ชื่อเว็บไซต์สมาชิก :: ไทยเคมีสิ่งทอ | หมวด :: หน่วยงานราชการ,องค์กร | อันดับที่ปัจจุบันในชาร์ท :: 2804
Shortcut to View Yesterday Reportหน้าล็อกอิน | ดูข้อมูลสถิติรายปี | ดูข้อมูลสถิติรายเดือน | ดูข้อมูลสถิติรายวัน | ดูข้อมูลสถิติรายชั่วโมง
Graph | DailyStat | Max Pageviews (Day) | Top Visitor | TOP ISP | TOP Proxy Server Name | Referer | URL | OS | Browser | PAGE | Domain | Search Engine | Search Keyword | Logout

สถิติรายวัน :: พฤศจิกายน 2548
276 PageViews::Daily:1:83Unique IP::Daily:1:45Session ::Daily:1:62 PageViews::Daily:2:48Unique IP::Daily:2:37Session ::Daily:2:40 PageViews::Daily:3:61Unique IP::Daily:3:31Session ::Daily:3:41 PageViews::Daily:4:80Unique IP::Daily:4:44Session ::Daily:4:55 PageViews::Daily:5:62Unique IP::Daily:5:45Session ::Daily:5:48 PageViews::Daily:6:71Unique IP::Daily:6:38Session ::Daily:6:47 PageViews::Daily:7:95Unique IP::Daily:7:58Session ::Daily:7:67 PageViews::Daily:8:83Unique IP::Daily:8:61Session ::Daily:8:70 PageViews::Daily:9:88Unique IP::Daily:9:53Session ::Daily:9:70 PageViews::Daily:10:101Unique IP::Daily:10:65Session ::Daily:10:80 PageViews::Daily:11:96Unique IP::Daily:11:57Session ::Daily:11:83 PageViews::Daily:12:75Unique IP::Daily:12:43Session ::Daily:12:55 PageViews::Daily:13:77Unique IP::Daily:13:50Session ::Daily:13:63 PageViews::Daily:14:136Unique IP::Daily:14:90Session ::Daily:14:103 PageViews::Daily:15:117Unique IP::Daily:15:72Session ::Daily:15:88 PageViews::Daily:16:92Unique IP::Daily:16:50Session ::Daily:16:60 PageViews::Daily:17:112Unique IP::Daily:17:61Session ::Daily:17:94 PageViews::Daily:18:84Unique IP::Daily:18:50Session ::Daily:18:64 PageViews::Daily:19:123Unique IP::Daily:19:52Session ::Daily:19:80 PageViews::Daily:20:83Unique IP::Daily:20:47Session ::Daily:20:62 PageViews::Daily:21:92Unique IP::Daily:21:58Session ::Daily:21:72 PageViews::Daily:22:114Unique IP::Daily:22:77Session ::Daily:22:89 PageViews::Daily:23:149Unique IP::Daily:23:83Session ::Daily:23:113 PageViews::Daily:24:123Unique IP::Daily:24:73Session ::Daily:24:89 PageViews::Daily:25:103Unique IP::Daily:25:74Session ::Daily:25:84 PageViews::Daily:26:122Unique IP::Daily:26:69Session ::Daily:26:100 PageViews::Daily:27:82Unique IP::Daily:27:59Session ::Daily:27:63 PageViews::Daily:28:176Unique IP::Daily:28:94Session ::Daily:28:132 PageViews::Daily:29:157Unique IP::Daily:29:79Session ::Daily:29:115 PageViews::Daily:30:163Unique IP::Daily:30:88Session ::Daily:30:109
220
165
110
55
0
Daily 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
จำนวน Pageview    จำนวน Unique IP    จำนวน Unique Session   

สรุปสถิติเป็นรายวัน
วัน/เดือน/ปี ใน 1 เดือน
Page View Unique IP Unique Session Return Visitor
1 พฤศจิกายน 2548 83 45 62 14
2 พฤศจิกายน 2548 48 37 40 7
3 พฤศจิกายน 2548 61 31 41 15
4 พฤศจิกายน 2548 80 44 55 15
5 พฤศจิกายน 2548 62 45 48 13
6 พฤศจิกายน 2548 71 38 47 10
7 พฤศจิกายน 2548 95 58 67 17
8 พฤศจิกายน 2548 83 61 70 18
9 พฤศจิกายน 2548 88 53 70 17
10 พฤศจิกายน 2548 101 65 80 19
11 พฤศจิกายน 2548 96 57 83 17
12 พฤศจิกายน 2548 75 43 55 14
13 พฤศจิกายน 2548 77 50 63 12
14 พฤศจิกายน 2548 136 90 103 18
15 พฤศจิกายน 2548 117 72 88 23
16 พฤศจิกายน 2548 92 50 60 15
17 พฤศจิกายน 2548 112 61 94 21
18 พฤศจิกายน 2548 84 50 64 16
19 พฤศจิกายน 2548 123 52 80 20
20 พฤศจิกายน 2548 83 47 62 13
21 พฤศจิกายน 2548 92 58 72 13
22 พฤศจิกายน 2548 114 77 89 18
23 พฤศจิกายน 2548 149 83 113 29
24 พฤศจิกายน 2548 123 73 89 26
25 พฤศจิกายน 2548 103 74 84 17
26 พฤศจิกายน 2548 122 69 100 22
27 พฤศจิกายน 2548 82 59 63 11
28 พฤศจิกายน 2548 176 94 132 26
29 พฤศจิกายน 2548 157 79 115 23
30 พฤศจิกายน 2548 163 88 109 25
Totals 3,048 1,482 2,298 509
Unique IP รายเดือนเป็น IP ที่ไม่ซ้ำกันทั้งเดือน ไม่เท่ากับผลรวม IP รายวัน

วันที่มี PageViews มากที่สุดประจำเดือน
วัน/เดือน/ปี จำนวน PageViews
28 พฤศจิกายน 2548 176

TOP Monthly Visitor :: ดูว่า IP ที่เข้ามาเยี่ยมชมมากสุดมาจาก ประเทศใด
IP Country Pageview
203.158.118.14 Thailand 116
203.158.118.15 Thailand 91
202.28.27.3 Thailand 25
202.183.252.201 Thailand 21
202.44.14.194 Thailand 21
203.185.131.3 Thailand 18
203.188.58.199 Thailand 17
202.57.142.134 Thailand 17
203.130.131.161 Thailand 16
61.91.248.177 Thailand 14
203.151.140.117 Thailand 14
203.148.136.67 Thailand 13
202.12.97.120 Thailand 13
203.209.116.75 Thailand 13
203.172.144.101 Thailand 12
203.114.113.49 Thailand 12
210.1.2.98 Thailand 12
203.172.138.166 Thailand 12
203.150.14.161 Thailand 12
202.28.35.1 Thailand 10
210.246.163.12 Thailand 10
203.114.124.41 Thailand 10
61.91.167.19 Thailand 10
203.172.175.98 Thailand 10
203.113.16.250 Thailand 9
203.158.177.6 Thailand 9
202.129.25.195 Thailand 9
202.44.130.22 Thailand 9
61.19.42.54 Thailand 9
203.151.140.122 Thailand 9

TOP Proxy Server Name
Proxy Server Name Forward IP Pageview
202.28.27.3 or 1.0 proxy1.cmu.ac.th:8080 (squid/2.5.STABLE5), 1.0 Netcache (NetCache NetApp/5.5R6) No 25
202.44.14.194 or 1.1 NC1200-CB5 (NetCache NetApp/6.0.1) No 21
203.185.131.3 or 1.0 proxy.nstda.or.th:8080 (squid/2.5.STABLE10) No 18
203.151.140.117 or 1.1 proxy117:3128 (squid/2.5.STABLE3) No 14
203.148.136.67 or 1.1 pxf2.mut.ac.th:8080 (squid/2.5.STABLE5), 1.0 pxb3.mut.ac.th:8080 (squid/2.5.STABLE5) No 13
202.12.97.120 or 1.0 sqcache5.kku.ac.th:8088 (squid/2.5.STABLE1) No 13
203.172.144.101 or 1.1 proxy:8080 (squid/2.5.STABLE6) No 12
210.1.2.98 or 1.0 PHOTHARAM No 12
203.172.138.166 or 1.0 proxy:8080 (squid/2.5.STABLE6) No 12
210.246.163.12 or 1.1 ITTAG:3128 (squid/2.5.STABLE9) No 10
203.172.175.98 or 1.0 proxy2.technicrayong.ac.th:8080 (Squid/2.4.STABLE7) No 10
203.158.177.6 or 1.0 proxy.south.rit.ac.th:8080 (squid/2.5.STABLE9), 1.0 cache.south.rit.ac.th:8080 (Squid/2.4.STABLE6) No 9
202.129.25.195 or 1.0 ns2.mvc.ac.th:8080 (Squid/2.4.STABLE7) No 9
61.19.42.54 or 1.1 linux.intranet:8080 (Squid/2.2.STABLE3) No 9
203.151.140.122 or 1.1 proxy11456:3128 (squid/2.5.STABLE3) No 9

TOP Referer
NAME Pageview Percent
google. 1888 62.19%
www.ttcexpert.com 568 18.71%
bookmark 438 14.43%
yahoo.com 37 1.22%
webindex.sanook.com 16 0.53%
www.hunsa.com 13 0.43%
board.truehits.net 11 0.36%
www.en.rmut.ac.th 8 0.26%
www.baanjomyut.com 8 0.26%
truehits.net 7 0.23%
ttcexpert.com 7 0.23%
blockedreferrer 4 0.13%
msn.com 4 0.13%
www.elastictapethai.com 3 0.10%
vivisimo.com 3 0.10%
as.starware.com 2 0.07%
search.msn.co.kr 2 0.07%
organize.truehits.net 2 0.07%
www.tem100.com 2 0.07%
www.meesook.com 2 0.07%
tem100.com 1 0.03%
www.google.com 1 0.03%
www.kapook.com 1 0.03%
www.nchokwatana.com 1 0.03%
government.truehits.net 1 0.03%
www.eppo.go.th 1 0.03%
search.msn.com 1 0.03%
www.wanjai.com 1 0.03%
aol.com 1 0.03%
www.gooza.com 1 0.03%

TOP URL
NAME Pageview Percent
www.ttcexpert.com 3035 99.57%
ttcexpert.com 13 0.43%

TOP OS
NAME Pageview Percent
Windows NT 5.1(Windows XP) 2250 74.38%
Windows 98 620 20.50%
Windows NT 5.0(Windows 2000) 112 3.70%
Windows 24 0.79%
Windows NT 4.0 7 0.23%
Windows 95 4 0.13%
Windows NT 5.2 4 0.13%
Windows NT 2 0.07%
Macintosh 2 0.07%

TOP Browser
NAME Pageview Percent
MSIE 6.0 2741 89.93%
MSIE 5.5 146 4.79%
MSIE 5.0 52 1.71%
MSIE 5.01 30 0.98%
Mozilla/4.0 22 0.72%
MSIE 6.0b 19 0.62%
Firefox/1.0.7 17 0.56%
MSIE 7.0b 8 0.26%
Firefox/1.0.6 3 0.10%
Firefox/1.0 2 0.07%
Opera 8.02 2 0.07%
Firefox/1.0.4 2 0.07%
Mozilla/5.0 2 0.07%
Firefox/1.0.1 1 0.03%
Opera 8.50 1 0.03%

TOP PAGE
NAME Pageview Percent
lesson 1117 36.65%
Index 997 32.71%
textbook 418 13.71%
links 130 4.27%
trainingpage 67 2.20%
Objective 55 1.80%
E-learning 46 1.51%
elements 41 1.35%
index 31 1.02%
Interview_ITAP 30 0.98%
Research 22 0.72%
chinothai 20 0.66%
interview 16 0.52%
aumnart 13 0.43%
prapart 11 0.36%
somchit 6 0.20%
wison 6 0.20%
veera 4 0.13%
undefined 4 0.13%
piyapong 4 0.13%
matichon 4 0.13%
contact_us 3 0.10%
apichart 2 0.07%
textiledefine 1 0.03%

TOP Domain
NAME Pageview Percent
Thailand (.th) 1753 67.40%
US Commercial (.com) 806 30.99%
Network (.net) 22 0.85%
India (.in) 5 0.19%
Canada (.ca) 3 0.12%
Singapore (.sg) 3 0.12%
Korea (South,&nptr) (.kr) 2 0.08%
Pakistan (.pk) 2 0.08%
Spain (.es) 1 0.04%
South Africa (.za) 1 0.04%
Australia (.au) 1 0.04%
Germany (.de) 1 0.04%
Argentina (.ar) 1 0.04%

TOP Search Engine
NAME Pageview Percent
google. 1887 97.52%
yahoo.com 37 1.91%
truehits.net 6 0.31%
msn.com 4 0.21%
aol.com 1 0.05%

TOP Search Keyword
NAME Pageview Percent
พอลิเมอร์ 733 37.88%
เส้นใยสังเคราะห์ 179 9.25%
สิ่งทอ 66 3.41%
สีย้อม 51 2.64%
เส้นใย 41 2.12%
การย้อมสี 35 1.81%
เส้นใยไหม 27 1.40%
เทอร์โมพลาสติก 20 1.03%
เส้นด้าย 17 0.88%
การย้อมสีธรรมชาติ 17 0.88%
เรยอน 16 0.83%
ความปลอดภัยในการทำงาน 15 0.78%
เทคโนโลยีสะอาด 15 0.78%
พอลิไวนิลแอลกอฮอล์ 14 0.72%
พอลิสไตรีน 13 0.67%
เคมีสิ่งทอ 12 0.62%
พอลิเอไมด์ 12 0.62%
textile institution 11 0.57%
ชื่อสารเคมี 11 0.57%
เส้นใยโปรตีน 11 0.57%
เส้นใยกึ่งสังเคราะห์ 11 0.57%
พอลิเอสเตอร์ 10 0.52%
นาโน 9 0.47%
เส้นใยป่าน 9 0.47%
วิทยุเพื่อการศึกษา 8 0.41%
เส้นใยเซลลูโลส 7 0.36%
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 7 0.36%
การตกแต่งสำเร็จสิ่งทอ 7 0.36%
อโลหะ 7 0.36%
อุตสาหกรรมฟอกย้อม 7 0.36%


Copyright ©2001 Truehits.net. All rights reserved. ลิขสิทธิ์ของสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.)