ชื่อสมาชิก :: www.ttcexpert.com | หมวด :: government | อันดับที่ปัจจุบันในชาร์ท :: 2497
[version เก่า] , update Flash, User's GuideShortcut to View Yesterday Report  show graph หน้าล็อกอิน| สถิติรายปี | สถิติรายเดือน | สถิติรายวัน | สถิติรายชั่วโมง | Eng
Top Visitor | Referer | URL | OS | Browser | PAGE | Domain | Search Engine | Search Keyword | Logout
Previous Month | Next Month

Daily Stat เดือน [07/2013]
56 PageViews:1:42IP:1:13Session:1:24 PageViews:2:33IP:2:10Session:2:18 PageViews:3:27IP:3:12Session:3:18 PageViews:4:10IP:4:6Session:4:8 PageViews:5:18IP:5:13Session:5:18 PageViews:6:11IP:6:8Session:6:11 PageViews:7:9IP:7:7Session:7:8 PageViews:8:33IP:8:18Session:8:26 PageViews:9:46IP:9:18Session:9:32 PageViews:10:20IP:10:12Session:10:17 PageViews:11:24IP:11:13Session:11:19 PageViews:12:21IP:12:10Session:12:14 PageViews:13:13IP:13:8Session:13:12 PageViews:14:10IP:14:7Session:14:8 PageViews:15:33IP:15:20Session:15:27 PageViews:16:25IP:16:13Session:16:19 PageViews:17:12IP:17:9Session:17:12 PageViews:18:10IP:18:8Session:18:9 PageViews:19:15IP:19:9Session:19:13 PageViews:20:38IP:20:8Session:20:11 PageViews:21:21IP:21:4Session:21:7 PageViews:22:12IP:22:11Session:22:12 PageViews:23:6IP:23:5Session:23:6 PageViews:24:26IP:24:18Session:24:25 PageViews:25:16IP:25:7Session:25:9 PageViews:26:29IP:26:13Session:26:19 PageViews:27:21IP:27:11Session:27:17 PageViews:28:9IP:28:6Session:28:9 PageViews:29:27IP:29:9Session:29:13 PageViews:30:23IP:30:14Session:30:20 PageViews:31:39IP:31:13Session:31:22
44.8
33.6
22.4
11.2
0
Daily 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Pageview    Unique IPs Sessions   

สถิติรายวัน
D/M/Y ใน 1 เดือน
Page Views Unique IPs Sessions Return IPs
1/07/2013 42 13 24 3
2/07/2013 33 10 18 6
3/07/2013 27 12 18 4
4/07/2013 10 6 8 2
5/07/2013 18 13 18 5
6/07/2013 11 8 11 3
7/07/2013 9 7 8 2
8/07/2013 33 18 26 6
9/07/2013 46 18 32 10
10/07/2013 20 12 17 3
11/07/2013 24 13 19 3
12/07/2013 21 10 14 4
13/07/2013 13 8 12 4
14/07/2013 10 7 8 1
15/07/2013 33 20 27 8
16/07/2013 25 13 19 6
17/07/2013 12 9 12 3
18/07/2013 10 8 9 1
19/07/2013 15 9 13 4
20/07/2013 38 8 11 3
21/07/2013 21 4 7 2
22/07/2013 12 11 12 1
23/07/2013 6 5 6 1
24/07/2013 26 18 25 7
25/07/2013 16 7 9 2
26/07/2013 29 13 19 6
27/07/2013 21 11 17 5
28/07/2013 9 6 9 2
29/07/2013 27 9 13 4
30/07/2013 23 14 20 4
31/07/2013 39 13 22 6
Unique 321 117
Summation 679 483
Unique IPs รายเดือนเป็น IP ที่ไม่ซ้ำกันทั้งเดือน ไม่เท่ากับผลรวม IP รายวัน

TOP Monthly Visitor
IP Country Pageview
124.120.179.32 Thailand 24
124.122.56.56 Thailand 20
124.121.105.117 Thailand 15
180.222.154.100 Thailand 12
171.5.112.187 Thailand 10
27.55.171.207 Thailand 10
115.67.196.139 Thailand 10
101.108.137.170 Thailand 9
171.6.188.104 Thailand 9
125.25.175.124 Thailand 9
49.49.135.234 Thailand 9
223.206.122.229 Thailand 8
58.9.219.230 Thailand 8
118.174.188.205 Thailand 8
171.4.247.20 Thailand 8
203.158.120.51 Thailand 7
61.91.149.7 Thailand 7
61.7.138.60 Thailand 6
203.153.163.34 Thailand 6
27.130.235.208 Thailand 6
27.55.220.240 Thailand 6
171.4.45.36 Thailand 6
27.55.5.189 Thailand 6
119.42.70.90 Thailand 6
110.77.200.148 Thailand 5
164.115.9.50 Thailand 5
110.168.169.237 Thailand 5
118.174.179.63 Thailand 5
171.7.132.52 Thailand 5
180.183.52.124 Thailand 5
TOP Referer
NAME Pageview Percent
google. 222 32.70
www.ttcexpert.com 197 29.01
www.google.co.th 117 17.23
bookmark 107 15.76
www.kroobannok.com 8 1.18
www.google.com 6 0.88
ttcexpert.com 5 0.74
search.sanook.com 3 0.44
www.delta-search.com 2 0.29
www.facebook.com 2 0.29
www.webboard.rmutt.ac.th 2 0.29
www.plusnetwork.com 1 0.15
www1.delta-search.com 1 0.15
board.truehits.net 1 0.15
tai-partner.wekto.ru 1 0.15
m.facebook.com 1 0.15
search.conduit.com 1 0.15
www.webblog.rmutt.ac.th 1 0.15
isearch.avg.com 1 0.15
TOP URL
NAME Pageview Percent
www.ttcexpert.com 675 99.41
ttcexpert.com 4 0.59
TOP OS
NAME Pageview Percent
Windows 7 368 54.20
Windows XP 185 27.25
Mac OS X 81 11.93
Linux 19 2.80
Mac OS X 10_7_5 13 1.91
Mac OS X 10_8_4 5 0.74
Windows Vista 3 0.44
Windows Phone 8.0 2 0.29
Windows NT 6.2 2 0.29
Mac OS X 10_4_11 1 0.15
TOP Browser
NAME Pageview Percent
Chrome/28.0.1500.72 Safari/537. 164 24.15
Chrome/27.0.1453.116 Safari/537 141 20.77
MSIE 8.0 71 10.46
Firefox/22.0 36 5.30
MSIE 9.0 28 4.12
MSIE 10.0 24 3.53
MSIE 7.0 20 2.95
Safari/85124.122.56.56 20 2.95
Safari/8536.25 20 2.95
Safari/85124.121.105.117 15 2.21
Chrome/28.0.1500.71 Safari/537. 14 2.06
Firefox/21.0 13 1.91
Mozilla/5.0 11 1.62
Safari/536.29.13 9 1.33
Chrome/25.0.1364.97 Safari/537. 8 1.18
Chrome/18.0.1025.166 Mobile Saf 8 1.18
Chrome/27.0.1453.94 Safari/537. 7 1.03
Chrome/28.0.1500.95 Safari/537. 6 0.88
Safari/536.30.1 5 0.74
Firefox/20.0 5 0.74
Chrome/26.0.1410.43 Safari/537. 4 0.59
Safari/49.231.103.208 3 0.44
Safari/727.55.225.68 3 0.44
Chrome/27.0.1453.81 Safari/537. 3 0.44
Safari/27.55.194.22 3 0.44
Chrome/10.0.648.127 Safari/534. 2 0.29
Opera/9.80 2 0.29
Safari/7115.67.5.101 2 0.29
MSIE 6.0 2 0.29
Firefox/11.0 2 0.29
TOP PAGE
NAME Pageview Percent
index.html 139 20.47
index1 86 12.67
ประวัติ ผศ.ดร.อภิชาติ สนธิสมบัติ 85 12.52
lessons_page3 81 11.93
textbooks 76 11.19
lessons 38 5.60
objective 32 4.71
training 16 2.36
lessons_page4 15 2.21
E-learning 14 2.06
lessons_page2 12 1.77
Knowledge Management 12 1.77
Interview_ITAP 11 1.62
board 11 1.62
index_new 9 1.33
thumrong 7 1.03
veera 6 0.88
prapart 6 0.88
elements 5 0.74
contact_us 5 0.74
chinothai 3 0.44
aumnart 3 0.44
Suggestion_for_Local_Dyers 2 0.29
somchit 1 0.15
Interview_new 1 0.15
piyapong 1 0.15
wison 1 0.15
Kultawat 1 0.15
TOP Domain
NAME Pageview Percent
Thailand (.th) 330 57.69
US Commercial (.com) 239 41.78
Italy (.it) 1 0.17
Russian Federation (.ru) 1 0.17
Network (.net) 1 0.17
TOP Search Engine
NAME Pageview Percent
google. 197 98.50
search.sanook.com 3 1.50
TOP Search Keyword
NAME Pageview Percent
เคมีสิ่งทอ 9 4.50
สัมนาเคมีส่ิงทอ 6 3.00
%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%a8%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b9%8c 5 2.50
resume ภาษาอังกฤษ เคมีสิ่งทอ 5 2.50
จัดอบรมด้านการย้อมผ้ายืด 4 2.00
สงครามทุ่นระเบิด 4 2.00
ที่เรียนเคมีสิ่งทอ 3 1.50
อีเมลโรงงานผลิตสิ่งทอในประเทศไทย 3 1.50
การจำแนกสี 3 1.50
การปั่นแบบหลอมละลาย (melt spinning) 3 1.50
สมบัติของสีย้อมvat 3 1.50
ผศ.ดร.อภิชาติ สนธิสมบัติ 2 1.00
เคมีช่วยล้างสีรีแอคทีฟ 2 1.00
โรงงานย้อมเส้นด้าย 2 1.00
สมบัทฤษฎีการย้อมสีแอคทีฟ 2 1.00
ประวัติสิ่งทอไทย 2 1.00
ราคาโรตารีสกรีน 2 1.00
เคมืใซ้ในอุตสาหกรรมฟอกย้อม 2 1.00
ความรู้สิ่งทอ 2 1.00
กลุ่มสีย้อมรีแอคทีฟ 2 1.00
การ จำแนก สี ย้อม 2 1.00
บัณฑิต พงศาโรจนวิทย์ เลขที่บัตรประชาชน 2 1.00
ผู้ผลิตเคมีภัณฑ์สิ่งทอ 2 1.00
หนังสือเคมีสิ่งทอ 2 1.00
พิมพ์ผ้า จาก คราม 2 1.00
สารช่วยยึดติดในอุตสาหกรรมสิ่งทอ binder 2 1.00
ผลิตเคมีีสิ่งทอ 2 1.00
อภิชาติ สนธิสมบัติ (2549) 2 1.00
บ.s.l.s.m fabric จำกัด 2 1.00
หนังสือที่เกี่ยวกับเคมีสิ่งทอ 2 1.00

Copyright ©2001-2010 Truehits.net. All rights reserved. ลิขสิทธิ์ของบริษัท ศูนย์วิจัยนวัตกรรมอินเทอร์เน็ตไทย จำกัด 02-6417509