ชื่อสมาชิก :: www.ttcexpert.com | หมวด :: government | อันดับที่ปัจจุบันในชาร์ท :: 2497
[version เก่า] , update Flash, User's GuideShortcut to View Yesterday Report  show graph หน้าล็อกอิน| สถิติรายปี | สถิติรายเดือน | สถิติรายวัน | สถิติรายชั่วโมง | Eng
Top Visitor | Referer | URL | OS | Browser | PAGE | Domain | Search Engine | Search Keyword | Logout
Previous Month | Next Month

Daily Stat เดือน [04/2013]
50 PageViews:1:12IP:1:5Session:1:10 PageViews:2:31IP:2:12Session:2:17 PageViews:3:19IP:3:11Session:3:14 PageViews:4:25IP:4:9Session:4:16 PageViews:5:15IP:5:6Session:5:11 PageViews:6:13IP:6:5Session:6:11 PageViews:7:7IP:7:5Session:7:7 PageViews:8:6IP:8:6Session:8:6 PageViews:9:10IP:9:6Session:9:8 PageViews:10:10IP:10:9Session:10:10 PageViews:11:11IP:11:8Session:11:10 PageViews:12:6IP:12:4Session:12:6 PageViews:13:39IP:13:11Session:13:23 PageViews:14:11IP:14:5Session:14:10 PageViews:15:6IP:15:4Session:15:5 PageViews:16:10IP:16:5Session:16:6 PageViews:17:14IP:17:7Session:17:9 PageViews:18:25IP:18:5Session:18:13 PageViews:19:19IP:19:10Session:19:14 PageViews:20:40IP:20:14Session:20:25 PageViews:21:21IP:21:11Session:21:16 PageViews:22:19IP:22:13Session:22:17 PageViews:23:29IP:23:14Session:23:21 PageViews:24:21IP:24:11Session:24:18 PageViews:25:19IP:25:9Session:25:15 PageViews:26:18IP:26:13Session:26:14 PageViews:27:13IP:27:11Session:27:13 PageViews:28:5IP:28:5Session:28:5 PageViews:29:22IP:29:7Session:29:13 PageViews:30:10IP:30:8Session:30:9
40
30
20
10
0
Daily 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Pageview    Unique IPs Sessions   

สถิติรายวัน
D/M/Y ใน 1 เดือน
Page Views Unique IPs Sessions Return IPs
1/04/2013 12 5 10 4
2/04/2013 31 12 17 4
3/04/2013 19 11 14 3
4/04/2013 25 9 16 6
5/04/2013 15 6 11 3
6/04/2013 13 5 11 3
7/04/2013 7 5 7 1
8/04/2013 6 6 6 0
9/04/2013 10 6 8 3
10/04/2013 10 9 10 1
11/04/2013 11 8 10 2
12/04/2013 6 4 6 2
13/04/2013 39 11 23 5
14/04/2013 11 5 10 3
15/04/2013 6 4 5 1
16/04/2013 10 5 6 2
17/04/2013 14 7 9 2
18/04/2013 25 5 13 3
19/04/2013 19 10 14 3
20/04/2013 40 14 25 8
21/04/2013 21 11 16 5
22/04/2013 19 13 17 5
23/04/2013 29 14 21 5
24/04/2013 21 11 18 6
25/04/2013 19 9 15 4
26/04/2013 18 13 14 1
27/04/2013 13 11 13 2
28/04/2013 5 5 5 0
29/04/2013 22 7 13 3
30/04/2013 10 8 9 1
Unique 238 91
Summation 506 372
Unique IPs รายเดือนเป็น IP ที่ไม่ซ้ำกันทั้งเดือน ไม่เท่ากับผลรวม IP รายวัน

TOP Monthly Visitor
IP Country Pageview
203.158.120.51 Thailand 19
124.122.172.83 Thailand 17
124.120.112.24 Thailand 14
110.168.85.177 Thailand 13
14.207.146.103 Thailand 9
58.8.34.164 Thailand 8
27.55.155.130 Thailand 8
110.77.138.34 Thailand 7
58.11.5.97 Thailand 7
110.77.215.214 Thailand 7
61.90.74.6 Thailand 6
110.49.242.152 Thailand 6
110.171.171.187 Thailand 6
220.246.175.162 Hong Kong 6
58.8.151.247 Thailand 6
110.77.192.95 Thailand 5
124.121.168.103 Thailand 5
110.49.241.3 Thailand 5
110.49.251.89 Thailand 5
125.24.107.168 Thailand 5
49.48.116.124 Thailand 5
58.9.157.120 Thailand 5
27.55.6.120 Thailand 5
180.180.78.141 Thailand 5
61.90.150.194 Thailand 5
27.55.151.209 Thailand 5
124.120.127.221 Thailand 5
183.88.0.89 Thailand 4
110.169.129.132 Thailand 4
171.5.241.233 Thailand 4
TOP Referer
NAME Pageview Percent
google. 171 33.79
bookmark 154 30.43
www.ttcexpert.com 103 20.36
www.google.co.th 70 13.83
ttcexpert.com 2 0.40
ask.com 1 0.20
search.sweetim.com 1 0.20
www.eppo.go.th 1 0.20
proxyro.pttgc.corp 1 0.20
search.b1.org 1 0.20
isearch.babylon.com 1 0.20
TOP URL
NAME Pageview Percent
www.ttcexpert.com 502 99.21
ttcexpert.com 4 0.79
TOP OS
NAME Pageview Percent
Windows 7 217 42.89
Windows XP 171 33.79
Linux 48 9.49
Mac OS X 40 7.91
Mac OS X 10_8_3 10 1.98
Mac OS X 10_6_8 6 1.19
Windows Phone 8.0 5 0.99
Mac OS X 10.6 4 0.79
Windows NT 6.2 3 0.59
Mac OS X 10_7_5 2 0.40
TOP Browser
NAME Pageview Percent
Chrome/26.0.1410.64 Safari/537. 124 24.51
MSIE 8.0 82 16.21
MSIE 9.0 59 11.66
Chrome/26.0.1410.43 Safari/537. 47 9.29
Mozilla/5.0 30 5.93
MSIE 7.0 19 3.75
Firefox/20.0 18 3.56
Safari/53203.158.120.51 15 2.96
Safari/8536.25 13 2.57
Firefox/19.0 12 2.37
Chrome/25.0.1364.172 Safari/537 10 1.98
MSIE 10.0 8 1.58
Safari/536.28.10 6 1.19
Safari/536.29.13 4 0.79
Chrome/18.0.1025.166 Mobile Saf 4 0.79
Safari/53125.24.130.199 2 0.40
Safari/110.49.227.144 2 0.40
Firefox/12.0 2 0.40
Safari/27.55.173.148 2 0.40
Firefox/21.0 2 0.40
Chrome/13.0.782.107 Safari/535. 2 0.40
Chrome/22.0.1229.79 Safari/537. 2 0.40
Chrome/25.0.1364.160 Safari/537 2 0.40
MSIE 6.0 2 0.40
Safari/534.57.2 2 0.40
Safari/53125.24.116.244 2 0.40
Chrome/11.0.696.16 Safari/534.2 1 0.20
Chrome/25.0.1364.152 Safari/537 1 0.20
Firefox/16.0 1 0.20
Safari/27.55.146.22 1 0.20
TOP PAGE
NAME Pageview Percent
index.html 131 25.89
ประวัติ ผศ.ดร.อภิชาติ สนธิสมบัติ 83 16.40
index1 82 16.21
textbooks 59 11.66
Interview_ITAP 16 3.16
lessons_page3 15 2.96
piyapong 11 2.17
lessons 11 2.17
training 10 1.98
objective 10 1.98
contact_us 10 1.98
E-learning 10 1.98
index_new 8 1.58
somchit 8 1.58
veera 5 0.99
lessons_page4 5 0.99
Suggestion_for_Local_Dyers 4 0.79
thumrong 4 0.79
board 4 0.79
lessons_page2 3 0.59
prapart 3 0.59
chinothai 2 0.40
elements 2 0.40
aumnart 2 0.40
Interview_new 2 0.40
Knowledge Management 2 0.40
tithikron 2 0.40
Kultawat 1 0.20
iWebstat 1 0.20
TOP Domain
NAME Pageview Percent
Thailand (.th) 218 61.93
US Commercial (.com) 130 36.93
Colombia (.co) 1 0.28
Non-Profit Organization (.org) 1 0.28
Hong Kong (.hk) 1 0.28
India (.in) 1 0.28
TOP Search Engine
NAME Pageview Percent
google. 136 99.27
ask.com 1 0.73
TOP Search Keyword
NAME Pageview Percent
เครื่องหมายกิตติมศักดิ์ 7 5.11
หางานเกี่ยวกับเคมีสิ่งทอ 6 4.38
เคมีสิ่งทอ 6 4.38
เคมีสิ่งทอ เทคนิคกรุงเทพ 5 3.65
นามสกุลเรืองรักเรียน 5 3.65
สั่งซื้อหนังสือ กระบวนการทางเคมีสิ่งทอ 4 2.92
งานเกี่ยวกับเคมีสิ่งทอ 3 2.19
บริษัท คาเปก เมคเกอร์ บ้านไผ่ ขอนแก่น 3 2.19
ผศ.ดร.อภิชาติ สนธิสมบัติ 2 1.46
เครื่องหมายกิตติมาสักดิ 2 1.46
ฐิติกร รักไทย 2 1.46
melt spinning คือ 2 1.46
%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%a8%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b9%8c 2 1.46
โรงงานพรมไทย หัวหน้าแผนก 2 1.46
วิจัยเรื่องผู้ตรวจระบบคุณภาพiso 2 1.46
รายชื่อศิษย์เก่า เคมีสิ่งทอ 2 1.46
คำศัพท์เครื่องจักรสิ่งทอ 2 1.46
%e0%b8%81%e0%b8%b8%e0%b8%a5%e0%b8%98%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%8a %e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%8d%e0%b8%9c%e0%b8%a5 2 1.46
วิศวกรรมเคมีสิ่งทอ ราชมงคลธัญบุรี 2 1.46
สิ่งทอ 2 1.46
ความรู้ด้านสิ่งทอ 2 1.46
หางานเคมีสิ่งทอ 2 1.46
หนังสือเกี่ยวกับการฟอกย้อมสิ่วทอ 2 1.46
ชิโนทัย พรหมหิตาทร 2 1.46
พิมพ์ผ้า แบบ flat screen 2 1.46
อภิชาติ สนธิสมบัติ (2549) คุณลักษณะของพนักงานที่ดี 2 1.46
engineering textile machine คำแปล 1 0.73
เทคนิคกรุงเทพ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ 1 0.73
ตลาดพรมทอมือ 1 0.73
เว็บไซท์ไทยเคมีสิ่งทอ 1 0.73

Copyright ©2001-2010 Truehits.net. All rights reserved. ลิขสิทธิ์ของบริษัท ศูนย์วิจัยนวัตกรรมอินเทอร์เน็ตไทย จำกัด 02-6417509