ชื่อเว็บไซต์สมาชิก :: www.ttcexpert.com | หมวด :: หน่วยงานราชการ,องค์กร | อันดับที่ปัจจุบันในชาร์ท :: 2542
User's GuideShortcut to View Yesterday Report หน้าล็อกอิน| สถิติรายปี | สถิติรายเดือน | สถิติรายวัน | สถิติรายชั่วโมง | Eng
Top Visitor | Referer | URL | OS | Browser | PAGE | Domain | Search Engine | Search Keyword | Logout
| Next Month

Daily Stat เดือน [11/2006]
304 PageViews:1:127IP:1:51Session:1:84 PageViews:2:98IP:2:49Session:2:75 PageViews:3:118IP:3:45Session:3:76 PageViews:4:96IP:4:38Session:4:61 PageViews:5:83IP:5:42Session:5:60 PageViews:6:130IP:6:59Session:6:83 PageViews:7:69IP:7:39Session:7:58 PageViews:8:119IP:8:57Session:8:76 PageViews:9:108IP:9:39Session:9:62 PageViews:10:115IP:10:50Session:10:84 PageViews:11:102IP:11:41Session:11:60 PageViews:12:93IP:12:39Session:12:69 PageViews:13:163IP:13:65Session:13:102 PageViews:14:204IP:14:69Session:14:116 PageViews:15:126IP:15:51Session:15:83 PageViews:16:183IP:16:70Session:16:116 PageViews:17:119IP:17:51Session:17:83 PageViews:18:134IP:18:47Session:18:83 PageViews:19:156IP:19:58Session:19:101 PageViews:20:194IP:20:78Session:20:137 PageViews:21:138IP:21:67Session:21:99 PageViews:22:177IP:22:77Session:22:111 PageViews:23:142IP:23:63Session:23:105 PageViews:24:63IP:24:42Session:24:54 PageViews:25:106IP:25:40Session:25:64 PageViews:26:120IP:26:33Session:26:72 PageViews:27:167IP:27:62Session:27:109 PageViews:28:106IP:28:59Session:28:78 PageViews:29:158IP:29:62Session:29:109 PageViews:30:120IP:30:50Session:30:80
243.2
182.4
121.6
60.8
0
Daily 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Pageview    Unique IPs Sessions   

สถิติรายวัน
D/M/Y ใน 1 เดือน
Page Views Unique IPs Sessions Return IPs
1/11/2006 127 51 84 26
2/11/2006 98 49 75 21
3/11/2006 118 45 76 15
4/11/2006 96 38 61 16
5/11/2006 83 42 60 14
6/11/2006 130 59 83 21
7/11/2006 69 39 58 15
8/11/2006 119 57 76 16
9/11/2006 108 39 62 16
10/11/2006 115 50 84 20
11/11/2006 102 41 60 13
12/11/2006 93 39 69 14
13/11/2006 163 65 102 26
14/11/2006 204 69 116 34
15/11/2006 126 51 83 21
16/11/2006 183 70 116 20
17/11/2006 119 51 83 21
18/11/2006 134 47 83 23
19/11/2006 156 58 101 25
20/11/2006 194 78 137 25
21/11/2006 138 67 99 23
22/11/2006 177 77 111 26
23/11/2006 142 63 105 25
24/11/2006 63 42 54 8
25/11/2006 106 40 64 18
26/11/2006 120 33 72 17
27/11/2006 167 62 109 30
28/11/2006 106 59 78 17
29/11/2006 158 62 109 26
30/11/2006 120 50 80 23
Unique 3834 1361 2550 554
Unique IPs รายเดือนเป็น IP ที่ไม่ซ้ำกันทั้งเดือน ไม่เท่ากับผลรวม IP รายวัน

TOP Monthly Visitor
IP Country Pageview
202.28.35.1 Thailand 54
203.146.63.187 Thailand 49
202.28.27.3 Thailand 45
203.146.245.162 Thailand 41
125.24.201.70 Thailand 38
161.200.255.162 Thailand 37
61.19.144.186 Thailand 31
202.12.74.8 Thailand 29
203.158.118.15 Thailand 29
124.120.242.133 Thailand 25
203.192.49.90 Thailand 24
58.147.69.135 Thailand 24
61.19.52.106 Thailand 22
58.9.195.27 Thailand 21
203.158.239.225 Thailand 21
203.121.177.34 Thailand 20
125.24.196.33 Thailand 20
58.147.65.156 Thailand 19
61.47.22.9 Thailand 19
58.136.118.51 Thailand 18
210.246.74.28 Thailand 17
58.9.138.40 Thailand 17
124.120.221.131 Thailand 17
203.113.0.193 Thailand 16
202.28.54.175 Thailand 16
202.44.8.100 Thailand 15
210.86.146.209 Thailand 15
203.114.115.139 Thailand 15
203.156.37.186 Thailand 15
124.120.221.214 Thailand 15
TOP Referer
NAME Pageview Percent
google. 1519 39.93
www.ttcexpert.com 1483 38.99
bookmark 620 16.30
search.sanook.com 52 1.37
yahoo.com 29 0.76
www.google.co.th 18 0.47
board.truehits.net 11 0.29
webindex.sanook.com 11 0.29
www.en.rmut.ac.th 9 0.24
www.baanjomyut.com 9 0.24
ttcexpert.com 7 0.18
truehits.net 5 0.13
msn.com 5 0.13
us.f522.mail.yahoo.com 3 0.08
search.sweetim.com 3 0.08
sansarn.com 3 0.08
www.en.rmutt.ac.th 3 0.08
www.google.com 2 0.05
www.mwit.ac.th 2 0.05
www.eppo.go.th 2 0.05
images.google.co.in 2 0.05
members.thai.net 2 0.05
webindex.meemodel.com 2 0.05
www.webstats4u.com 1 0.03
www.tourthai.com 1 0.03
TOP URL
NAME Pageview Percent
www.ttcexpert.com 3818 99.58
ttcexpert.com 16 0.42
TOP OS
NAME Pageview Percent
Windows NT 5.1(Windows XP) 3442 89.80
Windows 98 188 4.90
Windows NT 5.0(Windows 2000) 91 2.37
Windows 86 2.24
Macintosh 18 0.47
Windows NT 5.2 8 0.21
TOP Browser
NAME Pageview Percent
MSIE 6.0 3574 93.22
MSIE 7.0 68 1.77
MSIE 5.5 50 1.30
Firefox/1.5.0.8 35 0.91
Firefox/1.5.0.7 23 0.60
Firefox/2.0 19 0.50
Mozilla/5.0 18 0.47
MSIE 5.0 16 0.42
MSIE 5.01 11 0.29
Firefox/1.0.4 5 0.13
MSIE 6.0b 5 0.13
MSIE 7.0b 3 0.08
Opera/7.54 1 0.03
Firefox/1.5.0.3 1 0.03
Firefox/1.5.0.4 1 0.03
Firefox/1.0.3 1 0.03
Opera 8.54 1 0.03
Netscape/7.1 1 0.03
Mozilla/4.0 1 0.03
TOP PAGE
NAME Pageview Percent
lessons 1125 29.34
index_July2006 1104 28.79
lessons_page2 421 10.98
textbooks 362 9.44
lessons_page3 324 8.45
objective 96 2.50
training 78 2.03
thumrong 57 1.49
index_new 35 0.91
elements 35 0.91
chinothai 29 0.76
contact_us 25 0.65
webstat 24 0.63
aumnart 20 0.52
somchit 17 0.44
Interview_ITAP 17 0.44
prapart 17 0.44
Kultawat 16 0.42
piyapong 11 0.29
Suggestion_for_Local_Dyers 9 0.23
wison 5 0.13
tithikron 4 0.10
veera 2 0.05
Index26-8-47 1 0.03
TOP Domain
NAME Pageview Percent
US Commercial (.com) 1725 53.86
Thailand (.th) 1454 45.39
Network (.net) 18 0.56
India (.in) 2 0.06
Switzerland (.ch) 2 0.06
France (.fr) 1 0.03
Hong Kong (.hk) 1 0.03
TOP Search Engine
NAME Pageview Percent
google. 1517 94.69
search.sanook.com 48 3.00
yahoo.com 29 1.81
msn.com 5 0.31
sansarn.com 3 0.19
TOP Search Keyword
NAME Pageview Percent
พอลิเมอร์ 341 21.29
เส้นใย 188 11.74
เส้นใยสังเคราะห์ 144 8.99
อภิชาติ 44 2.75
โรงเรียนไทยวิจิตรศิลป์ 33 2.06
ชนิดของผ้า 32 2.00
สิ่งทอ 30 1.87
การย้อมสี 23 1.44
พอลิไวนิลแอลกอฮอล์ 22 1.37
พอลิเอไมด์ 22 1.37
ตารางธาต 18 1.12
เรยอน 18 1.12
เส้นด้าย 16 1.00
เทอร์โมเซตติ้ง 15 0.94
อภิชาติ สนธิสมบัติ 15 0.94
เคมีสิ่งทอ 14 0.87
ttcexpert 13 0.81
การฟอกขาว 13 0.81
วิทยุเพื่อการศึกษา 12 0.75
สีรีแอคทีฟ 12 0.75
แก๊สซิไฟเออร์ 11 0.69
nanotechnology ในประเทศไทย 11 0.69
ความปลอดภัยในโรงงาน 11 0.69
ลายผ้าทอ 10 0.62
เส้นใยเซลลูโลส 9 0.56
เส้นใยป่าน 9 0.56
เทอร์โมพลาสติก 9 0.56
เน€เธชเน‰เธ™เนƒเธข 9 0.56
พอลิเมอร์ คือ 8 0.50
technical textile 8 0.50

Copyright ©2001-2006 Truehits.net. All rights reserved. ลิขสิทธิ์ของสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.)