ชื่อสมาชิก :: www.ttcexpert.com | หมวด :: government | อันดับที่ปัจจุบันในชาร์ท :: 2814
[version เก่า] , update Flash, User's GuideShortcut to View Yesterday Report  show graph หน้าล็อกอิน| สถิติรายปี | สถิติรายเดือน | สถิติรายวัน | สถิติรายชั่วโมง | Eng
Top Visitor | Referer | URL | OS | Browser | PAGE | Domain | Search Engine | Search Keyword | Logout
Previous Month

Daily Stat เดือน [06/2011]
75 PageViews:1:59IP:1:18Session:1:37 PageViews:2:22IP:2:9Session:2:18 PageViews:3:30IP:3:14Session:3:27 PageViews:4:28IP:4:11Session:4:22 PageViews:5:22IP:5:10Session:5:16 PageViews:6:41IP:6:20Session:6:29 PageViews:7:55IP:7:15Session:7:39 PageViews:8:53IP:8:17Session:8:29 PageViews:9:21IP:9:19Session:9:21 PageViews:10:23IP:10:14Session:10:20 PageViews:11:21IP:11:14Session:11:20 PageViews:12:20IP:12:9Session:12:19 PageViews:13:50IP:13:17Session:13:29 PageViews:14:38IP:14:21Session:14:30 PageViews:15:49IP:15:16Session:15:34 PageViews:16:29IP:16:17Session:16:27 PageViews:17:39IP:17:18Session:17:29 PageViews:18:38IP:18:21Session:18:33 PageViews:19:34IP:19:13Session:19:27 PageViews:20:53IP:20:22Session:20:42 PageViews:21:48IP:21:29Session:21:42 PageViews:22:47IP:22:10Session:22:27 PageViews:23:65IP:23:26Session:23:36 PageViews:24:39IP:24:19Session:24:29 PageViews:25:43IP:25:18Session:25:33 PageViews:26:30IP:26:17Session:26:24 PageViews:27:0IP:27:0Session:27:0 PageViews:28:0IP:28:0Session:28:0 PageViews:29:0IP:29:0Session:29:0 PageViews:30:0IP:30:0Session:30:0
60
45
30
15
0
Daily 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Pageview    Unique IPs Sessions   

สถิติรายวัน
D/M/Y ใน 1 เดือน
Page Views Unique IPs Sessions Return IPs
1/06/2011 59 18 37 8
2/06/2011 22 9 18 3
3/06/2011 30 14 27 5
4/06/2011 28 11 22 7
5/06/2011 22 10 16 4
6/06/2011 41 20 29 5
7/06/2011 55 15 39 9
8/06/2011 53 17 29 7
9/06/2011 21 19 21 1
10/06/2011 23 14 20 4
11/06/2011 21 14 20 4
12/06/2011 20 9 19 4
13/06/2011 50 17 29 5
14/06/2011 38 21 30 7
15/06/2011 49 16 34 6
16/06/2011 29 17 27 5
17/06/2011 39 18 29 8
18/06/2011 38 21 33 7
19/06/2011 34 13 27 7
20/06/2011 53 22 42 8
21/06/2011 48 29 42 8
22/06/2011 47 10 27 6
23/06/2011 65 26 36 10
24/06/2011 39 19 29 6
25/06/2011 43 18 33 9
26/06/2011 30 17 24 4
Unique 0 0
Summation 0 0
Unique IPs รายเดือนเป็น IP ที่ไม่ซ้ำกันทั้งเดือน ไม่เท่ากับผลรวม IP รายวัน


Copyright ©2001-2010 Truehits.net. All rights reserved. ลิขสิทธิ์ของบริษัท ศูนย์วิจัยนวัตกรรมอินเทอร์เน็ตไทย จำกัด 02-6417509