ชื่อสมาชิก :: www.ttcexpert.com | หมวด :: government | อันดับที่ปัจจุบันในชาร์ท :: 2861
[version เก่า] , update Flash, User's GuideShortcut to View Yesterday Report  show graph หน้าล็อกอิน| สถิติรายปี | สถิติรายเดือน | สถิติรายวัน | สถิติรายชั่วโมง | Eng
Top Visitor | Referer | URL | OS | Browser | PAGE | Domain | Search Engine | Search Keyword | Logout
Previous Month | Next Month

Daily Stat เดือน [09/2011]
72 PageViews:1:31IP:1:14Session:1:25 PageViews:2:15IP:2:14Session:2:15 PageViews:3:33IP:3:13Session:3:22 PageViews:4:32IP:4:18Session:4:27 PageViews:5:55IP:5:23Session:5:34 PageViews:6:53IP:6:33Session:6:46 PageViews:7:44IP:7:21Session:7:27 PageViews:8:26IP:8:14Session:8:22 PageViews:9:62IP:9:14Session:9:20 PageViews:10:58IP:10:15Session:10:21 PageViews:11:60IP:11:18Session:11:26 PageViews:12:35IP:12:18Session:12:27 PageViews:13:60IP:13:21Session:13:31 PageViews:14:13IP:14:7Session:14:12 PageViews:15:18IP:15:14Session:15:16 PageViews:16:39IP:16:17Session:16:28 PageViews:17:22IP:17:13Session:17:19 PageViews:18:36IP:18:16Session:18:22 PageViews:19:27IP:19:21Session:19:25 PageViews:20:28IP:20:20Session:20:22 PageViews:21:16IP:21:14Session:21:16 PageViews:22:23IP:22:16Session:22:20 PageViews:23:25IP:23:14Session:23:21 PageViews:24:18IP:24:12Session:24:17 PageViews:25:18IP:25:12Session:25:18 PageViews:26:10IP:26:9Session:26:10 PageViews:27:19IP:27:11Session:27:18 PageViews:28:18IP:28:9Session:28:13 PageViews:29:14IP:29:14Session:29:14 PageViews:30:39IP:30:20Session:30:28
57.6
43.2
28.8
14.4
0
Daily 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Pageview    Unique IPs Sessions   

สถิติรายวัน
D/M/Y ใน 1 เดือน
Page Views Unique IPs Sessions Return IPs
1/09/2011 31 14 25 6
2/09/2011 15 14 15 1
3/09/2011 33 13 22 5
4/09/2011 32 18 27 4
5/09/2011 55 23 34 6
6/09/2011 53 33 46 11
7/09/2011 44 21 27 6
8/09/2011 26 14 22 5
9/09/2011 62 14 20 7
10/09/2011 58 15 21 6
11/09/2011 60 18 26 8
12/09/2011 35 18 27 8
13/09/2011 60 21 31 7
14/09/2011 13 7 12 2
15/09/2011 18 14 16 2
16/09/2011 39 17 28 9
17/09/2011 22 13 19 3
18/09/2011 36 16 22 5
19/09/2011 27 21 25 4
20/09/2011 28 20 22 2
21/09/2011 16 14 16 1
22/09/2011 23 16 20 3
23/09/2011 25 14 21 5
24/09/2011 18 12 17 4
25/09/2011 18 12 18 5
26/09/2011 10 9 10 1
27/09/2011 19 11 18 4
28/09/2011 18 9 13 3
29/09/2011 14 14 14 0
30/09/2011 39 20 28 7
Unique 439 125
Summation 947 662
Unique IPs รายเดือนเป็น IP ที่ไม่ซ้ำกันทั้งเดือน ไม่เท่ากับผลรวม IP รายวัน

TOP Monthly Visitor
IP Country Pageview
203.158.244.50 Thailand 41
202.44.130.19 Thailand 35
58.136.30.193 Thailand 33
124.121.34.51 Thailand 29
49.229.5.101 Thailand 20
110.49.31.80 Thailand 19
202.176.81.233 Thailand 16
125.27.228.46 Thailand 14
183.89.189.71 Thailand 12
110.49.249.99 Thailand 10
158.108.92.152 Thailand 10
125.24.205.105 Thailand 10
223.206.167.139 Thailand 9
110.168.23.165 Thailand 9
115.87.56.102 Thailand 8
113.53.172.148 Thailand 8
202.44.8.100 Thailand 7
110.169.226.52 Thailand 7
61.7.159.132 Thailand 7
110.168.129.69 Thailand 6
206.73.234.4 Hong Kong 6
27.130.168.22 Thailand 5
203.131.208.117 Thailand 5
202.176.89.82 Thailand 5
124.120.49.183 Thailand 5
125.27.218.25 Thailand 5
125.24.42.139 Thailand 5
125.27.170.141 Thailand 5
203.152.2.151 Thailand 5
125.25.35.184 Thailand 5
TOP Referer
NAME Pageview Percent
google. 459 48.47
www.ttcexpert.com 303 32.00
bookmark 121 12.78
www.google.co.th 33 3.48
truehits.net 20 2.11
www.en.rmutt.ac.th 2 0.21
search.babylon.com 2 0.21
www.industrialclothingdesign.com 1 0.11
search.sanook.com 1 0.11
media.yellowpages.co.th 1 0.11
texinfomaster.blogspot.com 1 0.11
search.incredimail.com 1 0.11
yahoo. 1 0.11
dir.moohin.com 1 0.11
TOP URL
NAME Pageview Percent
www.ttcexpert.com 946 99.89
ttcexpert.com 1 0.11
TOP OS
NAME Pageview Percent
Windows XP 529 56.34
Windows NT 6.1 291 30.99
Windows 58 6.18
Macintosh 39 4.15
Linux i686 10 1.06
Windows Vista 8 0.85
Windows 2000 2 0.21
Linux 2 0.21
TOP Browser
NAME Pageview Percent
MSIE 8.0 385 40.65
Mozilla/5.0 201 21.22
MSIE 7.0 114 12.04
MSIE 6.0 70 7.39
Firefox/6.0.2 39 4.12
MSIE 9.0 36 3.80
Firefox/6.0.1 16 1.69
Firefox/3.6.18 13 1.37
Firefox/3.6 10 1.06
Firefox/6.0 8 0.84
Firefox/3.6.10 7 0.74
Firefox/3.6.17 6 0.63
Firefox/5.0 5 0.53
Firefox/3.6.8 5 0.53
Firefox/3.0.19 4 0.42
Firefox/4.0.1 3 0.32
Firefox/3.6.21 3 0.32
Firefox/3.6.22 3 0.32
Firefox/3.6.12 2 0.21
Firefox/3.6.13 2 0.21
Firefox/3.6.23 2 0.21
Firefox/4.0 2 0.21
Firefox/3.6.21 1 0.11
Firefox/3.6.22 1 0.11
Firefox/3.0.19 1 0.11
Firefox/3.6.3 1 0.11
Firefox/3.6.11 1 0.11
Firefox/3.6.15 1 0.11
Firefox/3.6.16 1 0.11
Firefox/3.6.20 1 0.11
TOP PAGE
NAME Pageview Percent
index.html 212 22.39
lessons 150 15.84
index1 124 13.09
textbooks 88 9.29
lessons_page3 67 7.07
lessons_page2 45 4.75
ประวัติ ผศ.ดร.อภิชาติ สนธิสมบัติ 43 4.54
Knowledge Management 36 3.80
lessons_page4 29 3.06
training 25 2.64
objective 17 1.80
chinothai 12 1.27
elements 11 1.16
index_new 10 1.06
aumnart 9 0.95
board 9 0.95
prapart 9 0.95
contact_us 8 0.84
E-learning 7 0.74
thumrong 6 0.63
tithikron 5 0.53
Suggestion_for_Local_Dyers 4 0.42
โปสเตอร์ 4 0.42
Kultawat 4 0.42
Interview_ITAP 4 0.42
somchit 3 0.32
piyapong 3 0.32
wison 2 0.21
veera 1 0.11
TOP Domain
NAME Pageview Percent
Thailand (.th) 473 57.26
US Commercial (.com) 331 40.07
Network (.net) 20 2.42
United Kingdom (.uk) 1 0.12
Taiwan (.tw) 1 0.12
TOP Search Engine
NAME Pageview Percent
google. 433 99.54
search.sanook.com 1 0.23
yahoo. 1 0.23
TOP Search Keyword
NAME Pageview Percent
เคมีสิ่งทอ 24 5.52
สิ่งทอ 19 4.37
textile chemistry thailand 6 1.38
เส้นใยสังเคราะห์ 6 1.38
เส้นใย คือ 6 1.38
สารเคมีที่ใช้ใน textiles 5 1.15
วิศวกรรมสิ่งทอ 5 1.15
สิ่งทอไทย 5 1.15
ศิษย์เก่าวิศวกรรมวัสดุ มทรธัญบุรี 5 1.15
เส้นใยสังเคราะห์ หมายถึง 4 0.92
ฐิติกร รักไทย 4 0.92
การจำแนกเส้นใย 4 0.92
ประวัติบริษัท จงสถิตย์ จำกัด 4 0.92
ttexpert 4 0.92
งานวิจัยสิ่งทอ 4 0.92
สุนทร ไกรตระกูล 4 0.92
แป้งธรรมชาติ สิ่งทอ 4 0.92
เคมีพอลิเมอร์ 4 0.92
%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%a8%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b9%8c 3 0.69
ttcexpert 3 0.69
กระบวนการผลิตเส้นใยสังเคราะห์ 3 0.69
เส้นใยสังเคราะห์ ฝ้าย 3 0.69
สีวัต 3 0.69
นพรัตน์ รังสร้อย 3 0.69
กระบวนการผลิตพอลิเอไมด์ 3 0.69
สีรีแอคทีฟ 3 0.69
http://www.ttcexpert.com 3 0.69
วิศวเคมีหางานยากไหม 3 0.69
ให้นักเรียนเขียนเว็บไซล์ที่ให้บริการฟรีอีเมลมาอย่างน้อยละ3เว็บไซล์ 3 0.69
การเผาขน sin 3 0.69

Copyright ©2001-2010 Truehits.net. All rights reserved. ลิขสิทธิ์ของบริษัท ศูนย์วิจัยนวัตกรรมอินเทอร์เน็ตไทย จำกัด 02-6417509