ชื่อสมาชิก :: www.ttcexpert.com | หมวด :: government | อันดับที่ปัจจุบันในชาร์ท :: 2497
[version เก่า] , update Flash, User's GuideShortcut to View Yesterday Report  show graph หน้าล็อกอิน| สถิติรายปี | สถิติรายเดือน | สถิติรายวัน | สถิติรายชั่วโมง | Eng
Top Visitor | Referer | URL | OS | Browser | PAGE | Domain | Search Engine | Search Keyword | Logout
Previous Month | Next Month

Daily Stat เดือน [09/2013]
72 PageViews:1:17IP:1:11Session:1:14 PageViews:2:20IP:2:15Session:2:18 PageViews:3:25IP:3:14Session:3:20 PageViews:4:62IP:4:28Session:4:42 PageViews:5:33IP:5:17Session:5:23 PageViews:6:26IP:6:11Session:6:16 PageViews:7:28IP:7:12Session:7:15 PageViews:8:17IP:8:8Session:8:12 PageViews:9:42IP:9:15Session:9:25 PageViews:10:15IP:10:9Session:10:10 PageViews:11:26IP:11:9Session:11:17 PageViews:12:51IP:12:18Session:12:33 PageViews:13:24IP:13:12Session:13:17 PageViews:14:27IP:14:16Session:14:23 PageViews:15:30IP:15:14Session:15:18 PageViews:16:32IP:16:21Session:16:27 PageViews:17:29IP:17:8Session:17:14 PageViews:18:36IP:18:18Session:18:22 PageViews:19:28IP:19:16Session:19:19 PageViews:20:44IP:20:20Session:20:29 PageViews:21:32IP:21:14Session:21:18 PageViews:22:8IP:22:6Session:22:8 PageViews:23:25IP:23:16Session:23:20 PageViews:24:21IP:24:8Session:24:12 PageViews:25:7IP:25:7Session:25:7 PageViews:26:35IP:26:12Session:26:19 PageViews:27:26IP:27:8Session:27:12 PageViews:28:7IP:28:5Session:28:7 PageViews:29:9IP:29:5Session:29:8 PageViews:30:22IP:30:6Session:30:8
57.6
43.2
28.8
14.4
0
Daily 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Pageview    Unique IPs Sessions   

สถิติรายวัน
D/M/Y ใน 1 เดือน
Page Views Unique IPs Sessions Return IPs
1/09/2013 17 11 14 3
2/09/2013 20 15 18 3
3/09/2013 25 14 20 5
4/09/2013 62 28 42 6
5/09/2013 33 17 23 6
6/09/2013 26 11 16 4
7/09/2013 28 12 15 3
8/09/2013 17 8 12 4
9/09/2013 42 15 25 9
10/09/2013 15 9 10 1
11/09/2013 26 9 17 3
12/09/2013 51 18 33 6
13/09/2013 24 12 17 3
14/09/2013 27 16 23 6
15/09/2013 30 14 18 4
16/09/2013 32 21 27 5
17/09/2013 29 8 14 5
18/09/2013 36 18 22 3
19/09/2013 28 16 19 3
20/09/2013 44 20 29 8
21/09/2013 32 14 18 4
22/09/2013 8 6 8 2
23/09/2013 25 16 20 4
24/09/2013 21 8 12 4
25/09/2013 7 7 7 0
26/09/2013 35 12 19 4
27/09/2013 26 8 12 3
28/09/2013 7 5 7 1
29/09/2013 9 5 8 3
30/09/2013 22 6 8 2
Unique 350 115
Summation 804 533
Unique IPs รายเดือนเป็น IP ที่ไม่ซ้ำกันทั้งเดือน ไม่เท่ากับผลรวม IP รายวัน

TOP Monthly Visitor
IP Country Pageview
203.158.120.51 Thailand 35
101.108.113.159 Thailand 26
110.171.39.119 Thailand 18
58.9.58.217 Thailand 15
110.77.148.200 Thailand 15
203.158.208.9 Thailand 13
171.4.250.30 Thailand 13
171.4.250.220 Thailand 13
115.87.126.159 Thailand 10
61.90.112.220 Thailand 9
171.98.34.156 Thailand 9
171.100.227.152 Thailand 9
125.27.177.139 Thailand 8
171.5.250.135 Thailand 8
125.25.123.184 Thailand 8
202.176.89.127 Thailand 7
115.87.146.105 Thailand 7
210.1.50.133 Thailand 7
58.11.3.146 Thailand 7
115.67.36.102 Thailand 7
203.155.196.103 Thailand 7
223.205.134.106 Thailand 7
202.29.239.22 Thailand 7
115.87.47.63 Thailand 7
203.130.144.108 Thailand 6
115.67.66.38 Thailand 6
61.19.82.66 Thailand 6
182.53.179.141 Thailand 6
114.109.51.179 Thailand 6
119.46.236.94 Thailand 6
TOP Referer
NAME Pageview Percent
www.ttcexpert.com 255 31.72
www.google.co.th 223 27.74
google. 177 22.01
bookmark 131 16.29
www.google.com 13 1.62
hao123.co.th 2 0.25
ask.com 1 0.12
www.kroobannok.com 1 0.12
yahoo. 1 0.12
TOP URL
NAME Pageview Percent
www.ttcexpert.com 801 99.63
ttcexpert.com 3 0.37
TOP OS
NAME Pageview Percent
Windows 7 416 51.74
Windows XP 183 22.76
Linux 78 9.70
Windows NT 6.2 54 6.72
Mac OS X 48 5.97
Mac OS X 10_7_5 10 1.24
Mac OS X 10_8_4 4 0.50
Windows Phone 8.0 3 0.37
Windows Vista 3 0.37
Mac OS X 10_8_0 1 0.12
Mac OS X 10_8_5 1 0.12
Mac OS X 10_7_2 1 0.12
Mac OS X 10_7_4 1 0.12
SymbianOS/9.1 1 0.12
TOP Browser
NAME Pageview Percent
Chrome/29.0.1547.66 Safari/537. 209 26.00
MSIE 8.0 138 17.16
Mozilla/5.0 77 9.58
Chrome/29.0.1547.62 Safari/537. 55 6.84
Chrome/29.0.1547.76 Safari/537. 49 6.09
MSIE 10.0 32 3.98
Chrome/29.0.1547.57 Safari/537. 30 3.73
Firefox/23.0 24 2.99
MSIE 9.0 24 2.99
Chrome/28.0.1500.95 Safari/537. 23 2.86
MSIE 7.0 19 2.36
Safari/8536.25 16 1.99
Firefox/24.0 15 1.87
Safari/536.30.1 12 1.49
Chrome/28.0.1500.72 Safari/537. 7 0.87
Chrome/10.0.648.127 Safari/534. 6 0.75
Safari/5327.55.215.229 4 0.50
Safari/115.67.195.190 3 0.37
Chrome/13.0.782.220 Safari/535. 3 0.37
Safari/53111.84.3.217 3 0.37
Firefox/3.6.13 3 0.37
Chrome/26.2.9999.797 Safari/537 3 0.37
Chrome/26.0.1410.43 Safari/537. 3 0.37
Safari/27.55.198.153 2 0.25
Safari/7115.67.69.59 2 0.25
Safari/27.55.44.99 2 0.25
Chrome/13.0.782.107 Safari/535. 2 0.25
Chrome/27.0.1453.110 Safari/537 2 0.25
MSIE 6.0 2 0.25
Chrome/31.0.1612.2 Safari/537.3 2 0.25
TOP PAGE
NAME Pageview Percent
index.html 178 22.14
index1 131 16.29
lessons_page3 92 11.44
ประวัติ ผศ.ดร.อภิชาติ สนธิสมบัติ 83 10.32
textbooks 67 8.33
lessons 36 4.48
E-learning 32 3.98
objective 27 3.36
training 25 3.11
lessons_page4 24 2.99
Knowledge Management 20 2.49
Interview_ITAP 13 1.62
lessons_page2 12 1.49
board 9 1.12
thumrong 8 1.00
contact_us 8 1.00
index_new 7 0.87
prapart 7 0.87
veera 6 0.75
elements 6 0.75
aumnart 3 0.37
Interview_new 3 0.37
Kultawat 3 0.37
Suggestion_for_Local_Dyers 1 0.12
chinothai 1 0.12
somchit 1 0.12
wison 1 0.12
TOP Domain
NAME Pageview Percent
Thailand (.th) 393 58.40
US Commercial (.com) 280 41.60
TOP Search Engine
NAME Pageview Percent
google. 63 94.03
hao123.co.th 2 2.99
ask.com 1 1.49
yahoo. 1 1.49
TOP Search Keyword
NAME Pageview Percent
road map โครงการ แผนที่นำทางด้านวิจัยและพัฒนาสำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย 4 5.97
หนังสือเรียน สิ่งทอ 4 5.97
สีรีแอกทีฟทำมาจากอะไร 3 4.48
กรณีศึกษา บริษัท คาร์เปท เมกเกอร์ (ประเทศไทย) จำ 3 4.48
อุตสาหกรรมการผลิต พรมทอมือ 2 2.99
คาามเป็นมาอุตสาหกรรมสิ่งทอ 2 2.99
รายชื่อผู้ผลิตสารเคมีสิ่งทอ 2 2.99
สิ่งทอ 2 2.99
roadmap textile วิจัย ประเทศไทย 2 2.99
โครงสร้างสีรีฟแอกทีฟ 2 2.99
เรียนว่ายน้ำโรงเรียนเปรมฤดีศึกษา 2 2.99
ศาสตราจารย์ (พิเศษ) อัจฉราพร ไศละสูต 2 2.99
วิศวกรรมเคมีสิ่งทอ 2 2.99
ฐานเงินเดือน เคมีสิ่งทอ 2 2.99
รายชื่อดอกเตอร์ 2 2.99
รายชื่อสารเคมีสิ่งทอ 1 1.49
ตัวอย่างประกาศนียบัตรการอบรม โรงแรม 1 1.49
เครื่องหมายกิตติมศักดิ์ 1 1.49
ศาสตราจารย์ (พิเศษ) อัจฉราพร ไศละสูต ผู้แต่ง 1 1.49
เส้นใย wet spinning เหมาะกับ 1 1.49
2535 ชวน หลีกภัย 1 1.49
ผลงานของ ผศ.ดร.อภิชาติ สนธิสมบัติ 1 1.49
ชนิดของสี รีแอคทีฟ 1 1.49
การย้อมสีรีแอคทีฟ 1 1.49
ความหมายของ flatbed screen 1 1.49
การพิมพ์สีรีแอคทีฟ 1 1.49
dry spinningกระบวนการ 1 1.49
วิทยุเพื่อการศึกษา อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 1 1.49
การ จำแนก สี ย้อม 1 1.49
การย้อมเส้นด้ายจึงเป็นสองสี 1 1.49

Copyright ©2001-2010 Truehits.net. All rights reserved. ลิขสิทธิ์ของบริษัท ศูนย์วิจัยนวัตกรรมอินเทอร์เน็ตไทย จำกัด 02-6417509