ชื่อสมาชิก :: www.ttcexpert.com | หมวด :: government | อันดับที่ปัจจุบันในชาร์ท :: 2735
[version เก่า] , update Flash, User's GuideShortcut to View Yesterday Report  show graph หน้าล็อกอิน| สถิติรายปี | สถิติรายเดือน | สถิติรายวัน | สถิติรายชั่วโมง | Eng
Top Visitor | Referer | URL | OS | Browser | PAGE | Domain | Search Engine | Search Keyword | Logout
Previous Month | Next Month

Daily Stat เดือน [03/2012]
77 PageViews:1:24IP:1:13Session:1:18 PageViews:2:27IP:2:15Session:2:20 PageViews:3:37IP:3:12Session:3:20 PageViews:4:15IP:4:9Session:4:13 PageViews:5:20IP:5:12Session:5:15 PageViews:6:34IP:6:17Session:6:19 PageViews:7:17IP:7:11Session:7:16 PageViews:8:23IP:8:9Session:8:13 PageViews:9:26IP:9:9Session:9:15 PageViews:10:20IP:10:9Session:10:11 PageViews:11:6IP:11:4Session:11:5 PageViews:12:34IP:12:17Session:12:25 PageViews:13:56IP:13:27Session:13:43 PageViews:14:47IP:14:24Session:14:36 PageViews:15:35IP:15:14Session:15:18 PageViews:16:42IP:16:17Session:16:29 PageViews:17:6IP:17:4Session:17:5 PageViews:18:23IP:18:7Session:18:11 PageViews:19:31IP:19:18Session:19:24 PageViews:20:28IP:20:19Session:20:22 PageViews:21:21IP:21:14Session:21:20 PageViews:22:25IP:22:18Session:22:23 PageViews:23:30IP:23:16Session:23:21 PageViews:24:22IP:24:9Session:24:12 PageViews:25:14IP:25:9Session:25:13 PageViews:26:67IP:26:15Session:26:25 PageViews:27:29IP:27:11Session:27:18 PageViews:28:28IP:28:15Session:28:21 PageViews:29:18IP:29:5Session:29:9 PageViews:30:27IP:30:16Session:30:21 PageViews:31:36IP:31:15Session:31:20
61.6
46.2
30.8
15.4
0
Daily 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Pageview    Unique IPs Sessions   

สถิติรายวัน
D/M/Y ใน 1 เดือน
Page Views Unique IPs Sessions Return IPs
1/03/2012 24 13 18 4
2/03/2012 27 15 20 5
3/03/2012 37 12 20 7
4/03/2012 15 9 13 4
5/03/2012 20 12 15 3
6/03/2012 34 17 19 2
7/03/2012 17 11 16 4
8/03/2012 23 9 13 3
9/03/2012 26 9 15 3
10/03/2012 20 9 11 2
11/03/2012 6 4 5 1
12/03/2012 34 17 25 5
13/03/2012 56 27 43 11
14/03/2012 47 24 36 11
15/03/2012 35 14 18 4
16/03/2012 42 17 29 7
17/03/2012 6 4 5 1
18/03/2012 23 7 11 4
19/03/2012 31 18 24 4
20/03/2012 28 19 22 4
21/03/2012 21 14 20 5
22/03/2012 25 18 23 4
23/03/2012 30 16 21 5
24/03/2012 22 9 12 3
25/03/2012 14 9 13 2
26/03/2012 67 15 25 8
27/03/2012 29 11 18 4
28/03/2012 28 15 21 3
29/03/2012 18 5 9 2
30/03/2012 27 16 21 5
31/03/2012 36 15 20 5
Unique 390 130
Summation 868 581
Unique IPs รายเดือนเป็น IP ที่ไม่ซ้ำกันทั้งเดือน ไม่เท่ากับผลรวม IP รายวัน

TOP Monthly Visitor
IP Country Pageview
61.19.82.30 Thailand 39
124.121.35.151 Thailand 17
14.207.220.211 Thailand 16
180.183.141.87 Thailand 14
203.158.109.190 Thailand 14
223.206.208.13 Thailand 12
203.146.6.74 Thailand 12
171.4.231.201 Thailand 12
115.87.14.184 Thailand 11
171.7.243.39 Thailand 10
203.185.131.233 Thailand 10
58.11.176.189 Thailand 9
202.176.89.82 Thailand 9
125.24.135.131 Thailand 9
125.25.73.65 Thailand 8
180.183.209.223 Thailand 8
61.19.115.150 Thailand 8
58.9.237.11 Thailand 8
223.205.47.137 Thailand 8
124.121.49.237 Thailand 7
125.24.186.167 Thailand 7
101.108.99.66 Thailand 7
171.98.76.27 Thailand 7
202.44.37.11 Thailand 7
110.169.245.152 Thailand 7
125.24.104.159 Thailand 6
110.49.249.233 Thailand 6
203.158.109.14 Thailand 6
125.26.141.160 Thailand 6
49.48.53.191 Thailand 6
TOP Referer
NAME Pageview Percent
google. 455 52.42
www.ttcexpert.com 275 31.68
bookmark 102 11.75
www.google.co.th 18 2.07
bing.com 5 0.58
www.facebook.com 4 0.46
www.it.co.th 2 0.23
int.search-results.com 2 0.23
webindex.yellowpages.co.th 1 0.12
www.directoryinthai.com 1 0.12
ttcexpert.com 1 0.12
yahoo. 1 0.12
webindex.meemodel.com 1 0.12
TOP URL
NAME Pageview Percent
www.ttcexpert.com 865 99.65
ttcexpert.com 3 0.35
TOP OS
NAME Pageview Percent
Windows XP 447 51.92
Windows 7 346 40.19
Mac OS X 30 3.48
Windows Vista 23 2.67
Linux 7 0.81
Mac OS X 10.6 4 0.46
Mac OS X 10_6_8 2 0.23
Linux i686 1 0.12
Windows NT 6.2 1 0.12
TOP Browser
NAME Pageview Percent
MSIE 8.0 218 25.12
Chrome/17.0.963.79 Safari/535.1 109 12.56
Firefox/10.0.2 76 8.76
MSIE 9.0 70 8.06
Chrome/17.0.963.83 Safari/535.1 59 6.80
MSIE 7.0 43 4.95
Chrome/17.0.963.56 Safari/535.1 35 4.03
Firefox/9.0.1 31 3.57
MSIE 6.0 23 2.65
Firefox/11.0 22 2.53
Mozilla/5.0 20 2.30
Chrome/17.0.963.78 Safari/535.1 18 2.07
Firefox/6.0.2 18 2.07
Chrome/13.0.782.14 Safari/535.1 16 1.84
Chrome/17.0.963.66 Safari/535.1 9 1.04
Opera/9.80 7 0.81
Firefox/3.6.27 5 0.58
Safari/7180.214.210.183 5 0.58
Safari/534.52.7 5 0.58
Safari/7534.48.3 5 0.58
Firefox/1.5.0.3 4 0.46
Chrome/11.0.696.16 Safari/534.2 3 0.35
Chrome/8.0.552.215 Safari/534.1 3 0.35
Chrome/18.0.1025.118 Safari/535 3 0.35
Safari/71.47.249.48 3 0.35
Firefox/5.0 2 0.23
Firefox/8.0.1 2 0.23
Chrome/10.0.648.6 Safari/534.16 2 0.23
Firefox/6.0.1 2 0.23
Firefox/4.0.1 2 0.23
TOP PAGE
NAME Pageview Percent
index.html 188 21.66
index1 151 17.40
ประวัติ ผศ.ดร.อภิชาติ สนธิสมบัติ 105 12.10
textbooks 85 9.79
lessons 73 8.41
lessons_page3 35 4.03
lessons_page4 30 3.46
training 29 3.34
Knowledge Management 24 2.76
objective 19 2.19
lessons_page2 15 1.73
index_new 13 1.50
board 12 1.38
aumnart 11 1.27
E-learning 11 1.27
Interview_ITAP 11 1.27
elements 10 1.15
chinothai 8 0.92
piyapong 6 0.69
thumrong 6 0.69
prapart 6 0.69
tithikron 4 0.46
Suggestion_for_Local_Dyers 3 0.35
Interview_new 3 0.35
contact_us 3 0.35
veera 2 0.23
somchit 2 0.23
Kultawat 2 0.23
wison 1 0.12
TOP Domain
NAME Pageview Percent
Thailand (.th) 461 60.18
US Commercial (.com) 302 39.43
Sweden (.se) 1 0.13
United Kingdom (.uk) 1 0.13
Australia (.au) 1 0.13
TOP Search Engine
NAME Pageview Percent
google. 350 98.31
bing.com 5 1.40
yahoo. 1 0.28
TOP Search Keyword
NAME Pageview Percent
เคมีสิ่งทอ 14 3.93
สิ่งทอ 10 2.81
ดร อภิชาติ สนธิสมบัติ 7 1.97
www.ttcexpert.com 7 1.97
สิ่งทอไทย 6 1.69
%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%a8%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b9%8c 5 1.40
ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งทอ 5 1.40
สุนทร ไกรตระกูล 5 1.40
เส้นใยพอลิเอสเตอร์ 5 1.40
อภิชาติ สนธิสมบัติ 5 1.40
ฐิติกร รักไทย 4 1.12
การตกแต่งผ้าเชิงกล 4 1.12
ความรู้เรื่องสิ่งทอ 4 1.12
thai textile chemistry expert www.thaitexchem expert.com 4 1.12
ความรู้เกี่ยวกับสิ่งทอ 4 1.12
เว็บ สิ่งทอ 3 0.84
หนังสือสิ่งทอ 3 0.84
การผลิตเส้นใยไนลอน 3 0.84
ซุ่นเฮงหลีการทอ 3 0.84
สาขา วิศวกรรม เคมี สิ่ง ทอ 3 0.84
อำนาจ พัฒน์ทอง 3 0.84
กมล พรหมหิตาธร 3 0.84
งาน วิจัย เกี่ยว กับ สิ่ง ทอ 3 0.84
หนังสืออ่านเกี่ยวกับสิ่งทอ 3 0.84
งานวิจัย ผ.ศ.ดร อภิชาติ 3 0.84
เคมีสิ่งทอ ราชมงคลเทคนิคกรุงเทพ 3 0.84
pad-dry-cure 3 0.84
เทคนิคสิ่งทอ 3 0.84
การพิมพ์สกรีนแบบแบนราบ 3 0.84
ผศ.ดร.อภิชาติ สนธิสมบัติ 2 0.56

Copyright ©2001-2010 Truehits.net. All rights reserved. ลิขสิทธิ์ของบริษัท ศูนย์วิจัยนวัตกรรมอินเทอร์เน็ตไทย จำกัด 02-6417509