ชื่อสมาชิก :: www.ttcexpert.com | หมวด :: government | อันดับที่ปัจจุบันในชาร์ท :: 2735
[version เก่า] , update Flash, User's GuideShortcut to View Yesterday Report  show graph หน้าล็อกอิน| สถิติรายปี | สถิติรายเดือน | สถิติรายวัน | สถิติรายชั่วโมง | Eng
Top Visitor | Referer | URL | OS | Browser | PAGE | Domain | Search Engine | Search Keyword | Logout
Previous Month

Daily Stat เดือน [08/2012]
34 PageViews:1:19IP:1:9Session:1:15 PageViews:2:7IP:2:5Session:2:7 PageViews:3:16IP:3:9Session:3:13 PageViews:4:24IP:4:9Session:4:16 PageViews:5:21IP:5:6Session:5:12 PageViews:6:9IP:6:7Session:6:9 PageViews:7:8IP:7:7Session:7:8 PageViews:8:22IP:8:13Session:8:17 PageViews:9:13IP:9:9Session:9:11 PageViews:10:14IP:10:8Session:10:9 PageViews:11:13IP:11:4Session:11:5 PageViews:12:18IP:12:9Session:12:13 PageViews:13:9IP:13:5Session:13:8 PageViews:14:14IP:14:9Session:14:12 PageViews:15:24IP:15:13Session:15:17 PageViews:16:24IP:16:13Session:16:18 PageViews:17:17IP:17:10Session:17:13 PageViews:18:11IP:18:10Session:18:11 PageViews:19:0IP:19:0Session:19:0 PageViews:20:0IP:20:0Session:20:0 PageViews:21:0IP:21:0Session:21:0 PageViews:22:0IP:22:0Session:22:0 PageViews:23:0IP:23:0Session:23:0 PageViews:24:0IP:24:0Session:24:0 PageViews:25:0IP:25:0Session:25:0 PageViews:26:0IP:26:0Session:26:0 PageViews:27:0IP:27:0Session:27:0 PageViews:28:0IP:28:0Session:28:0 PageViews:29:0IP:29:0Session:29:0 PageViews:30:0IP:30:0Session:30:0 PageViews:31:0IP:31:0Session:31:0
27.2
20.4
13.6
6.8
0
Daily 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Pageview    Unique IPs Sessions   

สถิติรายวัน
D/M/Y ใน 1 เดือน
Page Views Unique IPs Sessions Return IPs
1/08/2012 19 9 15 6
2/08/2012 7 5 7 2
3/08/2012 16 9 13 4
4/08/2012 24 9 16 4
5/08/2012 21 6 12 5
6/08/2012 9 7 9 2
7/08/2012 8 7 8 1
8/08/2012 22 13 17 4
9/08/2012 13 9 11 2
10/08/2012 14 8 9 1
11/08/2012 13 4 5 1
12/08/2012 18 9 13 4
13/08/2012 9 5 8 2
14/08/2012 14 9 12 3
15/08/2012 24 13 17 3
16/08/2012 24 13 18 5
17/08/2012 17 10 13 3
18/08/2012 11 10 11 1
Unique 0 0
Summation 0 0
Unique IPs รายเดือนเป็น IP ที่ไม่ซ้ำกันทั้งเดือน ไม่เท่ากับผลรวม IP รายวัน


Copyright ©2001-2010 Truehits.net. All rights reserved. ลิขสิทธิ์ของบริษัท ศูนย์วิจัยนวัตกรรมอินเทอร์เน็ตไทย จำกัด 02-6417509