ชื่อสมาชิก :: www.ttcexpert.com | หมวด :: government | อันดับที่ปัจจุบันในชาร์ท :: 2735
[version เก่า] , update Flash, User's GuideShortcut to View Yesterday Report  show graph หน้าล็อกอิน| สถิติรายปี | สถิติรายเดือน | สถิติรายวัน | สถิติรายชั่วโมง | Eng
Top Visitor | Referer | URL | OS | Browser | PAGE | Domain | Search Engine | Search Keyword | Logout
Previous Month | Next Month

Daily Stat เดือน [04/2012]
59 PageViews:1:18IP:1:10Session:1:15 PageViews:2:25IP:2:11Session:2:16 PageViews:3:30IP:3:15Session:3:22 PageViews:4:27IP:4:18Session:4:22 PageViews:5:49IP:5:16Session:5:28 PageViews:6:27IP:6:17Session:6:23 PageViews:7:9IP:7:6Session:7:9 PageViews:8:16IP:8:9Session:8:15 PageViews:9:29IP:9:17Session:9:23 PageViews:10:24IP:10:11Session:10:17 PageViews:11:13IP:11:8Session:11:13 PageViews:12:20IP:12:9Session:12:18 PageViews:13:12IP:13:9Session:13:12 PageViews:14:10IP:14:6Session:14:9 PageViews:15:4IP:15:3Session:15:4 PageViews:16:18IP:16:7Session:16:13 PageViews:17:32IP:17:10Session:17:16 PageViews:18:29IP:18:11Session:18:23 PageViews:19:19IP:19:9Session:19:18 PageViews:20:35IP:20:10Session:20:21 PageViews:21:26IP:21:10Session:21:24 PageViews:22:10IP:22:5Session:22:10 PageViews:23:22IP:23:5Session:23:10 PageViews:24:28IP:24:14Session:24:24 PageViews:25:20IP:25:13Session:25:16 PageViews:26:19IP:26:9Session:26:14 PageViews:27:26IP:27:18Session:27:24 PageViews:28:10IP:28:5Session:28:7 PageViews:29:8IP:29:7Session:29:7 PageViews:30:13IP:30:11Session:30:13
47.2
35.4
23.6
11.8
0
Daily 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Pageview    Unique IPs Sessions   

สถิติรายวัน
D/M/Y ใน 1 เดือน
Page Views Unique IPs Sessions Return IPs
1/04/2012 18 10 15 5
2/04/2012 25 11 16 4
3/04/2012 30 15 22 6
4/04/2012 27 18 22 4
5/04/2012 49 16 28 11
6/04/2012 27 17 23 5
7/04/2012 9 6 9 3
8/04/2012 16 9 15 3
9/04/2012 29 17 23 5
10/04/2012 24 11 17 5
11/04/2012 13 8 13 2
12/04/2012 20 9 18 4
13/04/2012 12 9 12 1
14/04/2012 10 6 9 2
15/04/2012 4 3 4 1
16/04/2012 18 7 13 4
17/04/2012 32 10 16 4
18/04/2012 29 11 23 5
19/04/2012 19 9 18 4
20/04/2012 35 10 21 7
21/04/2012 26 10 24 3
22/04/2012 10 5 10 3
23/04/2012 22 5 10 3
24/04/2012 28 14 24 4
25/04/2012 20 13 16 3
26/04/2012 19 9 14 4
27/04/2012 26 18 24 6
28/04/2012 10 5 7 2
29/04/2012 8 7 7 1
30/04/2012 13 11 13 1
Unique 277 101
Summation 628 486
Unique IPs รายเดือนเป็น IP ที่ไม่ซ้ำกันทั้งเดือน ไม่เท่ากับผลรวม IP รายวัน

TOP Monthly Visitor
IP Country Pageview
203.158.109.11 Thailand 74
124.120.147.136 Thailand 20
203.158.109.190 Thailand 14
124.120.17.76 Thailand 11
180.183.206.220 Thailand 10
110.171.56.145 Thailand 8
115.87.172.76 Thailand 8
58.137.231.211 Thailand 8
110.49.224.250 Thailand 6
202.44.130.19 Thailand 6
118.173.244.77 Thailand 6
58.9.44.219 Thailand 6
125.24.125.31 Thailand 6
223.205.135.82 Thailand 6
115.31.135.122 Thailand 6
125.27.159.148 Thailand 6
125.24.232.194 Thailand 5
223.205.64.238 Thailand 5
202.57.137.114 Thailand 5
58.11.194.47 Thailand 5
110.49.251.129 Thailand 5
124.121.243.136 Thailand 5
101.51.220.10 Thailand 5
152.14.60.239 United States 5
203.158.109.26 Thailand 5
182.53.238.210 Thailand 5
115.67.192.10 Thailand 4
1.46.240.130 Thailand 4
110.49.232.135 Thailand 4
115.31.138.11 Thailand 4
TOP Referer
NAME Pageview Percent
google. 303 48.25
www.ttcexpert.com 156 24.84
bookmark 147 23.41
search.mywebsearch.com 4 0.64
www.google.co.th 4 0.64
search.conduit.com 4 0.64
www.facebook.com 2 0.32
www.en.rmutt.ac.th 2 0.32
isearch.avg.com 2 0.32
co1la8ji.gotoknow.org 1 0.16
web.en.rmutt.ac.th 1 0.16
search.babylon.com 1 0.16
yahoo. 1 0.16
TOP URL
NAME Pageview Percent
www.ttcexpert.com 628 100.00
TOP OS
NAME Pageview Percent
Windows XP 321 51.11
Windows 7 250 39.81
Mac OS X 10_6_8 16 2.55
Mac OS X 15 2.39
Linux 12 1.91
Windows Vista 9 1.43
Mac OS X 10_7_3 3 0.48
Android 1 0.16
SymbianOS/9.4 1 0.16
TOP Browser
NAME Pageview Percent
MSIE 8.0 164 26.11
Firefox/11.0 76 12.10
Chrome/18.0.1025.162 Safari/535 55 8.76
Chrome/18.0.1025.142 Safari/535 37 5.89
Firefox/8.0.1 35 5.57
Chrome/10.0.648.205 Safari/534. 34 5.41
MSIE 9.0 34 5.41
MSIE 7.0 20 3.18
Mozilla/5.0 20 3.18
Chrome/18.0.1025.151 Safari/535 17 2.71
Chrome/17.0.963.83 Safari/535.1 16 2.55
Firefox/9.0.1 16 2.55
Chrome/18.0.1025.152 Safari/535 14 2.23
Safari/534.54.16 11 1.75
Firefox/3.0.19 6 0.96
Safari/534.52.7 6 0.96
MSIE 6.0 6 0.96
Opera/9.80 5 0.80
Firefox/3.0.13 4 0.64
Firefox/3.6 4 0.64
Safari/7534.48.3 4 0.64
Firefox/5.0 3 0.48
Firefox/7.0.1 3 0.48
Chrome/12.0.725.0 Safari/534.28 3 0.48
Chrome/17.0.963.78 Safari/535.1 3 0.48
Firefox/3.0.10 3 0.48
Firefox/3.6.28 3 0.48
Firefox/3.6.28 3 0.48
Chrome/17.0.963.79 Safari/535.1 2 0.32
Safari/533.21.1 2 0.32
TOP PAGE
NAME Pageview Percent
index.html 194 30.89
index1 113 17.99
ประวัติ ผศ.ดร.อภิชาติ สนธิสมบัติ 81 12.90
textbooks 57 9.08
lessons_page4 21 3.34
Interview_ITAP 20 3.18
lessons 19 3.03
lessons_page3 18 2.87
Knowledge Management 16 2.55
index_new 10 1.59
elements 10 1.59
contact_us 9 1.43
board 8 1.27
chinothai 7 1.11
objective 6 0.96
aumnart 6 0.96
lessons_page2 6 0.96
somchit 5 0.80
tithikron 5 0.80
Suggestion_for_Local_Dyers 4 0.64
training 3 0.48
prapart 3 0.48
piyapong 2 0.32
thumrong 2 0.32
Interview_new 1 0.16
E-learning 1 0.16
wison 1 0.16
TOP Domain
NAME Pageview Percent
Thailand (.th) 286 59.46
US Commercial (.com) 190 39.50
Non-Profit Organization (.org) 1 0.21
Japan (.jp) 1 0.21
India (.in) 1 0.21
Russian Federation (.ru) 1 0.21
Viet Nam (.vn) 1 0.21
TOP Search Engine
NAME Pageview Percent
google. 224 99.56
yahoo. 1 0.44
TOP Search Keyword
NAME Pageview Percent
เคมีสิ่งทอ 11 4.89
สิ่งทอ 6 2.67
ดร.อภิชาติ สนธิสมบัติ ผงไหม 5 2.22
เคมี สิ่งทอ 4 1.78
%e0%b8%aa%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%9a%e0%b8%b4%e0%b8%94 4 1.78
คำถามเกี่ยวกับการfinishing ผ้า 4 1.78
วิศวกรรมเคมีสิ่งทอ 4 1.78
หนังสือเกี่ยวกับสิ่งทอ 4 1.78
บริษัทขายเคมีสิ่งทอ 3 1.33
ปิยะพงษ์ อัศวศุภฤกษ์ 3 1.33
สมบัติของสีดิสเพอร์ส 3 1.33
สิ่งทอไทย 3 1.33
กระบวนการทางเคมีสิ่งทอ 3 1.33
บัณฑิต พงศาโรจนวิทย์ 3 1.33
เครื่องหมายกิตติมศักดิ์ 3 1.33
chinothai promhitatorn 3 1.33
พอลิไวนิลแอลกอฮอล์ ราคา 3 1.33
หนังสือการสอนเกี่ยวกับสิ้งทอ 2 0.89
เครื่องหมายกิตติมศักดิ์ 2 0.89
การฟอกย้อม สีผ้า สารเคมี 2 0.89
การจำแนกชนิดของเส้นใย 2 0.89
ธาตุ uns 2 0.89
www.ttcexpert.com 2 0.89
เคมีสิ่งสิ่งทอ 2 0.89
ความรู้สิ่งทอ 2 0.89
ความรู้เคมีสิ่งทอ 2 0.89
เทคนิค สิ่งทอ 2 0.89
อำนาจ พัฒน์ 2 0.89
นพพร พรหมหิตาทร 2 0.89
ความรู้ สิ่ง ทอ ไทย 2 0.89

Copyright ©2001-2010 Truehits.net. All rights reserved. ลิขสิทธิ์ของบริษัท ศูนย์วิจัยนวัตกรรมอินเทอร์เน็ตไทย จำกัด 02-6417509