ชื่อสมาชิก :: www.ttcexpert.com | หมวด :: government | อันดับที่ปัจจุบันในชาร์ท :: 2735
[version เก่า] , update Flash, User's GuideShortcut to View Yesterday Report  show graph หน้าล็อกอิน| สถิติรายปี | สถิติรายเดือน | สถิติรายวัน | สถิติรายชั่วโมง | Eng
Top Visitor | Referer | URL | OS | Browser | PAGE | Domain | Search Engine | Search Keyword | Logout
Previous Month | Next Month

Daily Stat เดือน [02/2012]
63 PageViews:1:27IP:1:16Session:1:22 PageViews:2:36IP:2:17Session:2:23 PageViews:3:34IP:3:16Session:3:21 PageViews:4:22IP:4:14Session:4:18 PageViews:5:14IP:5:10Session:5:13 PageViews:6:41IP:6:20Session:6:29 PageViews:7:41IP:7:16Session:7:28 PageViews:8:45IP:8:24Session:8:37 PageViews:9:42IP:9:20Session:9:31 PageViews:10:38IP:10:21Session:10:27 PageViews:11:9IP:11:9Session:11:9 PageViews:12:26IP:12:11Session:12:17 PageViews:13:36IP:13:23Session:13:31 PageViews:14:32IP:14:16Session:14:24 PageViews:15:53IP:15:33Session:15:45 PageViews:16:24IP:16:13Session:16:19 PageViews:17:17IP:17:10Session:17:13 PageViews:18:23IP:18:8Session:18:10 PageViews:19:17IP:19:9Session:19:12 PageViews:20:25IP:20:17Session:20:22 PageViews:21:43IP:21:13Session:21:22 PageViews:22:13IP:22:10Session:22:13 PageViews:23:27IP:23:20Session:23:26 PageViews:24:11IP:24:5Session:24:7 PageViews:25:37IP:25:17Session:25:26 PageViews:26:21IP:26:13Session:26:21 PageViews:27:18IP:27:16Session:27:18 PageViews:28:32IP:28:15Session:28:24 PageViews:29:15IP:29:8Session:29:9
50.4
37.8
25.2
12.6
0
Daily 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Pageview    Unique IPs Sessions   

สถิติรายวัน
D/M/Y ใน 1 เดือน
Page Views Unique IPs Sessions Return IPs
1/02/2012 27 16 22 5
2/02/2012 36 17 23 4
3/02/2012 34 16 21 7
4/02/2012 22 14 18 4
5/02/2012 14 10 13 3
6/02/2012 41 20 29 7
7/02/2012 41 16 28 8
8/02/2012 45 24 37 10
9/02/2012 42 20 31 6
10/02/2012 38 21 27 6
11/02/2012 9 9 9 0
12/02/2012 26 11 17 5
13/02/2012 36 23 31 8
14/02/2012 32 16 24 8
15/02/2012 53 33 45 11
16/02/2012 24 13 19 7
17/02/2012 17 10 13 3
18/02/2012 23 8 10 2
19/02/2012 17 9 12 3
20/02/2012 25 17 22 5
21/02/2012 43 13 22 6
22/02/2012 13 10 13 3
23/02/2012 27 20 26 5
24/02/2012 11 5 7 2
25/02/2012 37 17 26 5
26/02/2012 21 13 21 7
27/02/2012 18 16 18 2
28/02/2012 32 15 24 5
29/02/2012 15 8 9 1
Unique 410 143
Summation 819 617
Unique IPs รายเดือนเป็น IP ที่ไม่ซ้ำกันทั้งเดือน ไม่เท่ากับผลรวม IP รายวัน

TOP Monthly Visitor
IP Country Pageview
203.158.243.2 Thailand 21
58.137.231.211 Thailand 18
202.29.26.252 Thailand 16
171.4.223.191 Thailand 14
202.28.49.130 Thailand 13
61.90.75.142 Thailand 13
119.46.184.2 Thailand 10
118.173.223.134 Thailand 10
124.121.56.156 Thailand 9
182.52.134.103 Thailand 9
202.44.135.34 Thailand 9
202.28.248.42 Thailand 8
58.11.178.182 Thailand 8
203.158.109.14 Thailand 8
125.24.85.165 Thailand 7
203.158.208.28 Thailand 6
58.9.216.83 Thailand 6
58.8.200.136 Thailand 6
223.206.104.152 Thailand 6
101.51.147.31 Thailand 6
125.24.140.101 Thailand 6
118.174.141.228 Thailand 6
58.8.85.233 Thailand 6
110.169.158.102 Thailand 6
202.143.142.233 Thailand 6
110.49.232.181 Thailand 5
110.49.233.73 Thailand 5
203.11.74.2 Thailand 5
202.44.130.19 Thailand 5
124.121.51.30 Thailand 5
TOP Referer
NAME Pageview Percent
google. 459 56.04
www.ttcexpert.com 204 24.91
bookmark 128 15.63
www.google.co.th 13 1.59
www.facebook.com 5 0.61
www.google.com 3 0.37
search.conduit.com 2 0.24
bing.com 2 0.24
search.iminent.com 1 0.12
tr.v9.com 1 0.12
www.codsana.com 1 0.12
TOP URL
NAME Pageview Percent
www.ttcexpert.com 814 99.39
ttcexpert.com 5 0.61
TOP OS
NAME Pageview Percent
Windows XP 425 51.89
Windows 7 340 41.51
Mac OS X 30 3.66
Windows Vista 7 0.85
Mac OS X 10_6_8 4 0.49
Linux i686 3 0.37
Windows 2000 2 0.24
Linux 2 0.24
Windows NT 6.2 2 0.24
Linux x86_64 2 0.24
Mac OS X 10_7_3 1 0.12
Mac OS X 10_5_7 1 0.12
TOP Browser
NAME Pageview Percent
MSIE 8.0 248 30.28
Chrome/16.0.912.77 Safari/535.7 149 18.19
MSIE 9.0 66 8.06
Chrome/17.0.963.56 Safari/535.1 61 7.45
Firefox/9.0.1 39 4.76
MSIE 7.0 26 3.17
MSIE 6.0 23 2.81
Chrome/17.0.963.46 Safari/535.1 21 2.56
Firefox/8.0.1 19 2.32
Firefox/10.0 16 1.95
Firefox/8.0 16 1.95
Firefox/10.0.2 13 1.59
Mozilla/5.0 12 1.47
Firefox/10.0.1 8 0.98
Firefox/6.0 6 0.73
Safari/7534.48.3 6 0.73
Chrome/19.0.1041.0 Safari/535.2 6 0.73
Firefox/7.0.1 5 0.61
Safari/533.21.1 5 0.61
Chrome/16.0.912.75 Safari/535.7 4 0.49
Chrome/15.0.874.121 Safari/535. 4 0.49
Chrome/17.0.963.12 Safari/535.1 3 0.37
Chrome/13.0.782.107 Safari/535. 3 0.37
Safari/7103.1.164.30 3 0.37
Chrome/9.0.576.0 Safari/534.12 3 0.37
Firefox/3.6.25 3 0.37
Safari/534.52.7 3 0.37
Firefox/4.0 3 0.37
Safari/753202.29.26.252 3 0.37
Safari/727.55.2.169 3 0.37
TOP PAGE
NAME Pageview Percent
index.html 184 22.47
ประวัติ ผศ.ดร.อภิชาติ สนธิสมบัติ 129 15.75
textbooks 102 12.45
lessons 101 12.33
index1 86 10.50
lessons_page3 36 4.40
Knowledge Management 22 2.69
objective 21 2.56
lessons_page2 20 2.44
lessons_page4 16 1.95
contact_us 14 1.71
training 13 1.59
index_new 11 1.34
chinothai 9 1.10
board 9 1.10
E-learning 8 0.98
Interview_ITAP 8 0.98
elements 7 0.85
aumnart 7 0.85
thumrong 4 0.49
prapart 3 0.37
Suggestion_for_Local_Dyers 2 0.24
piyapong 2 0.24
tithikron 2 0.24
veera 1 0.12
somchit 1 0.12
wison 1 0.12
TOP Domain
NAME Pageview Percent
Thailand (.th) 448 64.83
US Commercial (.com) 241 34.88
Japan (.jp) 1 0.14
Australia (.au) 1 0.14
TOP Search Engine
NAME Pageview Percent
google. 412 99.52
bing.com 2 0.48
TOP Search Keyword
NAME Pageview Percent
อภิชาติ สนธิสมบัติ 27 6.52
สิ่งทอ 26 6.28
เคมีสิ่งทอ 13 3.14
หนังสือเกี่ยวกับเส้นใย 8 1.93
%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%a8%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b9%8c 7 1.69
กระบวนการผลิตเส้นใยสังเคราะห์ 6 1.45
อำนาจ พัฒน์ทอง 5 1.21
อภิชาติ สนธิสมบัติ หนังสือ 5 1.21
วิศวกรรม เคมีสิ่งทอ 5 1.21
ดร.อภิชาติ ทำของเด็กเคมี 4 0.97
หนังสือ การย้อมเส้นใยสังเคราะห์ 4 0.97
dystar thai 4 0.97
สุนทร ไกรตระกูล 4 0.97
เส้นใยพอลิเอสเตอร์ 4 0.97
กระบวนการผลิตกระดาษ สารฟอกนวล 3 0.72
melt spinning คือ 3 0.72
www.ttcexpert 3 0.72
ชื่อวีดีโอเกี่ยวกับเคมีสิ่งทอ 3 0.72
การ ผลิต เส้นใย สังเคราะห์ 3 0.72
functional textiles คืออะไร 3 0.72
ดร.ชาญชัย สิริเกษมเลิศ 3 0.72
textile chemistry 3 0.72
ttc expert 3 0.72
กระบวนทางเคมีสิ่งทอ 3 0.72
หางานก้านเคมีสิ่งทอ 2 0.48
งานวิจัยเคมีสิ่งทอ 2 0.48
หนังสือกระบวนการทางเคมีสิ่งทอ ผศ.ดร.อภิชาติ สนธิสมบัติ 2 0.48
หนังสือเกี่ยวสิ่งทอเครื่องนุ่งห่ม 2 0.48
เส้นใย พอลิเมอร์ 2 0.48
หนังสือ การย้อมใยสังเคราะห์ 2 0.48

Copyright ©2001-2010 Truehits.net. All rights reserved. ลิขสิทธิ์ของบริษัท ศูนย์วิจัยนวัตกรรมอินเทอร์เน็ตไทย จำกัด 02-6417509