ชื่อสมาชิก :: www.ttcexpert.com | หมวด :: government | อันดับที่ปัจจุบันในชาร์ท :: 2735
[version เก่า] , update Flash, User's GuideShortcut to View Yesterday Report  show graph หน้าล็อกอิน| สถิติรายปี | สถิติรายเดือน | สถิติรายวัน | สถิติรายชั่วโมง | Eng
Top Visitor | Referer | URL | OS | Browser | PAGE | Domain | Search Engine | Search Keyword | Logout
Previous Month | Next Month

Daily Stat เดือน [05/2012]
43 PageViews:1:11IP:1:10Session:1:11 PageViews:2:17IP:2:6Session:2:14 PageViews:3:14IP:3:8Session:3:11 PageViews:4:13IP:4:10Session:4:13 PageViews:5:2IP:5:2Session:5:2 PageViews:6:1IP:6:1Session:6:1 PageViews:7:5IP:7:5Session:7:5 PageViews:8:5IP:8:3Session:8:4 PageViews:9:2IP:9:2Session:9:2 PageViews:10:5IP:10:3Session:10:4 PageViews:11:9IP:11:4Session:11:8 PageViews:12:1IP:12:1Session:12:1 PageViews:13:4IP:13:2Session:13:3 PageViews:14:30IP:14:4Session:14:9 PageViews:15:7IP:15:4Session:15:5 PageViews:16:5IP:16:3Session:16:4 PageViews:17:5IP:17:4Session:17:5 PageViews:18:15IP:18:6Session:18:9 PageViews:19:3IP:19:2Session:19:3 PageViews:20:2IP:20:2Session:20:2 PageViews:21:16IP:21:6Session:21:8 PageViews:22:3IP:22:3Session:22:3 PageViews:23:11IP:23:7Session:23:10 PageViews:24:5IP:24:4Session:24:5 PageViews:25:9IP:25:6Session:25:7 PageViews:26:3IP:26:2Session:26:3 PageViews:27:6IP:27:4Session:27:5 PageViews:28:0IP:28:0Session:28:0 PageViews:29:3IP:29:3Session:29:3 PageViews:30:9IP:30:3Session:30:4 PageViews:31:33IP:31:2Session:31:7
34.4
25.8
17.2
8.6
0
Daily 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Pageview    Unique IPs Sessions   

สถิติรายวัน
D/M/Y ใน 1 เดือน
Page Views Unique IPs Sessions Return IPs
1/05/2012 11 10 11 1
2/05/2012 17 6 14 4
3/05/2012 14 8 11 3
4/05/2012 13 10 13 3
5/05/2012 2 2 2 0
6/05/2012 1 1 1 0
7/05/2012 5 5 5 0
8/05/2012 5 3 4 1
9/05/2012 2 2 2 0
10/05/2012 5 3 4 1
11/05/2012 9 4 8 4
12/05/2012 1 1 1 0
13/05/2012 4 2 3 1
14/05/2012 30 4 9 3
15/05/2012 7 4 5 1
16/05/2012 5 3 4 1
17/05/2012 5 4 5 1
18/05/2012 15 6 9 4
19/05/2012 3 2 3 1
20/05/2012 2 2 2 0
21/05/2012 16 6 8 2
22/05/2012 3 3 3 0
23/05/2012 11 7 10 3
24/05/2012 5 4 5 1
25/05/2012 9 6 7 1
26/05/2012 3 2 3 1
27/05/2012 6 4 5 1
29/05/2012 3 3 3 0
30/05/2012 9 3 4 1
31/05/2012 33 2 7 1
Unique 112 40
Summation 254 171
Unique IPs รายเดือนเป็น IP ที่ไม่ซ้ำกันทั้งเดือน ไม่เท่ากับผลรวม IP รายวัน

TOP Monthly Visitor
IP Country Pageview
125.25.223.22 Thailand 32
180.183.166.168 Thailand 24
125.27.213.3 Thailand 10
203.158.109.11 Thailand 10
203.158.109.190 Thailand 8
125.26.149.217 Thailand 7
222.92.2.195 China 6
58.181.129.82 Thailand 4
124.122.50.248 Thailand 4
27.130.99.112 Thailand 4
101.51.135.100 Thailand 4
58.137.49.52 Thailand 3
1.4.233.59 Thailand 3
182.52.113.109 Thailand 3
1.2.132.46 Thailand 3
1.47.116.164 Thailand 3
125.24.109.36 Thailand 3
1.2.246.136 Thailand 3
180.180.46.172 Thailand 3
125.24.126.173 Thailand 3
125.24.143.98 Thailand 3
125.26.95.125 Thailand 3
27.130.176.213 Thailand 2
125.24.97.110 Thailand 2
202.29.33.202 Thailand 2
206.73.234.4 Hong Kong 2
182.52.114.71 Thailand 2
61.19.18.82 Thailand 2
202.29.34.253 Thailand 2
125.24.139.81 Thailand 2
TOP Referer
NAME Pageview Percent
google. 120 47.24
bookmark 74 29.13
www.ttcexpert.com 50 19.69
www.google.co.th 4 1.57
int.search-results.com 2 0.79
webindex.thaiorc.com 1 0.39
images.google.co.th 1 0.39
directory.truehits.net 1 0.39
webindex.meemodel.com 1 0.39
TOP URL
NAME Pageview Percent
www.ttcexpert.com 254 100.00
TOP OS
NAME Pageview Percent
Windows XP 158 62.70
Windows 7 82 32.54
Mac OS X 4 1.59
SymbianOS/9.4 3 1.19
Windows Vista 2 0.79
Linux 1 0.40
Mac OS X 10_6_8 1 0.40
Mac OS X 10_7_3 1 0.40
TOP Browser
NAME Pageview Percent
MSIE 8.0 65 25.59
Firefox/12.0 43 16.93
Chrome/19.0.1084.52 Safari/536. 22 8.66
Firefox/9.0.1 20 7.87
MSIE 9.0 19 7.48
MSIE 6.0 18 7.09
Chrome/18.0.1025.168 Safari/535 16 6.30
MSIE 7.0 9 3.54
Chrome/18.0.1025.162 Safari/535 9 3.54
Chrome/19.0.1084.46 Safari/536. 9 3.54
Mozilla/5.0 5 1.97
Safari/7534.48.3 3 1.18
Chrome/15.0.849.0 Safari/535.1 2 0.79
Chrome/10.0.648.205 Safari/534. 2 0.79
Chrome/18.0.1025.142 Safari/535 2 0.79
Safari/534.8 2 0.79
Firefox/3.5 1 0.39
Chrome/15.0.874.106 Safari/535. 1 0.39
Chrome/16.0.912.75 Safari/535.7 1 0.39
Safari/533.21.1 1 0.39
Chrome/17.0.963.83 Safari/535.1 1 0.39
Firefox/11.0 1 0.39
Firefox/3.5.10 1 0.39
Safari/534.55.3 1 0.39
TOP PAGE
NAME Pageview Percent
index.html 79 31.10
ประวัติ ผศ.ดร.อภิชาติ สนธิสมบัติ 78 30.71
index1 32 12.60
textbooks 13 5.12
lessons 8 3.15
index_new 6 2.36
elements 6 2.36
lessons_page3 5 1.97
aumnart 3 1.18
contact_us 3 1.18
board 3 1.18
prapart 3 1.18
chinothai 2 0.79
training 2 0.79
piyapong 2 0.79
lessons_page2 2 0.79
Interview_ITAP 2 0.79
objective 1 0.39
thumrong 1 0.39
E-learning 1 0.39
wison 1 0.39
tithikron 1 0.39
TOP Domain
NAME Pageview Percent
Thailand (.th) 118 65.56
US Commercial (.com) 60 33.33
Hong Kong (.hk) 1 0.56
Network (.net) 1 0.56
TOP Search Engine
NAME Pageview Percent
google. 84 100.00
TOP Search Keyword
NAME Pageview Percent
เคมีสิ่งทอ 29 34.52
หนังสือสิ่งทอ ดร.อภิชาติ 3 3.57
การจำแนกเส้นใย 3 3.57
สิ่งทอ 3 3.57
ผศ.ดร.อภิชาติ สนธิสมบัติ 2 2.38
ความรู้ด้านสิ่งทอ 2 2.38
การย้อมเส้นด้าย 2 2.38
dystar thai 2 2.38
เทคโนโลยีสะอาด สำหรับงานฟอกขาว 2 2.38
สีรีแอคทีฟหาซื้อ 2 2.38
ปวส.เคมีสิ่งทอ ราชมงคล 2 2.38
ศิลปการบังคับบัญชา 1 1.19
น้ําหนักโมเลกุล ตารางธาตุ 1 1.19
ปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิตวิศวกรรมอุตสาหการrmutt 1 1.19
ดร.อภิชาติ สนธิสมบัติ 1 1.19
หนังสือสิ่งทอ 1 1.19
%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%a8%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b9%8c 1 1.19
การจำแนกเส้นใยชนิดต่างๆ 1 1.19
ธาตุ uns 1 1.19
โรงเรียนัดสุทธิวราราม ค่าเรียนเท่าไหร่ 1 1.19
ความรู้สิ่งทอ 1 1.19
เคมี สิ่งทอ 1 1.19
ภาคอีสานมีบริษัททำธุรกิจพรมทอมืออะไรบ้าง 1 1.19
กระบวยการย้อมสีแอซิด 1 1.19
หมู่บ้านแกรนด์โฮม บางมด 1 1.19
ณรงค์ อรัญฤทธิ์ 1 1.19
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ 1 1.19
กรณีศึกษาบริษัท คาร์เปท อินเตอร์เนชั่นแนล ไทยแลนด์ จำกัด 1 1.19
รายชื่อเทคนิคสิ่งทอ 1 1.19
รายชื่อดร. 081 1 1.19

Copyright ©2001-2010 Truehits.net. All rights reserved. ลิขสิทธิ์ของบริษัท ศูนย์วิจัยนวัตกรรมอินเทอร์เน็ตไทย จำกัด 02-6417509