ชื่อสมาชิก :: www.ttcexpert.com | หมวด :: government | อันดับที่ปัจจุบันในชาร์ท :: 2497
[version เก่า] , update Flash, User's GuideShortcut to View Yesterday Report  show graph หน้าล็อกอิน| สถิติรายปี | สถิติรายเดือน | สถิติรายวัน | สถิติรายชั่วโมง | Eng
Top Visitor | Referer | URL | OS | Browser | PAGE | Domain | Search Engine | Search Keyword | Logout
Previous Month | Next Month

Daily Stat เดือน [01/2013]
54 PageViews:1:25IP:1:10Session:1:16 PageViews:2:16IP:2:10Session:2:15 PageViews:3:17IP:3:14Session:3:17 PageViews:4:21IP:4:12Session:4:16 PageViews:5:14IP:5:11Session:5:13 PageViews:6:29IP:6:12Session:6:19 PageViews:7:38IP:7:22Session:7:30 PageViews:8:26IP:8:16Session:8:19 PageViews:9:39IP:9:23Session:9:34 PageViews:10:39IP:10:17Session:10:24 PageViews:11:16IP:11:14Session:11:15 PageViews:12:4IP:12:4Session:12:4 PageViews:13:17IP:13:8Session:13:13 PageViews:14:15IP:14:14Session:14:15 PageViews:15:32IP:15:24Session:15:30 PageViews:16:44IP:16:14Session:16:21 PageViews:17:22IP:17:13Session:17:21 PageViews:18:10IP:18:10Session:18:10 PageViews:19:21IP:19:16Session:19:20 PageViews:20:21IP:20:15Session:20:19 PageViews:21:16IP:21:13Session:21:16 PageViews:22:15IP:22:9Session:22:14 PageViews:23:28IP:23:16Session:23:26 PageViews:24:41IP:24:18Session:24:32 PageViews:25:7IP:25:5Session:25:7 PageViews:26:11IP:26:8Session:26:10 PageViews:27:22IP:27:11Session:27:14 PageViews:28:21IP:28:13Session:28:21 PageViews:29:37IP:29:17Session:29:22 PageViews:30:13IP:30:7Session:30:9 PageViews:31:16IP:31:11Session:31:14
43.2
32.4
21.6
10.8
0
Daily 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Pageview    Unique IPs Sessions   

สถิติรายวัน
D/M/Y ใน 1 เดือน
Page Views Unique IPs Sessions Return IPs
1/01/2013 25 10 16 4
2/01/2013 16 10 15 3
3/01/2013 17 14 17 3
4/01/2013 21 12 16 4
5/01/2013 14 11 13 2
6/01/2013 29 12 19 6
7/01/2013 38 22 30 7
8/01/2013 26 16 19 3
9/01/2013 39 23 34 9
10/01/2013 39 17 24 6
11/01/2013 16 14 15 1
12/01/2013 4 4 4 0
13/01/2013 17 8 13 4
14/01/2013 15 14 15 1
15/01/2013 32 24 30 6
16/01/2013 44 14 21 6
17/01/2013 22 13 21 5
18/01/2013 10 10 10 0
19/01/2013 21 16 20 3
20/01/2013 21 15 19 4
21/01/2013 16 13 16 2
22/01/2013 15 9 14 3
23/01/2013 28 16 26 4
24/01/2013 41 18 32 6
25/01/2013 7 5 7 2
26/01/2013 11 8 10 2
27/01/2013 22 11 14 3
28/01/2013 21 13 21 6
29/01/2013 37 17 22 5
30/01/2013 13 7 9 2
31/01/2013 16 11 14 3
Unique 393 114
Summation 693 556
Unique IPs รายเดือนเป็น IP ที่ไม่ซ้ำกันทั้งเดือน ไม่เท่ากับผลรวม IP รายวัน

TOP Monthly Visitor
IP Country Pageview
171.6.199.249 Thailand 17
58.11.56.179 Thailand 15
171.7.10.176 Thailand 14
203.158.243.6 Thailand 14
124.120.0.70 Thailand 10
61.90.69.112 Thailand 10
110.164.96.144 Thailand 9
115.87.56.224 Thailand 9
110.49.242.15 Thailand 9
180.183.186.72 Thailand 9
182.52.149.72 Thailand 9
58.11.45.226 Thailand 8
182.53.44.59 Thailand 7
110.168.165.23 Thailand 7
27.55.1.5 Thailand 6
110.49.241.118 Thailand 6
58.11.54.16 Thailand 6
171.100.119.27 Thailand 6
115.87.76.84 Thailand 5
124.121.166.86 Thailand 5
110.49.233.14 Thailand 4
101.109.2.196 Thailand 4
124.122.99.100 Thailand 4
203.185.131.218 Thailand 4
202.28.68.202 Thailand 4
202.28.45.10 Thailand 4
223.206.143.100 Thailand 4
113.53.16.8 Thailand 3
115.87.128.34 Thailand 3
110.169.176.90 Thailand 3
TOP Referer
NAME Pageview Percent
google. 347 50.07
www.ttcexpert.com 156 22.51
bookmark 115 16.59
www.google.co.th 67 9.67
www.facebook.com 3 0.43
www.google.com 1 0.14
web2.in.th 1 0.14
m.facebook.com 1 0.14
www.webblog.rmutt.ac.th 1 0.14
webindex.meemodel.com 1 0.14
TOP URL
NAME Pageview Percent
www.ttcexpert.com 688 99.28
ttcexpert.com 5 0.72
TOP OS
NAME Pageview Percent
Windows 7 306 44.16
Windows XP 272 39.25
Mac OS X 53 7.65
Linux 23 3.32
Mac OS X 10_8_2 20 2.89
Windows Vista 7 1.01
Windows NT 6.2 5 0.72
Mac OS X 10_6_8 3 0.43
Windows 2000 1 0.14
Mac OS X 10_7_3 1 0.14
Mac OS X 10_7_5 1 0.14
Linux x86_64 1 0.14
TOP Browser
NAME Pageview Percent
Chrome/23.0.1271.97 Safari/537. 126 18.18
Chrome/24.0.1312.52 Safari/537. 109 15.73
MSIE 8.0 93 13.42
MSIE 9.0 51 7.36
Firefox/17.0 40 5.77
Mozilla/5.0 35 5.05
Chrome/24.0.1312.56 Safari/537. 29 4.18
MSIE 7.0 28 4.04
Chrome/23.0.1271.95 Safari/537. 27 3.90
Safari/8536.25 19 2.74
Chrome/23.0.1271.101 Safari/537 18 2.60
Firefox/12.0 17 2.45
Firefox/14.0.1 17 2.45
Firefox/18.0 14 2.02
MSIE 6.0 7 1.01
Chrome/18.0.1025.166 Mobile Sa2 6 0.87
Chrome/23.0.1271.64 Safari/537. 4 0.58
Chrome/13.0.782.220 Safari/535. 3 0.43
Chrome/13.0.782.107 Safari/535. 3 0.43
Safari/53125.24.123.127 3 0.43
Chrome/17.0.942.0 Safari/535.8 3 0.43
Chrome/15.0.874.106 Safari/535. 2 0.29
Chrome/26.0.1386.0 Safari/537.2 2 0.29
Chrome/16.0.912.77 Safari/535.7 2 0.29
Safari/536.26.17 2 0.29
Safari/534.57.2 2 0.29
Safari/534.30101.109.145.70 1 0.14
Firefox/16.0 1 0.14
MSIE 10.0 1 0.14
Firefox/8.0.1 1 0.14
TOP PAGE
NAME Pageview Percent
index.html 173 24.96
ประวัติ ผศ.ดร.อภิชาติ สนธิสมบัติ 165 23.81
index1 59 8.51
lessons 58 8.37
textbooks 47 6.78
lessons_page3 36 5.19
lessons_page4 28 4.04
objective 21 3.03
lessons_page2 17 2.45
E-learning 11 1.59
elements 10 1.44
Interview_ITAP 10 1.44
index_new 8 1.15
Knowledge Management 8 1.15
training 7 1.01
somchit 5 0.72
thumrong 5 0.72
board 5 0.72
aumnart 4 0.58
prapart 4 0.58
chinothai 3 0.43
Suggestion_for_Local_Dyers 2 0.29
piyapong 2 0.29
veera 1 0.14
contact_us 1 0.14
Kultawat 1 0.14
iWebstat 1 0.14
tithikron 1 0.14
TOP Domain
NAME Pageview Percent
Thailand (.th) 397 68.69
US Commercial (.com) 178 30.80
Hong Kong (.hk) 1 0.17
Malaysia (.my) 1 0.17
American Samoa (.as) 1 0.17
TOP Search Engine
NAME Pageview Percent
google. 227 100.00
TOP Search Keyword
NAME Pageview Percent
สิ่งทอ 28 12.33
เคมีสิ่งทอ 15 6.61
เส้นใยสังเคราะห์เรยอน 7 3.08
หางานเคมีสิ่งทอ 6 2.64
%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%a8%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b9%8c 5 2.20
การ จำแนก สี ย้อม 4 1.76
หนังสือ เรื่องอุตสาหกรรมสิ่งทอ การฟอกย้อม 4 1.76
หนังสือพิมพ์เกี่ยวกับสิ่งทอ 4 1.76
หนังสือกระบวนการทางเคมีสิ่งทอ ผศ.ดร.อภิชาติ สนธิสมบัติ 3 1.32
เรียนปวสโรงเรียนวัดสุทธิวราราม 3 1.32
pad dry cure 3 1.32
กระบวนการซักแห้งเชิงกล 3 1.32
เวปบอร์ดสิ่งทอ 3 1.32
สิ่งทอไทย 3 1.32
กระบวนการทางเคมีสิ่งทอ 3 1.32
%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b8%9f%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%a1%e0%b8%a7%e0%b8%b8%e0%b8%92%e0%b8%b4%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%a3 3 1.32
โรงย้อมเคมีไทย 3 1.32
ตารางธาตุค่าc โมเลกุล 2 0.88
พัฒน์ทอง 2 0.88
ตำแหน่ง งาน เคมี สิ่ง ทอ 2 0.88
สีย้อมเบสิก 2 0.88
ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตเครื่องแต่งกาย ตกแต่งและฟอกย้อมขนสัตว์ 2 0.88
pad dry cure machine 2 0.88
เคมี สิ่ง ทอ 2 0.88
บริษัทผลิตเคมี สิ่งทอ 2 0.88
โรงเรียนเปรมฤดีลูกใครเรียน 2 0.88
เครื่องหมายกิติมศักดิ์ 2 0.88
เคมีสิ่ีงทอ 2 0.88
%e0%b8%a7%e0%b8%b8%e0%b8%92%e0%b8%b4%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%a3 %e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%a4%e0%b8%a9 2 0.88
ย้อมสีรีแอคทีฟให้เฉดสดใสขึ้น 2 0.88

Copyright ©2001-2010 Truehits.net. All rights reserved. ลิขสิทธิ์ของบริษัท ศูนย์วิจัยนวัตกรรมอินเทอร์เน็ตไทย จำกัด 02-6417509