ชื่อเว็บไซต์สมาชิก :: ไทยเคมีสิ่งทอ | หมวด :: องค์กร-สมาคม | อันดับที่ปัจจุบันในชาร์ท :: 2783
หน้าล็อกอิน | ดูข้อมูลสถิติรายปี | ดูข้อมูลสถิติรายเดือน | ดูข้อมูลสถิติรายวัน | ดูข้อมูลสถิติรายชั่วโมง
Graph | DailyStat | Max Pageviews (Day) | Top Visitor | TOP ISP | TOP Proxy Server Name | Referer | URL | OS | Browser | PAGE | Domain | Search Engine | Search Keyword | Logout

สถิติรายวัน :: พฤศจิกายน 2547
90 PageViews::Daily:1:37Unique IP::Daily:1:13Session ::Daily:1:26 PageViews::Daily:2:66Unique IP::Daily:2:21Session ::Daily:2:47 PageViews::Daily:3:39Unique IP::Daily:3:12Session ::Daily:3:20 PageViews::Daily:4:34Unique IP::Daily:4:16Session ::Daily:4:23 PageViews::Daily:5:70Unique IP::Daily:5:22Session ::Daily:5:34 PageViews::Daily:6:19Unique IP::Daily:6:13Session ::Daily:6:14 PageViews::Daily:7:32Unique IP::Daily:7:14Session ::Daily:7:23 PageViews::Daily:8:71Unique IP::Daily:8:23Session ::Daily:8:31 PageViews::Daily:9:37Unique IP::Daily:9:16Session ::Daily:9:22 PageViews::Daily:10:63Unique IP::Daily:10:31Session ::Daily:10:37 PageViews::Daily:11:52Unique IP::Daily:11:21Session ::Daily:11:34 PageViews::Daily:12:18Unique IP::Daily:12:10Session ::Daily:12:16 PageViews::Daily:13:26Unique IP::Daily:13:16Session ::Daily:13:21 PageViews::Daily:14:37Unique IP::Daily:14:16Session ::Daily:14:19 PageViews::Daily:15:47Unique IP::Daily:15:20Session ::Daily:15:28 PageViews::Daily:16:26Unique IP::Daily:16:17Session ::Daily:16:20 PageViews::Daily:17:39Unique IP::Daily:17:14Session ::Daily:17:19 PageViews::Daily:18:44Unique IP::Daily:18:20Session ::Daily:18:29 PageViews::Daily:19:35Unique IP::Daily:19:13Session ::Daily:19:20 PageViews::Daily:20:38Unique IP::Daily:20:13Session ::Daily:20:24 PageViews::Daily:21:25Unique IP::Daily:21:17Session ::Daily:21:23 PageViews::Daily:22:27Unique IP::Daily:22:21Session ::Daily:22:22 PageViews::Daily:23:41Unique IP::Daily:23:24Session ::Daily:23:32 PageViews::Daily:24:53Unique IP::Daily:24:30Session ::Daily:24:38 PageViews::Daily:25:57Unique IP::Daily:25:19Session ::Daily:25:30 PageViews::Daily:26:55Unique IP::Daily:26:22Session ::Daily:26:36 PageViews::Daily:27:66Unique IP::Daily:27:32Session ::Daily:27:47 PageViews::Daily:28:80Unique IP::Daily:28:37Session ::Daily:28:60 PageViews::Daily:29:59Unique IP::Daily:29:28Session ::Daily:29:41 PageViews::Daily:30:39Unique IP::Daily:30:27Session ::Daily:30:35
72
54
36
18
0
Daily 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
จำนวน Pageview    จำนวน Unique IP    จำนวน Unique Session   

สรุปสถิติเป็นรายวัน
วัน/เดือน/ปี ใน 1 เดือน
Page View Unique IP Unique Session Return Visitor
1 พฤศจิกายน 2547 37 13 26 7
2 พฤศจิกายน 2547 66 21 47 10
3 พฤศจิกายน 2547 39 12 20 6
4 พฤศจิกายน 2547 34 16 23 6
5 พฤศจิกายน 2547 70 22 34 11
6 พฤศจิกายน 2547 19 13 14 5
7 พฤศจิกายน 2547 32 14 23 4
8 พฤศจิกายน 2547 71 23 31 11
9 พฤศจิกายน 2547 37 16 22 6
10 พฤศจิกายน 2547 63 31 37 11
11 พฤศจิกายน 2547 52 21 34 6
12 พฤศจิกายน 2547 18 10 16 3
13 พฤศจิกายน 2547 26 16 21 5
14 พฤศจิกายน 2547 37 16 19 7
15 พฤศจิกายน 2547 47 20 28 11
16 พฤศจิกายน 2547 26 17 20 6
17 พฤศจิกายน 2547 39 14 19 6
18 พฤศจิกายน 2547 44 20 29 8
19 พฤศจิกายน 2547 35 13 20 6
20 พฤศจิกายน 2547 38 13 24 6
21 พฤศจิกายน 2547 25 17 23 5
22 พฤศจิกายน 2547 27 21 22 3
23 พฤศจิกายน 2547 41 24 32 8
24 พฤศจิกายน 2547 53 30 38 10
25 พฤศจิกายน 2547 57 19 30 12
26 พฤศจิกายน 2547 55 22 36 9
27 พฤศจิกายน 2547 66 32 47 13
28 พฤศจิกายน 2547 80 37 60 15
29 พฤศจิกายน 2547 59 28 41 7
30 พฤศจิกายน 2547 39 27 35 5
Totals 1,332 461 871 183
Unique IP รายเดือนเป็น IP ที่ไม่ซ้ำกันทั้งเดือน ไม่เท่ากับผลรวม IP รายวัน

วันที่มี PageViews มากที่สุดประจำเดือน
วัน/เดือน/ปี จำนวน PageViews
28 พฤศจิกายน 2547 80

TOP Monthly Visitor :: ดูว่า IP ที่เข้ามาเยี่ยมชมมากสุดมาจาก ประเทศใด
IP Country Pageview
203.158.111.60 Thailand 62
202.44.130.121 Thailand 51
203.158.111.59 Thailand 46
202.44.130.120 Thailand 41
203.150.217.116 Thailand 37
202.5.80.109 Thailand 33
210.1.4.129 Thailand 23
203.150.217.111 Thailand 18
61.90.93.80 Thailand 18
202.47.247.130 Thailand 18
202.44.135.34 Thailand 16
202.28.27.3 Thailand 14
202.28.43.144 Thailand 14
158.108.88.115 Thailand 13
202.28.77.30 Thailand 13
203.155.157.125 Thailand 13
203.144.212.230 Thailand 12
203.148.252.236 Thailand 12
203.156.28.115 Thailand 11
203.158.173.32 Thailand 11
203.150.217.113 Thailand 10
203.150.217.120 Thailand 10
202.176.125.74 Thailand 10
202.28.6.18 Thailand 10
221.128.97.135 Thailand 9
202.12.74.9 Thailand 9
203.152.35.174 Thailand 9
61.19.148.196 Thailand 9
203.150.217.118 Thailand 8
138.232.1.228 Austria 8

TOP Proxy Server Name
Proxy Server Name Forward IP Pageview
202.44.130.120 or 1.0 cache.non.rit.ac.th:8080 (squid/2.5.STABLE4), 1.0 cache2.nec.rit.ac.th:8080 (squid/2.5.STABLE4) No 41
203.150.217.116 or 1.1 proxy116:3128 (squid/2.5.STABLE3) No 37
210.1.4.129 or 1.0 BKPROX01 No 23
203.150.217.111 or 1.0 linux.intranet:8080 (Squid/2.4.STABLE3), 1.0 proxy111:3128 (squid/2.5.STABLE3) No 18
202.44.135.34 or 1.0 proxy2.su.ac.th:3128 (squid/2.5.STABLE3), 1.0 cache1.su.ac.th:8080 (squid/2.5.STABLE3) No 16
202.28.27.3 or 1.0 proxy2.cmu.ac.th:8080 (squid/2.5.STABLE3), 1.0 Netcache (NetCache NetApp/5.5R6) No 14
202.28.77.30 or 1.0 proxy30.buu.ac.th:8080 (squid/2.5.STABLE5) No 13
203.155.157.125 or 1.0 PHOTHARAM No 13
203.148.252.236 or 1.1 tproxy4.anet.net.th:80 (squid/2.5.STABLE4) No 12
203.150.217.113 or 1.1 proxy113:3128 (squid/2.5.STABLE3) No 10
203.150.217.120 or 1.1 proxy120:3128 (squid/2.5.STABLE3) No 10
202.28.6.18 or 1.1 proxy-bkt (NetCache NetApp/5.5R2) No 10
202.12.74.9 or 1.0 cache.psu.ac.th:8080 (squid/2.5.STABLE4) No 9
61.19.148.196 or 1.1 NET:3128 (squid/2.5.STABLE6-20040905) No 9
203.150.217.118 or 1.1 proxy118:3128 (squid/2.5.STABLE3) No 8
138.232.1.228 or 1.1 proxy.uibk.ac.at:3128 (squid/2.5.STABLE6), 1.0 truehits2.gits.net.th No 8

TOP Referer
NAME Pageview Percent
google.co. 435 32.68%
bookmark 399 29.98%
www.ttcexpert.com 368 27.65%
www.hunsa.com 24 1.80%
webindex.sanook.com 21 1.58%
yahoo.com 15 1.13%
google.com 15 1.13%
www.en.rit.ac.th 8 0.60%
www.google.at 7 0.53%
www.kapook.com 6 0.45%
organize.truehits.net 5 0.38%
ttcexpert.com 5 0.38%
bkk.chaiyo.com 3 0.23%
blockedreferrer 3 0.23%
msn.com 3 0.23%
www.google.co.th 3 0.23%
mail.sanook.com 2 0.15%
www.thaismecenter.com 2 0.15%
www.google.com 1 0.08%
search.msn.co.uk 1 0.08%
www.tem100.com 1 0.08%
www.baanjomyut.com 1 0.08%
www.thailook.com 1 0.08%
alltheweb.com 1 0.08%
www.108-1009.com 1 0.08%

TOP URL
NAME Pageview Percent
www.ttcexpert.com 1320 99.17%
ttcexpert.com 11 0.83%

TOP OS
NAME Pageview Percent
Windows NT 5.1(Windows XP) 646 48.68%
Windows 98 553 41.67%
Windows NT 5.0(Windows 2000) 102 7.69%
Windows 12 0.90%
Windows 95 12 0.90%
Linux i686 1 0.08%
Windows NT 5.2 1 0.08%

TOP Browser
NAME Pageview Percent
MSIE 6.0 1024 77.28%
MSIE 5.5 152 11.47%
MSIE 5.0 88 6.64%
MSIE 5.01 36 2.72%
MSIE 6.0b 14 1.06%
Netscape/7.1 8 0.60%
Mozilla 1.6 1 0.08%
Netscape/7.02 1 0.08%
Netscape/7.2 1 0.08%

TOP PAGE
NAME Pageview Percent
Index26-8-47 600 45.05%
lesson 219 16.44%
textbook 205 15.39%
index 56 4.20%
links 52 3.90%
Book 37 2.78%
undefined 34 2.55%
apichart 34 2.55%
trainingpage 34 2.55%
objective 24 1.80%
elements 21 1.58%
register_training 5 0.38%
contact_us 4 0.30%
textiledefine 3 0.23%
matichon 3 0.23%
piyapong 1 0.08%

TOP Domain
NAME Pageview Percent
US Commercial (.com) 470 50.59%
Thailand (.th) 446 48.01%
Austria (.at) 7 0.75%
Network (.net) 5 0.54%
United Kingdom (.uk) 1 0.11%

TOP Search Engine
NAME Pageview Percent
google.co. 435 93.55%
yahoo.com 13 2.80%
google.com 13 2.80%
msn.com 3 0.65%
alltheweb.com 1 0.22%

TOP Search Keyword
NAME Pageview Percent
พอลิเมอร์ 63 13.55%
เส้นใยสังเคราะห์ 28 6.02%
สิ่งทอ 23 4.95%
การย้อมสี 17 3.66%
นาโน 16 3.44%
เส้นใยเซลลูโลส 14 3.01%
เส้นใยไหม 13 2.80%
เส้นใยกึ่งสังเคราะห์ 11 2.37%
พอลิเอไมด์ 11 2.37%
สีย้อม 9 1.94%
เส้นใยขนสัตว์ 8 1.72%
พอลิสไตรีน 7 1.51%
เคมีสิ่งทอ 6 1.29%
พอลิไวนิลแอลกอฮอล์ 6 1.29%
เส้นใยพอลิเอสเตอร์ 6 1.29%
การทำแห้ง 6 1.29%
ชื่อสารเคมี 5 1.08%
เส้นใยป่าน 5 1.08%
เทอร์โมเซตติ้ง 5 1.08%
งานวิจัยที่น่าสนใจ 5 1.08%
เส้นใยฝ้าย 5 1.08%
www.ttcexpert.com 4 0.86%
การฟอกขาว 4 0.86%
เส้นใยโปรตีน 4 0.86%
เส้นใย สับปะรด 4 0.86%
เส้นใยไนล่อน 4 0.86%
พอลิไวนิลคลอไรด์ 4 0.86%
เรยอน 4 0.86%
ข่าว สิ่งทอ 4 0.86%
เส้นด้าย 3 0.65%


Copyright © 2001 Truehits.gits.net.th. All rights reserved. ลิขสิทธิ์ของสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.)