ชื่อสมาชิก :: www.ttcexpert.com | หมวด :: government | อันดับที่ปัจจุบันในชาร์ท :: 2735
[version เก่า] , update Flash, User's GuideShortcut to View Yesterday Report  show graph หน้าล็อกอิน| สถิติรายปี | สถิติรายเดือน | สถิติรายวัน | สถิติรายชั่วโมง | Eng
Top Visitor | Referer | URL | OS | Browser | PAGE | Domain | Search Engine | Search Keyword | Logout
Previous Month | Next Month

Daily Stat เดือน [01/2012]
71 PageViews:1:8IP:1:4Session:1:6 PageViews:2:13IP:2:5Session:2:10 PageViews:3:21IP:3:14Session:3:19 PageViews:4:36IP:4:17Session:4:25 PageViews:5:56IP:5:14Session:5:21 PageViews:6:61IP:6:19Session:6:52 PageViews:7:23IP:7:14Session:7:19 PageViews:8:24IP:8:10Session:8:18 PageViews:9:50IP:9:22Session:9:30 PageViews:10:20IP:10:16Session:10:18 PageViews:11:44IP:11:25Session:11:35 PageViews:12:15IP:12:13Session:12:14 PageViews:13:32IP:13:17Session:13:23 PageViews:14:24IP:14:16Session:14:20 PageViews:15:17IP:15:10Session:15:16 PageViews:16:50IP:16:26Session:16:37 PageViews:17:34IP:17:14Session:17:21 PageViews:18:53IP:18:24Session:18:34 PageViews:19:46IP:19:20Session:19:29 PageViews:20:32IP:20:11Session:20:19 PageViews:21:48IP:21:12Session:21:17 PageViews:22:18IP:22:16Session:22:18 PageViews:23:27IP:23:13Session:23:24 PageViews:24:24IP:24:11Session:24:19 PageViews:25:29IP:25:18Session:25:23 PageViews:26:26IP:26:16Session:26:21 PageViews:27:19IP:27:9Session:27:13 PageViews:28:30IP:28:15Session:28:23 PageViews:29:24IP:29:11Session:29:17 PageViews:30:10IP:30:9Session:30:10 PageViews:31:26IP:31:14Session:31:20
56.8
42.6
28.4
14.2
0
Daily 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Pageview    Unique IPs Sessions   

สถิติรายวัน
D/M/Y ใน 1 เดือน
Page Views Unique IPs Sessions Return IPs
1/01/2012 8 4 6 2
2/01/2012 13 5 10 3
3/01/2012 21 14 19 2
4/01/2012 36 17 25 7
5/01/2012 56 14 21 4
6/01/2012 61 19 52 6
7/01/2012 23 14 19 4
8/01/2012 24 10 18 5
9/01/2012 50 22 30 8
10/01/2012 20 16 18 2
11/01/2012 44 25 35 8
12/01/2012 15 13 14 1
13/01/2012 32 17 23 3
14/01/2012 24 16 20 4
15/01/2012 17 10 16 6
16/01/2012 50 26 37 6
17/01/2012 34 14 21 4
18/01/2012 53 24 34 8
19/01/2012 46 20 29 9
20/01/2012 32 11 19 6
21/01/2012 48 12 17 5
22/01/2012 18 16 18 2
23/01/2012 27 13 24 5
24/01/2012 24 11 19 6
25/01/2012 29 18 23 5
26/01/2012 26 16 21 5
27/01/2012 19 9 13 3
28/01/2012 30 15 23 7
29/01/2012 24 11 17 4
30/01/2012 10 9 10 1
31/01/2012 26 14 20 4
Unique 438 152
Summation 940 671
Unique IPs รายเดือนเป็น IP ที่ไม่ซ้ำกันทั้งเดือน ไม่เท่ากับผลรวม IP รายวัน

TOP Monthly Visitor
IP Country Pageview
184.105.140.157 United States 27
202.239.241.7 Japan 21
180.183.97.125 Thailand 18
101.108.12.111 Thailand 15
27.130.128.123 Thailand 13
110.169.255.195 Thailand 13
202.44.135.34 Thailand 12
27.130.147.60 Thailand 11
180.183.100.34 Thailand 10
125.25.236.102 Thailand 10
171.7.237.157 Thailand 10
113.53.6.126 Thailand 10
113.53.193.107 Thailand 9
206.73.234.4 Hong Kong 9
125.25.171.255 Thailand 9
101.109.44.123 Thailand 9
171.6.36.141 Thailand 9
110.168.22.144 Thailand 9
182.53.110.237 Thailand 9
110.49.224.128 Thailand 8
115.87.20.157 Thailand 8
180.183.160.38 Thailand 7
118.173.170.119 Thailand 7
182.53.179.47 Thailand 7
58.9.142.211 Thailand 7
124.120.114.135 Thailand 6
101.109.218.150 Thailand 6
171.4.227.12 Thailand 6
110.171.11.52 Thailand 6
223.206.53.18 Thailand 6
TOP Referer
NAME Pageview Percent
google. 490 52.13
www.ttcexpert.com 270 28.72
bookmark 141 15.00
www.plusnetwork.com 11 1.17
www.google.co.th 7 0.74
web.en.rmutt.ac.th 5 0.53
search.incredibar.com 3 0.32
int.search-results.com 2 0.21
board.truehits.net 2 0.21
th.v9.com 2 0.21
search.conduit.com 2 0.21
192.168.100.8 1 0.11
texinfomaster.blogspot.com 1 0.11
ttcexpert.com 1 0.11
pp-service.freetzi.com 1 0.11
dir.moohin.com 1 0.11
TOP URL
NAME Pageview Percent
www.ttcexpert.com 938 99.79
ttcexpert.com 2 0.21
TOP OS
NAME Pageview Percent
Windows 7 407 43.30
Windows XP 397 42.23
Mac OS X 48 5.11
Linux 28 2.98
Mac OS X 10_7_2 20 2.13
Linux i686 10 1.06
Windows Vista 9 0.96
Symbian/3 8 0.85
Mac OS X 10_6_8 7 0.74
Mac OS X 10_5_8 2 0.21
Mac OS X 10_6_3 1 0.11
SymbianOS/9.2 1 0.11
SymbianOS/9.3 1 0.11
SymbianOS/9.4 1 0.11
TOP Browser
NAME Pageview Percent
MSIE 8.0 255 27.13
Chrome/16.0.912.75 Safari/535.7 155 16.49
Chrome/16.0.912.63 Safari/535.7 75 7.98
MSIE 9.0 52 5.53
MSIE 7.0 49 5.21
Mozilla/5.0 40 4.26
Firefox/9.0.1 40 4.26
Chrome/16.0.912.77 Safari/535.7 35 3.72
MSIE 6.0 28 2.98
Safari/532.4 27 2.87
Safari/534.52.7 23 2.45
Firefox/8.0.1 20 2.13
Firefox/8.0 17 1.81
Safari/7534.48.3 17 1.81
Chrome/13.0.782.112 Safari/535. 13 1.38
Firefox/3.6.25 11 1.17
Firefox/3.0.14 9 0.96
Chrome/6.0.401.1 Safari/533.9 8 0.85
Firefox/3.0.19 6 0.64
Safari/534.51.22 4 0.43
Firefox/3.6 3 0.32
Firefox/7.0.1 3 0.32
Firefox/6.0.2 3 0.32
Opera/9.80 3 0.32
Chrome/15.0.874.121 Safari/535. 3 0.32
Firefox/5.0 2 0.21
Chrome/16.0.904.0 Safari/535.7 2 0.21
Firefox/3.0.13 2 0.21
Chrome/4.1.249.1064 Safari/532. 2 0.21
Firefox/3.6.25 2 0.21
TOP PAGE
NAME Pageview Percent
index.html 198 21.06
index1 130 13.83
lessons 129 13.72
ประวัติ ผศ.ดร.อภิชาติ สนธิสมบัติ 119 12.66
textbooks 57 6.06
lessons_page4 46 4.89
lessons_page3 42 4.47
lessons_page2 33 3.51
Knowledge Management 28 2.98
chinothai 25 2.66
board 19 2.02
training 16 1.70
prapart 10 1.06
elements 9 0.96
objective 9 0.96
aumnart 9 0.96
somchit 8 0.85
tithikron 7 0.74
veera 6 0.64
index_new 6 0.64
Kultawat 6 0.64
Suggestion_for_Local_Dyers 4 0.43
piyapong 4 0.43
thumrong 4 0.43
contact_us 4 0.43
wison 4 0.43
E-learning 3 0.32
Interview_ITAP 2 0.21
iWebstat 2 0.21
Interview_new 1 0.11
TOP Domain
NAME Pageview Percent
Thailand (.th) 462 57.89
US Commercial (.com) 334 41.85
Network (.net) 2 0.25
TOP Search Engine
NAME Pageview Percent
google. 448 100.00
TOP Search Keyword
NAME Pageview Percent
เคมีสิ่งทอ 27 6.03
สิ่งทอ 18 4.02
ttcexpert 10 2.23
ดร.ชาญชัย ศิริเกษม ประวัติ 10 2.23
ttexpert 8 1.79
chinothai promhitatorn 8 1.79
melt spinning คือ 5 1.12
การจำแนกชนิดเส้นใย 5 1.12
สิ่งทอไทย 5 1.12
กระบวนการผลิตผ้าไม่ทอ เชิงกล 5 1.12
%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%a2 %e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%a8%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b9%8c 5 1.12
เส้นใยพอลิเอสเตอร์ 5 1.12
ฐิติกร รักไทย 4 0.89
บริษัท consumer product 4 0.89
%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%a8%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b9%8c 4 0.89
www.ttcexpert.com 4 0.89
บริษัท ชนะเรซิ่นฟอกย้อม จำกัด 4 0.89
สิ่งทอและเคมีภัณฑ์ 4 0.89
ปัญหาในโรงย้อม 4 0.89
อภิชาติ สนธิสมบัติ 4 0.89
รับสมัครงาน เคมีสิ่งทอ 4 0.89
รายชื่อ ด.ร 3 0.67
ตารางธาตุ น้ําหนักโมเลกุล 3 0.67
หนังสือ ความรู้เรื่องสิ่งทอ 3 0.67
ผู้บริหารบริษัทนำสินการย้อม จำกัด 3 0.67
ดร.อภิชาติ 3 0.67
คุณสมบัติเส้นใยสังเคราะห์ 3 0.67
ผศ.ศุภวิทย์ ลว 3 0.67
ตกแต่งสิ่งทอ 3 0.67
textile expert 3 0.67

Copyright ©2001-2010 Truehits.net. All rights reserved. ลิขสิทธิ์ของบริษัท ศูนย์วิจัยนวัตกรรมอินเทอร์เน็ตไทย จำกัด 02-6417509