ชื่อเว็บไซต์สมาชิก :: ไทยเคมีสิ่งทอ | หมวด :: องค์กร-สมาคม-มูลนิธิ | อันดับที่ปัจจุบันในชาร์ท :: 4468
ดูข้อมูลสถิติรายปี | ดูข้อมูลสถิติรายเดือน | ดูข้อมูลสถิติรายวัน | ดูข้อมูลสถิติรายชั่วโมง
Graph | DailyStat | Max Pageviews (Day) | Top Visitor | TOP ISP | TOP Proxy Server Name | Referer | URL | OS | Browser | PAGE | Domain | Search Engine | Search Keyword | Logout

สถิติรายวัน :: ธันวาคม 2546
30 PageViews::Daily:1:16Unique IP::Daily:1:13Session ::Daily:1:16 PageViews::Daily:2:16Unique IP::Daily:2:14Session ::Daily:2:15 PageViews::Daily:3:20Unique IP::Daily:3:16Session ::Daily:3:18 PageViews::Daily:4:10Unique IP::Daily:4:10Session ::Daily:4:10 PageViews::Daily:5:5Unique IP::Daily:5:5Session ::Daily:5:7 PageViews::Daily:6:10Unique IP::Daily:6:9Session ::Daily:6:9 PageViews::Daily:7:8Unique IP::Daily:7:8Session ::Daily:7:9 PageViews::Daily:8:2Unique IP::Daily:8:2Session ::Daily:8:3 PageViews::Daily:9:5Unique IP::Daily:9:5Session ::Daily:9:6 PageViews::Daily:10:10Unique IP::Daily:10:5Session ::Daily:10:7 PageViews::Daily:11:2Unique IP::Daily:11:2Session ::Daily:11:3 PageViews::Daily:12:0Unique IP::Daily:12:0Session ::Daily:12:0 PageViews::Daily:13:3Unique IP::Daily:13:2Session ::Daily:13:3 PageViews::Daily:14:2Unique IP::Daily:14:2Session ::Daily:14:2 PageViews::Daily:15:2Unique IP::Daily:15:2Session ::Daily:15:3 PageViews::Daily:16:0Unique IP::Daily:16:0Session ::Daily:16:0 PageViews::Daily:17:0Unique IP::Daily:17:0Session ::Daily:17:0 PageViews::Daily:18:5Unique IP::Daily:18:2Session ::Daily:18:2 PageViews::Daily:19:1Unique IP::Daily:19:1Session ::Daily:19:1 PageViews::Daily:20:0Unique IP::Daily:20:0Session ::Daily:20:0 PageViews::Daily:21:2Unique IP::Daily:21:2Session ::Daily:21:3 PageViews::Daily:22:0Unique IP::Daily:22:0Session ::Daily:22:0 PageViews::Daily:23:2Unique IP::Daily:23:2Session ::Daily:23:3 PageViews::Daily:24:1Unique IP::Daily:24:1Session ::Daily:24:1 PageViews::Daily:25:1Unique IP::Daily:25:1Session ::Daily:25:1 PageViews::Daily:26:2Unique IP::Daily:26:1Session ::Daily:26:2 PageViews::Daily:27:1Unique IP::Daily:27:1Session ::Daily:27:1 PageViews::Daily:28:2Unique IP::Daily:28:2Session ::Daily:28:2 PageViews::Daily:29:1Unique IP::Daily:29:1Session ::Daily:29:1 PageViews::Daily:30:3Unique IP::Daily:30:3Session ::Daily:30:4 PageViews::Daily:31:1Unique IP::Daily:31:1Session ::Daily:31:1
24
18
12
6
0
Daily 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
จำนวน Pageview    จำนวน Unique IP    จำนวน Unique Session   

สรุปสถิติเป็นรายวัน
วัน/เดือน/ปี ใน 1 เดือน
Page View Unique IP Unique Session Return Visitor
1 ธันวาคม 2546 16 13 16 2
2 ธันวาคม 2546 16 14 15 2
3 ธันวาคม 2546 20 16 18 2
4 ธันวาคม 2546 10 10 10 0
5 ธันวาคม 2546 5 5 7 0
6 ธันวาคม 2546 10 9 9 1
7 ธันวาคม 2546 8 8 9 0
8 ธันวาคม 2546 2 2 3 0
9 ธันวาคม 2546 5 5 6 0
10 ธันวาคม 2546 10 5 7 2
11 ธันวาคม 2546 2 2 3 0
13 ธันวาคม 2546 3 2 3 1
14 ธันวาคม 2546 2 2 2 0
15 ธันวาคม 2546 2 2 3 0
18 ธันวาคม 2546 5 2 2 1
19 ธันวาคม 2546 1 1 1 0
21 ธันวาคม 2546 2 2 3 0
23 ธันวาคม 2546 2 2 3 0
24 ธันวาคม 2546 1 1 1 0
25 ธันวาคม 2546 1 1 1 0
26 ธันวาคม 2546 2 1 2 1
27 ธันวาคม 2546 1 1 1 0
28 ธันวาคม 2546 2 2 2 0
29 ธันวาคม 2546 1 1 1 0
30 ธันวาคม 2546 3 3 4 0
31 ธันวาคม 2546 1 1 1 0
Totals 133 105 133 16

วันที่มี PageViews มากที่สุดประจำเดือน
วัน/เดือน/ปี จำนวน PageViews
3 ธันวาคม 2546 20

TOP Frequency User :: ดูว่าผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ที่เข้ามาบ่อยที่สุด เป็นใคร และมาจาก ISP,ประเทศใด
IP From ISP Country มากี่วัน Pageview
203.154.101.202 INET-TH Thailand 3 4
203.113.45.101 TOT-TH Thailand 2 6
203.113.32.14 TOT-TH Thailand 2 5
203.147.0.42 Infonews Co., Ltd. Thailand 2 2
210.1.17.158 Unknown Unknown 2 2
202.29.18.29 UNINET (THAINET) block Thailand 2 2
203.155.61.33 KSC Commercial Internet Thailand 2 2
203.148.183.232 A-Net Network Thailand 1 4
161.246.1.33 INET-ThaiSARN-KMITL Thailand 1 3
203.170.129.23 CAT route object for C.S.Internet Thailand 1 2
203.146.89.36 CAT route object for LoxInfo Thailand 1 2
203.158.105.151 Rajamangala Institute of Technology Via (UniNet) Thailand 1 2
210.1.4.75 Unknown Unknown 1 2
203.107.196.122 KSC Commercial Internet Thailand 1 2
203.145.13.90 CAT route object for AsiaAccess Thailand 1 2
202.29.14.250 UNINET (THAINET) block Thailand 1 2
202.29.64.3 UNINET (THAINET) block Thailand 1 1
203.113.32.9 TOT-TH Thailand 1 1
203.113.80.17 TOT-TH Thailand 1 1
203.158.200.34 Rajamangala Institute of Technology Via (UniNet) Thailand 1 1
203.156.24.75 Jasmine Internet Co., Ltd. Thailand 1 1
202.44.8.98 INET-ThaiSARN-KMITT Thailand 1 1
203.149.40.100 RAS Networks of Samart Infonet Co.,Ltd. Thailand 1 1
203.148.128.120 A-Net Network Thailand 1 1
202.5.88.129 Unknown Unknown 1 1
203.113.80.136 TOT-TH Thailand 1 1
203.113.80.140 TOT-TH Thailand 1 1
203.209.120.150 Unknown Unknown 1 1
202.129.0.164 CAT route object for CAT Internet services Thailand 1 1
202.133.168.167 CAT route object for AsiaInfonet (TA) Thailand 1 1

TOP Proxy Server Name
Proxy Server Name Forward IP Pageview
203.154.101.202 or 1.1 proxy.ripa.ac.th:8080 (Squid/2.3.STABLE4) No 4
203.147.0.42 or 1.1 chonburi-proxy.ji-net.com:8080 (Squid/2.3.STABLE5), 1.0 Ji-netcache (NetCache NetApp/5.1R2D20) No 2
210.1.17.158 or 1.0 kabproxy.pankabin.co.th:8080 (squid/2.5.STABLE3) No 2
202.29.18.29 or 1.1 webcache.risurat.ac.th:8080 (squid/2.5.STABLE3) No 2
203.155.61.33 or 1.1 ep2.cbu.net:8181 (squid/2.5.STABLE1) No 2
161.246.1.33 or 1.1 jenny.net.kmitl.ac.th:3128 (Squid/2.4.STABLE7) No 3
210.1.4.75 or 1.0 squidguard:8080 (Squid/2.4.STABLE6) No 2
202.29.14.250 or 1.0 proxy.ribr.ac.th:8080 (Squid/2.3.STABLE4) No 2
202.29.64.3 or 1.1 angel.rajabhat.edu:3128 (squid/2.5.STABLE1-20030121) No 1
202.44.8.98 or 1.1 proxy-cb2 (NetCache NetApp/5.3.1R2) No 1
203.148.128.120 or 1.1 secure:3128 (squid/2.5.STABLE1) No 1

TOP Referer
NAME Pageview Percent
google.co.th 82 61.65%
ttcexpert.com 17 12.78%
google.com 10 7.52%
bookmark 7 5.26%
alltheweb.com 7 5.26%
msn.com 6 4.51%
en.rit.ac.th 1 0.75%
google.co.jp 1 0.75%
yahoo.com 1 0.75%
google.it 1 0.75%

TOP URL
NAME Pageview Percent
ttcexpert.com 129 96.99%
google.co.th 4 3.01%

TOP OS
NAME Pageview Percent
Windows 98 95 71.43%
Windows NT 5.1(Windows XP) 32 24.06%
Windows NT 5.0(Windows 2000) 6 4.51%

TOP Browser
NAME Pageview Percent
MSIE 6.0 58 43.61%
MSIE 5.5 40 30.08%
MSIE 5.0 28 21.05%
MSIE 6.0b 4 3.01%
MSIE 5.01 3 2.26%

TOP PAGE
NAME Pageview Percent
lesson 63 47.37%
textbook 29 21.80%
elements 19 14.29%
matichon 10 7.52%
index 9 6.77%
Book 2 1.50%
search 1 0.75%

TOP Domain
NAME Pageview Percent
Thailand (.th) 83 65.87%
US Commercial (.com) 41 32.54%
Italy (.it) 1 0.79%
Japan (.jp) 1 0.79%

TOP Search Engine
NAME Pageview Percent
msn.com 6 50.00%
google.com 5 41.67%
yahoo.com 1 8.33%

TOP Search Keyword
NAME Pageview Percent
เส้นใยสังเคราะห์ 3 25.00%
พอลิเมอร์ 3 25.00%
เส้นใยป่าน 2 16.67%
เบกาไลท์ 1 8.33%
เธญเธฐเธ‹เธดเน€เธ•เธ” 1 8.33%
เธญเน‚เธฅเธซเธฐ 1 8.33%
ๆ8c9่2b1 1 8.33%


Copyright © 2001 Truehits.gits.net.th. All rights reserved. ลิขสิทธิ์ของสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.)