ชื่อเว็บไซต์สมาชิก :: www.ttcexpert.com | หมวด :: หน่วยงานราชการ,องค์กร | อันดับที่ปัจจุบันในชาร์ท :: 2732
User's GuideShortcut to View Yesterday Report หน้าล็อกอิน| สถิติรายปี | สถิติรายเดือน | สถิติรายวัน | สถิติรายชั่วโมง | Eng
Top Visitor | Referer | URL | OS | Browser | PAGE | Domain | Search Engine | Search Keyword | Logout
| Next Month

Daily Stat เดือน [10/2006]
238 PageViews:1:78IP:1:35Session:1:59 PageViews:2:93IP:2:38Session:2:57 PageViews:3:81IP:3:33Session:3:52 PageViews:4:89IP:4:34Session:4:46 PageViews:5:138IP:5:39Session:5:76 PageViews:6:69IP:6:48Session:6:67 PageViews:7:71IP:7:27Session:7:39 PageViews:8:27IP:8:21Session:8:27 PageViews:9:87IP:9:33Session:9:58 PageViews:10:65IP:10:35Session:10:48 PageViews:11:97IP:11:36Session:11:56 PageViews:12:69IP:12:30Session:12:46 PageViews:13:45IP:13:25Session:13:39 PageViews:14:52IP:14:23Session:14:37 PageViews:15:34IP:15:23Session:15:27 PageViews:16:74IP:16:30Session:16:49 PageViews:17:84IP:17:28Session:17:44 PageViews:18:89IP:18:28Session:18:44 PageViews:19:60IP:19:28Session:19:44 PageViews:20:73IP:20:35Session:20:50 PageViews:21:59IP:21:19Session:21:33 PageViews:22:41IP:22:18Session:22:31 PageViews:23:33IP:23:17Session:23:29 PageViews:24:132IP:24:43Session:24:83 PageViews:25:81IP:25:38Session:25:54 PageViews:26:92IP:26:38Session:26:54 PageViews:27:62IP:27:40Session:27:55 PageViews:28:52IP:28:28Session:28:42 PageViews:29:51IP:29:25Session:29:39 PageViews:30:96IP:30:41Session:30:61 PageViews:31:113IP:31:48Session:31:74
190.4
142.8
95.2
47.6
0
Daily 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Pageview    Unique IPs Sessions   

สถิติรายวัน
D/M/Y ใน 1 เดือน
Page Views Unique IPs Sessions Return IPs
1/10/2006 78 35 59 17
2/10/2006 93 38 57 8
3/10/2006 81 33 52 12
4/10/2006 89 34 46 10
5/10/2006 138 39 76 18
6/10/2006 69 48 67 16
7/10/2006 71 27 39 8
8/10/2006 27 21 27 3
9/10/2006 87 33 58 11
10/10/2006 65 35 48 11
11/10/2006 97 36 56 12
12/10/2006 69 30 46 13
13/10/2006 45 25 39 10
14/10/2006 52 23 37 10
15/10/2006 34 23 27 5
16/10/2006 74 30 49 8
17/10/2006 84 28 44 11
18/10/2006 89 28 44 12
19/10/2006 60 28 44 13
20/10/2006 73 35 50 11
21/10/2006 59 19 33 9
22/10/2006 41 18 31 5
23/10/2006 33 17 29 7
24/10/2006 132 43 83 21
25/10/2006 81 38 54 14
26/10/2006 92 38 54 10
27/10/2006 62 40 55 13
28/10/2006 52 28 42 9
29/10/2006 51 25 39 8
30/10/2006 96 41 61 13
31/10/2006 113 48 74 15
Unique 2287 862 1520 313
Unique IPs รายเดือนเป็น IP ที่ไม่ซ้ำกันทั้งเดือน ไม่เท่ากับผลรวม IP รายวัน

TOP Monthly Visitor
IP Country Pageview
203.158.118.14 Thailand 45
202.95.71.163 Singapore 30
125.24.195.48 Thailand 28
203.172.184.69 Thailand 27
203.158.118.15 Thailand 26
202.143.148.98 Thailand 22
58.147.72.142 Thailand 21
203.153.171.65 Thailand 21
125.24.134.68 Thailand 21
203.88.224.59 Australia 20
58.10.210.143 Thailand 19
125.25.61.31 Thailand 18
58.8.183.65 Thailand 18
203.144.168.234 Thailand 17
202.183.185.130 Thailand 16
210.1.43.50 Thailand 16
202.28.51.60 Thailand 16
203.113.76.75 Thailand 16
203.170.228.172 Thailand 16
203.147.33.1 Thailand 15
61.19.25.106 Thailand 15
58.10.18.44 Thailand 15
202.129.53.66 Thailand 15
203.172.199.254 Thailand 15
124.157.144.40 Thailand 14
203.144.169.114 Thailand 14
203.113.50.140 Thailand 13
210.213.30.82 Thailand 13
222.123.57.223 Hong Kong 12
58.64.90.222 Thailand 12
TOP Referer
NAME Pageview Percent
www.ttcexpert.com 883 38.81
google. 821 36.09
bookmark 429 18.86
search.sanook.com 33 1.45
webindex.sanook.com 26 1.14
yahoo.com 16 0.70
www.baanjomyut.com 16 0.70
board.truehits.net 13 0.57
www.hunsa.com 4 0.18
www.google.co.th 4 0.18
www.en.rmutt.ac.th 3 0.13
members.thai.net 3 0.13
www.en.rmut.ac.th 2 0.09
blockedreferrer 2 0.09
media.nipa.co.th 2 0.09
www.piatom.com 2 0.09
webindex.meemodel.com 2 0.09
www.google.com 1 0.04
www.kapook.com 1 0.04
search.sweetim.com 1 0.04
www.mwit.ac.th 1 0.04
government.truehits.net 1 0.04
sansarn.com 1 0.04
www.eppo.go.th 1 0.04
www.avantfind.com 1 0.04
search.bitcomet-toolbar.com 1 0.04
www.geocities.com 1 0.04
www.trclabourunion.com 1 0.04
trclabourunion.com 1 0.04
www.tourthai.com 1 0.04
TOP URL
NAME Pageview Percent
www.ttcexpert.com 2285 99.96
ttcexpert.com 1 0.04
TOP OS
NAME Pageview Percent
Windows NT 5.1(Windows XP) 2003 87.70
Windows 98 161 7.05
Windows 59 2.58
Windows NT 5.0(Windows 2000) 48 2.10
Macintosh 10 0.44
Linux i686 1 0.04
Linux 1 0.04
Windows NT 5.2 1 0.04
TOP Browser
NAME Pageview Percent
MSIE 6.0 2119 92.65
Firefox/1.5.0.7 49 2.14
MSIE 5.5 39 1.71
MSIE 7.0 28 1.22
MSIE 5.0 16 0.70
Mozilla/5.0 10 0.44
Firefox/2.0 7 0.31
Opera/9.02 5 0.22
Firefox/1.0.7 3 0.13
Mozilla/4.0 3 0.13
MSIE 5.01 2 0.09
MSIE 6.0b 2 0.09
Firefox/2.0b2 1 0.04
Konqueror/3.2 1 0.04
MSIE 7.0b 1 0.04
Opera/9.01 1 0.04
TOP PAGE
NAME Pageview Percent
index_July2006 753 32.93
lessons 546 23.87
lessons_page2 207 9.05
lessons_page3 191 8.35
textbooks 163 7.13
thumrong 78 3.41
training 62 2.71
objective 60 2.62
elements 28 1.22
prapart 27 1.18
chinothai 21 0.92
index_new 20 0.87
webstat 18 0.79
Kultawat 17 0.74
somchit 16 0.70
contact_us 16 0.70
Interview_ITAP 13 0.57
Suggestion_for_Local_Dyers 12 0.52
aumnart 11 0.48
piyapong 11 0.48
tithikron 6 0.26
wison 5 0.22
veera 3 0.13
introduction to textiles 2 0.09
index 1 0.04
TOP Domain
NAME Pageview Percent
US Commercial (.com) 1049 56.73
Thailand (.th) 777 42.02
Network (.net) 17 0.92
France (.fr) 1 0.05
China (.cn) 1 0.05
Slovak Republic (.sk) 1 0.05
Japan (.jp) 1 0.05
Malaysia (.my) 1 0.05
Australia (.au) 1 0.05
TOP Search Engine
NAME Pageview Percent
google. 820 94.25
search.sanook.com 33 3.79
yahoo.com 16 1.84
sansarn.com 1 0.11
TOP Search Keyword
NAME Pageview Percent
พอลิเมอร์ 216 24.83
เส้นใย 56 6.44
เส้นใยสังเคราะห์ 55 6.32
สิ่งทอ 32 3.68
โรงเรียนไทยวิจิตรศิลป์ 25 2.87
ชนิดของผ้า 19 2.18
ลายผ้าทอ 18 2.07
เส้นด้าย 15 1.72
ลายทอ 13 1.49
ตารางธาต 9 1.03
วิศวกรรมสิ่งทอ 8 0.92
เคมีสิ่งทอ 8 0.92
เส้นใย พอลิเมอร์ 7 0.80
สมาคมสิ่งทอไทยล้านนา 7 0.80
บริษัทสหยูฅ่ยนจำกัด 7 0.80
เรืองรักเรียน 7 0.80
การย้อมสี 6 0.69
การฟอกขาว 6 0.69
เบกาไลท์ 6 0.69
กระบวนการย้อม 6 0.69
เทอร์โมพลาสติก 6 0.69
การย้อมเส้นด้าย 6 0.69
กุลธวัช เจริญผล 6 0.69
ความปลอดภัยในโรงงาน 6 0.69
glass transition 5 0.57
คาร์เปท อินเตอร์ 5 0.57
เส้นใยโปรตีน 5 0.57
copolymer 5 0.57
สีรีแอคทีฟ 5 0.57
gramma textile 5 0.57

Copyright ©2001-2006 Truehits.net. All rights reserved. ลิขสิทธิ์ของสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.)