ชื่อสมาชิก :: www.ttcexpert.com | หมวด :: government | อันดับที่ปัจจุบันในชาร์ท :: 2411
[version เก่า] , update Flash, User's GuideShortcut to View Yesterday Report  show graph หน้าล็อกอิน| สถิติรายปี | สถิติรายเดือน | สถิติรายวัน | สถิติรายชั่วโมง | Eng
Top Visitor | Referer | URL | OS | Browser | PAGE | Domain | Search Engine | Search Keyword | Logout
Previous Month

Daily Stat เดือน [01/2014]
38 PageViews:1:6IP:1:5Session:1:6 PageViews:2:4IP:2:4Session:2:4 PageViews:3:27IP:3:7Session:3:11 PageViews:4:18IP:4:11Session:4:14 PageViews:5:8IP:5:8Session:5:8 PageViews:6:12IP:6:12Session:6:12 PageViews:7:15IP:7:8Session:7:11 PageViews:8:23IP:8:19Session:8:23 PageViews:9:20IP:9:11Session:9:15 PageViews:10:4IP:10:4Session:10:4 PageViews:11:7IP:11:5Session:11:6 PageViews:12:7IP:12:5Session:12:7 PageViews:13:26IP:13:14Session:13:20 PageViews:14:25IP:14:13Session:14:19 PageViews:15:28IP:15:13Session:15:20 PageViews:16:27IP:16:12Session:16:20 PageViews:17:0IP:17:0Session:17:0 PageViews:18:0IP:18:0Session:18:0 PageViews:19:0IP:19:0Session:19:0 PageViews:20:0IP:20:0Session:20:0 PageViews:21:0IP:21:0Session:21:0 PageViews:22:0IP:22:0Session:22:0 PageViews:23:0IP:23:0Session:23:0 PageViews:24:0IP:24:0Session:24:0 PageViews:25:0IP:25:0Session:25:0 PageViews:26:0IP:26:0Session:26:0 PageViews:27:0IP:27:0Session:27:0 PageViews:28:0IP:28:0Session:28:0 PageViews:29:0IP:29:0Session:29:0 PageViews:30:0IP:30:0Session:30:0 PageViews:31:0IP:31:0Session:31:0
30.4
22.8
15.2
7.6
0
Daily 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Pageview    Unique IPs Sessions   

สถิติรายวัน
D/M/Y ใน 1 เดือน
Page Views Unique IPs Sessions Return IPs
1/01/2014 6 5 6 1
2/01/2014 4 4 4 0
3/01/2014 27 7 11 2
4/01/2014 18 11 14 3
5/01/2014 8 8 8 0
6/01/2014 12 12 12 0
7/01/2014 15 8 11 2
8/01/2014 23 19 23 3
9/01/2014 20 11 15 4
10/01/2014 4 4 4 0
11/01/2014 7 5 6 1
12/01/2014 7 5 7 2
13/01/2014 26 14 20 6
14/01/2014 25 13 19 4
15/01/2014 28 13 20 4
16/01/2014 27 12 20 4
Unique 0 0
Summation 0 0
Unique IPs รายเดือนเป็น IP ที่ไม่ซ้ำกันทั้งเดือน ไม่เท่ากับผลรวม IP รายวัน


Copyright ©2001-2010 Truehits.net. All rights reserved. ลิขสิทธิ์ของบริษัท ศูนย์วิจัยนวัตกรรมอินเทอร์เน็ตไทย จำกัด 02-6417509