ชื่อเว็บไซต์สมาชิก :: ไทยเคมีสิ่งทอ | หมวด :: องค์กร-สมาคม | อันดับที่ปัจจุบันในชาร์ท :: 5155
หน้าล็อกอิน | ดูข้อมูลสถิติรายปี | ดูข้อมูลสถิติรายเดือน | ดูข้อมูลสถิติรายวัน | ดูข้อมูลสถิติรายชั่วโมง
Graph | DailyStat | Max Pageviews (Day) | Top Visitor | TOP ISP | TOP Proxy Server Name | Referer | URL | OS | Browser | PAGE | Domain | Search Engine | Search Keyword | Logout

สถิติรายวัน :: มกราคม 2548
212 PageViews::Daily:1:9Unique IP::Daily:1:6Session ::Daily:1:7 PageViews::Daily:2:10Unique IP::Daily:2:7Session ::Daily:2:9 PageViews::Daily:3:29Unique IP::Daily:3:17Session ::Daily:3:27 PageViews::Daily:4:18Unique IP::Daily:4:12Session ::Daily:4:16 PageViews::Daily:5:33Unique IP::Daily:5:21Session ::Daily:5:25 PageViews::Daily:6:26Unique IP::Daily:6:17Session ::Daily:6:18 PageViews::Daily:7:32Unique IP::Daily:7:18Session ::Daily:7:20 PageViews::Daily:8:44Unique IP::Daily:8:16Session ::Daily:8:24 PageViews::Daily:9:26Unique IP::Daily:9:17Session ::Daily:9:19 PageViews::Daily:10:36Unique IP::Daily:10:15Session ::Daily:10:22 PageViews::Daily:11:36Unique IP::Daily:11:20Session ::Daily:11:28 PageViews::Daily:12:44Unique IP::Daily:12:23Session ::Daily:12:32 PageViews::Daily:13:61Unique IP::Daily:13:22Session ::Daily:13:39 PageViews::Daily:14:47Unique IP::Daily:14:23Session ::Daily:14:34 PageViews::Daily:15:38Unique IP::Daily:15:29Session ::Daily:15:36 PageViews::Daily:16:48Unique IP::Daily:16:24Session ::Daily:16:34 PageViews::Daily:17:52Unique IP::Daily:17:23Session ::Daily:17:37 PageViews::Daily:18:49Unique IP::Daily:18:23Session ::Daily:18:43 PageViews::Daily:19:72Unique IP::Daily:19:44Session ::Daily:19:58 PageViews::Daily:20:71Unique IP::Daily:20:36Session ::Daily:20:56 PageViews::Daily:21:56Unique IP::Daily:21:39Session ::Daily:21:53 PageViews::Daily:22:78Unique IP::Daily:22:39Session ::Daily:22:65 PageViews::Daily:23:72Unique IP::Daily:23:38Session ::Daily:23:57 PageViews::Daily:24:75Unique IP::Daily:24:47Session ::Daily:24:63 PageViews::Daily:25:107Unique IP::Daily:25:48Session ::Daily:25:74 PageViews::Daily:26:94Unique IP::Daily:26:50Session ::Daily:26:70 PageViews::Daily:27:112Unique IP::Daily:27:52Session ::Daily:27:76 PageViews::Daily:28:43Unique IP::Daily:28:30Session ::Daily:28:37 PageViews::Daily:29:47Unique IP::Daily:29:31Session ::Daily:29:43 PageViews::Daily:30:29Unique IP::Daily:30:5Session ::Daily:30:14 PageViews::Daily:31:9Unique IP::Daily:31:4Session ::Daily:31:6
169
127
84
42
0
Daily 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
จำนวน Pageview    จำนวน Unique IP    จำนวน Unique Session   

สรุปสถิติเป็นรายวัน
วัน/เดือน/ปี ใน 1 เดือน
Page View Unique IP Unique Session Return Visitor
1 มกราคม 2548 9 6 7 1
2 มกราคม 2548 10 7 9 2
3 มกราคม 2548 29 17 27 6
4 มกราคม 2548 18 12 16 5
5 มกราคม 2548 33 21 25 7
6 มกราคม 2548 26 17 18 3
7 มกราคม 2548 32 18 20 9
8 มกราคม 2548 44 16 24 5
9 มกราคม 2548 26 17 19 4
10 มกราคม 2548 36 15 22 7
11 มกราคม 2548 36 20 28 5
12 มกราคม 2548 44 23 32 8
13 มกราคม 2548 61 22 39 11
14 มกราคม 2548 47 23 34 7
15 มกราคม 2548 38 29 36 8
16 มกราคม 2548 48 24 34 8
17 มกราคม 2548 52 23 37 8
18 มกราคม 2548 49 23 43 8
19 มกราคม 2548 72 44 58 18
20 มกราคม 2548 71 36 56 13
21 มกราคม 2548 56 39 53 9
22 มกราคม 2548 78 39 65 12
23 มกราคม 2548 72 38 57 12
24 มกราคม 2548 75 47 63 15
25 มกราคม 2548 107 48 74 16
26 มกราคม 2548 94 50 70 18
27 มกราคม 2548 112 52 76 22
28 มกราคม 2548 43 30 37 5
29 มกราคม 2548 47 31 43 10
30 มกราคม 2548 29 5 14 3
31 มกราคม 2548 9 4 6 2
Totals 1,503 625 1,142 229
Unique IP รายเดือนเป็น IP ที่ไม่ซ้ำกันทั้งเดือน ไม่เท่ากับผลรวม IP รายวัน

วันที่มี PageViews มากที่สุดประจำเดือน
วัน/เดือน/ปี จำนวน PageViews
27 มกราคม 2548 112

TOP Monthly Visitor :: ดูว่า IP ที่เข้ามาเยี่ยมชมมากสุดมาจาก ประเทศใด
IP Country Pageview
202.44.130.21 Thailand 88
202.44.130.20 Thailand 52
202.44.130.22 Thailand 39
203.150.217.115 Thailand 36
202.12.97.118 Thailand 29
203.150.217.116 Thailand 27
202.47.247.146 Thailand 26
203.150.217.117 Thailand 21
203.150.217.111 Thailand 20
203.156.23.82 Thailand 20
203.150.217.118 Thailand 15
203.150.217.114 Thailand 14
203.150.217.119 Thailand 12
203.149.4.102 Thailand 12
203.150.217.112 Thailand 10
203.150.217.120 Thailand 10
202.183.178.73 Thailand 10
203.209.92.92 Thailand 10
203.150.217.113 Thailand 9
210.86.130.44 Thailand 9
210.86.154.47 Thailand 9
202.44.130.121 Thailand 9
202.129.44.60 Thailand 9
202.183.142.5 Thailand 9
202.129.56.15 Thailand 8
202.28.27.3 Thailand 8
61.90.36.221 Thailand 8
203.146.108.241 Thailand 8
202.176.142.54 Thailand 8
61.90.112.42 Thailand 7

TOP Proxy Server Name
Proxy Server Name Forward IP Pageview
203.150.217.115 or 1.1 proxy115:3128 (squid/2.5.STABLE3) No 36
202.12.97.118 or 1.1 sqcache1.kku.ac.th:8088 (squid/2.5.STABLE1) No 29
203.150.217.116 or 1.1 proxy116:3128 (squid/2.5.STABLE3) No 27
203.150.217.117 or 1.1 proxy117:3128 (squid/2.5.STABLE3) No 21
203.150.217.111 or 1.1 proxy111:3128 (squid/2.5.STABLE3) No 20
203.150.217.118 or 1.1 proxy118:3128 (squid/2.5.STABLE3) No 15
203.150.217.114 or 1.1 proxy114:3128 (squid/2.5.STABLE3) No 14
203.150.217.119 or 1.1 proxy119:3128 (squid/2.5.STABLE3) No 12
203.150.217.112 or 1.1 proxy112:3128 (squid/2.5.STABLE3) No 10
203.150.217.120 or 1.1 proxy120:3128 (squid/2.5.STABLE3) No 10
203.150.217.113 or 1.1 proxy113:3128 (squid/2.5.STABLE3) No 9
202.129.44.60 or 1.0 proxy-com02:8080 (squid/2.5.STABLE1) No 9
202.28.27.3 or 1.1 Netcache (NetCache NetApp/5.5R6) No 8
203.146.108.241 or 1.0 PAKTHO No 8
202.176.142.54 or 1.0 proxy.company.com:8080 (squid/2.5.STABLE4-NT-CVS) No 8

TOP Referer
NAME Pageview Percent
google.co. 718 47.99%
bookmark 360 24.06%
www.ttcexpert.com 282 18.85%
yahoo.com 30 2.01%
google.com 28 1.87%
webindex.sanook.com 17 1.14%
www.en.rit.ac.th 11 0.74%
msn.com 10 0.67%
www.hunsa.com 6 0.40%
www.technicphotharam.com 5 0.33%
www.kapook.com 4 0.27%
organize.truehits.net 4 0.27%
www.yisou.com 2 0.13%
www.geocities.com 2 0.13%
www.google.ca 2 0.13%
www.baanjomyut.com 2 0.13%
members.thai.net 2 0.13%
www.blogger.com 1 0.07%
search8.vivisimo.com 1 0.07%
msnsearch.com 1 0.07%
altavista.com 1 0.07%
blockedreferrer 1 0.07%
www.avantfind.com 1 0.07%
www.trclabourunion.com 1 0.07%
www.google.ch 1 0.07%
www.google.cl 1 0.07%
www.tem100.com 1 0.07%
thaismecenter.com 1 0.07%

TOP URL
NAME Pageview Percent
www.ttcexpert.com 1448 96.40%
ttcexpert.com 54 3.60%

TOP OS
NAME Pageview Percent
Windows NT 5.1(Windows XP) 775 52.01%
Windows 98 651 43.69%
Windows NT 5.0(Windows 2000) 50 3.36%
Windows 7 0.47%
Windows 95 5 0.34%
Linux i686 2 0.13%

TOP Browser
NAME Pageview Percent
MSIE 6.0 1138 75.72%
MSIE 5.5 201 13.37%
MSIE 5.0 104 6.92%
MSIE 5.01 20 1.33%
MSIE 6.0b 18 1.20%
Mozilla/4.0 9 0.60%
Mozilla/3.01 4 0.27%
Firefox/1.0 3 0.20%
Mozilla/5.0 3 0.20%
Netscape/7.1 2 0.13%
Netscape/7.2 1 0.07%

TOP PAGE
NAME Pageview Percent
lesson 588 39.12%
Index26-8-47 495 32.93%
links 90 5.99%
textbook 87 5.79%
index 68 4.52%
apichart 52 3.46%
trainingpage 32 2.13%
Book 27 1.80%
undefined 14 0.93%
objective 13 0.86%
elements 7 0.47%
contact_us 6 0.40%
matichon 5 0.33%
chinothai 3 0.20%
somchit 3 0.20%
textiledefine 3 0.20%
veera 2 0.13%
aumnart 2 0.13%
register_training 2 0.13%
wison 2 0.13%
piyapong 1 0.07%
prapart 1 0.07%

TOP Domain
NAME Pageview Percent
Thailand (.th) 728 64.14%
US Commercial (.com) 391 34.45%
Network (.net) 6 0.53%
Canada (.ca) 2 0.18%
Turkey (.tr) 2 0.18%
Singapore (.sg) 2 0.18%
Colombia (.co) 1 0.09%
India (.in) 1 0.09%
Chile (.cl) 1 0.09%
Switzerland (.ch) 1 0.09%

TOP Search Engine
NAME Pageview Percent
google.co. 714 91.77%
yahoo.com 28 3.60%
google.com 26 3.34%
msn.com 10 1.29%

TOP Search Keyword
NAME Pageview Percent
พอลิเมอร์ 330 42.42%
เส้นใยสังเคราะห์ 48 6.17%
เทอร์โมพลาสติก 23 2.96%
พอลิไวนิลคลอไรด์ 20 2.57%
เทอร์โมเซตติ้ง 16 2.06%
สิ่งทอ 13 1.67%
เส้นใยไหม 12 1.54%
พอลิเอสเตอร์ 11 1.41%
พอลิสไตรีน 10 1.29%
การลอกแป้ง 9 1.16%
เรยอน 9 1.16%
การตกแต่งผ้า 7 0.90%
เส้นใย 7 0.90%
เส้นใยฝ้าย 7 0.90%
สีย้อม 6 0.77%
สีแอซิด 6 0.77%
การเย็บ 6 0.77%
5ส 6 0.77%
เส้นใยพอลิเอสเตอร์ 6 0.77%
พอลิเอไมด์ 6 0.77%
โรงงานฟอกย้อม 5 0.64%
การย้อมสี 5 0.64%
การถัก 5 0.64%
พอลิเมอร์ คือ 5 0.64%
ข่าว สิ่งทอ 5 0.64%
การปัก 4 0.51%
พอลิเมอร์ เส้นใยสังเคราะห์ 4 0.51%
เส้นใยกึ่งสังเคราะห์ 4 0.51%
ยางยืด 4 0.51%
การทำแห้ง 4 0.51%


Copyright © 2001 Truehits.gits.net.th. All rights reserved. ลิขสิทธิ์ของสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.)