี | สถิติรายเดือน | สถิติรายวัน | สถิติรายชั่วโมง | Eng
Top Visitor | Referer | URL | OS | Browser | PAGE | Domain | Search Engine | Search Keyword | Logout
Previous Month | Next Month

Daily Stat เดือน [04/2011]
62 PageViews:1:13IP:1:7Session:1:11 PageViews:2:46IP:2:11Session:2:21 PageViews:3:25IP:3:10Session:3:23 PageViews:4:52IP:4:15Session:4:35 PageViews:5:46IP:5:15Session:5:32 PageViews:6:30IP:6:9Session:6:19 PageViews:7:33IP:7:16Session:7:29 PageViews:8:31IP:8:11Session:8:23 PageViews:9:23IP:9:6Session:9:18 PageViews:10:17IP:10:7Session:10:15 PageViews:11:18IP:11:6Session:11:16 PageViews:12:30IP:12:9Session:12:27 PageViews:13:29IP:13:7Session:13:22 PageViews:14:36IP:14:14Session:14:33 PageViews:15:34IP:15:14Session:15:33 PageViews:16:12IP:16:7Session:16:11 PageViews:17:25IP:17:6Session:17:17 PageViews:18:32IP:18:11Session:18:28 PageViews:19:36IP:19:17Session:19:31 PageViews:20:15IP:20:8Session:20:14 PageViews:21:33IP:21:13Session:21:30 PageViews:22:29IP:22:15Session:22:25 PageViews:23:25IP:23:5Session:23:11 PageViews:24:27IP:24:9Session:24:22 PageViews:25:37IP:25:9Session:25:28 PageViews:26:33IP:26:12Session:26:31 PageViews:27:25IP:27:10Session:27:23 PageViews:28:39IP:28:13Session:28:24 PageViews:29:28IP:29:10Session:29:17 PageViews:30:16IP:30:7Session:30:15
49.6
37.2
24.8
12.4
0
Daily 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Pageview    Unique IPs Sessions   

สถิติรายวัน
D/M/Y ใน 1 เดือน
Page Views Unique IPs Sessions Return IPs
1/04/2011 13 7 11 1
2/04/2011 46 11 21 6
3/04/2011 25 10 23 6
4/04/2011 52 15 35 9
5/04/2011 46 15 32 8
6/04/2011 30 9 19 6
7/04/2011 33 16 29 5
8/04/2011 31 11 23 3
9/04/2011 23 6 18 2
10/04/2011 17 7 15 3
11/04/2011 18 6 16 2
12/04/2011 30 9 27 4
13/04/2011 29 7 22 4
14/04/2011 36 14 33 7
15/04/2011 34 14 33 4
16/04/2011 12 7 11 1
17/04/2011 25 6 17 4
18/04/2011 32 11 28 6
19/04/2011 36 17 31 3
20/04/2011 15 8 14 3
21/04/2011 33 13 30 7
22/04/2011 29 15 25 6
23/04/2011 25 5 11 5
24/04/2011 27 9 22 7
25/04/2011 37 9 28 7
26/04/2011 33 12 31 8
27/04/2011 25 10 23 7
28/04/2011 39 13 24 5
29/04/2011 28 10 17 4
30/04/2011 16 7 15 3
Unique 245 91
Summation 875 684
Unique IPs รายเดือนเป็น IP ที่ไม่ซ้ำกันทั้งเดือน ไม่เท่ากับผลรวม IP รายวัน

TOP Monthly Visitor
IP Country Pageview
203.158.244.210 Thailand 151
203.158.244.50 Thailand 116
202.44.130.19 Thailand 109
180.183.104.204 Thailand 13
223.206.176.234 Thailand 12
61.90.122.57 Thailand 11
124.120.201.100 Thailand 10
203.185.131.97 Thailand 10
58.8.139.26 Thailand 9
14.207.222.65 Thailand 9
203.158.243.34 Thailand 8
182.52.21.189 Thailand 8
203.158.109.200 Thailand 8
125.24.175.155 Thailand 8
125.27.137.227 Thailand 7
115.87.245.151 Thailand 7
124.122.159.141 Thailand 7
223.205.23.187 Thailand 7
125.24.240.248 Thailand 6
101.109.6.128 Thailand 6
161.246.254.162 Thailand 6
58.181.129.82 Thailand 5
124.120.129.201 Thailand 5
14.207.97.236 Thailand 5
223.204.90.107 Thailand 5
58.10.124.42 Thailand 5
223.206.173.194 Thailand 5
58.9.158.27 Thailand 5
58.137.119.2 Thailand 5
110.77.176.37 Thailand 4
TOP Referer
NAME Pageview Percent
bookmark 407 46.51
google. 221 25.26
www.ttcexpert.com 194 22.17
www.google.co.th 27 3.09
www.en.rmutt.ac.th 5 0.57
board.truehits.net 3 0.34
texinfomaster.blogspot.com 3 0.34
yahoo. 3 0.34
truehits.net 2 0.23
203.158.111.62 2 0.23
webindex.thaiorc.com 1 0.11
www.google.com 1 0.11
int.search-results.com 1 0.11
www.thaiza.com 1 0.11
search.sanook.com 1 0.11
webcache.googleusercontent.com 1 0.11
ttcexpert.com 1 0.11
search.babylon.com 1 0.11
TOP URL
NAME Pageview Percent
www.ttcexpert.com 872 99.66
ttcexpert.com 3 0.34
TOP OS
NAME Pageview Percent
Windows XP 440 51.10
Windows 251 29.15
Windows NT 6.1 137 15.91
Windows Vista 22 2.56
Macintosh 9 1.05
Linux i686 1 0.12
Linux 1 0.12
TOP Browser
NAME Pageview Percent
MSIE 8.0 281 32.11
MSIE 7.0 220 25.14
Mozilla/5.0 129 14.74
MSIE 6.0 43 4.91
Firefox/3.6.16 43 4.91
Firefox/3.6.13 40 4.57
MSIE 9.0 30 3.43
Firefox/3.6.16 27 3.09
Firefox/4.0 17 1.94
Firefox/3.6.10 10 1.14
Firefox/3.6.3 8 0.91
Firefox/3.6.13 8 0.91
Firefox/3.6.3 5 0.57
Opera/9.80 3 0.34
Firefox/3.6 CometBird/3.6 2 0.23
Firefox/3.0.19 2 0.23
Firefox/3.6.6 1 0.11
Firefox/3.6.16 handyCafeCln/3.3 1 0.11
Firefox/3.6.16 FBSMTWB 1 0.11
Firefox/4.0b11 1 0.11
Firefox/3.5.5 1 0.11
Firefox/3.6.15 1 0.11
Firefox/3.5.16 1 0.11
TOP PAGE
NAME Pageview Percent
index.html 447 51.09
index1 123 14.06
textbooks 55 6.29
ประวัติ ผศ.ดร.อภิชาติ สนธิสมบัติ 53 6.06
lessons 30 3.43
objective 20 2.29
lessons_page3 16 1.83
training 15 1.71
lessons_page4 15 1.71
lessons_page2 11 1.26
board 11 1.26
Suggestion_for_Local_Dyers 9 1.03
index_new 9 1.03
contact_us 8 0.91
chinothai 7 0.80
E-learning 7 0.80
Knowledge Management 6 0.69
Kultawat 5 0.57
tithikron 5 0.57
โปสเตอร์ 4 0.46
Interview_ITAP 4 0.46
elements 3 0.34
somchit 3 0.34
prapart 3 0.34
thumrong 2 0.23
iWebstat 2 0.23
aumnart 1 0.11
piyapong 1 0.11
TOP Domain
NAME Pageview Percent
Thailand (.th) 247 53.00
US Commercial (.com) 214 45.92
Network (.net) 5 1.07
TOP Search Engine
NAME Pageview Percent
google. 208 98.58
yahoo. 3 1.42
TOP Search Keyword
NAME Pageview Percent
สิ่งทอ 11 5.21
เคมีสิ่งทอ 11 5.21
ฐิติกร รักไทย 5 2.37
ttcexpert 4 1.90
กระบวนการย้อมเส้นด้าย 4 1.90
ขอราชื่อนักศึกษาวิศวกรมมเคมีสิ่งทอ 4 1.90
ชิโนทัย พรหมหิตาทร 4 1.90
pad dry cure 3 1.42
วิศวเคมีสิ่งทอ 3 1.42
สิ่งทอไทย 3 1.42
dry spinning 3 1.42
การอบรมการย้อมเส้นด้าย 3 1.42
หนังสือเคมีสิ่งทอ 3 1.42
เอกสารความปลอดภัยของสีย้อม 3 1.42
กุลธวัช เจริญผล 3 1.42
วิศวกรรมเคมีสิ่งทอ 3 1.42
รายชื่อนักศึกษา เคมีสิ่งทอชั้นปีที่สาม 3 1.42
เคมีใช้ในสิ่งทอ 2 0.95
หลักการทำงาน เครื่อง เผาขน งานเคมีสิ่งทอ 2 0.95
ผศ.ศุภวิทย์ ลวณะสกล 2 0.95
รายชื่อศิษย์เก่าเคมีสิ่งทอราชมงคลคลอง6 2 0.95
เบอร์โทรติดต่อคุณชิโนทัย พรหมหิตาทร 2 0.95
หนังสือสิ่งทอ 2 0.95
ประวัติวัณโณ พรหมหิตาทร 2 0.95
ประวัติ ดร.อภิชาติ สุประกอบ 2 0.95
ตารางธาตุ น้ำหนักโมเลกุล 2 0.95
กาญจนา สาลี ราชมงคล mail 2 0.95
ปิยะพงศ์ อัศวศุภฤกษ์ 2 0.95
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม เคมีสิ่งทอ 2 0.95
การเผาขน 2 0.95

Copyright ©2001-2010 Truehits.net. All rights reserved. ลิขสิทธิ์ของบริษัท ศูนย์วิจัยนวัตกรรมอินเทอร์เน็ตไทย จำกัด 02-6417509