ชื่อสมาชิก :: www.ttcexpert.com | หมวด :: government | อันดับที่ปัจจุบันในชาร์ท :: 2861
[version เก่า] , update Flash, User's GuideShortcut to View Yesterday Report  show graph หน้าล็อกอิน| สถิติรายปี | สถิติรายเดือน | สถิติรายวัน | สถิติรายชั่วโมง | Eng
Top Visitor | Referer | URL | OS | Browser | PAGE | Domain | Search Engine | Search Keyword | Logout
Previous Month | Next Month

Daily Stat เดือน [08/2011]
76 PageViews:1:18IP:1:12Session:1:17 PageViews:2:42IP:2:17Session:2:26 PageViews:3:30IP:3:16Session:3:24 PageViews:4:19IP:4:11Session:4:17 PageViews:5:13IP:5:10Session:5:11 PageViews:6:38IP:6:9Session:6:14 PageViews:7:26IP:7:12Session:7:18 PageViews:8:31IP:8:11Session:8:23 PageViews:9:21IP:9:15Session:9:19 PageViews:10:21IP:10:12Session:10:17 PageViews:11:66IP:11:20Session:11:35 PageViews:12:41IP:12:11Session:12:29 PageViews:13:39IP:13:18Session:13:29 PageViews:14:50IP:14:20Session:14:35 PageViews:15:57IP:15:20Session:15:42 PageViews:16:66IP:16:19Session:16:31 PageViews:17:48IP:17:20Session:17:37 PageViews:18:24IP:18:16Session:18:24 PageViews:19:52IP:19:22Session:19:27 PageViews:20:31IP:20:15Session:20:24 PageViews:21:34IP:21:25Session:21:32 PageViews:22:32IP:22:12Session:22:22 PageViews:23:54IP:23:23Session:23:41 PageViews:24:45IP:24:23Session:24:35 PageViews:25:40IP:25:20Session:25:29 PageViews:26:30IP:26:17Session:26:20 PageViews:27:16IP:27:11Session:27:15 PageViews:28:21IP:28:10Session:28:15 PageViews:29:38IP:29:19Session:29:30 PageViews:30:38IP:30:24Session:30:32 PageViews:31:63IP:31:21Session:31:42
60.8
45.6
30.4
15.2
0
Daily 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Pageview    Unique IPs Sessions   

สถิติรายวัน
D/M/Y ใน 1 เดือน
Page Views Unique IPs Sessions Return IPs
1/08/2011 18 12 17 5
2/08/2011 42 17 26 7
3/08/2011 30 16 24 6
4/08/2011 19 11 17 5
5/08/2011 13 10 11 1
6/08/2011 38 9 14 5
7/08/2011 26 12 18 4
8/08/2011 31 11 23 7
9/08/2011 21 15 19 4
10/08/2011 21 12 17 5
11/08/2011 66 20 35 10
12/08/2011 41 11 29 8
13/08/2011 39 18 29 10
14/08/2011 50 20 35 10
15/08/2011 57 20 42 8
16/08/2011 66 19 31 7
17/08/2011 48 20 37 10
18/08/2011 24 16 24 4
19/08/2011 52 22 27 5
20/08/2011 31 15 24 5
21/08/2011 34 25 32 6
22/08/2011 32 12 22 3
23/08/2011 54 23 41 10
24/08/2011 45 23 35 8
25/08/2011 40 20 29 9
26/08/2011 30 17 20 4
27/08/2011 16 11 15 3
28/08/2011 21 10 15 5
29/08/2011 38 19 30 4
30/08/2011 38 24 32 6
31/08/2011 63 21 42 10
Unique 445 164
Summation 1144 812
Unique IPs รายเดือนเป็น IP ที่ไม่ซ้ำกันทั้งเดือน ไม่เท่ากับผลรวม IP รายวัน

TOP Monthly Visitor
IP Country Pageview
203.158.244.50 Thailand 100
203.158.208.28 Thailand 38
206.73.234.4 Hong Kong 33
202.44.130.19 Thailand 25
203.158.247.33 Thailand 21
203.158.151.161 Thailand 19
119.46.184.2 Thailand 17
203.158.243.34 Thailand 17
49.48.200.41 Thailand 13
223.205.32.88 Thailand 12
180.210.216.74 Thailand 11
27.130.136.121 Thailand 11
115.87.153.43 Thailand 10
182.53.172.29 Thailand 10
125.24.246.201 Thailand 10
203.131.208.117 Thailand 9
183.88.1.185 Thailand 9
125.27.201.133 Thailand 8
158.108.137.171 Thailand 8
124.122.161.249 Thailand 8
203.148.162.195 Thailand 8
223.207.155.147 Thailand 8
210.213.51.70 Thailand 7
183.88.44.57 Thailand 7
58.11.53.183 Thailand 7
118.172.102.28 Thailand 7
122.154.136.52 Thailand 6
115.67.122.79 Thailand 6
58.9.51.104 Thailand 6
180.214.212.37 Thailand 6
TOP Referer
NAME Pageview Percent
google. 545 47.64
www.ttcexpert.com 343 29.98
bookmark 190 16.61
www.google.co.th 42 3.67
yahoo. 5 0.44
dir.thaijobpost.com 3 0.26
search.babylon.com 3 0.26
dir.moohin.com 3 0.26
www.en.rmutt.ac.th 2 0.17
ttcexpert.com 2 0.17
search.conduit.com 2 0.17
www.it.co.th 1 0.09
twitter.com 1 0.09
search.sanook.com 1 0.09
web.en.rmutt.ac.th 1 0.09
TOP URL
NAME Pageview Percent
www.ttcexpert.com 1,138 99.48
ttcexpert.com 6 0.52
TOP OS
NAME Pageview Percent
Windows XP 652 57.50
Windows NT 6.1 407 35.89
Windows 59 5.20
Macintosh 10 0.88
Windows Vista 4 0.35
Linux i686 2 0.18
TOP Browser
NAME Pageview Percent
MSIE 8.0 462 40.42
Mozilla/5.0 203 17.76
MSIE 7.0 167 14.61
MSIE 9.0 95 8.31
MSIE 6.0 70 6.12
Firefox/5.0 65 5.69
Firefox/6.0 24 2.10
Firefox/4.0.1 14 1.22
Firefox/3.6.18 10 0.87
Firefox/5.0.1 6 0.52
Firefox/3.0.19 4 0.35
Opera/9.80 4 0.35
Firefox/3.6.3 3 0.26
Firefox/3.6.15 2 0.17
Firefox/3.6.20 2 0.17
Firefox/3.6.18 2 0.17
Mozilla/4.0 2 0.17
Opera/9.52 1 0.09
Firefox/4.0b5 1 0.09
Firefox/3.6.20 GTB6 1 0.09
Firefox/3.0.1 1 0.09
Firefox/2.0.0.20 1 0.09
Firefox/3.6.14 1 0.09
Firefox/3.6.17 1 0.09
Firefox/3.5.7 1 0.09
TOP PAGE
NAME Pageview Percent
index.html 350 30.59
index1 230 20.10
lessons 145 12.67
textbooks 124 10.84
lessons_page3 40 3.50
Knowledge Management 37 3.23
lessons_page2 36 3.15
objective 22 1.92
board 20 1.75
lessons_page4 18 1.57
elements 17 1.49
training 15 1.31
thumrong 10 0.87
E-learning 10 0.87
contact_us 9 0.79
index_new 7 0.61
Interview_ITAP 7 0.61
prapart 7 0.61
tithikron 7 0.61
aumnart 5 0.44
somchit 4 0.35
Kultawat 4 0.35
iWebstat 4 0.35
Suggestion_for_Local_Dyers 3 0.26
chinothai 3 0.26
piyapong 3 0.26
wison 3 0.26
ประวัติ ผศ.ดร.อภิชาติ สนธิสมบัติ 2 0.17
veera 1 0.09
Interview_new 1 0.09
TOP Domain
NAME Pageview Percent
Thailand (.th) 563 59.01
US Commercial (.com) 386 40.46
Japan (.jp) 5 0.52
TOP Search Engine
NAME Pageview Percent
google. 522 98.86
yahoo. 5 0.95
search.sanook.com 1 0.19
TOP Search Keyword
NAME Pageview Percent
เคมีสิ่งทอ 40 7.58
สิ่งทอ 19 3.60
หนังสือสิ่งทอ tpis 9 1.70
สิ่งทอไทย 9 1.70
เส้นใยพอลิเอสเตอร์ 8 1.52
หนังสือเกี่ยวอุตสาหกรรมสิ่งทอ 7 1.33
สุนทร ไกรตระกูล 7 1.33
ดร.อภิชาติ สนธิสมบัติ 6 1.14
เคมี สิ่งทอ 6 1.14
รายได้วิศวกรสิ่งทอ 6 1.14
เทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ 6 1.14
โรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย 6 1.14
ฐิติกร รักไทย 5 0.95
ความหมายของหนังสือโมลิกุลสนธิ 5 0.95
โรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ 5 0.95
การลอกแป้ง 5 0.95
textile chemistry 5 0.95
สีรีแอคทีฟ 5 0.95
เคมีฟอกย้อม 5 0.95
ความหมายหนังสือโมลิกุลสนธิ 4 0.76
ตัวอย่างเส้นใยสังเคราะห์ 4 0.76
วิจัยและพัฒนาสิ่งทอ 4 0.76
บ.บุษกรการพิมพ์ 4 0.76
เส้นใยอาซิเตด 4 0.76
หนังสือโมลิกุลสนธิ 4 0.76
หนังสือกระบวนการทางเคมีสิ่งทอ ผศ.ดร.อภิชาติ สนธิสมบัติ 3 0.57
เคมีสิ่งทอคลองหก 3 0.57
พอลิเมอร์ เส้นใย 3 0.57
ใยสังเคราะห์คือ 3 0.57
หนังสือสิ่งทอ 3 0.57

Copyright ©2001-2010 Truehits.net. All rights reserved. ลิขสิทธิ์ของบริษัท ศูนย์วิจัยนวัตกรรมอินเทอร์เน็ตไทย จำกัด 02-6417509