ชื่อเว็บไซต์สมาชิก :: ไทยเคมีสิ่งทอ | หมวด :: องค์กร-สมาคม | อันดับที่ปัจจุบันในชาร์ท :: 3523
หน้าล็อกอิน | ดูข้อมูลสถิติรายปี | ดูข้อมูลสถิติรายเดือน | ดูข้อมูลสถิติรายวัน | ดูข้อมูลสถิติรายชั่วโมง
Graph | DailyStat | Max Pageviews (Day) | Top Visitor | TOP ISP | TOP Proxy Server Name | Referer | URL | OS | Browser | PAGE | Domain | Search Engine | Search Keyword | Logout

สถิติรายวัน :: ตุลาคม 2547
99 PageViews::Daily:1:32Unique IP::Daily:1:12Session ::Daily:1:15 PageViews::Daily:2:27Unique IP::Daily:2:4Session ::Daily:2:13 PageViews::Daily:3:23Unique IP::Daily:3:2Session ::Daily:3:11 PageViews::Daily:4:25Unique IP::Daily:4:10Session ::Daily:4:20 PageViews::Daily:5:14Unique IP::Daily:5:7Session ::Daily:5:11 PageViews::Daily:6:15Unique IP::Daily:6:8Session ::Daily:6:12 PageViews::Daily:7:16Unique IP::Daily:7:9Session ::Daily:7:11 PageViews::Daily:8:42Unique IP::Daily:8:9Session ::Daily:8:15 PageViews::Daily:9:14Unique IP::Daily:9:6Session ::Daily:9:10 PageViews::Daily:10:18Unique IP::Daily:10:6Session ::Daily:10:15 PageViews::Daily:11:30Unique IP::Daily:11:9Session ::Daily:11:21 PageViews::Daily:12:55Unique IP::Daily:12:12Session ::Daily:12:17 PageViews::Daily:13:21Unique IP::Daily:13:12Session ::Daily:13:13 PageViews::Daily:14:32Unique IP::Daily:14:13Session ::Daily:14:24 PageViews::Daily:15:30Unique IP::Daily:15:12Session ::Daily:15:24 PageViews::Daily:16:25Unique IP::Daily:16:5Session ::Daily:16:11 PageViews::Daily:17:19Unique IP::Daily:17:4Session ::Daily:17:10 PageViews::Daily:18:56Unique IP::Daily:18:8Session ::Daily:18:23 PageViews::Daily:19:42Unique IP::Daily:19:12Session ::Daily:19:28 PageViews::Daily:20:33Unique IP::Daily:20:10Session ::Daily:20:25 PageViews::Daily:21:32Unique IP::Daily:21:15Session ::Daily:21:23 PageViews::Daily:22:84Unique IP::Daily:22:12Session ::Daily:22:40 PageViews::Daily:23:13Unique IP::Daily:23:5Session ::Daily:23:8 PageViews::Daily:24:71Unique IP::Daily:24:8Session ::Daily:24:22 PageViews::Daily:25:89Unique IP::Daily:25:11Session ::Daily:25:37 PageViews::Daily:26:59Unique IP::Daily:26:14Session ::Daily:26:34 PageViews::Daily:27:43Unique IP::Daily:27:13Session ::Daily:27:21 PageViews::Daily:28:17Unique IP::Daily:28:3Session ::Daily:28:10 PageViews::Daily:29:68Unique IP::Daily:29:12Session ::Daily:29:40 PageViews::Daily:30:44Unique IP::Daily:30:9Session ::Daily:30:28 PageViews::Daily:31:63Unique IP::Daily:31:13Session ::Daily:31:45
79
59
39
19
0
Daily 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
จำนวน Pageview    จำนวน Unique IP    จำนวน Unique Session   

สรุปสถิติเป็นรายวัน
วัน/เดือน/ปี ใน 1 เดือน
Page View Unique IP Unique Session Return Visitor
1 ตุลาคม 2547 32 12 15 6
2 ตุลาคม 2547 27 4 13 4
3 ตุลาคม 2547 23 2 11 2
4 ตุลาคม 2547 25 10 20 7
5 ตุลาคม 2547 14 7 11 4
6 ตุลาคม 2547 15 8 12 5
7 ตุลาคม 2547 16 9 11 3
8 ตุลาคม 2547 42 9 15 4
9 ตุลาคม 2547 14 6 10 3
10 ตุลาคม 2547 18 6 15 2
11 ตุลาคม 2547 30 9 21 4
12 ตุลาคม 2547 55 12 17 5
13 ตุลาคม 2547 21 12 13 3
14 ตุลาคม 2547 32 13 24 7
15 ตุลาคม 2547 30 12 24 5
16 ตุลาคม 2547 25 5 11 3
17 ตุลาคม 2547 19 4 10 2
18 ตุลาคม 2547 56 8 23 4
19 ตุลาคม 2547 42 12 28 3
20 ตุลาคม 2547 33 10 25 5
21 ตุลาคม 2547 32 15 23 7
22 ตุลาคม 2547 84 12 40 7
23 ตุลาคม 2547 13 5 8 3
24 ตุลาคม 2547 71 8 22 5
25 ตุลาคม 2547 89 11 37 4
26 ตุลาคม 2547 59 14 34 2
27 ตุลาคม 2547 43 13 21 7
28 ตุลาคม 2547 17 3 10 1
29 ตุลาคม 2547 68 12 40 5
30 ตุลาคม 2547 44 9 28 2
31 ตุลาคม 2547 63 13 45 7
Totals 1,152 218 637 95
Unique IP รายเดือนเป็น IP ที่ไม่ซ้ำกันทั้งเดือน ไม่เท่ากับผลรวม IP รายวัน

วันที่มี PageViews มากที่สุดประจำเดือน
วัน/เดือน/ปี จำนวน PageViews
25 ตุลาคม 2547 89

TOP Monthly Visitor :: ดูว่า IP ที่เข้ามาเยี่ยมชมมากสุดมาจาก ประเทศใด
IP Country Pageview
203.158.111.59 Thailand 563
203.145.6.78 Thailand 37
202.176.142.228 Thailand 29
210.1.4.129 Thailand 25
203.156.191.85 Thailand 24
203.155.157.125 Thailand 19
61.90.72.94 Thailand 13
203.151.122.236 Thailand 12
202.176.188.208 Thailand 10
221.128.99.177 Thailand 9
61.90.97.187 Thailand 8
202.183.130.208 Thailand 8
61.90.16.139 Thailand 7
203.156.48.171 Thailand 7
203.155.194.254 Thailand 7
193.170.53.9 Austria 7
203.209.114.92 Thailand 6
203.156.27.160 Thailand 6
203.155.45.199 Thailand 6
202.176.142.124 Thailand 6
202.57.159.39 Thailand 6
202.133.168.233 Thailand 5
203.150.217.116 Thailand 5
203.150.217.117 Thailand 5
203.150.217.118 Thailand 5
61.90.34.29 Thailand 5
203.118.82.71 Thailand 5
202.183.139.220 Thailand 5
61.90.12.10 Thailand 5
203.144.176.98 Thailand 4

TOP Proxy Server Name
Proxy Server Name Forward IP Pageview
202.176.142.228 or 1.0 Proxy+ (v3.00 http://www.proxyplus.cz) No 29
210.1.4.129 or 1.0 BKPROX01 No 25
203.155.157.125 or 1.0 ns.sample.co.th:8080 (Squid/2.4.STABLE7) No 19
203.156.48.171 or 1.0 Proxy+ (v3.00 http://www.proxyplus.cz) No 7
203.150.217.116 or 1.1 proxy116:3128 (squid/2.5.STABLE3) No 5
203.150.217.117 or 1.1 proxy117:3128 (squid/2.5.STABLE3) No 5
203.150.217.118 or 1.1 proxy07:3128 (squid/2.5.STABLE3) No 5

TOP Referer
NAME Pageview Percent
bookmark 564 48.96%
www.ttcexpert.com 387 33.59%
google.co. 123 10.68%
yahoo.com 18 1.56%
webindex.sanook.com 11 0.95%
blockedreferrer 7 0.61%
www.kapook.com 6 0.52%
www.hunsa.com 6 0.52%
google.com 5 0.43%
www.en.rit.ac.th 3 0.26%
organize.truehits.net 3 0.26%
bkk.chaiyo.com 2 0.17%
www.baanjomyut.com 2 0.17%
msn.com 2 0.17%
www.thaismecenter.com 2 0.17%
www.108-1009.com 2 0.17%
mail2.lemononline.com 1 0.09%
www.jobtopgun.com 1 0.09%
search.msn.it 1 0.09%
tem100.com 1 0.09%
hidden-referrer 1 0.09%
excite 1 0.09%
finder.thaigov.net 1 0.09%
ttcexpert.com 1 0.09%
www.google.co.th 1 0.09%

TOP URL
NAME Pageview Percent
www.ttcexpert.com 1148 99.65%
ttcexpert.com 4 0.35%

TOP OS
NAME Pageview Percent
Windows 98 682 59.20%
Windows NT 5.1(Windows XP) 329 28.56%
Windows NT 5.0(Windows 2000) 116 10.07%
Windows 95 23 2.00%
Windows 2 0.17%

TOP Browser
NAME Pageview Percent
MSIE 6.0 942 81.91%
MSIE 5.5 84 7.30%
MSIE 5.01 66 5.74%
MSIE 5.0 54 4.70%
MSIE 6.0b 4 0.35%

TOP PAGE
NAME Pageview Percent
Index26-8-47 681 59.11%
links 194 16.84%
textbook 116 10.07%
index 38 3.30%
lesson 29 2.52%
objective 17 1.48%
undefined 17 1.48%
trainingpage 14 1.22%
Book 10 0.87%
Useful Links 9 0.78%
elements 7 0.61%
apichart 7 0.61%
contact_us 5 0.43%
matichon 4 0.35%
textiledefine 2 0.17%
search 2 0.17%

TOP Domain
NAME Pageview Percent
US Commercial (.com) 447 77.07%
Thailand (.th) 127 21.90%
Network (.net) 4 0.69%
United Kingdom (.uk) 1 0.17%
Italy (.it) 1 0.17%

TOP Search Engine
NAME Pageview Percent
google.co. 123 87.86%
yahoo.com 10 7.14%
google.com 5 3.57%
excite 1 0.71%
msn.com 1 0.71%

TOP Search Keyword
NAME Pageview Percent
สิ่งทอ 13 9.29%
สีย้อม 8 5.71%
เส้นใยไหม 8 5.71%
นาโน 7 5.00%
วิศวกรรมสิ่งทอ 5 3.57%
เส้นใยสังเคราะห์ 4 2.86%
พอลิเมอร์ 4 2.86%
ขนอูฐ 4 2.86%
เส้นใยขนสัตว์ 4 2.86%
สีรีแอคทีฟ 4 2.86%
การย้อมเส้นใย 4 2.86%
www.ttcexpert.com 3 2.14%
การย้อมสี 3 2.14%
ศูนย์กลางสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 3 2.14%
การฟอกขาว 3 2.14%
การย้อมเส้นด้าย 3 2.14%
จรรยาบรรณวิศวกร 3 2.14%
วัสดุศาสตร์ 3 2.14%
ไบโอเทคโนโลยี 3 2.14%
สีย้อม สิ่งทอ 2 1.43%
ดร.อภิชาติ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2 1.43%
job textile 2 1.43%
การทำแม่พิมพ์ 2 1.43%
กระบวนการย้อม 2 1.43%
หน่วย si 2 1.43%
การพิมพ์สิ่งทอ 2 1.43%
เส้นใยกึ่งสังเคราะห์ 2 1.43%
ยางยืด 2 1.43%
เครื่องจักร 2 1.43%
พอลิเอไมด์ 2 1.43%


Copyright © 2001 Truehits.gits.net.th. All rights reserved. ลิขสิทธิ์ของสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.)