ชื่อสมาชิก :: www.ttcexpert.com | หมวด :: government | อันดับที่ปัจจุบันในชาร์ท :: 2735
[version เก่า] , update Flash, User's GuideShortcut to View Yesterday Report  show graph หน้าล็อกอิน| สถิติรายปี | สถิติรายเดือน | สถิติรายวัน | สถิติรายชั่วโมง | Eng
Top Visitor | Referer | URL | OS | Browser | PAGE | Domain | Search Engine | Search Keyword | Logout
Previous Month | Next Month

Daily Stat เดือน [07/2012]
81 PageViews:1:32IP:1:17Session:1:26 PageViews:2:26IP:2:9Session:2:17 PageViews:3:39IP:3:16Session:3:22 PageViews:4:16IP:4:15Session:4:16 PageViews:5:31IP:5:15Session:5:21 PageViews:6:17IP:6:8Session:6:12 PageViews:7:27IP:7:14Session:7:22 PageViews:8:42IP:8:15Session:8:26 PageViews:9:42IP:9:14Session:9:22 PageViews:10:49IP:10:20Session:10:29 PageViews:11:31IP:11:14Session:11:20 PageViews:12:34IP:12:21Session:12:27 PageViews:13:25IP:13:11Session:13:16 PageViews:14:16IP:14:10Session:14:11 PageViews:15:13IP:15:7Session:15:11 PageViews:16:32IP:16:17Session:16:25 PageViews:17:38IP:17:19Session:17:24 PageViews:18:39IP:18:12Session:18:19 PageViews:19:71IP:19:19Session:19:34 PageViews:20:23IP:20:13Session:20:18 PageViews:21:13IP:21:8Session:21:12 PageViews:22:11IP:22:7Session:22:9 PageViews:23:48IP:23:13Session:23:26 PageViews:24:44IP:24:22Session:24:28 PageViews:25:26IP:25:18Session:25:22 PageViews:26:14IP:26:9Session:26:13 PageViews:27:7IP:27:5Session:27:7 PageViews:28:17IP:28:9Session:28:13 PageViews:29:4IP:29:3Session:29:4 PageViews:30:16IP:30:11Session:30:14 PageViews:31:21IP:31:10Session:31:19
64.8
48.6
32.4
16.2
0
Daily 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Pageview    Unique IPs Sessions   

สถิติรายวัน
D/M/Y ใน 1 เดือน
Page Views Unique IPs Sessions Return IPs
1/07/2012 32 17 26 6
2/07/2012 26 9 17 3
3/07/2012 39 16 22 5
4/07/2012 16 15 16 1
5/07/2012 31 15 21 7
6/07/2012 17 8 12 4
7/07/2012 27 14 22 7
8/07/2012 42 15 26 8
9/07/2012 42 14 22 6
10/07/2012 49 20 29 8
11/07/2012 31 14 20 7
12/07/2012 34 21 27 6
13/07/2012 25 11 16 5
14/07/2012 16 10 11 1
15/07/2012 13 7 11 2
16/07/2012 32 17 25 6
17/07/2012 38 19 24 5
18/07/2012 39 12 19 7
19/07/2012 71 19 34 8
20/07/2012 23 13 18 5
21/07/2012 13 8 12 3
22/07/2012 11 7 9 2
23/07/2012 48 13 26 5
24/07/2012 44 22 28 7
25/07/2012 26 18 22 4
26/07/2012 14 9 13 4
27/07/2012 7 5 7 2
28/07/2012 17 9 13 4
29/07/2012 4 3 4 1
30/07/2012 16 11 14 3
31/07/2012 21 10 19 5
Unique 368 130
Summation 864 585
Unique IPs รายเดือนเป็น IP ที่ไม่ซ้ำกันทั้งเดือน ไม่เท่ากับผลรวม IP รายวัน

TOP Monthly Visitor
IP Country Pageview
203.158.109.11 Thailand 52
203.170.177.162 Thailand 21
115.87.114.89 Thailand 20
115.87.38.183 Thailand 16
124.121.191.29 Thailand 15
124.122.189.211 Thailand 14
203.158.109.190 Thailand 13
203.158.109.191 Thailand 13
158.108.239.253 Thailand 13
203.158.109.145 Thailand 12
119.46.191.20 Thailand 12
115.87.115.45 Thailand 11
1.20.1.129 Thailand 9
124.122.89.192 Thailand 9
125.27.218.198 Thailand 9
101.108.241.3 Thailand 8
101.108.43.122 Thailand 8
125.24.220.174 Thailand 8
110.168.169.72 Thailand 7
124.121.234.99 Thailand 7
58.8.211.146 Thailand 7
101.109.37.199 Thailand 7
110.168.214.181 Thailand 7
58.11.102.186 Thailand 7
158.108.88.185 Thailand 6
158.108.225.214 Thailand 6
101.109.251.36 Thailand 6
183.89.251.154 Thailand 6
58.11.77.66 Thailand 6
180.183.141.109 Thailand 6
TOP Referer
NAME Pageview Percent
google. 399 46.18
www.ttcexpert.com 294 34.03
bookmark 139 16.09
int.search-results.com 6 0.69
www.facebook.com 6 0.69
www.google.co.th 5 0.58
www.google.com 4 0.46
search.incredibar.com 2 0.23
www.en.rmutt.ac.th 2 0.23
www.webboard.rmutt.ac.th 2 0.23
www.yellowpages.co.th 1 0.12
search.bearshare.com 1 0.12
web2.in.th 1 0.12
ttcexpert.com 1 0.12
isearch.avg.com 1 0.12
TOP URL
NAME Pageview Percent
www.ttcexpert.com 862 99.77
ttcexpert.com 2 0.23
TOP OS
NAME Pageview Percent
Windows 7 407 47.44
Windows XP 387 45.10
Mac OS X 36 4.20
Linux 12 1.40
Mac OS X 10_6_3 6 0.70
Mac OS X 10_7_4 6 0.70
Mac OS X 10_4_11 1 0.12
Mac OS X 10_6_8 1 0.12
Windows Vista 1 0.12
Mac OS X 10.7 1 0.12
TOP Browser
NAME Pageview Percent
MSIE 8.0 185 21.41
Chrome/20.0.1132.57 Safari/536. 151 17.48
MSIE 9.0 109 12.62
Chrome/20.0.1132.47 Safari/536. 100 11.57
Firefox/9.0.1 33 3.82
Firefox/13.0.1 30 3.47
Chrome/19.0.1084.56 Safari/536. 25 2.89
Firefox/14.0.1 22 2.55
Mozilla/5.0 22 2.55
MSIE 7.0 21 2.43
Firefox/12.0 19 2.20
Safari/753158.108.239.253 13 1.50
Chrome/10.0.648.205 Safari/534. 12 1.39
Chrome/20.0.1132.34 Safari/536. 9 1.04
Chrome/17.0.963.2 Safari/535.11 8 0.93
Firefox/14.0 8 0.93
Safari/7534.48.3 7 0.81
Safari/7158.108.225.214 6 0.69
MSIE 6.0 6 0.69
Chrome/13.0.782.107 Safari/535. 5 0.58
Chrome/18.0.1025.168 Safari/535 5 0.58
Safari/534.57.2 5 0.58
Chrome/18.0.1025.162 Safari/535 4 0.46
Safari/534.8 4 0.46
Firefox/3.0.13 3 0.35
Firefox/7.0.1 3 0.35
Firefox/3.0.19 3 0.35
Chrome/7.0.517.43 Safari/534.7 3 0.35
Opera/9.80 3 0.35
Chrome/16.0.912.77 Safari/535.7 3 0.35
TOP PAGE
NAME Pageview Percent
index.html 240 27.78
ประวัติ ผศ.ดร.อภิชาติ สนธิสมบัติ 144 16.67
index1 134 15.51
textbooks 83 9.61
lessons 51 5.90
objective 26 3.01
training 23 2.66
elements 23 2.66
lessons_page2 20 2.31
lessons_page3 18 2.08
lessons_page4 18 2.08
E-learning 15 1.74
Knowledge Management 12 1.39
index_new 11 1.27
Interview_ITAP 10 1.16
aumnart 6 0.69
contact_us 5 0.58
board 4 0.46
Suggestion_for_Local_Dyers 3 0.35
piyapong 3 0.35
thumrong 3 0.35
Kultawat 3 0.35
veera 2 0.23
prapart 2 0.23
tithikron 2 0.23
somchit 1 0.12
Interview_new 1 0.12
wison 1 0.12
TOP Domain
NAME Pageview Percent
US Commercial (.com) 404 55.72
Thailand (.th) 320 44.14
Canada (.ca) 1 0.14
TOP Search Engine
NAME Pageview Percent
google. 248 100.00
TOP Search Keyword
NAME Pageview Percent
สิ่งทอ 26 10.48
เคมีสิ่งทอ 11 4.44
คู่เเข่ง อุตสาหกรรมพรม 8 3.23
ตารางธาตุ น้ำหนักโมเลกุล 5 2.02
กุลธวัช เจริญผล 5 2.02
ไทยเคมีสิ่ง 4 1.61
หนังสือ สี และ การ ย้อม ผ้า 4 1.61
pad dry cure 3 1.21
ขบวนการทอยางยืด 3 1.21
การเผาขน 3 1.21
ชาญชัย สิริเกษมเลิศ cv 3 1.21
%e0%b8%aa%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%9a%e0%b8%b4%e0%b8%94 3 1.21
http://www.ttcexpert.com 3 1.21
เมทัลลอยด์ 3 1.21
ความ รู้ เกี่ยว กับ สิ่ง ทอ 3 1.21
น้ําหนักโมเลกุล ตารางธาตุ 2 0.81
การคำนวณสารเคมีในการย้อมผ้า อ.อภิชาติ 2 0.81
หลักสูตรเคมีสิ่งทอ 2 0.81
การเซตตัวด้วยความร้อน ผ้า 2 0.81
saleเคมีสิ่งทอ 2 0.81
บทความนวัตกรรมเส้นด้าย ผืนผ้า 2 0.81
ไทยเคมร 2 0.81
สถาบันวิจัยและพัฒนามทร.ธัญบุรี 2 0.81
กระบวนการย้อมเส้นด้ายยืด 2 0.81
การแบ่งชนิดของเส้นใย 2 0.81
วิจัยเคมีสิ่งทอ 2 0.81
บริษัทสิ่งทอในประเทศไทย 2 0.81
ความรู้เกี่ยวกับสิ่งทอ 2 0.81
เว็บไซต์ไทยเคมีสิ่งทอ 2 0.81
หนังสือเคมีสิ่งทอ 2 0.81

Copyright ©2001-2010 Truehits.net. All rights reserved. ลิขสิทธิ์ของบริษัท ศูนย์วิจัยนวัตกรรมอินเทอร์เน็ตไทย จำกัด 02-6417509