ชื่อสมาชิก :: www.ttcexpert.com | หมวด :: government | อันดับที่ปัจจุบันในชาร์ท :: 2735
[version เก่า] , update Flash, User's GuideShortcut to View Yesterday Report  show graph หน้าล็อกอิน| สถิติรายปี | สถิติรายเดือน | สถิติรายวัน | สถิติรายชั่วโมง | Eng
Top Visitor | Referer | URL | OS | Browser | PAGE | Domain | Search Engine | Search Keyword | Logout
Previous Month | Next Month

Daily Stat เดือน [06/2012]
81 PageViews:1:4IP:1:2Session:1:3 PageViews:2:7IP:2:5Session:2:7 PageViews:3:2IP:3:2Session:3:2 PageViews:4:3IP:4:2Session:4:3 PageViews:5:19IP:5:3Session:5:4 PageViews:6:2IP:6:2Session:6:2 PageViews:7:5IP:7:4Session:7:5 PageViews:8:1IP:8:1Session:8:1 PageViews:9:39IP:9:3Session:9:15 PageViews:10:5IP:10:3Session:10:3 PageViews:11:13IP:11:7Session:11:12 PageViews:12:3IP:12:3Session:12:3 PageViews:13:6IP:13:4Session:13:6 PageViews:14:3IP:14:3Session:14:3 PageViews:15:7IP:15:4Session:15:5 PageViews:16:1IP:16:1Session:16:1 PageViews:17:2IP:17:2Session:17:2 PageViews:18:14IP:18:3Session:18:5 PageViews:19:0IP:19:0Session:19:0 PageViews:20:1IP:20:1Session:20:1 PageViews:21:10IP:21:3Session:21:5 PageViews:22:7IP:22:5Session:22:7 PageViews:23:37IP:23:15Session:23:24 PageViews:24:71IP:24:8Session:24:23 PageViews:25:22IP:25:12Session:25:17 PageViews:26:18IP:26:13Session:26:16 PageViews:27:27IP:27:19Session:27:25 PageViews:28:18IP:28:14Session:28:17 PageViews:29:11IP:29:10Session:29:11 PageViews:30:48IP:30:18Session:30:26
64.8
48.6
32.4
16.2
0
Daily 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Pageview    Unique IPs Sessions   

สถิติรายวัน
D/M/Y ใน 1 เดือน
Page Views Unique IPs Sessions Return IPs
1/06/2012 4 2 3 1
2/06/2012 7 5 7 2
3/06/2012 2 2 2 0
4/06/2012 3 2 3 1
5/06/2012 19 3 4 1
6/06/2012 2 2 2 0
7/06/2012 5 4 5 1
8/06/2012 1 1 1 0
9/06/2012 39 3 15 3
10/06/2012 5 3 3 1
11/06/2012 13 7 12 5
12/06/2012 3 3 3 0
13/06/2012 6 4 6 1
14/06/2012 3 3 3 0
15/06/2012 7 4 5 1
16/06/2012 1 1 1 0
17/06/2012 2 2 2 0
18/06/2012 14 3 5 2
20/06/2012 1 1 1 0
21/06/2012 10 3 5 2
22/06/2012 7 5 7 2
23/06/2012 37 15 24 7
24/06/2012 71 8 23 7
25/06/2012 22 12 17 4
26/06/2012 18 13 16 3
27/06/2012 27 19 25 3
28/06/2012 18 14 17 3
29/06/2012 11 10 11 1
30/06/2012 48 18 26 7
Unique 163 56
Summation 406 254
Unique IPs รายเดือนเป็น IP ที่ไม่ซ้ำกันทั้งเดือน ไม่เท่ากับผลรวม IP รายวัน

TOP Monthly Visitor
IP Country Pageview
125.24.106.78 Thailand 38
203.158.109.11 Thailand 30
171.4.32.180 Thailand 19
125.26.13.248 Thailand 18
183.88.0.78 Thailand 17
180.180.14.216 Thailand 15
125.25.218.121 Thailand 11
124.121.180.199 Thailand 11
203.155.212.8 Thailand 7
27.130.68.238 Thailand 7
115.67.160.121 Thailand 6
49.48.44.176 Thailand 6
203.158.109.35 Thailand 6
61.90.83.31 Thailand 5
203.158.109.190 Thailand 5
124.121.41.150 Thailand 4
125.24.137.252 Thailand 4
115.87.136.148 Thailand 3
183.88.0.203 Thailand 3
101.109.169.186 Thailand 3
119.46.218.1 Thailand 3
202.29.58.195 Thailand 3
58.8.107.23 Thailand 3
180.183.59.78 Thailand 3
101.108.19.90 Thailand 3
110.77.205.3 Thailand 3
203.158.109.37 Thailand 3
110.164.181.203 Thailand 3
125.24.31.106 Thailand 3
115.67.0.8 Thailand 2
TOP Referer
NAME Pageview Percent
www.ttcexpert.com 181 44.58
google. 152 37.44
bookmark 56 13.79
www.facebook.com 9 2.22
www.google.co.th 4 0.99
ask.com 2 0.49
texinfomaster.blogspot.com 1 0.25
www.en.rmutt.ac.th 1 0.25
TOP URL
NAME Pageview Percent
www.ttcexpert.com 404 99.51
ttcexpert.com 2 0.49
TOP OS
NAME Pageview Percent
Windows 7 204 50.25
Windows XP 184 45.32
Mac OS X 12 2.96
Mac OS X 10_7_4 2 0.49
Mac OS X 10.5 2 0.49
Mac OS X 10_6_8 1 0.25
Windows Vista 1 0.25
TOP Browser
NAME Pageview Percent
MSIE 8.0 105 25.86
Chrome/19.0.1084.56 Safari/536. 87 21.43
MSIE 7.0 53 13.05
Firefox/12.0 48 11.82
Chrome/19.0.1084.52 Safari/536. 24 5.91
MSIE 9.0 22 5.42
Firefox/3.0.13 9 2.22
MSIE 6.0 7 1.72
Safari/7115.67.160.121 6 1.48
Firefox/13.0.1 6 1.48
Chrome/17.0.942.0 Safari/535.8 4 0.99
Firefox/9.0.1 4 0.99
Chrome/10.0.648.205 Safari/534. 3 0.74
Firefox/14.0 2 0.49
Firefox/3.0.19 2 0.49
Chrome/13.0.782.220 Safari/535. 2 0.49
Chrome/18.0.1025.162 Safari/535 2 0.49
Chrome/18.0.1025.168 Safari/535 2 0.49
Safari/7534.48.3 2 0.49
Safari/534.57.2 2 0.49
Chrome/11.0.696.16 Safari/534.2 1 0.25
Safari/727.55.15.38 1 0.25
Firefox/7.0.1 1 0.25
Chrome/4.1.249.1064 Safari/532. 1 0.25
Chrome/20.0.1132.47 Safari/536. 1 0.25
Firefox/4.0.1 1 0.25
Chrome/17.0.963.83 Safari/535.1 1 0.25
Chrome/10.0.648.127 Safari/534. 1 0.25
Chrome/9.0.576.0 Safari/534.12 1 0.25
Safari/534.52.7 1 0.25
TOP PAGE
NAME Pageview Percent
index.html 86 21.18
index1 74 18.23
ประวัติ ผศ.ดร.อภิชาติ สนธิสมบัติ 65 16.01
textbooks 32 7.88
lessons 27 6.65
objective 17 4.19
E-learning 15 3.69
lessons_page2 12 2.96
training 11 2.71
Interview_ITAP 10 2.46
lessons_page4 9 2.22
Knowledge Management 9 2.22
elements 7 1.72
aumnart 6 1.48
lessons_page3 6 1.48
contact_us 3 0.74
board 3 0.74
chinothai 2 0.49
somchit 2 0.49
thumrong 2 0.49
tithikron 2 0.49
veera 1 0.25
piyapong 1 0.25
wison 1 0.25
Kultawat 1 0.25
iWebstat 1 0.25
prapart 1 0.25
TOP Domain
NAME Pageview Percent
US Commercial (.com) 204 58.29
Thailand (.th) 146 41.71
TOP Search Engine
NAME Pageview Percent
google. 95 97.94
ask.com 2 2.06
TOP Search Keyword
NAME Pageview Percent
หัวข้อวิจัยด้านสิ่งทอ 6 6.19
สิ่งทอ 6 6.19
%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%a8%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b9%8c 3 3.09
ตารางธาตุ น้ำหนักโมเลกุล 3 3.09
ขั้นตอนการผลิตด้ายเรยอน 3 3.09
การตกแต่งทางเคมี 3 3.09
นามสกุล พัฒน์ทอง 3 3.09
สิ่งทอไทย 3 3.09
เคมีสิ่งทอ 3 3.09
หนังสือเทคโนโลยีสำนักงาน เรียบเรียงโดยสมบัติ 3 3.09
สุนทร ไกรตระกูล 3 3.09
เคมีสิ่งทอ 3 3.09
เครื่องเป่าลมร้อนให้ผ้าเรียบ อุตสาหกรรม 2 2.06
เรียนทางไกล เคมีสิ่งทอ 2 2.06
ตัวอย่าง บล็อกโคพอลิเมอร์ 2 2.06
อภิชาติ สนธิสมบัติ 2 2.06
การย้อมและตกแต่งสำเร็จ 2 2.06
บริษัทคาร์เปท เมกเกอร์ 2 2.06
หนังสือเกี่ยวกับธุรกิจสิ่งท้อ 2 2.06
คู่มือนักย้อมสี 1 1.03
สำเพ็งเท็กซ์ไทล์ 1 1.03
การลอกแป้ง ประเภท 1 1.03
orientation polymer ปรับปรุง 1 1.03
ทอเส้นใยผสม 1 1.03
ตารางธาตุ น้ําหนักโมเลกุล 1 1.03
เว็บ otop thai 28 engineering 1 1.03
ไทยเคมร 1 1.03
สยามซิเชทิค เท็กซ์ไทล์ จำกัด 1 1.03
การลอกแป้งผ้าฝ้าย 1 1.03
ผู้ ผลิต เคมีภัณฑ์ 1 1.03

Copyright ©2001-2010 Truehits.net. All rights reserved. ลิขสิทธิ์ของบริษัท ศูนย์วิจัยนวัตกรรมอินเทอร์เน็ตไทย จำกัด 02-6417509